Eksempel på CV for C++-utviklere (gratis guide)

Lag en C++-utvikler-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 5,0 (119 stemmer)

Er du på utkikk etter en ny jobb som C++-utvikler? I så fall trenger du en CV som viser frem dine tekniske og programmeringsmessige ferdigheter. For å hjelpe deg med å lage den perfekte CV-en har vi satt sammen et eksempel på en CV for C++-utviklere. Her finner du tips og triks til hvordan du lager en CV som skiller seg ut fra konkurrentene og gir et godt førsteinntrykk hos potensielle arbeidsgivere. Du finner også et eksempel på en CV som du kan bruke som mal for å lage din egen.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en C++-utvikler?

En C++-utvikler er ansvarlig for å utvikle, teste og feilsøke applikasjoner skrevet i C++, et programmeringsspråk på høyt nivå. De samarbeider med programvareingeniører for å utvikle og vedlikeholde programmer og systemer. De gjennomgår også kode og identifiserer feil, vurderer eksisterende systemer og foreslår forbedringer, samt utarbeider og vedlikeholder teknisk dokumentasjon. C++-utviklere kan også ha ansvar for å utvikle algoritmer, designe datastrukturer og implementere programvareløsninger.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for C++-utviklere:

Hvilke ansvarsområder har en C++-utvikler?

 • Skriv effektiv og pålitelig kode i C++
 • Feilsøke eksisterende kode og optimalisere ytelsen
 • Integrere programvarekomponenter og tredjepartsprogrammer
 • Verifisere og implementere programmer og systemer
 • Feilsøke problemer med applikasjoner og programvare
 • Evaluere og forbedre eksisterende programmer
 • Utvikle tekniske dokumenter og håndbøker for å gi en nøyaktig fremstilling av applikasjonsdesign og kode.
 • Samarbeid med interne team for å produsere programvare
 • Anbefale endringer eller oppgraderinger for å forbedre systemytelsen

Eksempel på CV for C++-utviklere til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (555) 555-5555
E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag:
John Smith er en erfaren C++-utvikler med over 5 års erfaring. Han har lang erfaring med å utvikle og vedlikeholde komplekse programvareapplikasjoner. Hans erfaring med objektorientert design og moderne programvaretekniske metoder gjør ham til en ideell kandidat for ethvert C++-kodingsprosjekt. Han er opptatt av å levere programvare av høy kvalitet raskt og effektivt.

Arbeidserfaring:
Programvareingeniør, ABC Corporation (2017 - i dag)
- Utviklet et bredt spekter av programvareapplikasjoner for interne og eksterne kunder ved hjelp av C++.
- Designet og implementert ulike komponenter i programvaresystemer
- Fikset feil og optimaliserte eksisterende kode for bedre ytelse
- Samarbeidet med andre utviklere for å sikre at prosjektene ble fullført i tide og innenfor budsjettet
- Testet og dokumenterte programvareapplikasjoner for distribusjon

Utdanning:
Bachelor i informatikk, XYZ University (2014 - 2017)

Ferdigheter:
- Gode kunnskaper om moderne C++-utvikling
- Gode kunnskaper om objektorientert design og programvaretekniske metoder
- Kompetanse innen feilsøking og feilretting av eksisterende kode
- Kjennskap til systemer for versjonskontroll av programvare
- Erfaring med å lage og teste programvareapplikasjoner for distribusjon

Sertifiseringer:
- Sertifisert C++ Professional (CCP) (2017)
- Microsoft-sertifisert profesjonell (MCP) (2015)

Språk:
- Engelsk (morsmål)
- Spansk (konversasjonsspråk)



CV-tips for C++-utviklere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en C++-utvikler-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne C++-utviklere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine sterke programmerings- og utviklingsevner i C++.
 • Ta med eventuelle relaterte sertifiseringer og/eller spesialutdanninger i CV-en.
 • Demonstrere dine evner til problemløsning
 • Ta med eventuelle relaterte erfaringer eller prosjekter du har jobbet med.
 • Nevn eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for arbeidet ditt.


Eksempler på CV-sammendrag for C++-utviklere

Et CV-sammendrag eller et CV-mål for C++-utviklere er en god måte å fremheve en persons styrker og ferdigheter innen C++-utvikling på. Det gir også et øyeblikksbilde av arbeidserfaring og prestasjoner, noe som gjør det lettere for potensielle arbeidsgivere å skille vedkommende fra andre kandidater. I tillegg kan et CV-sammendrag eller -mål brukes til å fremheve unike kvalifikasjoner og erfaringer som gjør at søkeren skiller seg ut fra andre potensielle medarbeidere.

