Eksempel på CV for aktivitetsleder (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for aktivitetsledere som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Aktivitetsdirektør CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (133 stemmer)
Aktivitetsdirektør CV Eksempel

Er du på utkikk etter et eksempel på en profesjonell CV for en aktivitetsleder? I denne artikkelen gir vi deg et omfattende eksempel på en CV for en vellykket stilling som aktivitetsleder. Eksemplet belyser de viktigste aspektene ved jobben som aktivitetsleder, samt de viktigste kvalifikasjonene og erfaringene du trenger for å få jobben. Vi gir deg også noen nyttige tips for å sikre at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en aktivitetsleder?

En aktivitetsleder har ansvar for å planlegge, organisere og lede aktiviteter i ulike miljøer, for eksempel på sykehjem, omsorgsboliger, eldresentre og andre omsorgsboliger. De skaper og gjennomfører aktiviteter som fremmer beboernes fysiske, mentale og emosjonelle velvære. Aktivitetsledere koordinerer også fritidsprogrammer og sørger for at aktivitetene oppfyller beboernes behov. De kan også ha ansvar for å administrere personalet, budsjettere og føre regnskap for avdelingen.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for aktivitetsdirektører:

Hvilke ansvarsområder har en aktivitetsleder?

 • Utarbeide aktivitetsplaner for enkeltpersoner og grupper
 • Organisere gruppeturer og fritidsaktiviteter
 • Lede gruppeaktiviteter og gi instruksjon
 • Vurdere individuelle behov og tilrettelegge aktiviteter deretter
 • Veiledning og evaluering av medarbeidere
 • Administrere et budsjett og bestille nødvendige forsyninger
 • Føring av registre og arkivering av rapporter
 • Ivaretakelse av deltakernes sikkerhet
 • Administrere personalets arbeidsplaner og opplæring
 • Følge med på bransjetrender og finne nye ideer til aktiviteter.

Eksempel på CV for aktivitetsledere til inspirasjon

Aktivitetsdirektør

Personlige opplysninger:
Navn: Maria Smith
Adresse: 123 Some Street, Some City, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: maria.smith@example.com

Maria Smith er en entusiastisk fagperson med over 10 års erfaring i å lede aktiviteter for eldre. Hun er opptatt av å tilby kvalitetsopplevelser som bidrar til at eldre holder seg engasjerte og underholdt. Med sine leder- og organisasjonsevner er hun i stand til å skape meningsfulle aktiviteter som fremmer fellesskap og forbedrer livskvaliteten for eldre.

Arbeidserfaring

 • Aktivitetsleder, en eller annen institusjon - en eller annen by, ST (2010-2020)
  • Organiserte og gjennomførte fritidsaktiviteter for eldre.
  • Utviklet og vedlikeholdt relasjoner med leverandører og samarbeidspartnere i lokalsamfunnet.
  • Planla og gjennomførte høytidsfester og spesielle arrangementer.
  • Vurderte beboernes behov og interesser for å skape tilpassede aktiviteter.
 • Koordinator for fritidsaktiviteter, Some Facility - Some City, ST (2007-2010)
  • Skapte og gjennomførte fritidsaktiviteter for eldre.
  • Organiserte ukentlige utflukter og spesielle arrangementer.
  • Hjalp til med inn- og utskrivningsprosesser.
  • Vurderte beboernes behov og interesser for å skape tilpassede aktiviteter.

Utdanning
Bachelor of Science i rekreasjonsledelse, Some University, Some City, ST (2007)

Ferdigheter
Lederskap, organisering, arrangementsplanlegging, tidsstyring, mellommenneskelig kommunikasjon

Sertifiseringer
Sertifisert aktivitetsprofesjonell (CAP) (2020)

Språk
Engelsk (flytende)CV-tips for aktivitetssjef

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for aktivitetsledere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne aktivitetsdirektører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring og kompetanse innen koordinering og planlegging av aktiviteter.
 • Inkluder en del som viser kreativiteten din og evnen til å tenke utenfor boksen.
 • Demonstrere din forståelse av budsjettering, sikkerhetsforskrifter og gruppedynamikk.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer du har, for eksempel HLR eller førstehjelp.
 • Oppgi eventuelle relasjoner du har til lokale leverandører som kan være til nytte for stillingen.


Eksempler på CV-sammendrag for aktivitetsledere

Et sammendrag eller en målsetting er en viktig del av en aktivitetsleders CV. Det gir ansettelsesansvarlig et raskt innblikk i kandidatens erfaring og kvalifikasjoner, og kan hjelpe vedkommende med å avgjøre om kandidaten er den rette for jobben. Aktivitetsledere må ha en rekke ulike ferdigheter, så sammendraget eller målsettingen bør fremheve kandidatens sterke sider og suksesser som er relevante for stillingen. Det bør også inneholde informasjon om kandidatens erfaring med planlegging av aktiviteter, budsjettstyring og samarbeid med ulike mennesker. Sammendraget eller målsetningen bør være kortfattet og fange den ansettende lederens oppmerksomhet, slik at vedkommende får et godt inntrykk av kandidatens evner og erfaring.

For eksempel:

 • Godt organisert aktivitetsleder med mer enn 8 års erfaring med å lede fritidsaktiviteter for barn.
 • Erfaren aktivitetsleder med lang erfaring i å skape og gjennomføre engasjerende aktiviteter for alle aldersgrupper.
 • Dynamisk og kreativ aktivitetsleder med utmerkede organisatoriske og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Dyktig aktivitetsleder med sterke lederegenskaper og en lidenskap for å utvikle engasjerende aktiviteter.
 • Ressurssterk aktivitetsleder med omfattende kunnskap om ledelse av fritidsprogrammer og arrangementer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for aktivitetsdirektører

En sterk erfaringsdel i en CV for aktivitetsledere er viktig fordi det er en av de seksjonene arbeidsgivere går mest gjennom når de vurderer en kandidat til en stilling. Det er her arbeidsgiverne kan danne seg et klart bilde av hva søkeren har oppnådd i tidligere stillinger og hvordan vedkommendes ferdigheter kan komme til nytte i stillingen. Denne delen bør være organisert, oversiktlig og lettlest. Den bør inneholde spesifikke opplysninger om hvilke roller og ansvarsområder søkeren har hatt tidligere, samt eventuelle utmerkelser, prestasjoner eller spesielle initiativer som viser at vedkommende har lederegenskaper. I tillegg bør erfaringsdelen fremheve relevant opplæring eller sertifiseringer som søkeren har oppnådd. Til syvende og sist kan en sterk erfaringsdel i en CV for aktivitetsledere bidra til at søkeren skiller seg ut fra konkurrentene og blir mer attraktiv for potensielle arbeidsgivere.

For eksempel:

 • Ledet et team på 25 aktivitetsassistenter og ga veiledning, instruksjon og støtte.
 • Utviklet og gjennomført et bredt spekter av engasjerende aktiviteter for eldre.
 • Organiserte og gjennomførte månedlige bursdags- og jubileumsfeiringer.
 • Planlegging og tilrettelegging av gruppereiser til kulturelle arrangementer og interessante steder.
 • Fører nøyaktig oversikt over alle aktiviteter og deltakernes oppmøte.
 • Koordinerte med eksterne leverandører for å få underholdning og spesielle arrangementer til anlegget.
 • Bistod med rekruttering, utvelgelse og opplæring av nye aktivitetsassistenter.
 • Gjennomført kvalitetssikringsrevisjoner av alle aktivitetsprogrammer for å sikre at kvalitetsstandardene overholdes.
 • Opprettet og vedlikeholdt budsjettrapporter og sporet utgifter knyttet til aktiviteter.
 • Opprettholdt en oppdatert aktivitetskalender og sørget for at alle arrangementer var planlagt og bemannet.


Eksempel på CV for aktivitetsleder med utdanning

Aktivitetsledere trenger vanligvis minst videregående skole eller tilsvarende for å få jobb. Det kan også være nødvendig med en grad i rekreasjon, fritidsstudier, gerontologi, psykologi eller et beslektet fagfelt. Avhengig av arbeidsoppgavene kan det være nødvendig å være sertifisert i førstehjelp og HLR.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en aktivitetsleder:

 • Bachelor of Arts i rekreasjons- og fritidsstudier fra University of Oregon, Oregon, USA.
 • Certified Recreation and Parks Professional (CRPP) fra National Recreation and Parks Association (NRPA).
 • Sertifikat for avansert HLR og førstehjelp fra American Red Cross
 • Videregående kurs i rekreasjonsledelse fra Oregon Parks and Recreation Association (OPRA)


Aktivitetssjefens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for aktivitetsledere fordi det bidrar til å synliggjøre dine kvalifikasjoner og din kompetanse på området. Det gjør det mulig for potensielle arbeidsgivere å se hvilke områder du har erfaring med og hvilke typer aktiviteter du kan lede. Eksempler på ferdigheter i en CV for en aktivitetsleder er organisering, kommunikasjon, problemløsning, kreativitet, kunnskap om aktiviteter og leker og evnen til å jobbe med ulike aldersgrupper.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Kommunikasjon
 3. Organisering
 4. mellommenneskelig
 5. Planlegging
 6. Kreativ
 7. Beslutningstaking
 8. Koordinering
 9. Motivasjon
 10. Problemløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Tidsstyring
 3. Prosjektledelse
 4. Lederegenskaper
 5. Datakunnskaper
 6. Mellommenneskelige ferdigheter
 7. Kreativ tenkning
 8. Muntlige ferdigheter
 9. Budsjettstyring
 10. Planlegging av arrangementer


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for aktivitetsledere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en aktivitetsdirektør

 • Fremhev din erfaring med å lede og koordinere aktiviteter for enkeltpersoner, for eksempel eldre.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer, utmerkelser eller spesielle anerkjennelser du har mottatt i forbindelse med arbeidet som aktivitetsleder.
 • Vis at du kan skape og gjennomføre morsomme og engasjerende aktiviteter.
 • Fremhev dine sterke kommunikasjons-, organisasjons- og problemløsningsferdigheter.
 • Vis frem din evne til å samarbeide med andre ansatte og frivillige.
 • Oppgi eventuell erfaring med budsjettering og fundraising.
 • Oppgi eventuelle spesialiteter du har, for eksempel innen en bestemt type aktivitet eller befolkningsgruppe.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis