Vilkår for bruk

Velkommen til Resumaker S.L. ("Selskapet", "Resumaker", "vi", "oss"). Disse bruksvilkårene («vilkår») gjelder for selskapet og for alle dets tilknyttede selskaper over hele verden. Når det refereres i disse vilkårene til selskapet, skal det inkludere alle dets tilknyttede selskaper, der det er aktuelt. Resumakers nettsted på https://cv-norge.com/ og alle andre nettsteder, mobilsider, tjenester, applikasjoner, nettsteder og/eller verktøy der disse vilkårene vises eller er lenket til (samlet kalt "nettstedet"). Disse vilkårene, sammen med våre retningslinjer for personvern, utgjør hele avtalen ("avtalen") mellom deg og selskapet. Enten du eller Resumaker kan omtales enkeltvis som en "part" eller samlet som "partene".

Vi tilbyr nettstedet vårt, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige på nettstedet til deg, "brukeren", under forutsetning av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her. Bruk litt tid på å gjennomgå avtalen du inngår. Hvis du ikke forstår disse vilkårene eller ikke godtar å være bundet av dem eller personvernreglene, kan du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet eller våre tjenester (definert nedenfor), og du må umiddelbart slutte å få tilgang til eller bruke nettstedet.

Vi opererer globalt, og som et resultat kan forskjellige lover gjelde avhengig av hvor en bruker bor. Disse vilkårene er ment å gjelde for alle brukere uavhengig av geografisk plassering i den grad det er lovlig håndhevbart i hver brukers bosted.


Tjenestene våre er ment for brukere som er minst 18 år.

 

* Hvis du er bosatt i EU, kan du se EU-borgere – tilleggsvilkår for mer informasjon om spesifikke tilleggsvilkår eller alternative vilkår som gjelder for deg.

 

* Hvis du er bosatt i USA, kan du se Tilleggsvilkår for innbyggere i USA for mer informasjon om spesifikke tilleggsvilkår eller alternative vilkår som gjelder for deg.

Ved å lese erklæringen og bruke nettstedet, erklærer du at du har godtatt vilkårene som er skrevet i denne erklæringen og godtar å godta fremtidige endrede vilkår. Hvis du bruker tjenestene våre på vegne av en organisasjon, godtar du disse vilkårene på vegne av deg eller organisasjonen din og dens autoriserte brukere, og du erkjenner at du har myndighet til å binde organisasjonen til disse vilkårene. Avtalen er elektronisk, og vi vil presentere vilkårene for kunden før vi utfører en handling som krever presentasjon.

 1.      Personvernpolicy

Ditt personvern er viktig for oss. Som sådan er våre retningslinjer for personvern en viktig del av disse vilkårene. Personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn informasjon fra deg og hvordan vi kan dele denne informasjonen.

 

 1.      Våre tjenester

Hos Resumaker streber vi etter å endre måten folk skriver CV-er på. Vi tar sikte på å skape et praktisk og brukervennlig system som hjelper deg med å lage en CV på få minutter. Vi gir deg verktøy for å bygge din CV enkelt, raskt og på en profesjonell måte, inkludert CV-opprettingsteknologi og et system som støtter det og personlige områder ("Tjenestene"). Du kan bruke tjenestene til å generere, redigere, eksportere og laste ned CV- og følgebrevmaler, eller du kan samarbeide med en av våre fagfolk for å lage din personlige CV. Så lenge du godtar disse vilkårene og overholder dem, kan du bruke tjenestene. Disse vilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet og tjenestene, inkludert besøkende og registrerte brukere.

 

 1.      Selskapets eiendom

Alle eiendomsrettigheter på nettstedet, all informasjon, tekst, grafikk, patenter, ideer eller annet materiale som vises på nettstedet ("innholdet"), og eventuelle tjenester som tilbys gjennom nettstedet, inkludert eventuelle fremtidige tjenester og eventuelle forbedringer av nettstedet, er og vil forbli i selskapets og dets autoriserte enheters eiendom. Selskapet beholder alle rettigheter av noe slag til slikt innhold og tjenester, som du godtar å ikke bestride. Nettstedet, innholdet og tjenestene er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerker, patenter og lignende rettigheter.

 

Bortsett fra det som er angitt i disse vilkårene, kan du ikke kopiere, endre eller forberede verk basert på dem, distribuere, selge, overføre, offentlig vise eller utføre, kringkaste eller bruke på noen annen måte. Du kan ikke kopiere eller endre noen del av kildekoden, inkludert CSS, HTML eller JavaScript på nettstedet. Du kan heller ikke bruke nettstedet, innholdet eller tjenesten til noe annet formål enn din bruk av tjenestene i samsvar med disse vilkårene uten eksplisitt tillatelse fra selskapet. Du erkjenner at din bruk av dette nettstedet kun er for private formål og ikke for videresalg.

 

 1.       Kvalifisering. Ved å få tilgang til og/eller bruke tjenestene, inkludert ved å gjøre det etter å ha fått tilgang til disse vilkårene, representerer og garanterer du at du er over 18 år gammel og er juridisk kvalifisert til å inngå og inngå kontrakter i henhold til gjeldende lov.

 

 1.      Lisens til å bruke tjenestene. Med forbehold om at du overholder disse vilkårene, inkludert betaling av alle avgifter og din overholdelse av våre retningslinjer for personvern, gir Resumaker deg en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, fullt tilbakekallelig, ikke-overførbar lisens for å få tilgang til nettstedet og til å bruke tjenestene ("lisens"). Denne lisensen skal være underlagt alle restriksjoner beskrevet i disse vilkårene, inkludert, uten begrensning, de som er angitt i avsnitt 3 ovenfor.

 

 1.       Bruk av nettstedet

Bruken av nettstedet og/eller opprettelsen av en CV og/eller opprettelsen av en personlig konto og/eller kontakt med selskapet utgjør din uttrykkelige godkjenning til å inngå en bindende kontrakt med selskapet for å bruke tjenestene. I visse tilfeller kan kvalifiserte representanter fra selskapet kontakte deg for å hjelpe deg med tjenesterelaterte forespørsler. Vi begrunner denne kontakten basert på vårt behov for å oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser. Hvis du ønsker å avslutte tjenestene, må du enten samhandle med oss via nettstedet eller sende oss en e-post på support@cv-norge.com. Når vi mottar e-posten, vil vi slutte å kommunisere med deg annet enn det som er spesifikt forbudt i henhold til gjeldende personvernlover. I den grad det er tillatt i henhold til slike lover, beholder vi retten, og du erkjenner og godtar å tillate oss å beholde dine personlige opplysninger slik at vi kan beskytte våre juridiske rettigheter i henhold til disse vilkårene.

 

 1.      Registrering av konto. For å få tilgang til våre tjenester eller relevante nettstedseksjoner, er registrering og opprettelse av konto hos Resumaker nødvendig. Kontoen din lagrer CV-er, følgebrev og relaterte data, noe som sikrer kontinuerlig tilgjengelighet. Du bekrefter at oppgitt kontoinformasjon er oppdatert og nøyaktig, og forplikter deg til å oppdatere den etter behov. Falsk identitet eller villedende tilknytninger er strengt forbudt. Kontoen er personlig, knyttet til den tilknyttede e-postadressen, og tredjepartstilgang er forbudt. Det er ditt ansvar å beskytte kontolegitimasjonen din, og uautorisert bruk må umiddelbart rapporteres til Resumaker. Mistenkte sikkerhetsbrudd kan føre til nektelse av tjenestetilgang, kontooppsigelse eller andre nødvendige tiltak etter vårt skjønn.

 

 1.      Brukerinnhold. Når du bruker tjenestene våre, kan du legge ut eller sende inn individuelt innhold og informasjon («brukerinnhold»). Brukerinnhold kan inkludere kontoinformasjon, karrierehistorikk, utdanningshistorie, ditt engasjement i ulike organisasjoner og/eller annen informasjon du oppgir.

 

Å bruke tjenestene, engasjere seg i kommunikasjon eller sende inn materiale innebærer ditt samtykke til å gi Resumaker en ikke-eksklusiv lisens for brukerinnhold. Du beholder eierskapet til brukerinnhold, men Resumaker får en ikke-eksklusiv, global, evigvarende, royaltyfri, overførbar og underlisensierbar rett til å bruke, kopiere, endre, distribuere, publisere og behandle oppgitt informasjon og innhold i forbindelse med tjenestene, uten ytterligere samtykke eller varsel. Du forplikter deg til å dele kun informasjon og innhold som du har rett til å avsløre, sikre overholdelse av loven og unngå krenkelse av andres immaterielle rettigheter.

 

 1.       Priser, betalinger og abonnementer.
  1.              Abonnementer

Resumakers Tjenester tilbys på månedlig abonnementsbasis. Hvis du registrerer deg for en abonnementsplan (ditt «abonnement»), blir du fakturert automatisk basert på våre til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår og -avgifter. Abonnementer vil gjentas og fornyes automatisk hver måned til du varsler oss om at du ønsker å stoppe abonnementet ditt som angitt nedenfor. Alle abonnementsavgifter kan ikke avbestilles og refunderes ikke i løpet av måneden som abonnementet har startet. Hvis du ønsker å melde deg ut og avslutte abonnementet ditt, kan du gjøre det som angitt nedenfor i disse vilkårene, og du vil ikke bli fakturert for abonnementsavgiften fra og med den påfølgende måneden etter måneden du har varslet Resumaker om at du ønsker å avslutte abonnementet og slutte å bruke tjenestene våre.

 

Å abonnere på tjenesten innebærer et gebyr fastsatt av selskapet, som er gjenstand for periodiske justeringer. Vi forbeholder oss retten til å endre avgiften, endre abonnementsplaner eller gjøre endringer etter eget skjønn uten forvarsel. I tilfelle reduserte abonnementsavgifter, vil brukere ikke være kvalifisert for refusjoner, rabatter eller andre fordeler, og ingen krav kan gjøres mot selskapet i slike tilfeller.

 

 1.              Rettssaken. Vi tilbyr en innledende 14-dagers prøveperiode til en variabel kostnad avhengig av hvor du bor ("Prøveabonnement"). Hvis du ikke ber om kansellering av den valgte abonnementsplanen innen 14 dager fra datoen for vår bekreftelses-e-post angående betaling av den opprinnelige prøvekostnaden, aktiveres et gjentakende faktureringsgebyr på omtrent 30 USD inkludert (avhengig av landet kontoen kommer fra) automatisk ved å bruke samme betalingsmetode som du valgte for å betale det første prøvegebyret. Når betalingen er utført, sender vi deg en engangsbetalingsbekreftelse på e-post som gir informasjon om og betingelser for abonnementsplanen din, samt informasjon som instruerer deg om hvordan du avbryter prøveabonnementet. Ved å bruke tjenestene godtar du følgende betingelser for prøveabonnementet:

         Når du kjøper et abonnement på tjenestene våre, godtar du en automatisk gjentakende fakturering på fire ukers basis.

         Hvis du vil unngå at den automatiske "medlemsavgiften" blir brukt, må du kansellere abonnementsplanen din før prøveabonnementsperioden utløper. Hvis du ikke kansellerer aktivt, starter abonnementet automatisk etter slutten av prøveabonnementsperioden.

         Retten til å trekke seg fra avtalen om levering av våre tjenester som digitale innholdstjenester, gjelder ikke hvis du uttrykkelig har oppgitt og gitt ditt samtykke til å motta det digitale innholdet innen prøveabonnementsperioden på 14 dager. Du erkjenner og godtar at ved å begynne utførelsen av tjenesten vår, som en digital innholdstjeneste, mister du herved angreretten, og følgelig vil du ikke ha rett til refusjon for betalinger fra deg for tjenesten du begynte å bruke.

 

 1.              Endringer og kansellering. Du kan sette abonnementet ditt på pause ved å logge på kontoen din eller besøke support@cv-norge.com og sende oss en e-post om at du har til hensikt å kansellere kontoen din. Oppsigelser av abonnementet må gjøres minst syv (7) dager før slutten av det månedlige abonnementet for å unngå å bli belastet for neste måneds abonnementsbetaling.

 

Ved kansellering vil alt brukerinnholdet ditt beholdes hos skyleverandøren vår. Vi kan varsle deg via e-post før slikt brukerinnhold slettes, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det. Frem til datoen da dataene slettes, vil du kunne bruke dataene du allerede har lagt inn før kanselleringen ved å inngå avtalen på nytt.

 

 1.              Gebyrer. Gebyrer er underlagt følgende vilkår og betingelser:
 1.   Viste priser på nettstedet vårt inkluderer moms og gjeldende skatter.
 2.   Det er ditt ansvar å umiddelbart varsle oss om eventuelle unøyaktigheter i betalingsdetaljer og sørge for tilstrekkelig kontosaldo for betaling av tjenestene.
 3.   Unnlatelse av å betale gjeldende gebyr ber om et varsel, noe som gir deg 14 dager til å ordne betaling. Etterpå medfører forfalte betalinger en månedlig kostnad på 1.5% eller det maksimale som er tillatt ved lov, pluss inkassogebyr.
 4.   Vi kan endre gebyret etter eget skjønn, varsle brukere via e-post eller iøynefallende nettstedsinnlegg. Du kan si opp kontoen eller abonnementet hvis du er uenig i endringene.
 5.   Akseptable betalingsmåter inkluderer debet-/kredittkort og tredjepartsleverandører. Du kan møte valutagebyrer eller stedsbaserte prisforskjeller.
 6.     Vi tilbyr flere betalingsalternativer for tjenester, som hver spesifiserer inkluderinger og endelige priser. Vi fraskriver oss ansvaret for feil i betalingsalternativer, men vi vil forsøke å varsle deg.
 7.   Alle salg er endelige, og ingen refusjon gis, med tap av refusjonsrettigheter ved første innsending av betaling, underlagt din rett til å trekke deg fra avtalen for levering av våre tjenester innen 14-dagers prøveabonnementsperiode. Vær imidlertid oppmerksom på at slik angrerett gjelder for deg, bare hvis du ikke uttrykkelig har oppgitt og gitt ditt samtykke til å motta det digitale innholdet i løpet av prøveabonnementsperioden.
 8.   Vi er ikke ansvarlige for valutavekslingsprovisjoner eller bank-/utstederavgifter og tilbyr ingen kompensasjon eller refusjon for avvik på dette området.
 9.      Selv om vi opprettholder betalingssikkerhetsprotokoller, er vi ikke ansvarlige for brukerens bortfall i å sikre betalingsmåter, og gjør en innsats for å forhindre, men ikke påta oss ansvar for uredelig bruk.
 1.   Betalingsbekreftelse og utstedelse av legitimasjon

 

Disse vilkårene anses å være digitalt signert når brukeren gir nødvendige detaljer for tjenestene. For elektroniske betalinger sørger selskapet for passende sikkerhetstiltak.

 

Med forbehold om at vi overholder gjeldende lover, kan vi verifisere kundenes evne til å oppfylle betalingsforpliktelser, nekte transaksjoner eller be om ytterligere sikkerhet hvis det oppstår tvil.

 

Ved godkjenning av transaksjonen gir vi innloggingsdetaljer som lar deg bruke tjenestene basert på disse vilkårene. Du er eneansvarlig for å opprettholde sikkerheten til disse legitimasjonene.

 

 1. Forbudt oppførsel. Resumaker pålegger visse restriksjoner på din bruk av Tjenestene. Du samtykker i å avstå fra, men ikke begrenset til, følgende forbudte atferd:
  1.      Bruke tjenestene til handlinger som er i strid med gjeldende nasjonale eller internasjonale lover og forskrifter.
  2.     Laste opp, legge ut, overføre, vise, utføre eller distribuere innhold, informasjon eller materiale som er injurierende, ærekrenkende, fornærmende, rasistisk, truende, overdrevent voldelig, trakasserende, uanstendig, utuktig, vellystig, skitten eller pornografisk.
  3.      Oppgi falsk, villedende eller unøyaktig informasjon, opprette flere kontoer, forsøke å bruke en annens konto eller opprette en konto for noen andre enn deg selv uten forhåndsgodkjenning.
  4.     Utgi deg for å være eller på annen måte gi en uriktig fremstilling av en tilknytning, forbindelse eller tilknytning til en person eller enhet.
  5.      Utvikle, støtte, bruke eller forsøke å bruke programvare, enheter, skript, roboter eller andre mekanismer (inkludert edderkopper, nettlesere, crawlere eller annen teknologi) for å høste eller på annen måte samle inn informasjon fra tjenestene eller kopiere profiler og andre data fra tjenestene.
  6.       Få tilgang til innhold eller data som ikke er ment for deg, eller logg inn på en server eller konto som du ikke er autorisert til å få tilgang til.
  7.     Forsøke å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet, eller et tilknyttet system eller nettverk, eller bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak uten riktig autorisasjon.
  8.     Forstyrre eller forsøke å forstyrre bruken av tjenestene av andre brukere, verter eller nettverk, inkludert (uten begrensning) ved å sende inn skadelig programvare eller utnytte programvaresårbarheter.
  9.        Forfalske, endre eller forfalske nettverkspakker eller protokollhoder eller metadata i forbindelse med eller overføring til tjenestene (for eksempel SMTP-e-posthoder, HTTP-hoder eller Internet Protocol-pakkehoder)
  10.        Forsøke å modifisere, foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller på annen måte redusere eller forsøke å redusere noe av kildekoden som brukes til å levere nettstedet og tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, enhver uredelig innsats for å endre programvare eller andre teknologiske mekanismer for å måle antall visninger generert av individuelt innhold og/eller den samlede tjenesten for å bestemme og/eller revidere annonseinntekter og betalinger,  hvis aktuelt
  11.      Krenke andres immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter. Du må for eksempel ikke kopiere eller distribuere (unntatt gjennom den tilgjengelige delingsfunksjonaliteten) andres innlegg eller annet innhold uten deres tillatelse.
  12.        Modifisere eller på annen måte endre nettstedet, tjenestene eller deres utseende.

Hvis vi bestemmer, etter eget skjønn, at du har engasjert deg i forbudt oppførsel, forbeholder vi oss retten til å avslutte kontoen din, eller helt blokkere tilgangen til tjenestene uten refusjon i tillegg til andre juridiske eller rettferdige rettsmidler vi måtte ha.

 1.              Leveringstid.

 

Hvis vår levering av tjenesten er forsinket av en eller annen grunn, vil vi oppdatere deg senest 30 dager fra datoen da kjøpet ble gjort. I dette tilfellet vil brukeren ha rett til å si opp avtalen uten kostnad og vil motta full refusjon, minus eventuelle gjeldende fradrag fra kredittselskapene.

 

 1.              Ansvarsfraskrivelse.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, LEVERES NETTSTEDET AS-IS OG AS-AVAILABLE BASIS, NOE SOM BETYR AT VI IKKE GIR NOEN GARANTIER FOR DRIFTEN AV NETTSTEDET. DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG VÅRE TJENESTER VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK AV DET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NETTSTEDETS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NETTSTEDER SOM ER KOBLET TIL NETTSTEDET, OG VI PÅTAR OSS INTET ANSVAR FOR NOEN: (1) FEIL, FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLD OG MATERIALER; (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM, UANSETT ART, SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET; (3) ENHVER UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALL PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER FINANSIELL INFORMASJON SOM ER LAGRET PÅ SERVERNE; (4) ETHVERT AVBRUDD ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET; ELLER (5) VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDET AV EN TREDJEPART. VI GARANTERER IKKE, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR OSS IKKE ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE SOM ANNONSERES ELLER TILBYS AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, NOE HYPERKOBLET NETTSTED ELLER NOE NETTSTED ELLER MOBILAPPLIKASJON SOM FINNES I BANNERE ELLER ANNEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR Å OVERVÅKE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KJØP AV ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GJENNOM ET HVILKET SOM HELST MEDIUM ELLER I ET HVILKET SOM HELST MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DØMMEKRAFT OG UTVISE FORSIKTIGHET DER DET ER HENSIKTSMESSIG.

 

 1.              Begrensning av ansvar.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, VIL VERKEN VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, LEDERE, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE, TAPTE INNTEKTER, TAP AV DATA ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV NETTSTEDET, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UAVHENGIG AV EVENTUELLE MOTSTRIDENDE BESTEMMELSER HERI, VIL VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG, UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV HANDLINGENS FORM, TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET SOM ER BETALT, HVIS NOEN, AV DEG TIL OSS I LØPET AV TRE (3) MÅNEDERS PERIODEN FØR FOREKOMSTEN SOM GIR OPPHAV TIL ET KRAV. ENKELTE STATLIGE ELLER NASJONALE LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT NOEN ELLER ALLE DE OVENNEVNTE ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

 

 1.              Erstatning. Du samtykker i å forsvare og holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, ansatte og agenter fra og mot tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer og utgifter, gjort av tredjepart som følge av: (1) dine bidrag eller innleveringer; (2) din bruk av nettstedet; (3) ditt brudd på disse vilkårene; (4) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier fremsatt i disse vilkårene; (5) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter; eller (6) enhver skadelig handling av deg mot andre brukere av nettstedet som du koblet deg til via nettstedet. Til tross for det foregående, med mindre det er forbudt i henhold til gjeldende lov, forbeholder vi oss retten til, på din bekostning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du samtykker i å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

 

 1.  Ytterligere rettigheter.

Selskapet har rett til å stenge nettstedet eller begrense tilgangen til det eller dets funksjonalitet, helt eller delvis, når som helst, for en definert eller ubestemt periode, uten å måtte betale erstatning til brukeren.
Selskapet har rett til å begrense eller avslutte retten til å bruke nettstedet eller blokkere brukerens påloggingsinformasjon hvis brukeren bryter nettstedets regler eller disse vilkårene.
 

Selskapet kan sette en grense på lagringsplass eller data gitt til brukeren. Selskapet har rett til å publisere anonymt innhold og bruke det under opphør av avtalen for å forbedre nettstedet og tjenestene og annen utvikling.

 

 1. Overføring av rettigheter.

Brukeren kan ikke overføre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en tredjepart uten eksplisitt samtykke fra selskapet. Selskapet kan overføre rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til en tredjepart.

 

 1. Kontraheringsperiode og oppsigelse

Kontraktsperioden er Abonnementsperioden valgt av brukeren i betalingsplanen.


Begge parter kan si opp avtalen uten skriftlig forhåndsvarsel i tilfelle tilsyn, manglende overholdelse av nettstedets regler eller rettslig inngrep og uten å måtte betale erstatning eller kompensasjon, i følgende tilfeller: konkurs eller innlevering av konkurs av parten som anses som ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser.
Hvis brukeren har mottatt vederlag fra selskapet, vil brukeren ikke ha rett til refusjon.
Ved kontraktens oppsigelse er brukerens bruksrettigheter til nettstedet ugyldige.

 

 1. Gjeldende lov og tvisteløsning. Hvis du er bosatt i EØS eller USA, kan du se EU-borgere – Supplerende vilkår for bruk eller Tilleggsvilkår for bruk i USA for mer informasjon.

 

Med mindre lovene i din jurisdiksjon krever at andre lover gjelder, styres disse vilkårene og din bruk av nettstedet av og tolkes i samsvar med de interne lovene i Spania. Som en betingelse for å bringe en tvist basert på disse vilkårene, godtar du først å kontakte oss på support@cv-norge.com for å forsøke å nå en minnelig løsning på tvisten din. Hvis du ikke klarer å oppnå en løsning i god tro innen 60 dager, godtar du å megle tvisten basert på rask voldgiftsprosedyre i samsvar med reglene i den spanske voldgiftsretten, foran en voldgiftsdommer. Voldgiftsstedet skal være Madrid, Spania, voldgiftsspråket skal være engelsk, og forhandlingene skal holdes eksternt.

 

Alle andre brukere, vennligst les denne delen nøye. Det påvirker dine rettigheter. Du samtykker i at ved å godta disse vilkårene, frasier du og vi oss enhver rett til rettssak med jury eller til å delta i et gruppesøksmål. Du og vi er enige om at begge kan fremme krav mot den andre bare i din eller dens individuelle kapasitet, og ikke som saksøker eller gruppemedlem i noen påstått gruppe- eller representativ prosedyre. Enhver voldgift vil finne sted på individuell basis; Gruppevoldgift og gruppesøksmål er ikke tillatt.

 

 1. Rettelser. Det kan være informasjon på nettstedet som utilsiktet inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst, uten forvarsel.

 

 1. Elektronisk kommunikasjon, transaksjoner og signaturer. Å besøke nettstedet, sende oss e-post og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du samtykker i at alle avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU GODTAR HERVED BRUKEN AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE POSTER, OG TIL ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER AV TRANSAKSJONER INITIERT ELLER FULLFØRT AV OSS ELLER VIA NETTSTEDET. Du frasier deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på noen annen måte enn elektronisk.

 

 

 1.  Kontakt oss

Selskapet overholder lovens bestemmelser og respekterer rettighetene til brukerne av nettstedet. Hvis brukeren har ytterligere spørsmål angående vilkårene, og/eller han mener at selskapet krenker hans rettigheter, og/eller mener at hans personvern har blitt krenket under bruk av nettstedet, bør han kontakte oss (support@cv-norge.com) og selskapet vil prøve å håndtere forespørselen hans så snart som mulig.

 

 

 

EU-BORGERE – TILLEGGSVILKÅR

Sist oppdatert: 3. mars 2024

Vi tilbyr nettstedet og tjenestene våre innen EU. Disse tilleggsvilkårene gjelder for deg hvis du er bosatt i EU ("EU-tilleggsvilkår"). Derfor, hvis du er bosatt i EU, vil de generelle vilkårene og disse EU-tilleggsvilkårene gjelde. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene og disse EU-tilleggsvilkårene, og disse EU-tilleggsvilkårene gjelder for deg, vil EU-tilleggsvilkårene gjelde.

Med mindre annet er angitt, vil definisjoner i disse EU-tilleggsvilkårene ha samme betydning som definisjonene som brukes i vilkårene. Før opprettelsen av kontoen din, vil teksten i disse vilkårene bli gjort tilgjengelig for deg elektronisk via tjenestene på en slik måte at den enkelt kan lagres av deg på en varig databærer.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner i vilkårene eller disse EU-tilleggsvilkårene når som helst. Vi vil informere deg om eventuelle endringer innen rimelig tid før ikrafttredelsesdatoen for endringene. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for endringene, anses du for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha godtatt endringene i eventuelle reviderte vilkår eller EU-tilleggsvilkår.

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter er alle nåværende og fremtidige immaterielle rettigheter, hvor som helst i verden, med hensyn til tjenestene, som tilhører oss og/eller våre lisensgivere nå eller i fremtiden, inkludert opphavsrett, databaserettigheter, varemerkerettigheter, designrettigheter, varenavnrettigheter, domenenavnrettigheter, patentrettigheter, rettigheter til forretningshemmeligheter samt lignende rettigheter i henhold til uskreven lov,  for eksempel rettigheter angående slavisk etterligning. Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke tjenestene, får du, utelukkende med det formål å utføre kontoen din, en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar lisens til å få tilgang til og bruke tjenestene og til å laste ned eller skrive ut en kopi av deler av innholdet som du har fått tilgang til utelukkende for din personlige,  ikke-kommersiell bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg i og til tjenestene, innholdet og merkene. Denne lisensen gis så lenge kontoen din varer, og du godtar herved denne lisensen. Vi har til enhver tid rett til å si opp denne lisensen ensidig, tidlig og med umiddelbar virkning, uten å måtte betale deg noen kompensasjon.

Du holder oss skadesløse for ethvert tap som oppstår som følge av din krenkelse av immaterielle rettigheter med hensyn til tjenestene. Du vil kompensere oss for alle kostnader og tap, inkludert kostnader for juridisk bistand, som oppstår som følge av brudd på immaterielle rettigheter. Du vil iverksette tiltak for egen regning for å begrense kostnadene som påløper og/eller tap som påføres oss.

Gebyrer og betaling

Å abonnere på tjenesten innebærer et gebyr fastsatt av selskapet, som er gjenstand for periodiske justeringer. Vi forbeholder oss retten til å endre avgiften, endre abonnementsplaner eller gjøre endringer etter eget skjønn. Vi vil informere deg om slike endringer innen rimelig tid før ikrafttredelsesdatoen for endringene, slik at du kan avslutte abonnementet ditt hvis du ikke godtar endringene. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for endringene, anses du for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha godtatt endringene.

 

Hvis vi fastslår at skatter, for eksempel salgsavgifter eller andre avgifter gjelder for gebyrene våre, vil abonnementsavgiften for kjøp av tjenestene våre inkludere disse skattene og/eller gebyrene under bestillingsprosessen. Abonnementsavgiften inkluderer de totale kostnadene per faktureringsperiode. Hvis kjøpet ditt er gjenstand for gjentakende kostnader, har du muligheten til å gi oss rett til å belaste deg betaling med direkte belastning. I så fall vil vi belaste betalingen din regelmessig, uten å kreve forhåndsgodkjenning før hver gjentakende kostnad, til du informerer oss om kanselleringen.

Rett til tilbaketrekking

Når du kjøper digitalt innhold, har du som forbruker bosatt i EU rett til å trekke deg fra avtalen i en periode på 14 dager fra leveringsdatoen, uten å oppgi en grunn for tilbaketrekkingen. Hvis du trekker deg fra kontrakten din, vil du bli refundert beløpet som allerede er betalt.

Retten til å trekke deg fra avtalen om levering av digitalt innhold skal ikke gjelde hvis du uttrykkelig har oppgitt og gitt ditt samtykke til å motta det digitale innholdet innen angreperioden på 14 dager og uttrykkelig har erklært at du er klar over at du har fraskrevet deg angreretten som følge av dette. Du erkjenner og godtar at ved å begynne utførelsen av tjenesten vår, som en digital innholdstjeneste, mister du herved angreretten, og følgelig vil du ikke ha rett til refusjon for betalinger du har gjort for tjenesten du begynte å bruke.

Når du inngår et 14-dagers prøveabonnement, gjelder en godtgjørelsesgaranti kun for prøveabonnementets varighet. Innen 14 dager etter at du har varslet om at du stopper prøveabonnementet og ikke ønsker å fortsette deretter med abonnementet, skal beløpet som allerede er betalt av deg for prøveabonnementet, refunderes til deg.

Ansvar

Vi er ikke ansvarlige for: a) eventuelle misforståelser, feil eller feil med hensyn til ytelsen til tjenestene og / eller våre tjenester, hvis disse er forårsaket av eller er resultatet av dine handlinger, for eksempel unnlatelse av å levere fullstendige, lyd, korrekte og klare data (eller unnlatelse av å gjøre det i tide); b) feil eller feil fra tredjeparter engasjert av eller på vegne av deg; c) informasjon som tredjeparter har plassert på tjenestene. Vi kan bare holdes ansvarlig for direkte skader eller tap som kan tilskrives oss. Ansvar for eventuelle (økonomiske) skader eller tap annet enn direkte skader og/eller tap, for eksempel indirekte skade eller tap, inkludert, men ikke begrenset til, følgeskader eller tap, tap av fortjeneste, skade eller tap forårsaket av stjålet, utilgjengelig, ødelagt, ødelagt eller tapt (personlig) data eller materialer, tapte besparelser, tap på grunn av forretningsavbrudd eller skade eller tap på grunn av eller som følge av en sikkerhetslekkasje,  sikkerhetsbrudd eller nettkriminalitet, er utelukket. Bortsett fra i tilfelle grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse, vil vårt samlede ansvar for skade eller tap som følge av våre tjenester og/eller tjenestene, eller som på annen måte oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, være begrenset til et beløp som tilsvarer gebyrene du har betalt til oss.

Force Majeure

I tilfelle force majeure vil vi ikke være forpliktet til å oppfylle noen av våre forpliktelser, inkludert lovbestemte og/eller avtalte garantiforpliktelser. Videre er vi ikke ansvarlige for eventuelle skader du lider på grunn av en force majeure-situasjon. Force majeure fra vår side inkluderer, men er ikke begrenset til: leverandører som vi er avhengige av ikke oppfyller sine forpliktelser; defekte varer, utstyr, programvare eller materialer fra tredjeparter; epidemier og pandemier; når nettverket vårt stopper opp av grunner som vi ikke kan holdes ansvarlige for, inkludert - men ikke begrenset til - et cyberangrep eller DoS-angrep i noen form eller en feil i internettrafikk, maskinvare- eller programvareproblemer eller andre eksterne årsaker; vedlikehold av tjenestene, som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil; offentlige tiltak, inkludert finansiell regulering og lovgivning; streiker, tvungne forretningsnedleggelser, opptøyer og enhver annen form for forstyrrelser og/eller hindring forårsaket av tredjeparter, som hindrer oss; sykdom hos en eller flere ansatte som er vanskelige å erstatte; strømbrudd, svikt i Internett, datanettverk eller telekommunikasjonsanlegg; eller andre årsaker utenfor vår rimelige kontroll.

Avslutting

Kontraktsperioden er Abonnementsperioden valgt av brukeren i betalingsplanen.

Begge parter kan si opp avtalen uten skriftlig forhåndsvarsel i tilfelle tilsyn, manglende overholdelse av nettstedets regler eller rettsinngrep og uten å måtte betale erstatning eller kompensasjon, i følgende tilfeller: konkurs eller konkursbegjæring (unntatt erklæring om insolvensbehandling) av parten som anses som ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser.
Hvis brukeren har mottatt vederlag fra selskapet, vil brukeren ikke ha rett til refusjon.
Ved kontraktens oppsigelse er brukerens bruksrettigheter til nettstedet ugyldige.

Tvisteløsning

Alle krav, tvister eller andre rettssaker av eller mellom deg eller oss, inkludert, men ikke begrenset til, slike krav eller tvister som på noen måte er relatert til eller oppstår i henhold til vilkårene, EUs tilleggsvilkår eller din tilgang til eller bruk av tjenestene, skal styres av lovene i Spania. Ovenstående berører ikke forbrukernes rettigheter med hensyn til valg av gjeldende jurisdiksjon.

Anvendelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig utelukket av vilkårene og disse EU-tilleggsvilkårene.

Voldgift

Innlevering til voldgift annet enn forbrukervoldgift er uttrykkelig avvist, unntatt i tilfelle av institusjonelle voldgiftsorganer opprettet av juridiske regler for en bestemt sektor eller sak.

Konfliktløsning på nett

Hvis du er en forbruker bosatt i EU og ønsker mer informasjon om tvisteløsning på nettet, kan du følge denne lenken til nettstedet til EU-kommisjonen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Denne lenken er gitt i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013, kun for informasjonsformål.

Klager

For å løse en klage angående tjenestene, vennligst kontakt oss innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller med rimelighet kunne ha oppdaget et problem på support@cv-norge.com. Vi vil svare innen rimelig tid.


INNBYGGERE I USA – TILLEGGSVILKÅR

Sist oppdatert: 3. mars 2024

Disse tilleggsvilkårene til deg hvis du er bosatt i USA ("amerikanske tilleggsvilkår"). Derfor, hvis du bor i USA, gjelder både vilkårene og disse amerikanske tilleggsvilkårene. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene og disse amerikanske tilleggsvilkårene, og disse amerikanske tilleggsvilkårene gjelder for deg, vil de amerikanske tilleggsvilkårene gjelde.

Opphavsretten

Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig på eller gjennom tjenestene, krenker opphavsretten du eier eller kontrollerer, må du umiddelbart varsle oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor (en "varsling"). En kopi av varselet ditt vil bli sendt til personen som la ut eller lagret materialet adressert i varselet. I samsvar med Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (DMCA), må meldingen i det vesentlige inneholde følgende:

         Din fysiske eller elektroniske signatur.

         identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du mener har blitt krenket.

         identifikasjon av materialet på tjenestene som du mener krenker opphavsretten på en tilstrekkelig presis måte til at vi kan finne materialet.

         din kontaktinformasjon, inkludert navn, postadresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse.

         en erklæring om at du i god tro mener at bruken av det opphavsrettsbeskyttede materialet ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens agent eller loven.

         en erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig; og

         en erklæring, under ed, om at du er opphavsrettseieren eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

Hvis du ikke overholder disse kravene, kan det hende at varselet ditt ikke trer i kraft. Hvis du bevisst feilaktig fremstiller at materiale på tjenestene krenker opphavsretten, kan du bli holdt ansvarlig for skader, inkludert kostnader og advokathonorarer i henhold til avsnitt 512(f) i DMCA. Så hvis du ikke er sikker på at materiale som ligger på eller lenkes til av tjenestene, krenker opphavsretten din, bør du vurdere å kontakte en advokat først.

Rettigheter for amerikanske myndigheter

Våre tjenester er "kommersielle varer" som definert i Federal Acquisition Regulation ("FAR"), 48 CFR § 2.101. Hvis tjenestene våre anskaffes av eller på vegne av et byrå som ikke er innenfor forsvarsdepartementet ("DOD"), er tjenestene våre underlagt vilkårene i disse vilkårene i samsvar med 48 C.F.R. § 12.212 (for dataprogramvare) og 48 C.F.R. § 12.211 (for tekniske data). Hvis tjenestene våre anskaffes av eller på vegne av et byrå i forsvarsdepartementet ("DOD"), er tjenestene våre underlagt disse vilkårene i samsvar med Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS"), 48 C.F.R. § 227.7202-3. I tillegg gjelder 48 C.F.R. § 252.227-7015 for tekniske data innhentet av DOD. Denne klausulen om rettigheter for amerikanske myndigheter trer i stedet for, og erstatter, alle andre FAR-, DFARS- eller andre klausuler eller bestemmelser som omhandler myndighetenes rettigheter til dataprogramvare eller tekniske data under disse vilkårene.

Endringer i tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å endre avgiften, endre abonnementsplaner eller gjøre endringer etter eget skjønn. Vi vil informere deg om slike endringer innen rimelig tid før ikrafttredelsesdatoen for endringene, slik at du kan avslutte abonnementet ditt hvis du ikke godtar endringene. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for endringene, anses du for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha godtatt endringene.

Gjeldende lov. Alle krav, tvister eller andre rettssaker av eller mellom deg eller oss, inkludert, men ikke begrenset til, slike krav eller tvister som på noen måte er relatert til eller oppstår under disse vilkårene eller din tilgang til eller bruk av nettstedet, skal styres av lovene i USA og staten Delaware uten å gi virkning til eventuelle lovkonfliktprinsipper som ellers kan sørge for anvendelsen av loven i en annen jurisdiksjon. Anvendelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer og Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) er uttrykkelig utelukket av disse vilkårene. Partene er enige om at deres ordning under disse vilkårene er i mellomstatlig handel, og at Federal Arbitration Act gjelder for konstruksjonen av bestemmelsen "Avtale om bindende voldgift" nedenfor. For ethvert krav, tvist eller annen rettssak som ikke er underlagt bestemmelsen "Avtale om bindende voldgift" nedenfor, skal kravet eller tvisten fremmes og prosederes utelukkende i de statlige domstolene i Kent County, Delaware eller de føderale domstolene i distriktet Delaware, etter behov, og du samtykker i å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen til hver av disse domstolene med det formål å prosedere slike krav eller tvister.

Uformelle forhandlinger. For å fremskynde oppløsning og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår under eller relatert til disse vilkårene (hver en "tvist" og kollektivt, "tvister") brakt av enten deg eller oss (individuelt, en "part" og kollektivt, "partene"), er partene enige om å først forsøke i god tro å forhandle om enhver tvist (unntatt de tvister som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst tretti (30) dager før voldgift startes. Slike uformelle forhandlinger innledes etter skriftlig varsel fra en part til den annen part. Du kan varsle oss ved hjelp av informasjonen som er oppgitt i avsnittet "KONTAKT OSS" nedenfor. Ethvert slikt varsel må inneholde (i) navn, bosted, e-postadresse og telefonnummer til parten som gir varselet, (ii) tvistens art og grunnlag, og (iii) den spesifikke oppreisningen det søkes om.

Avtale om bindende voldgift. Med forbehold om unntakene for voldgift som er angitt nedenfor, er du og vi begge enige om at alle tvister mellom oss og brukere av nettstedet som oppstår under eller på noen måte er relatert til disse vilkårene, og slike brukeres bruk av nettstedet, må løses gjennom bindende voldgift som beskrevet i denne delen. Med unntak av forbudet mot gruppevoldgift fremsatt i avsnitt 19 i vilkårene, hvis en voldgiftsdommer eller domstol bestemmer at noen del av disse vilkårene for voldgift ikke kan håndheves, vil de andre delene av disse vilkårene for voldgift fortsatt gjelde.

Unntak fra voldgift. Disse vilkårene for voldgift gjelder ikke for følgende: (a) småkravssaker; (b) rettssaker som involverer innsats for å innhente brukeridentifiserende informasjon; (c) eventuelle søksmål mot selskapet av selskaper eller andre juridiske enheter eller enkeltpersoner som handler på vegne av slike selskaper eller andre juridiske enheter; (d) eventuelle søksmål anlagt av selskapet mot selskaper eller andre juridiske enheter eller enkeltpersoner som handler på vegne av slike selskaper eller andre juridiske enheter; (e) en parts rett til å søke rettspåbud eller annen rettferdig lettelse i en domstol med kompetent jurisdiksjon for å forhindre faktisk eller truet krenkelse, misbruk eller brudd på en parts opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter eller andre immaterielle rettigheter; eller (f) der anvendelsen av denne bestemmelsen er forbudt i henhold til gjeldende lov. Hvis forbudet mot gruppevoldgift fremsatt i avsnitt 19 i vilkårene av en eller annen grunn ikke kan håndheves, gjelder ikke hele disse vilkårene for voldgift. Der disse vilkårene for voldgift ikke gjelder, vil resten av disse vilkårene og tvisteløsningsdelen fortsette å gjelde.

Prosedyre for voldgift. Voldgiften vil bli styrt av voldgiftsreglene for forbrukere fra American Arbitration Association ("AAA"), som modifisert av dette avsnittet, og vil bli administrert av AAA. AAAs regler og et skjema for å starte saksbehandlingen er tilgjengelig på www.adr.org. Eventuelle forlikstilbud fra deg eller oss skal ikke offentliggjøres til voldgiftsdommeren. Med mindre annet kreves av gjeldende voldgiftsregler på det tidspunktet voldgiften påbegynnes, skal voldgiften holdes i Dover, Delaware. For ethvert krav der det totale beløpet for den etterspurte kjennelsen er $ 10 000 eller mindre, kan du og vi velge å få voldgiften utført via telefon eller utelukkende basert på skriftlige innleveringer, og dette valget skal være bindende for deg og oss etter voldgiftsdommerens skjønn for å kreve en personlig høring. I tilfeller der en personlig høring holdes, kan du eller vi delta via telefon, med mindre voldgiftsdommeren krever noe annet. Voldgiftsdommeren vil avgjøre innholdet i alle krav i samsvar med gjeldende lov, inkludert anerkjente prinsipper for egenkapital, og vil respektere alle krav om privilegium anerkjent av loven. Voldgiftsdommeren skal ikke være bundet av avgjørelser i tidligere voldgifter som involverer forskjellige brukere, men er bundet av avgjørelser i tidligere voldgifter som involverer samme nettstedbruker i den grad det kreves av gjeldende lov. Voldgiftsdommerens kjennelse skal være endelig og bindende, og dom om tildelingen gitt av voldgiftsdommeren kan inngås i enhver domstol som har jurisdiksjon derav.

Begrensning for å gjøre et krav gjeldende. Under ingen omstendigheter skal noen tvist påbegynnes mer enn ett (1) år etter at fakta som gir opphav til kravet oppstod.