Eksempel på CV for båtkaptein (gratis guide)

Lag en båtkaptein-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (80 stemmer)

Er du på utkikk etter en ny jobb som båtkaptein? I denne artikkelen finner du et CV-eksempel og tips som kan hjelpe deg med å lage en effektiv og vellykket CV slik at du får den jobben du ønsker deg. Lær hvordan du fremhever din erfaring, dine kvalifikasjoner og ferdigheter for å skape en profesjonell og polert CV for båtførere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en båtkaptein?

En båtfører er ansvarlig for drift og navigering av et fartøy til sjøs, i elver eller andre vannveier. De er ansvarlige for sikkerheten til passasjerer og mannskap, samt lasten og selve fartøyet. Kapteinen er ansvarlig for navigering og manøvrering av båten, samt for at alle sikkerhetsprosedyrer følges og at alle forskrifter overholdes. Kapteinen er også ansvarlig for vedlikehold av båten og utstyret, samt for å sørge for måltider og andre bekvemmeligheter for passasjerer og mannskap.


Hvilke ansvarsområder har en båtfører?

 • Ivareta sikkerheten til passasjerer, mannskap og fartøy.
 • Planlegge ruten og fastsette avgangs- og ankomsttider
 • Navigere fartøyet ved hjelp av sjøkart og instrumenter.
 • Overvåke besetningsmedlemmene og deres oppgaver
 • Gjennomføre kontroller av fartøyet før og etter reisen.
 • Sjekk værmeldinger og værforhold for å ivareta sikkerheten
 • Vedlikehold av fartøyet i henhold til forskriftene
 • Administrere fartøyets lagerbeholdning og sørge for at fartøyet er tilstrekkelig forsynt.
 • Utføre grunnleggende vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver på motoren
 • Sørg for at alle nødvendige lisenser og dokumenter er oppdatert.

Eksempel på CV for båtkapteiner til inspirasjon

Navn: John Smith

Adresse: 123 Main Street, Somewhere, USA

Telefon: (123) 456-7890

E-post: john.smith@email.com

John Smith er en erfaren båtkaptein med mer enn 20 års erfaring fra sjøfartsbransjen. Han har inngående kunnskap om operasjoner og sikkerhetsforskrifter for arbeid på sjøen, og er en pålitelig og samvittighetsfull leder i enhver situasjon. John er en dyktig navigatør og en utmerket problemløser.

Arbeidserfaring:

 • Ledet flere vellykkede fisketurer for fritids- og yrkesfiskefartøy.
 • Utført rutinemessig vedlikehold på båter og båtsystemer
 • Sørget for at alle sikkerhetsprotokoller og -prosedyrer ble fulgt.
 • Utførte navigasjonsoppgaver og betjente kommunikasjonsutstyr
 • Ledelse og opplæring av dekksarbeidere og mannskap

Utdanning:

 • Bachelor of Science i marinteknikk, Somewhere University

Ferdigheter:

 • Utmerkede navigasjonsevner
 • Kunnskap om sikkerhetsprotokoller og -prosedyrer
 • Gode evner til problemløsning og beslutningstaking
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Sterke organisatoriske ferdigheter

Sertifiseringer:

 • Kapteinslisens fra den amerikanske kystvakten
 • Sertifisering i førstehjelp/ HLR til sjøs

Språk: Engelsk, spanskCV-tips for båtkapteiner

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for båtførere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne båtkapteiner - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring som båtfører og de ulike sertifiseringene du har.
 • Ta med spesialisert opplæring eller sertifiseringer som viser at du er dyktig på området.
 • Redegjør for eventuelle sikkerhetstiltak du har iverksatt som båtfører.
 • Oppgi eventuelle utmerkelser eller sertifiseringer du har mottatt.
 • Inkluder eventuell førstehjelpserfaring eller medisinsk erfaring du har.


Eksempler på CV-sammendrag for båtkapteiner

Et CV-sammendrag for båtfører er et viktig verktøy for å vise frem dine ferdigheter og din erfaring som båtfører. Det gir potensielle arbeidsgivere en rask oversikt over hva du kan bidra med og hvordan du kan være en ressurs for teamet deres. Du kan også fremheve relevante sertifiseringer og kvalifikasjoner som gjør at du skiller deg ut fra andre kandidater. Et godt formulert sammendrag eller målsetning kan dessuten være første skritt på veien til å få jobben.

For eksempel:

 • Erfaren båtkaptein med mer enn 10 års erfaring med drift av kommersielle fartøyer og fritidsbåter. Dyktig til å navigere i farvann, utføre vedlikehold og lede mannskapet.
 • Høyt kvalifisert båtkaptein med over 12 års erfaring fra maritim næring. Dokumenterte evner til å lede personell, utføre fartøyvedlikehold og sørge for sikker navigering.
 • Detaljorientert båtkaptein med over 15 års erfaring fra charterbåter, fiskebåter og slepebåter. Dyktig til å overvåke sikkerheten, sørge for riktig drift og navigere i farvann.
 • Erfaren båtkaptein med mer enn 10 års erfaring fra den maritime bransjen. Dyktig innen vedlikehold og reparasjon av fartøyer, navigering i farvann og ledelse av mannskapet.
 • Resultatorientert båtkaptein med over 15 års erfaring med drift av kommersielle fartøy og fritidsbåter. Dyktig til å utføre vedlikehold og reparasjoner av fartøy, overvåke sikkerheten og navigere i farvann.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for båtførere

Det er viktig å ha en god erfaringsdel i en CV for båtførere fordi det er den viktigste delen for arbeidsgivere når de vurderer en kandidat til stillingen. Det er den delen som viser kandidatens kunnskap og ekspertise på området. Arbeidsgivere vil være på utkikk etter bevis på at kandidaten har nødvendig erfaring med blant annet navigasjon, skipsdrift, båtvedlikehold og sikkerhetsforskrifter. En god erfaringsdel vil tydelig beskrive kandidatens kvalifikasjoner og vise at vedkommende er i stand til å håndtere ansvaret som båtfører.

For eksempel:

 • Ledet den daglige driften av en stor charterbåt, inkludert planlegging, vedlikehold og mannskapsledelse.
 • Fungerte som kaptein på en liten fiskebåt og sørget for sikkerheten til alle passasjerer og besetningsmedlemmer.
 • Navigere fartøyer i ulike værforhold og sjøtilstander ved hjelp av sjøkart og elektroniske navigasjonssystemer.
 • Gjennomførte regelmessige sikkerhetsøvelser og sørget for at alle besetningsmedlemmene fikk tilstrekkelig opplæring i sikkerhetsprotokoller.
 • Utviklet og implementert et forebyggende vedlikeholdsprogram for alle fartøyene i flåten.
 • Overvåket lasting, lossing og stuing av alle forsyninger og last.
 • Fører nøyaktige og oppdaterte oversikter over fartøyets reiser, logger og mannskapslister.
 • Samarbeidet med landpersonalet for å sikre effektiv og sikker drift av fartøyet.
 • Sikret overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert inspeksjon og sertifisering av fartøy.
 • Utmerket kundeservice til chartergjestene og sørget for at de fikk en trygg og hyggelig opplevelse.


Eksempel på utdannelse i CV for båtkapteiner

En båtfører må ha ulike kvalifikasjoner og sertifiseringer, avhengig av type fartøy og hva det skal brukes til. Vanligvis trenger en båtfører minst et gyldig båtførerbevis, et gyldig kapteinsbevis og et sjøsikkerhetssertifikat. Avhengig av båtens størrelse kan en båtfører i tillegg ha behov for ytterligere påtegninger eller sertifiseringer, for eksempel en Merchant Mariner Credential eller et dokumentasjonsbevis godkjent av kystvakten.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en båtfører:

 • U.S. Coast Guard License - Master of Vessels, Near Coastal, Any Gross Tonnage, Inland and Western Rivers Endorsement (kystnær, alle bruttotonnasjer, innlands- og vestlige elver)
 • Bachelor of Science in Nautical Science, Maritime College, New York
 • Videregående opplæring i radarnavigasjon og -betjening
 • Sertifikat i maritim sikkerhet og regelverk
 • Sertifikat i maritim ingeniørfag


Båtkapteinsferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for båtførere fordi det gir arbeidsgivere et klart bilde av søkerens kvalifikasjoner og kompetanse. Denne informasjonen hjelper arbeidsgiveren med å avgjøre om kandidaten passer til stillingen, og kan bidra til å skille søkeren fra andre kandidater. Eksempler på relevante ferdigheter og kvalifikasjoner for en båtfører kan være båtsikkerhet og navigasjon, drift av marinefartøy og erfaring med ulike båttyper.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. mellommenneskelige ferdigheter
 3. Kommunikasjonsferdigheter
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Problemløsning
 6. Beslutningstaking
 7. Tidshåndtering
 8. Teamarbeid
 9. Tilpasningsevne
 10. Motivasjon
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Navigasjon
 2. Marin teknikk
 3. Sjømannskap
 4. Radiokommunikasjon
 5. Værvarsling
 6. Førstehjelp
 7. Vedlikehold av fartøy
 8. Sikkerhetsprotokoller
 9. Håndtering av last
 10. Risikovurdering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for båtkapteiner

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en båtkaptein

 • Fremhev relevante sertifiseringer, for eksempel US Coast Guard Captain's License.
 • Demonstrere erfaring med navigasjon, sikkerhet og nødprotokoller.
 • Redegjør for kunnskap om maritime lover, forskrifter og prosedyrer.
 • Oppgi erfaring fra arbeid med passasjerer, mannskap og andre fartøy.
 • Fremhev eventuell spesialisert erfaring, for eksempel med spesielle båttyper.
 • Inkluder kundeservice og kommunikasjonsferdigheter.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis