Personvernpolicy
 

Sist oppdatert i april 2024

Disse retningslinjene, også referert til som personvernpolicy, skisserer hvordan Resumaker S.L, et spansk selskap med registreringsnummer B56750292, kjent som "Resumaker", "selskapet", "vi", "oss" eller "vår", samler, bruker og deler informasjon relatert til funksjonen til nettstedet vårt https://cv-norge.com, våre tjenester og alle tilknyttede nettsteder og programvareapplikasjoner (samlet betegnet som "Tjenestene" eller "Nettstedet").

Les nøye gjennom denne personvernerklæringen for å få innsikt i vår praksis for informasjonshåndtering. Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene som er beskrevet i disse personvernreglene, samt våre forskjellige vilkår og betingelser. Hvis du er uenig med vår praksis, fraråder vi å bruke eller få tilgang til nettstedet. Vilkår betyr i denne sammenhengen det samme som i vilkårene og betingelsene.

For spørsmål, vennligst kontakt oss på support@cv-norge.com.

"Personlig identifiserbar informasjon" eller "PII" som brukt i denne personvernerklæringen, betyr enhver PII som identifiserer, relaterer til, beskriver, kan assosieres med, eller med rimelighet kan knyttes, direkte eller indirekte til en bestemt bruker eller, i den grad det kreves i henhold til gjeldende personvernlover, en husholdning. Vi samler inn PII som du frivillig gir oss når du uttrykker interesse for å få informasjon om våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på nettstedet, eller når du kontakter oss.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle personer som bruker nettstedet vårt eller som får tilgang til informasjon på nettstedet vårt ("brukere"). Visse deler av denne personvernerklæringen gjelder også for "abonnenter". En abonnent er en bruker som har abonnert på å bruke tjenestene våre via nettstedet vårt, og som har betalt alle gjeldende avgifter. Handlingen med abonnement og betaling skal utgjøre inngåelse av en "kundeavtale".

I denne personvernerklæringen betyr "behandling" enhver operasjon eller sett av operasjoner utført på PIIor-sett med PII, enten ved hjelp av automatiserte midler eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, avsløring ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinering, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

I tillegg betyr «behandlingsansvarlig» den fysiske eller juridiske personen som bestemmer formålene og midlene for behandling av PII, og som er ansvarlig for å ta avgjørelser om hvorfor og hvordan PII behandles. «Databehandler» betyr den fysiske eller juridiske personen som behandler PII på vegne av kontrolløren, handler under kontrollørens myndighet og har til oppgave å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter som instruert av behandlingsansvarlig.

Behandling

Vår behandling av PII styres av gjeldende databeskyttelseslover som kan omfatte GDPR, Storbritannias GDPR og forskjellige amerikanske statlige og føderale personvernlover knyttet til PII som vi behandler på vegne av våre abonnenter ("Gjeldende personvernlover").

Annet enn det som uttrykkelig er angitt i en arbeidserklæring eller en separat databeskyttelsesavtale vedlagt, samler vi inn og behandler informasjon under ledelse av våre abonnenter. Dette betyr at med mindre vi spesifikt er enige om eller er utpekt som sådan i henhold til gjeldende personvernlover, vil vi ikke bli ansett som en "behandlingsansvarlig" eller lignende betegnelse, men snarere en "behandler") Du har til enhver tid kontroll over informasjonen din, og du kan trekke tilbake ditt samtykke til å gi informasjonen din til selskapet.

Samling

For å bruke tjenestene våre krever vi at brukerne gir oss viss personlig identifiserbar informasjon (PII). I løpet av de foregående tolv (12) månedene har vi samlet følgende PII.

Vanligvis samler vi inn PII som frivillig sendes inn av deg via nettstedet og/eller tjenestene, primært under kontoregistrering eller gjenopptakelse. Dette kan inkludere visse PII som samles inn via bruk av informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologier.

PII som vi samler inn inkluderer, men er ikke begrenset til, brukernes fulle navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, profilbilde, førerkorttype, URL-adresse til LinkedIn-profil og nettadresser til nettsteder som er innlemmet i CV-en din.

På grunn av arten av våre tjenester, kan brukere også bli pålagt å gi detaljer om deres:

 • Nasjonalitet, kjønn, fødselsdato, fødested og sivilstand, hvorav noen kan gis spesiell beskyttelse som beskyttet klasseinformasjon i henhold til gjeldende personvernlover.
 • Utdannings- og sysselsettingsinformasjon: Informasjon om utdanningsbakgrunn, sysselsetting, ansettelseshistorie og lønn samles inn.
 • Transaksjons- og betalingsinformasjon: Når du bestiller tjenester eller deltar i en transaksjon, samles betalingsdetaljer inn. Tredjeparts betalingsprosessorer håndterer betalinger, og mens dine opplysninger er direkte gitt til dem, kan visse opplysninger deles med oss for betalingsbekreftelse.

Annen informasjon som kan samles inn via nettstedet inkluderer:

 • Innhold som brukere offentliggjør: Frivillig postet eller lastet opp innhold for offentlig visning på nettstedet og / eller tjenestene, kjent som "offentlig informasjon", samles inn. Når den er sendt inn, kan verken du eller Resumaker kontrollere påfølgende kopiering, deling eller bruk av tredjeparter.
 • Informasjon om enhet/Internett-tilkobling: Når du bruker nettstedet, samles informasjon automatisk inn fra nettleseren din, Internett-leverandøren og enheten. Dette inkluderer din IP-adresse, enhetsdetaljer, operativsystem, dato og klokkeslett for tilgang og påloggingsforsøk.
 • Informasjon om Internettaktivitet: Data om surfing og søkehistorikk, samt samhandling med nettsteder, applikasjoner eller annonser, inkludert nettstedet vårt, kan samles inn. Dette omfatter informasjon om besøkte nettsteder før og etter bruk av nettstedet.
 • Geolokasjonsinformasjon: Detaljer om din generelle og spesifikke plassering på tidspunktet for nettstedstilgang, for eksempel postadresse eller IP-adresseavledet omtrentlig plassering, kan samles inn.
 • Slutningsinformasjon: Resumaker kan opprette ny informasjon ved å utlede slutninger fra de nevnte kategoriene, danne en profil som gjenspeiler dine preferanser, egenskaper, predisposisjoner og atferd.

Vær oppmerksom på at samtykke alltid vil bli innhentet før vi samler inn ytterligere informasjon, og at vi ikke vil fortsette uten din tillatelse.

Rettigheter for personvern

På forespørsel vil vi informere abonnenter om vi har eller behandler noen av deres PII eller håndterer det på vegne av en tredjepart. For å gjøre slike henvendelser, vennligst kontakt oss på support@cv-norge.com. Abonnenter kan endre informasjonen sin ved å redigere profilen sin på nettstedet. For forespørsler om å få PII returnert eller fjernet, vennligst send også en e-post til adressen ovenfor. Vi tar sikte på å behandle forespørsler om tilgang, endring eller fjerning innen tretti (30) dager.

Ved mottak av en forespørsel om fjerning fra en abonnent, vil vi svare innen tretti (30) dager. Vi beholder PII så lenge det kreves for å tilby tjenester, overholde juridiske forpliktelser, avgjøre tvister og opprettholde avtaler.

For abonnenter eller enkeltpersoner som oppgir PII under deres bruk av nettstedet eller tjenestene våre, vil vi slette informasjonen på forespørsel. Til tross for forespørselen kan data imidlertid beholdes så lenge du opprettholder en konto eller som nødvendig for å levere tjenester, oppfylle juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtaler.

Oppbevaring

 • Vi beholder vanligvis PII levert av brukere som ikke er abonnenter, men som har fullført trinn 1-2 i abonnementsskjemaet for det elektroniske nettstedet i en (1) måned eller som ellers tillatt i henhold til gjeldende datalagringslover, hvoretter vi sletter eller anonymiserer PII, med mindre annet er beskrevet ovenfor.
 • Hvis en bruker blir abonnent, beholder vi deres PII så lenge det er nødvendig for behandlingens formål eller som ellers tillatt i henhold til gjeldende personvernlover.
 • Vi forplikter oss til ikke å beholde informasjon om andre brukere lenger enn det som kreves for behandlingens formål.

Der sletting eller anonymisering av PII ikke er praktisk mulig, for eksempel fordi en brukers PII har blitt lagret i sikkerhetskopier, vil vi sikkert lagre deres PII og isolere den fra videre behandling til sletting eller anonymisering med rimelighet bestemmes av oss for å være mulig.

Sikkerhet

 

Vi gjennomfører ulike tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte brukernes PII. Disse tiltakene inkluderer bruk av SSL-teknologi for kryptering av overføring av sensitive data, for eksempel kontopassord og betalingsrelatert informasjon. I tillegg gjennomgår all PII kryptering, og vi begrenser tilgangen til personell som trenger det i forbindelse med levering av tjenester.

 

Til tross for disse forholdsreglene, kan ingen systemer garantere absolutt sikkerhet. Selv om vi iverksetter tiltak for å beskytte informasjonen din, kan vi ikke garantere, og det er urimelig å forvente, at din PII eller annen informasjon du kommuniserer til oss via nettstedet alltid vil forbli beskyttet.

 

Sikkerheten til din PII og annen informasjon påvirkes også av dine handlinger. Avstå fra å dele passordet ditt med andre, og varsle oss umiddelbart på support@cv-norge.com hvis du mistenker at kontosikkerheten din kompromitteres.

 

Selskapet inspiserer, fra tid til annen, datasikkerheten til tjenesten og utfører modifikasjoner og oppgraderinger tilsvarende for å holde tjenestens sikkerhet.

 

MED MINDRE ANNET ER UTTRYKKELIG PÅLAGT AV GJELDENDE PERSONVERNLOVER, VIL VI IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR SYSTEMFEIL ELLER PII-HACKING SOM IKKE VAR FORUTSIGBAR UNDER HENSYN TIL DE OMKRINGLIGGENDE OMSTENDIGHETENE, EKSISTERENDE TEKNOLOGIER OG RIMELIGE KOSTNADER.

 

PII-overføring

 

Vi tilbyr våre tjenester på global basis, noe som resulterer i innsamling og overføring av PII på internasjonal skala. Følgelig kan brukernes PII overføres til steder utenfor deres bostedsland. Til tross for dette skal alle brukere anses å ha godkjent behandlingen av deres PII innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), med mindre annet er forbudt i henhold til gjeldende personvernlover.

 

Når vi overfører personlig identifiserende informasjon som er underlagt GDPR utenfor EØS, fremmer vi overholdelse av juridiske krav for å beskytte og opprettholde beskyttelsen og overholder følgende spesifikke overføringsregler, som kan omfatte:

 

 • Overføring av PII til en jurisdiksjon godkjent av EU-kommisjonen, anerkjent for å tilby et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for PII basert på en tilstrekkelighetsbeslutning
 • Etablering av kontraktsmessige ordninger med mottakere, inkorporering av bestemmelser i samsvar med "modellkontraktsklausuler" godkjent av EU-kommisjonen, pålegge forpliktelser for beskyttelse av brukernes PII
 • Andre tiltak som er spesifikt godkjent av EU-kommisjonen.
 • Abonnenter kan få ytterligere informasjon om beskyttelsestiltakene som brukes på deres PII under slike overføringer utenfor EØS, inkludert en kopi av standard databeskyttelsesklausuler som er avtalt med mottakere, ved å kontakte oss på support@cv-norge.com.

Bruk av informasjon

Vi bruker brukernes PII til følgende formål:

 • Forbedre og berike eksisterende tjenester og innhold;
 • Endring og/eller fjerning av eksisterende tjenester og innhold;
 • Utføre forskning og gi statistisk informasjon til tredjeparter (etter anonymisering eller pseudonymisering);
 • Håndheve våre juridiske eller kontraktsmessige rettigheter eller overholde gjeldende lover;
 • Samle inn betalinger;
 • Ethvert annet formål som er beskrevet i bruksvilkårene og denne personvernerklæringen.

Brukere erkjenner at selskapet enten har en kontraktsmessig, juridisk eller en legitim forretningsinteresse i å behandle deres PII. Dette gjør det mulig for selskapet å sende brukere relevant og personlig innhold designet for å forbedre bruken av tjenesten.

Brukere som ikke ønsker å motta markedsføringsinformasjon, har rett til å protestere mot en slik kvittering ved å kontakte selskapet via e-post på support@cv-norge.com eller ved å klikke på en knapp i markedsføringskommunikasjonen. Vær oppmerksom på at hvis du protesterer, kan dette påvirke selskapets evne til å sende personlig innhold til deg.

Noe av PII-en som brukerne blir bedt om å oppgi, er nødvendig for deres bruk av og vår evne til å levere tjenestene. Følgelig kan ditt avslag på å gi oss den PII gjøre det umulig å levere tjenestene til deg. 

Overføring av PII til tredjeparter

Vi kan dele brukernes PII med tredjeparter under følgende omstendigheter:

 • Brukeren har uttrykkelig samtykket til deling av slik PII;
 • Når vi deler PII med tjenesteleverandører som vi bruker til å tilby hosting for og vedlikehold av nettstedet vårt, applikasjonsutvikling, sikkerhetskopiering, lagring, betalingsbehandling, analyse og andre tjenester eller som ellers rimelig nødvendig av oss for å utføre eller forbedre tjenestene;
 • Når vi søker å håndheve våre juridiske eller kontraktsmessige rettigheter eller mistenker at en bruker anvender tjenestene våre på en måte som bryter bruksvilkårene eller denne personvernerklæringen, eller som vi mistenker kan føre til en potensiell trussel mot den fysiske sikkerheten til en annen person (og som ellers kreves av lov eller reguleringsmyndigheter).
 • I forbindelse med inkasso, til en inkassator eller advokatkontor som er ansvarlig for å administrere inkassovirksomhet)
 • I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende personvernlover, i forbindelse med en betydelig bedriftstransaksjon, for eksempel salg av selskapets virksomhet, avhendelse, fusjon, konsolidering eller salg av eiendeler, eller i tilfelle insolvens; og
 • Til leverandører som juridiske rådgivere, tekniske konsulenter eller andre fagpersoner som er bundet av enten kontraktsmessige eller etiske taushetsplikter.
 • situasjoner som involverer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til enhver person, brudd på vår kundeavtale, eller som ellers kreves av loven

MED MINDRE ANNET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, VIL VI IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR OFFENTLIGGJØRING I GOD TRO AV DIN PII I SLIKE SAMMENHENGER.

Fra tid til annen kan vi legge ut attester på nettstedet som kan inneholde PII. Vi innhenter ditt samtykke til å legge inn navnet ditt sammen med anbefalingen din. Hvis du ønsker å oppdatere eller slette anbefalingen din, kan du kontakte oss på support@cv-norge.com.

Vi «selger» ikke PII med mindre det er spesifikt tillatt av gjeldende personvernlover (f.eks. CPRA i California).

Bruk av tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til eksterne tredjeparts nettsteder. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VI IKKE ER ANSVARLIGE FOR PERSONVERN, RETNINGSLINJER OG BRUK AV PROGRAMVARE SOM TILBYS PÅ DISSE EKSTERNE NETTSTEDENE. VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER FORÅRSAKET AV BRUK AV TREDJEPARTS NETTSTEDER.

Behandling av kredittkort

En tredjeparts mellommann kan brukes til å administrere kredittkortbehandling. Denne formidleren har ikke tillatelse til å lagre, beholde eller bruke faktureringsinformasjonen din til noe annet formål enn kredittkortbehandling på våre vegne.

Informasjonskapsler og annen datainnsamlingsteknologi

Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende teknologier til forskjellige formål, potensielt gi PII, detaljer om enheter og nettverk som brukes til å få tilgang til nettstedet vårt, og innsikt i samhandling med plattformen vår.

 

Informasjonskapsler, små datafiler som inneholder en anonym unik identifikator, sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Ytterligere sporingsteknologier, som beacons, tagger og skript, kan også brukes til å samle og analysere informasjon, forbedre funksjonaliteten og ytelsen til tjenesten vår. Ved å justere nettleserinnstillingene kan du nekte alle informasjonskapsler eller motta varsler når en informasjonskapsel sendes. Å avvise informasjonskapsler kan imidlertid begrense tilgangen til visse deler av tjenesten vår.

Eksempler på informasjonskapsler som vi bruker inkluderer:

 • Sesjonsinformasjonskapsler: Drift av tjenesten vår effektivt.
 • Preferanseinformasjonskapsler: Huske dine preferanser og innstillinger.
 • Sikkerhetsinformasjonskapsler: Forbedre sikkerhetstiltak.

Når du samhandler med nettstedet vårt, samler vi inn og logger informasjon, inkludert IP-adresser, nettlesertype, internettleverandør, nettadresser til henvisnings- / utgangssider, operativsystem, dato / tidsstempel, søk, lokalitet og språkinnstillinger, enhetsidentifikasjonsnumre, mobiloperatør og systemkonfigurasjon. Noen ganger kan vi knytte PII til loggfildata for å forbedre plattformen vår, og behandle den kombinerte informasjonen i tråd med denne personvernerklæringen.

I tillegg kan vi samle geolokasjonsdata og informasjon om Internett- eller elektronisk nettverksaktivitet, for eksempel surfing og søkehistorikk, relatert til enkeltpersoner som samhandler med tjenesten eller nettstedet vårt.

Analyseinformasjon samles inn under din bruk av nettstedet og tjenestene for å lette kontinuerlige forbedringer.

For mer informasjon om informasjonskapsler, vennligst se vår erklæring om informasjonskapsler.

Selskapet garanterer ikke at tjenestene vil være helt immune mot brudd på sikkerhet og / eller uautorisert tilgang, inkludert tilgang til dataene som er lagret i tjenesten, selv om selskapet vil kontakte deg ved brudd på datasikkerheten din i samsvar med gjeldende lov.

Mindreårige

Vi samler ikke med vilje inn eller ber om informasjon fra personer under atten (18) år, og vi tillater heller ikke bevisst mindreårige å bruke tjenesten eller noen av våre tjenester. Hvis vi oppdager at vi har fått informasjon fra en mindreårig uten samtykke fra foreldre eller verge, vil vi umiddelbart slette slik innsamlet informasjon og begrense deres tilgang til tjenesten og / eller noen av våre tjenester.

E-post oppdateringer

Selskapet kan tilby alle sine brukere å motta e-postmeldinger og/eller nyhetsbrev om markedsføring, oppdateringer, forbedringer og andre brukervarsler angående selskapets aktivitet, inkludert via e-post og SMS ("utsendelser"). Visse utsendelser er utpekt som kommersielle meldinger, og for disse vil de ha muligheten til å velge bort å motta de relevante utsendelsene ved å kontakte selskapet og/eller ved å klikke på lenken "avslutt abonnement" som er tilgjengelig på disse utsendelsene.

 

Endringer i denne personvernerklæringen
 

Hvis det er noen vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil du bli varslet ved at vi legger ut et fremtredende varsel på nettstedet før endringen trer i kraft. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne siden med jevne mellomrom for den nyeste informasjonen om vår personvernpraksis. Din fortsatte bruk av nettstedet eller tjenestene utgjør ditt samtykke til å være bundet av slike endringer i disse personvernreglene. Ditt eneste rettsmiddel, hvis du ikke godtar vilkårene i disse personvernreglene, er å slutte å bruke nettstedet og tjenestene.

Kontakt oss


Vi ønsker alltid å høre fra kundene våre. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte oss via e-post: support@cv-norge.com, eller skrive til oss på: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Spania.


 

Spesifikke bestemmelser som gjelder for visse abonnenter

 

Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

Juridisk grunnlag for behandling

For personer fra EØS avhenger det juridiske grunnlaget for innsamling og bruk av PII definert som «personopplysninger» under GDPR av konteksten og arten av informasjonen («personopplysninger»). Vi samler vanligvis inn personopplysninger når: (a) vi har ditt samtykke; (b) det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til en kontrakt eller gyldig kontrakt eller lignende ordning for tjenestelevering; eller (c) behandling tjener våre eller en tredjeparts legitime interesser (ikke overstyrer dine databeskyttelsesinteresser eller grunnleggende rettigheter).

I visse tilfeller kan vi ha en juridisk forpliktelse til å samle inn personopplysninger eller kreve det for å beskytte vitale interesser. Hvis behandlingen er avhengig av ditt samtykke, kan du trekke det tilbake når som helst uten at det påvirker lovligheten av tidligere behandling.

Når vi ber om personopplysninger for å overholde et lovkrav eller utføre en kontrakt, vil vi avklare om det er obligatorisk og de potensielle konsekvensene av manglende levering. Tilsvarende, hvis vi baserer oss på legitime interesser som ikke er nevnt her, vil vi informere deg om disse interessene.

For henvendelser om det juridiske grunnlaget for innsamling og bruk av din PII, kontakt oss på support@cv-norge.com.

Internasjonal overføring av personopplysninger

Når vi utvider tjenestene globalt, kan personopplysninger samles inn og overføres over hele verden. Ved overføring av personopplysninger utenfor EØS sikrer vi beskyttelse og overholdelse av juridiske krav. Dette kan innebære:

 • Sende data til et land som er godkjent av EU-kommisjonen for å tilby tilstrekkelig beskyttelse
 • Etablering av kontrakter med mottakere basert på "modellkontraktsklausuler" godkjent av EU-kommisjonen.
 • Andre mekanismer som er godkjent av Europakommisjonen som tillater overføring av PII utenfor EØS

For detaljer om beskyttelse under internasjonale overføringer, inkludert standard databeskyttelsesklausuler, kontakt oss på support@cv-norge.com.

Ytterligere rettigheter under den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Innbyggere i visse områder, inkludert EØS, kan ha ytterligere rettigheter i henhold til gjeldende lover, for eksempel:

 • Rett til sletting
 • Rett til å protestere mot behandling
 • Rett til å begrense behandling
 • Rett til dataportabilitet

For å utøve disse rettighetene, kontakt oss på de oppgitte kontaktopplysningene. Vi kan bekrefte identiteten din før vi oppfyller forespørsler.

Du har også rett til å sende inn en klage til en databeskyttelsesmyndighet. For EUs databeskyttelsesmyndigheter, besøk http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Amerikanske statlige personvernlover

Forespørsler om informasjon

California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) trådte i kraft 1. januar 2020, med påfølgende endringer i november 2020. Lignende personvernlover ble vedtatt i forskjellige stater som Virginia, Colorado, Connecticut og Utah.

Gjennomsiktighet

Vi legger vekt på åpenhet ved innsamling, bruk, utlevering, deling og salg av PII, og er forpliktet til å oppdatere prosesser og opplysninger for å overholde lover som er i stadig utvikling.

Kategorier av PII

Vi behandler ulike kategorier av PII, inkludert navn og kontaktdata, legitimasjon, demografiske data, betalingsdata, interaksjoner, innhold og tilbakemeldinger og rangeringer.

Vi behandler disse kategoriene av PII av følgende grunner:

Navn og kontaktdata

 • Kilder: Leveres av brukere
 • Formål: Levere tjenester, svare på henvendelser, håndheve rettigheter
 • Mottakere: Tjenesteleverandører; ellers, som anvist av brukeren

Legitimasjon

 • Kilder: Hentet fra brukere eller generert av nettstedet vårt
 • Formål: Tilby tjenester; autentisering og kontotilgang; feilsøking
 • Mottakere: Tjenesteleverandører; ellers, som anvist av brukeren

Demografiske data

 • Kilder: Hentet fra brukere
 • Formål: Tilby tjenester; utvikle produkter; markedsføring; hjelp til feilsøking, sikring og feilsøking; og markedsføring
 • Mottakere: Tjenesteleverandører; ellers, som anvist av brukeren

Betalingsinformasjon

 • Kilder: Hentet fra brukere; kredittkort behandling
 • Formål: Behandle transaksjoner relatert til tjenester; feilsøke; oppdage og forhindre svindel
 • Mottakere: Tjenesteleverandører; ellers, som anvist av brukeren

Interaksjoner og tilbakemeldinger

 • Kilder: Interaksjoner med brukere
 • Formål: Levere og tilpasse tjenester; forbedre tjenestene; markedsføring og hjelp; feilsøking
 • Mottakere: Mottakere: Tjenesteleverandører; ellers, som anvist av brukeren

Kategorier av sensitive data

Vi kan samle inn sensitive data, for eksempel kontoinnloggingsdetaljer, presis geolokaliseringsinformasjon, rasemessig eller etnisk opprinnelse, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsmedlemskap, medisinsk eller psykisk helseinformasjon, sexliv og seksuell legning, samt innholdet i kommunikasjon, som vi bruker for å håndheve våre juridiske eller kontraktsmessige rettigheter

Vi samler vanligvis inn disse sensitive dataene som følger:

Kontoinformasjon

 • Data samlet: Påloggingsinformasjon og legitimasjon
 • Kilder: Brukere eller automatisk generert
 • Behandlingsformål: Levere tjenester og behandle betalinger
 • Mottakere: Tjenesteleverandører og leverandører av betalingsbehandling.

Nøyaktig geolokaliseringsinformasjon

 • Data samlet: Presis geolokaliseringsinformasjon.
 • Kilder: Brukere eller nettstedinteraksjon
 • Behandlingsformål: Levere tjenester
 • Mottakere: Brukere og tjenesteleverandører

Rasemessig eller etnisk opprinnelse, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsmedlemskap, utdanning, seksuell legning og medisinske data

 • Data samlet: Som nevnt ovenfor
 • Kilder: Brukere
 • Behandlingsformål: Levere tjenester
 • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukere

Velg bort "salg" eller "deling"

Vi selger ikke personlig informasjon, og brukere kan velge bort deling av PII for personlig annonsering på tredjeparts nettsteder ved å kontakte oss på support@cv-norge.com. I tillegg selger vi ikke brukernes PII.

Kontroll

Brukere har rett til å vite, korrigere, motta en kopi av og slette sin PII.

 

Rett til å begrense bruken av sensitive personopplysninger:

Brukere kan begrense bruken eller offentliggjøringen av sensitive data for bestemte aktiviteter, underlagt personverninnstillinger, samtykke og gjeldende lover.

Nylige endringer

Endringer i CCPA som trer i kraft 1. januar 2023, inkludert retten til å korrigere og velge bort "deling" for personlig annonsering, er notert. Vi selger ikke personlig informasjon og bruker eller avslører ikke sensitive data uten samtykke eller som tillatt ved lov.

«Ikke spor»-signaler i henhold til California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi støtter ikke «Ikke spor»-signaler. Juster nettleserinnstillingene for å aktivere eller deaktivere Ikke spor.

For spørsmål og forespørsler knyttet til:

 • Denne personvernerklæringen
 • Våre retningslinjer for personvern
 • Klager
 • Fjerne PII
 • Avslutte abonnementet på markedsføringskommunikasjon

E-post support@cv-norge.com