For eksempel:

 • Erfaren C++-utvikler med mer enn 5 års erfaring med utvikling, distribusjon og vedlikehold av applikasjoner ved hjelp av C++ og objektorientert programmering.
 • God erfaring med utvikling av programvare med C++, objektorientert programmering og feilsøkingsverktøy. Erfaring med utvikling av databasedrevne applikasjoner og brukergrensesnitt.
 • Dyktig C++-utvikler med mer enn 8 års erfaring med utvikling av flertrådede applikasjoner, feilsøking og optimalisering av kode og teknisk support.
 • Dyktig C++-utvikler med bred erfaring innen programvareutvikling, objektorientert programmering og databaseadministrasjon. Utmerkede problemløsnings- og kommunikasjonsevner.
 • Motivert C++-utvikler med mer enn 5 års erfaring med utvikling, testing og feilsøking av programvare ved hjelp av C++, STL og objektorientert programmering. Erfaring med utvikling av webtjenester og databasedrevne applikasjoner.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for C++-utviklere

Det er viktig å ha en fyldig erfaringsdel i CV-en til en C++-utvikler for å få frem de ferdighetene, erfaringene og prestasjonene som gjør at du skiller deg ut fra andre søkere. Det gjør at rekrutterere og arbeidsgivere raskt kan vurdere kvalifikasjonene dine og avgjøre om du passer til stillingen. I tillegg kan en fyldig erfaringsdel hjelpe arbeidsgivere med å forstå hvilke roller du har hatt, hvilke teknologier du er kjent med, og hvilke prosjekter du har jobbet med. Dette kan gi arbeidsgiverne et godt inntrykk av hva slags type arbeid du er i stand til å utføre, og hvilken kompetanse du har.

For eksempel:

 • Utviklet flere C++-applikasjoner for å oppfylle ulike kundekrav.
 • Omfattende erfaring med objektorienterte metoder, designmønstre og flertrådet programmering.
 • Arbeidet med å utvikle en ny versjon av den eksisterende programvaren ved hjelp av C++.
 • Utviklet algoritmer med høy ytelse og optimalisert eksisterende kode.
 • Implementerte flere nye funksjoner i eksisterende C++-applikasjoner.
 • Løste komplekse tekniske problemer i forbindelse med C++-programmer.
 • Utviklet klient-server-applikasjoner ved hjelp av C++.
 • Sørget for at koden som skrives, er optimalisert og sikker.
 • Gode ferdigheter i feilsøking og feilsøking av C++-applikasjoner.
 • Erfaring med å utvikle programvare ved hjelp av ulike C++-rammeverk og -biblioteker.


Eksempel på utdanning i CV for C++-utviklere

En C++-utvikler bør ha en bachelorgrad i informatikk, ingeniørfag eller et beslektet fagområde. De bør også ha gode kunnskaper om programmeringsspråket C++, erfaring med objektorientert programmering og en solid forståelse av datasystemer og prinsipper for programvaredesign. I tillegg bør en C++-utvikler ha erfaring med feilsøking, optimalisering og metoder for programvareutvikling. Det er også en fordel å ha erfaring med andre programmeringsspråk, for eksempel Java eller Python.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en C++-utvikler:

 • Bachelor of Science i informatikk, University of California, Los Angeles, CA (2016)
 • Sertifikat i avansert C++-programmering, Harvard Extension School, Boston, MA (2019)
 • Fagbrev i applikasjonsutvikling, University of Washington, Seattle, WA (2020)


C++-utviklerferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en C++-utvikler for å vise at du har kunnskap og ekspertise i språket. Eksempler på ferdigheter i en C++-utvikler-CV er kunnskap om objektorientert programmering, feilsøking, minne- og ressursstyring, flertrådet programmering og forståelse av objektorientert design og arkitektur. Ved å liste opp ferdighetene dine i en CV for C++-utviklere kan arbeidsgivere raskt finne ut om du har de nødvendige kvalifikasjonene for å fylle rollen de søker etter.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Kommunikasjon
 3. Teamarbeid
 4. Organisatorisk
 5. Ledelse
 6. Tidshåndtering
 7. Tilpasningsevne
 8. Kreativitet
 9. Motivasjon
 10. Kritisk tenkning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Objektorientert programmering
 2. Datastrukturer
 3. Algoritmedesign
 4. Metaprogrammering av maler
 5. Feilsøking
 6. Minnehåndtering
 7. Flertråding
 8. STL-biblioteker
 9. Optimalisering av kompilatoren
 10. C++ standardbiblioteker


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for C++-utviklere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en C++-utvikler

 • Dokumenterte ferdigheter i programmeringsspråket C++
 • God forståelse av objektorienterte designprinsipper og datastrukturer
 • Erfaring med å utvikle applikasjoner for ulike plattformer
 • Ferdigheter i feilsøking og optimalisering av kode for å øke ytelsen.
 • Kjennskap til versjonskontrollsystemer og enhetstesting
 • Evne til å jobbe i et teammiljø og samarbeide med andre utviklere
 • Kunnskap om algoritmer og beste praksis for programvareutvikling

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis