Eksempel på CV for økonomikoordinator (gratis guide)

Lag en CV for økonomikoordinator som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (185 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

Er du på utkikk etter en ny jobb innen økonomi? Uansett om du er ny i økonomifaget eller har lang erfaring, vil dette CV-eksemplet for økonomikoordinator gi deg den inspirasjonen og veiledningen du trenger for å lage din egen vinnende CV. Den er utformet for å gi deg verktøyene du trenger for å fremheve dine kvalifikasjoner og prestasjoner, slik at du skiller deg ut fra konkurrentene og får jobben du ønsker deg. Les videre for å finne ut hvordan du bruker denne verdifulle ressursen.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en økonomikoordinator?

En økonomikoordinator er ansvarlig for å administrere og føre tilsyn med de økonomiske aktivitetene i en organisasjon. Arbeidsoppgavene omfatter vanligvis budsjettering, prognoser og analyse av økonomiske data, utarbeidelse av regnskaper, føring av regnskapsbøker og økonomisk rådgivning og veiledning til organisasjonen. De kan også jobbe med spesielle prosjekter knyttet til økonomisk planlegging, investeringer og risikostyring.


Hva er noen av ansvarsområdene til en økonomikoordinator?

 • Utarbeide økonomiske rapporter, for eksempel balanse og resultatregnskap.
 • Håndtering av leverandørgjeld og kundefordringer.
 • Behandling av betalinger og fakturaer.
 • Opprette og vedlikeholde finansielle databaser.
 • Gjennomføre revisjoner og løse avvik.
 • Utvikle og implementere finansielle retningslinjer og prosedyrer.
 • Bistå med utarbeidelse av budsjett og prognoser.
 • Analysere økonomiske data og lage økonomiske modeller for beslutningsstøtte.
 • Gjennomgang av finansielle kontrakter og avtaler.
 • Veiledning og assistanse til avdelingens ansatte i økonomiske spørsmål.

Eksempel på CV for økonomikoordinator til inspirasjon

Koordinator for økonomi

Personlig informasjon
Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street
Telefon: 555-555-5555
E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag
John Smith er en svært erfaren økonomikoordinator med dokumenterte resultater. Han har omfattende kunnskap om regnskap og økonomistyring og er dyktig til å administrere budsjetter, utarbeide prognoser og regnskaper. Han er detaljorientert og velorganisert og har utmerkede problemløsnings- og kommunikasjonsevner.

Arbeidserfaring

 • Økonomikoordinator, ABC Company, 2017 - i dag
  • Administrere budsjettet og utarbeide økonomiske prognoser for selskapet.
  • Utføre analyser av regnskapet og identifisere forbedringsområder.
  • Utvikle og implementere planer for å forbedre lønnsomheten og effektiviteten.
  • Utarbeide økonomiske rapporter til ledelsen og andre interessenter.
 • Regnskapssjef, XYZ Company, 2015 - 2017
  • Lede regnskapsavdelingen og føre tilsyn med de ansatte.
  • Utarbeide og gjennomgå månedlige regnskaper.
  • Utarbeide og gjennomgå budsjetter og økonomiske prognoser.
  • Analyserer økonomiske data for å identifisere områder med kostnadsbesparelser og inntektsmuligheter.

Utdanning
Bachelor of Science i regnskap, University of Anytown, 2012

Kompetanse

 • Økonomisk styring
 • Budsjettering og prognoser
 • Regnskap og bokføring
 • Dataanalyse og rapportering
 • Problemløsning og beslutningstaking
 • Kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter

Sertifiseringer
Autorisert revisor (CPA)

Språk
Engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for økonomikoordinator

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for Finance Coordinator.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne økonomikoordinatorer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell relevant erfaring med budsjett- og økonomistyring.
 • Ta med en liste over dataprogrammer og -systemer du behersker.
 • Oppgi eventuelle relevante sertifiseringer og kvalifikasjoner.
 • Ha stor oppmerksomhet på detaljer og nøyaktighet.
 • Gi eksempler på vellykkede prosjekter eller initiativer du har ledet.


Eksempler på CV-sammendrag for økonomikoordinator

Et sammendrag eller en målsetting i en CV for finanskoordinatorer er en fin måte å raskt synliggjøre dine ferdigheter og erfaringer for en potensiell arbeidsgiver. Det gir et kortfattet sammendrag av din faglige bakgrunn og dine kvalifikasjoner, slik at arbeidsgiveren raskt kan se dine beste egenskaper og avgjøre om du passer for jobben. I tillegg hjelper det arbeidsgiveren til å forstå hvilken verdi du kan tilføre selskapet. Ved å gi et sammendrag eller en målsetting kan du vise at du er organisert, detaljorientert og har en god forståelse av finanssektoren.

For eksempel:

 • Motivert og detaljorientert økonomikoordinator med 5 års erfaring innen finansiell analyse og rapportering. Kompetanse innen budsjettering, prognoser og lønn.
 • Vellykket erfaring med å effektivisere og optimalisere økonomiske prosesser. Dyktig til å identifisere risikoer og implementere strategier for å redusere dem.
 • Erfaren økonomikoordinator med solid bakgrunn innen regnskap og finansiell rapportering. Dyktig innen finansiell modellering og budsjettering.
 • Godt organisert økonomikoordinator med omfattende kunnskap om økonomisystemer og revisjonsprosedyrer. Dyktig innen gjeldshåndtering og finansielle prognoser.
 • Dynamisk økonomikoordinator med 5 års erfaring. Bevist evne til å utvikle og gjennomføre finansielle strategier. Dyktig til å analysere økonomiske data og utarbeide rapporter.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for økonomikoordinatorer

En sterk erfaringsdel i CV-en din som finanskoordinator er viktig for at arbeidsgiverne skal få en bedre forståelse av kvalifikasjonene dine og verdien du kan tilføre selskapet. Det gir deg mulighet til å vise frem tidligere arbeidserfaring og prestasjoner, samt demonstrere dine kunnskaper og ferdigheter på området. En sterk erfaringsdel vil hjelpe arbeidsgivere med å skille deg fra andre søkere og gi deg et konkurransefortrinn. I tillegg kan det hjelpe deg med å skille deg ut som den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og gjøre det enklere for arbeidsgiveren å vurdere din erfaring og kompetanse.

For eksempel:

 • Administrerte og vedlikeholdt regnskapssystemet for å sikre nøyaktighet og effektivitet i de finansielle transaksjonene.
 • Utviklet og implementert finansielle retningslinjer, prosedyrer og internkontroll.
 • Analyserte og overvåket økonomiske resultater, utarbeidet økonomiske rapporter og ga veiledning til ledelsen.
 • Utførte avstemminger og avviksanalyser av finansielle data.
 • Gjennomgått, overvåket og utarbeidet budsjetter, prognoser og kontantstrømoppstillinger.
 • Utviklet strategier for å redusere kostnadene og øke inntektene.
 • Samarbeidet med andre avdelinger for å sikre nøyaktig og rettidig finansiell rapportering.
 • Håndtering av leverandørgjeld og kundefordringer.
 • Bistod i revisjonsforberedelser og ga revisjonsstøtte.
 • Vi ga økonomisk og administrativ støtte til økonomiteamet.


Eksempel på utdannelse for økonomikoordinator

En økonomikoordinator trenger vanligvis minst en bachelorgrad i økonomi, regnskap eller et beslektet fagområde. Det er også en fordel å ha erfaring på området, for eksempel fra en praksisplass eller en tidligere jobb. Kunnskap om regnskapsprogrammer og gode analytiske evner er også viktig for en økonomikoordinator.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en økonomikoordinator:

 • Bachelor of Business Administration in Finance, University of California, Berkeley, CA, mai 2018
 • Associate Degree i regnskap, Santa Monica College, Santa Monica, CA, mai 2016
 • Sertifisert finansiell planlegger, Financial Planning Association, juni 2019


Økonomikoordinatorens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en økonomikoordinator av to grunner. For det første hjelper det arbeidsgivere med å identifisere hva som skiller deg fra andre kandidater. Hvis du for eksempel lister opp spesifikke økonomiprogrammer du behersker, kan det vise at du er dyktig innen økonomi og regnskap. For det andre bruker arbeidsgivere ofte søkersporingssystemer til å sortere CV-er, så det å inkludere de riktige nøkkelordene kan hjelpe deg med å skille deg ut.

Myke ferdigheter:

 1. Finansiell analyse
 2. Strategisk planlegging
 3. Problemløsning
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Lederskap
 6. Oppmerksomhet på detaljer
 7. Tidshåndtering
 8. Mellommenneskelige ferdigheter
 9. Kommunikasjon
 10. Dataregistrering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Regnskapsføring
 3. Budsjettering
 4. Bokføring
 5. Prognoser
 6. Skatteoppgjør
 7. Revisjon
 8. Dataregistrering
 9. Lønnsbehandling
 10. Kontanthåndtering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for finanskoordinator

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en økonomikoordinator

 • Fremhev relevante kvalifikasjoner som regnskap, budsjettering og økonomisk analyse.
 • Fremvise erfaring med å utarbeide økonomiske rapporter og prognoser.
 • Demonstrere kunnskap om finansiell programvare og regulatoriske retningslinjer.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller utdanninger innen økonomi.
 • Fremhev eventuelle utmerkelser eller spesielle anerkjennelser.
 • Inkluder eventuell erfaring med å lede eller veilede ansatte.
 • Gi eksempler på vellykkede kostnadsbesparende tiltak.
 • Gode evner til å organisere og løse problemer.
 • Oppgi om du har erfaring med å administrere og avstemme regnskaper.
 • Utvise utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis