Vilkår for bruk

Denne erklæringen Resumaker S.L fastsetter vilkårene for bruk av selskapets nettsted og dets tilknyttede selskaper (heretter: "selskapet"), som opererer under domenet cv-norge.com og domenenavnene som er knyttet til det og enhver annen aktiv adresse ("Nettside" eller "Selskapets nettside"). Selskapet har rett til å endre eller oppdatere denne erklæringen. Vi anbefaler at du leser gjennom denne erklæringen fra tid til annen på grunn av disse endringene. Alle begreper i denne erklæringen er formulert i maskulin for enkelhets skyld og gjelder kun for kvinner og andre kjønn. Ved å lese erklæringen og bruke nettstedet, erklærer du at du har godtatt vilkårene som er skrevet i denne erklæringen og godtar fremtidige endrede vilkår. Hvis du bruker disse tjenestene på vegne av en organisasjon, godtar du disse vilkårene for bruk på vegne av organisasjonen og dens autoriserte brukere, og du erkjenner at du har myndighet til å binde organisasjonen til disse vilkårene for bruk. Avtalen er elektronisk, og selskapet vil presentere for kunden vilkårene for bruk før du utfører en handling som krever presentasjon.

 

 1. Selskapets eiendom

 

Alle eiendomsrettigheter til nettstedet, all informasjon, tekst, grafikk, patenter, ideer eller annet materiale som vises på nettstedet ("innholdet"), og alle tjenester som tilbys gjennom nettstedet, inkludert en CV-opprettingsplattform og teknologisystemer som støtter det og personlige områder ("Tjenestene"), er og vil forbli i besittelse av selskapet og dets autoriserte enheter. Nettstedet, innholdet og tjenestene er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerker, patenter osv. Bortsett fra det som er angitt i disse bruksvilkårene, kan du ikke kopiere, endre eller forberede verk basert på dem, distribuere, selge, overføre, offentlig vise eller fremføre, kringkaste eller bruke på noen annen måte. Du kan ikke kopiere eller endre noen del av kildekoden, inkludert CSS, HTML eller JavaScript på nettstedet. Du kan ikke bruke nettstedet, innholdet eller tjenesten til noe annet formål, inkludert forretningsformål uten uttrykkelig tillatelse fra selskapet. Bruken av dette nettstedet er kun til private formål. Selskapet har alle eiendomsrettigheter for enhver forbedring av nettstedet, innholdet og eksisterende tjenester.

 

 1. Bruk av nettstedet
   

Bruken av nettstedet og/eller opprettelsen av en CV og/eller opprettelse av en personlig konto og/eller kontakt med selskapet på en eller annen måte utgjør godkjenning fra din side til å inngå kontrakt med selskapet. Noen ganger kan kvalifiserte representanter fra selskapet kontakte deg for å hjelpe deg med forespørselen din. Med mindre du angir noe annet, autoriserer du herved selskapet til å beholde CV-en din i depotene og/eller overføre CV-en og/eller detaljene dine til en tredjepart og/eller relevant part som selskapet anser som passende for søknaden din som angitt senere i denne erklæringen. Hvis du ønsker å si opp kontrakten med selskapet, vennligst send en e-post om at du ikke er interessert i å fortsette kontrakten. Når e-posten er mottatt av selskapet, vil den avslutte all kommunikasjon med deg og vil ikke videreformidle dine opplysninger til andre parter. Du erkjenner og godtar å bli med i databasen, som selskapet har ved lov.

 

 1. Avtalepartene

 

Vilkårene i avtalen gjelder mellom selskapet og brukeren, og kansellerer enhver annen avtale mellom partene. Endringer i denne avtalen vil kun bli innfridd med et eksplisitt skriftlig samtykke fra begge parter.

 

 1. Betalingsalternativer

 

Selskapet tilbyr flere betalingsalternativer for sine tjenester, og spesifiserer i hvert alternativ tjenestene som er inkludert i det og den endelige prisen inkludert moms. Brukeren kan velge alternativet som passer ham. Visuelle feil i utformingen av betalingsalternativene forplikter ikke selskapet.

Hvert alternativ inneholder detaljert informasjon for brukeren. Feil eller feil av selskapet i pristilbudet eller i selve betalingsalternativet binder ikke selskapet.

 

 

 1. Forpliktelser mellom selskapet og brukeren

 

Avtalen signeres digitalt fra det øyeblikket brukeren godkjenner den og fyller ut de nødvendige detaljene. Hvis brukeren betaler elektronisk for tjenesten, vil selskapet ta passende sikkerhetstiltak for betalingen.

Selskapet kan i henhold til loven verifisere seg selv eller gjennom tredjepartsselskaper, hvis kundene er i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Hvis det er tvil om kontrakten med brukeren, kan selskapet nekte en transaksjon mellom partene eller be om ytterligere sikkerhet.

 

Etter godkjenning av avtalen mellom partene, vil selskapet gi brukeren påloggingsinformasjonen som vil bli brukt til å få tilgang til kontoen på plattformen og tjenestene på nettstedet. Ved å gi disse detaljene gir selskapet brukeren en eksklusiv, personlig og ikke-overførbar tilgang til plattformen og tjenestene, fra det øyeblikket og for hele avtaleperioden.

 

Detaljene om innlogging og bruk av plattformen og tjenestene er helt personlige, og brukeren må opprettholde konfidensialitet med hensyn til hans innloggingsdetaljer.

 

 1. Transaksjonspris

 

Bruken av tjenestene som tilbys på dette nettstedet, noen eller alle av dem, krever betaling av ulike typer og til forskjellige priser, som vil bli bestemt av selskapet, og vil bli publisert på nettstedet fra tid til annen. Prisene som vises på nettstedet inkluderer moms.

 

Brukeren forplikter seg til umiddelbart å varsle selskapet om unøyaktigheter i betalingsopplysningene han har oppgitt. Brukeren må ha tilstrekkelig saldo på kontoen sin for å kunne betale for tjenesten.

 

Hvis brukeren ikke betaler for tjenesten, vil han motta et varsel fra selskapet om ikke å betale, og han vil ha ytterligere 14 dager til å ordne betalingen. Hvis brukeren på slutten av tilleggsdagene ikke har betalt, vil selskapet ha rett til renter og restanser på 15% fra brukeren for hver måneds forsinkelse.

 

 1. Retningslinjer for avbestilling


Selskapet opererer i henhold til loven. Etter at kjøpet er fullført, vil CVen være tilgjengelig for nedlasting, og brukeren vil få lov til å bruke plattformen i den avtalte perioden. Ved mottak av tjenestene vil brukeren ikke ha rett til refusjon, og det vil ikke være noen fremtidige krav til selskapet i denne forbindelse. For eventuelle krav om dette emnet, vennligst kontakt selskapet via kontaktsiden (cv-norge.com/kontakt).

 

 1. Leveringstid
   

Selskapet er ansvarlig for å levere tjenesten når dataene fra brukeren er mottatt og etter betalingsbekreftelsen. Hvis leveringen av tjenesten er forsinket av en eller annen grunn, vil selskapet oppdatere brukeren senest 30 dager fra det tidspunktet kjøpet er gjort. I dette tilfellet vil brukeren ha rett til å si opp avtalen uten kostnad og vil motta full refusjon.

 

 1. Brukerens forpliktelser

 

Brukeren vil på riktig tidspunkt gi all informasjon som er nødvendig for at selskapet skal kunne gjennomføre avtalen.

 

Brukeren erklærer at bruken av selskapets nettside er under hans eget ansvar, og han fritar selskapet fra fremtidige anklager, krav eller skader. Brukeren er ansvarlig for bruken av plattformen og tjenestene.

 

Brukeren vil ikke selge, overføre eller hefte rettighetene og forpliktelsene i avtalen til en tredjepart.

Brukeren har ikke lov til å utføre overvåking, tilsyn eller reverse engineering av plattformen og/eller funksjonaliteten til plattformen.

 

Bruken av plattformen av brukeren vil ikke skade omdømmet til selskapet eller noen på dets vegne eller noen annen tredjepart.

 

Innholdet som brukeren laster opp til plattformen må leveres i den form og format som er spesifisert av selskapet. Innholdet tilhører brukeren og vil forbli hans eiendom.

 

Brukeren sørger for at informasjonen som lastes opp til plattformen er korrekt, nøyaktig, fullstendig, pålitelig og oppdatert, selv om den kommer fra en tredjepart. Selskapet er ikke ansvarlig for brukerens bruk av innholdet.

 

Brukeren kan ikke laste opp innhold som er upålitelig, villedende, ærekrenkende, støtende, diskriminerende, hatefullt, rasistisk, erotisk, pornografisk, hyperkoblinger, brudd på opphavsretten, tredjepartskrenkelse, ikke-personlige data, kommersiell kommunikasjon, veldedighet, informasjon om kulter, informasjon som inneholder virus, skadelig programvare, trojanske hester, bots, støtende / påtrengende / skadelig programvare, annen programvare som omgår sikkerhets- og beskyttelsesmidlene til tjenesten, skader tjenesten eller ødelegger nettside, forskning eller reverse engineering verktøy eller applikasjoner.

 

Brukeren forplikter seg til å beholde en digital kopi av all informasjon, data og innhold som han gir til selskapet i henhold til avtalen, enten gjennom plattformen eller ikke.

 

Bruken av plattformen og tjenestene er brukerens eget ansvar.

 

Brukeren sørger for et forsvarlig og sikkert arbeidsmiljø for bruk av plattformen. Selskapet sørger for at brukerkontoen er satt opp på plattformen på riktig måte.

 

Brukeren kan kontakte selskapet via kontaktskjemaet: cv-norge.com/kontakt

 

 1.  Selskapets forpliktelser
   

Selskapet har rett til å stenge plattformen eller begrense tilgangen til den eller dens funksjonalitet, helt eller delvis, når som helst, i en definert eller ubestemt periode, uten å måtte betale erstatning til brukeren.

 

Selskapet har rett til å begrense eller avslutte retten til å bruke plattformen eller blokkere brukerens påloggingsinformasjon hvis brukeren bryter nettstedets regler eller denne avtalen.

 

Selskapet garanterer ikke at plattformen vil være fri for feil, feil eller avbrudd. Selskapet garanterer ikke at plattformen vil være tilgjengelig når som helst, eller at den vil vises når som helst uten feil.

 

Selskapet kan sette en grense for lagringsplass eller data gitt til brukeren. Selskapet har rett til å publisere anonymt innhold og bruke det under oppsigelsen av avtalen for å forbedre plattformen og tjenestene og annen utvikling.

 

 

 

 

 1.  Oppbevaring av informasjon

 

Selskapet kan behandle personopplysninger om brukeren eller gi dem i henhold til vilkårene i avtalen. Disse dataene vil bli brukt i samsvar med definisjonen av personvern i henhold til selskapet, som brukeren godtar i henhold til denne avtalen.

 

Alle selskapets ansatte som har tilgang til brukerens personopplysninger er pålagt å signere en konfidensialitetsavtale.

 

Brukeren holder selskapet skadesløs mot eventuelle krav fra tredjepart som oppstår fra og/eller er relatert til behandling av personopplysninger av selskapet gjennom plattformen og/eller tjenestene eller av en tredjepart som leverer tjenester til selskapet.

 

 1.  Immaterielle rettigheter

 

Alle immaterielle rettigheter til plattformen, tjenestene og ethvert annet element som leveres i henhold til avtalen, er utelukkende tillagt selskapet eller noen på dets vegne. Brukeren mottar en bruksrett bare så lenge avtalen varer.

 

Brukeren kan ikke på noen måte krenke selskapets immaterielle rettigheter til plattformen og tjenestene.

 

Brukeren kan ikke endre, utforske, reprodusere, demontere eller bruke reverse engineering. Brukeren har ikke lov til å utføre noen handlinger for å oppdage kildekoden til plattformen, av seg selv eller gjennom tredjeparts programvare eller parter på hans vegne.

 

Selskapet har rett til å beskytte rettighetene til sin immaterielle eiendom, og brukeren kan ikke fjerne eller avstå fra selskapets beskyttelsestiltak.

 

I tilfelle det blir fastslått i retten at plattformen og tjenestene krenker immaterielle rettigheter til en tredjepart, eller i tilfelle selskapet mener det er en sjanse for at en slik overtredelse er nært forestående, vil selskapet fortsette å tillate brukeren å bruke plattformen. Hvis selskapet mener at dette ikke er mulig, har selskapet rett til å si opp avtalen uten å betale skade på brukeren.

 

 1.  Overføring av rettigheter

 

Brukeren kan ikke overføre rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en tredjepart uten uttrykkelig samtykke fra selskapet. Selskapet kan overføre rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til en tredjepart.

 

 1.  Kontraktsperiode og avslutting

Kontraktsperioden er perioden valgt av brukeren i betalingsplanen.

Begge parter kan si opp avtalen uten skriftlig varsel i tilfelle tilsyn, manglende overholdelse av nettstedets regler eller domstolsintervensjon og uten å måtte betale erstatning eller kompensasjon, i følgende tilfeller: konkurs eller konkursbegjæring fra parten som anses som ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser.

 

Hvis brukeren har mottatt vederlag fra selskapet, vil brukeren ikke ha rett til refusjon.
Ved oppsigelse av kontrakten er brukerens bruksrettigheter til plattformen ugyldige.


 

 1. Abonnementsvilkår
  1. For å kunne bruke tjenestene som tilbys av selskapet, må brukeren abonnere på tjenesten ved å fylle ut et skjema og gi detaljer som forespurt av selskapet.
  2. Det er mulig å abonnere på flere abonnementsplaner til priser som vises på nettstedet som inkluderer moms med mindre annet er oppgitt. Selskapet kan endre prisene når som helst, så vel som noen av tjenestene etter eget skjønn, og du vil ikke ha noen krav mot selskapet i slike tilfeller.
  3. Å abonnere på tjenesten er underlagt et gebyr som bestemmes av selskapet fra tid til annen. Selskapet forbeholder seg retten til å øke eller redusere slik avgift og/eller endre tilgjengelige abonnementsplaner etter eget skjønn og uten forvarsel. I tilfelle en reduksjon av abonnementsavgiftene, vil brukeren ikke ha rett til refusjon og/eller rabatt og/eller annen fordel eller fradrag, og brukeren skal ikke ha noen krav mot selskapet i slike tilfeller.
  4. Enhver abonnementsplan vil automatisk bli fornyet til den kanselleres av brukeren, og i tilfelle en reduksjon av abonnementsavgiftene, vil brukeren ikke ha rett til refusjon og/eller rabatt og/eller annen fordel eller fradrag, og brukeren skal ikke ha noen krav mot selskapet i slike tilfeller.
  5. Brukeren kan betale med kredittkort/debetkort/PayPal/Apple Pay.
  6. Skulle en abonnent ikke gjøre opp noen betaling av abonnementsavgifter, kan abonnentens konto bli blokkert og alt innholdet i kontoen kan slettes, og brukeren skal ikke ha noen krav mot selskapet i slike tilfeller. Det er avklart at kansellering av abonnementet ikke vil frita brukeren fra å betale ubetalte avgifter, og abonnenten vil ikke ha rett til refusjon av beløp betalt av den.
  7. Det er videre avklart at selskapet forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å endre abonnementsavgiftene og tjenestene det tilbyr og/eller legge til tilleggsfunksjoner i tjenesten, og brukeren skal ikke ha noen krav mot selskapet i slike tilfeller.
  8. Selskapet forbeholder seg retten til å stenge nettstedet eller deler av det av en eller annen grunn når som helst etter eget skjønn, og du vil ikke ha noen krav mot selskapet i slike tilfeller, og abonnentene vil ikke ha rett til refusjon og/eller betalingsfradrag betalt av dem for tjenestene.

 

 1.  Bruk av nettstedet

 

Brukeren kan bruke nettstedet, innholdet og tjenestene som er inkludert i det. Ved å bruke den, godtar brukeren å bruke nettstedet, innholdet eller tjenestene utelukkende til private og ikke-kommersielle formål, med mindre han har fått en eksplisitt tillatelse fra selskapet. Innenfor dette rammeverket godtar brukeren å ikke gjøre noe av følgende, med mindre han har fått samtykke fra selskapet, på forhånd, skriftlig og underlagt vilkårene i det samtykket (i den grad det ble gitt):

 

 • Bruke tjenestene i strid med lov, selskapets eller annen persons rett eller misbruke tjenestene.
 • Forsøke å få tilgang til, få tilgang til og angripe eller ulovlig infiltrere eller sabotere eller bruke selskapets systemer eller ikke-offentlige områder på nettstedet.
 • Forsøk å undersøke eller teste sårbarheten til ethvert system eller nettverk eller bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak.
 • Penetrere eller bryte inn i et personlig område av en annen bruker enn ham.
 • Prøv å trenge inn og få tilgang til CVene til andre brukere enn ham.
 • Prøv å få tilgang til nettstedet, innholdet eller tjenestene eller kjør et gjennomsøkingsverktøy på det.  Søk på nettstedet med hvilken som helst motor, programvare, verktøy, agent, anlegg eller mekanisme unntatt programvaren levert av selskapet.
 • Prøv å dechiffrere, kompilere, demontere eller reversere programvare på nettstedet, innholdet eller tjenestene.
 • Gjøre funksjonen til nettstedet, innholdet eller tjenestene tilgjengelige for tredjeparter.
 • Kopiere og bruke, eller tillate andre å kopiere og bruke, modifisere, reprodusere, produseredederivative verk, ramme, speile, publisere, laste ned, vise, kringkaste ellerdistribuere hele nettstedet eller deler av det, innholdet eller tjenestene i noen form ellermedia eller på noen måte.
 • Muliggjøre drift av programvare eller andre midler, inkludert Crawler Robots-programvare, osv, med det formål å søke, skanne, kopiere eller automatisk hente nettstedet. Lag en samling, samling eller depot som vil inneholde innhold eller informasjon fra nettstedet.
 • Vis innhold fra nettstedet i en ramme (ramme/iframe), synlig eller skjult.
 • Link til nettstedet og dets innhold fra en hvilken som helst kilde som inneholder pornografisk innhold, innhold som oppfordrer til rasisme eller ulovlig diskriminering, eller som er ulovlig, eller som oppfordrer til ulovlig aktivitet, eller hvis publisering er ulovlig.
 • Avbryte eller forsøke å forstyrre tilgangen til enhver bruker, vert, server eller nettverk, inkludert og ikke begrenset til, å sende et virus, orm, trojansk hest, tidsbombe, digitalt angrep, Man In the Middle-angrep, forebygging av tjenesteangrep (DDoS), verktøy for penetrasjonstesting, ondsinnede verktøy, spionprogrammer, skadelig programvare, hærverk, overbelastning av programvare, oversvømmelse, spam eller tilstopping av nettstedets epostkasse eller enhver aktivitet som skader nettstedet eller stjeler informasjon fra selskapets tjenester.
 • Opplasting av innhold som krenker rettighetene til en annen – inkludert immaterielle rettigheter.
 • Informasjon om mindreårige og/eller lignende avslører deres identitet, deres personlige opplysninger og måter å kontakte dem på.
 • All informasjon eller tilbud eller applikasjon som er kommersielt og/eller inneholder reklame/markedsføringsinformasjon.
 • Utgi seg for å være eller gi en uriktig fremstilling av sitt forhold til enhver person eller enhet tilknyttet selskapet eller dets ulike systemer. Selskapet har rett til å undersøke og saksøke for brudd på ovennevnte, inkludert brudd på immaterielle rettigheter og alt som er relatert til sikkerheten til nettstedet og dets brukere, til utførelsen av loven. I tillegg kan det involvere og samarbeide med rettshåndhevende organer for å straffeforfølge brukere som bryter disse vilkårene for bruk. Brukeren erkjenner at selskapet har rett til å overvåke tilgangen til nettstedet, dets innhold og tjenester og deres bruk for å sikre overholdelse av vilkårene for bruk og løpende drift av nettstedet. Hvis brukeren bryter noen av vilkårene for bruk, vil hans tillatelse til å bruke nettstedet, innholdet og tjenestene automatisk bli tilbakekalt, selv om han er i en bestemt betalingsplan, og han vil ikke ha rett til refusjon. Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte brukerens tilgang til nettstedet, innholdet og tjenestene når som helst, med eller uten grunn. Selskapet forbeholder seg også retten til å slutte å tilby tjenestene eller endre nettstedet, innholdet og tjenestene når som helst og uten forvarsel.   

 

 1.  Registrering av nettstedet

 

Bruken av nettstedet innebærer ikke registrering, men ulike områder på nettstedet, for eksempel det personlige området, oppretting av CV og kontaktområdet - kan innebære registrering og levering av personlig og identifiserende informasjon i henhold til selskapets forespørsel.

 

Ved å registrere seg på nettstedet godtar brukeren selskapets vilkår for bruk. Under registreringen kan brukeren bli pålagt å eksplisitt bekrefte sitt samtykke til vilkårene for bruk av nettstedet. Brukeren vil kun kunne fullføre registreringen i hvert av disse tilfellene etter å ha gitt de forespurte detaljene i hvert trinn og etter at hans samtykke er innhentet. Hvis brukeren blir bedt om å oppgi de oppgitte detaljene med det formål å bruke noen av nettstedets tjenester, må han bare gi korrekte, nøyaktige og fullstendige detaljer. Feil informasjon kan hindre brukeren i å bruke nettstedet riktig og forhindre at han blir kontaktet.

 

Bruk av deler av nettstedet som krever registrering og godkjenning indikerer brukerens samtykke til å motta annonser fra selskapet og/eller noen på dets vegne. Annonsen vil bli sendt til brukeren gjennom detaljene han ga til selskapet under registreringen. Brukeren kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke og varsle selskapet om at han nekter å godta annonser, generelt eller av en bestemt type, ved å sende et varsel om avslag. Måten å sende avslagsvarselet på vil bli spesifisert i annonsen som selskapet og/eller noen på vegne av det vil sende til brukeren.

 

 1. Systemregistrering: passord

 

Ved å registrere seg for en av tjenestene, kan brukeren bli bedt om å skrive inn et passord. Brukeren er ansvarlig for å sikre passordet han bruker for å få tilgang til alle de personlige områdene på nettstedet og spesielt CV-en han har opprettet. Brukeren samtykker i å ta eneansvar for alle aktiviteter eller handlinger under hans passord, uansett om han har gitt ditt samtykke til disse aktivitetene eller handlingene. Det er brukerens ansvar å ikke gi dette passordet til noen andre. Brukeren må endre passordet sitt så ofte som mulig. Brukeren må varsle selskapet umiddelbart om uautorisert bruk av passordet sitt. Brukeren vil aldri bruke og/eller forsøke å bruke en annen brukerkonto og et annet passord uten uttrykkelig samtykke fra den andre brukeren.

 

 

 

 1.  Plattform for gjenopptakelse av oppretting

 

Selskapet driver en plattform som gjør det mulig å opprette en CV på en visuell og praktisk måte for hver enkelt person som ønsker det. Selskapets handelsnavn er Resumaker.

 

Bruken av denne plattformen er underlagt vilkårene for bruk og personvernvilkårene som er angitt på denne siden, og utgjør brukerens samtykke til dem. Hvis brukeren ikke godtar vilkårene for bruk, bør han ikke gjøre bruk av nettstedet.

 

CV-opprettelsessystemet er en innovativ plattform etablert av selskapet og er patentsøkt. Systemet gjør det mulig for brukeren å fylle ut detaljer i de viste feltene, og deretter oppretter det CVen tilsvarende. Selskapet er ikke ansvarlig for informasjonen som er oppgitt av brukeren, og fungerer bare som en plattform for å opprette dokumentet.

 

Det er oppgitt og avtalt at programvarekoden er beskyttet av opphavsrett, og det er derfor forbudt å kopiere og/eller gi og/eller noen del av koden og/eller passord for tilgang til den personlige kontoen til noen part, mot vederlag eller ikke for vurdering, uten en eksplisitt tillatelse fra selskapet.

 

Systemet filtrerer ikke informasjon, innhold, feil informasjon og/eller andre data som er lagt inn av brukeren, men viser bare informasjonen som er i de aktuelle feltene. Selskapet er ikke ansvarlig for kvaliteten på den endelige filen, dens integritet eller nivå i forhold til den andre, skade, tap av arbeid, dens innvirkning på karrieren, psykisk lidelse, etc. eller eventuelle direkte eller indirekte konsekvenser for brukeren, eiendommen eller en tredjepart etter bruken.

 

Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skade, av noe slag forårsaket av brukeren som følge av bruk av CV-opprettingssystemet. Brukeren godtar og forstår at han er eneansvarlig og at selskapet bare gir en infrastruktur for å opprette filen. Brukeren erkjenner at innholdet han leverer er under hans eget ansvar. Brukeren eller noen tredjepart vil ikke ha noe krav mot selskapet, dets ledere, ansatte og/eller noen på hans vegne i denne saken.

 

Selskapet vil gjøre sitt beste for å opprettholde maksimal tilgjengelighet av CV-opprettingssystemet. Det garanterer imidlertid ikke at CV-opprettingssystemet vil være tilgjengelig til enhver tid. Selskapet kan stoppe administrasjonen av nettstedet, oppdatere innholdet, lagre det og vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av brukeren som følge av denne avgjørelsen. Selskapet vil gjøre sitt beste for å opprettholde CVen som er opprettet av brukeren, men hvis CVen slettes som følge av vedlikeholdsarbeid og oppdateringer, forplikter selskapet seg ikke til å beholde CVen på sine servere, og brukeren er ansvarlig for å sikkerhetskopiere filer som er opprettet.

 

I tilfelle ondsinnet bruk og/eller annen kommersiell bruk av en bruker eller noen på hans vegne i CV-opprettingssystemet, må brukeren kompensere selskapet for eventuelle skader som er forårsaket.

 

Brukeren forplikter seg til ikke å skanne nettstedet automatisk (gjennomsøking) og/eller bruke det til kommersielle formål eller til andre formål uten selskapets samtykke. Ethvert brudd på denne forpliktelsen kan føre til rettssaker.

 

For å unngå tvil, er det avklart at det er strengt forbudt å overføre brukerens rettigheter eller konto til en annen bruker og/eller å duplisere og/eller kopiere og/eller publisere noe uten selskapets godkjenning og/eller å sabotere og/eller utføre ondsinnede handlinger og/eller reverse engineering, og/eller urimelig eller ulovlig bruk av CV-opprettingssystemet.

 

Det er presisert at bruken av nettstedet kun er ment for privatpersoner. All annen bruk krever skriftlig samtykke fra selskapet. Enhver kopiering, distribusjon, levering, overføring, publisering av informasjon lagret på nettstedet som ikke er tillatt av selskapet, er strengt forbudt og utgjør et brudd på loven.

 

Brukeren vil ha tilgang til et personlig område i systemet for å lage en CV. Han vil kunne logge inn med brukernavn og passord, og vil holde disse dataene så sikre som mulig. I det personlige området vil han blant annet kunne se CV-en han opprettet gjennom systemet, og vil kunne redigere og/eller slette den, angi faktureringsinformasjon og slette sin personlige konto.

 

Selskapet vil gjøre alt i sin makt for å forhindre inntrenging av uautoriserte kilder i det personlige området, ved hjelp av avansert teknologi, kryptering og også tester av informasjonssikkerhetseksperter fra tid til annen. Selskapet fjerner ansvar for skade forårsaket av brukeren som følge av uautorisert inntrenging og vil gjøre alt for å ta rettslige skritt mot slike inntrengere.

 

Selskapet forbeholder seg retten til å slette en inaktiv, fiktiv brukerkonto eller en som er mistenkt for upassende og/eller ulovlig og/eller forbudt aktivitet, uten forvarsel. Brukeren fjerner ethvert krav angående skade som kan bli forårsaket av ham som følge av sletting av kontoen hans.

 

Selskapet vil holde CVen på sine servere sikkert i samsvar med forskriftene som er definert av loven. Selskapet garanterer ikke oppbevaringsperioden for informasjonen, og brukeren er ansvarlig for å sikkerhetskopiere informasjonen personlig og fjerner fremtidige krav for manglende personliginformasjon på selskapets servere.

 

Alle eksempler, tips, retningslinjer og notater som presenteres for brukeren, er ment å hjelpe ham i prosessen og er ikke en erstatning for brukerens egen vurdering. Brukeren er eneansvarlig for å skrive CV, bruke den og distribuere den til potensielle arbeidsgivere. Selskapet garanterer ikke på noen måte noen resultater etter bruk av en CV opprettet av systemet ovenfor.

 

Brukeren godtar at bruken av CV-opprettingssystemet er betinget av å bli med i selskapets databaser og lagre CVen opprettet på selskapets servere. Brukeren erkjenner at han har lest og godkjent vilkårene for bruk på denne siden som helhet, og spesielt avsnittene om bruk av informasjon mottatt av selskapet forå slette personlig informasjon.

 

Alle opphavsrettigheter og/eller åndsverk, inkludert moralske rettigheter i forhold til plattformen for oppretting av CVer - inkludert webdesign, brukergrensesnitt, UX, Flow, serverkode, klientkode, HTML, CSS, JavaScript, innhold, eksempler på CVer, CV-maler, CV-design, grafiske filer, måten informasjonen presenteres og redigeres på nettstedet – er reservert eksklusivt til selskapet og eventuelle brudd vil føre til rettslige skritt blir tatt.

 

Bruken av systemet kan innebære betaling i henhold til de angitte betalingsplanene. Hvis brukeren godtar den betalte planen, forplikter han seg til å betale alle kostnader på kontoen sin. Brukeren erklærer at han er klar over at all informasjon som er lagret på nettstedet, er selskapetseksklusive eiendom, og selskapet har fulle rettigheter til informasjonen og bruken av den.

 

 1. Ansvar for brukerens innhold

 

Selskapet er ikke ansvarlig for innhold og/eller data og/eller informasjon gitt og/eller vist av brukeren på nettstedet eller CV-en som er opprettet spesielt. Selskapet garanterer ikke at dataene gitt av brukeren er korrekte. Brukeren kan rapportere mistenkelige aktiviteter til selskapet, hvis han har identifisertslike i sin konto.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

 

Brukeren tar fullt ansvar for bruk av nettstedet, innholdet og de ulike tjenestene til selskapet, og selskapet vil ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte skade forårsaket av brukeren eller noen på hans vegne eller noen annen tredjepart, inkludert tap eller utgifter, direkte eller indirekte, til nettstedet og alt innholds og tjenestersom finnes der.

 

 1. Nyhetsbrev og elektronisk utsendelse

 

Ved å sende sine detaljer, autoriserer brukeren selskaet å legge ham til sin adresseliste og sende ham e-post om ulike emner fra tid til annen. Hver melding sendt av selskapet vil inkludere muligheten til å avslutte abonnementet på adresselisten. Hvis brukeren ber om å avslutte abonnementet, vil selskapet fjerne ham fra sin mailingdatabase. Brukeren kan be om å fjerne all dato som er lagret i selskapets systemer og/eller fjerne ham fra mottakerdatabasen ved å sende en e-post til support@cv-norge.com.
 

 1. Paddle
  Bestillingsprosess utføres av vår online forhandler Paddle.com. Paddle.com er arkivbehandler for alle våre bestillinger. Paddle gir alle kundeserviceforespørsler og håndterer retur. For refusjon eller kansellering av abonnementerfakturert av Paddle, besøk Paddle.net.

 

 1. Endringer og opphør av aktivitet

 

Selskapet kan fra tid til annen endre strukturen nettstedet, dets utseende og design, omfanget og tilgjengeligheten av tjenestene på det, og kan endre ethvert annet aspekt som er involvert i nettstedet, uten forvarsel. Slike endringer vil bli gjort, blant annet under hensyntagen til internetts dynamiske natur og de teknologiske og andre endringene som foregår på den. Av natur kan slike endringer innebære funksjonsfeil eller ulemper. Brukeren vil ikke ha noe krav mot selskapet for å gjøre slike endringer eller for funksjonsfeil som vil oppstå på grunn av implementeringen.

 

Uten å fravike det ovennevnte, vil selskapet ha rett til å slutte å tilby tjenestene på nettstedet, helt eller delvis, når som helst. Hvis det er mulig, vil selskapet publisere en foreløpig melding på nettstedet om oppsigelse av tjenester en rimelig tid på forhånd. Ved oppsigelse av services, vil selskapet holde innholdet og informasjonen som finnes på nettstedet i en ekstra periode, og vil da ha rett til å slette den uten å opprettholde noen sikkerhetskopi av den og uten å gi varsel.

 

 1. Lov og jurisdiksjon

 

Vilkårene for bruk og nettstedet og dets innhold skal styres utelukkende av og tolkes i samsvar med lovene i staten Spania. Selskapet er ikke ansvarlig for å tilpasse nettstedet og/eller innholdet og/eller deres tilgjengelighet utenfor Spania. Enhver tvist og/eller uenighet og/eller enhver annen sak som oppstår under eller i forhold til nettstedet og/eller noe som finnes der og/eller disse bruksvilkårene, skal løses i, og den eneste og eksklusive jurisdiksjonen til den kompetente domstolen i byen Barcelona-distriktet.

 

 1. Kontakt oss

 

Selskapet overholder lovens bestemmelser og respekterer rettighetene til brukerne av nettstedet. Hvis brukeren har ytterligere spørsmål angående vilkårene for bruk, og/eller han mener at selskapet bryter hans rettigheter, og/eller mener at hans personvern har blitt krenket under bruken av nettstedet, bør han kontakte oss (support@cv-norge.com) og selskapet vil prøve å håndtere forespørselen så snart som mulig.