Eksempel på CV for erfarne vikarer (gratis veiledning)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for erfarne lærervikarer som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Lærervikar CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (56 stemmer)
Lærervikar CV Eksempel

Er du en erfaren lærervikar på jakt etter en ny stilling? I så fall er artikkelen Eksempel på CV for erfarne vikarer noe for deg! I denne artikkelen får du en grundig innføring i hva en ideell CV bør inneholde og hvordan den bør utformes for å maksimere sjansene dine for å få den perfekte vikarjobben. Med eksempler og tips om hva du bør inkludere, er du på god vei til å lage en CV som skiller deg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en erfaren lærervikar?

En lærervikar fungerer som en midlertidig erstatning for en vanlig lærer. Vikarene skal blant annet jobbe med elever i alle aldre, følge leksjonsplanene som den faste læreren har lagt, administrere klasserommet og føre tilsyn med elevaktivitetene. De kan også ha ansvar for å rette oppgaver, administrere prøver og sørge for et trygt og ryddig læringsmiljø.

Vi er i ferd med å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for erfarne lærervikarer:

Hvilke ansvarsområder har en erfaren lærervikar?

 • Skape et positivt læringsmiljø for elevene
 • Følg leksjonsplanene fra den fraværende læreren.
 • Oppmuntre studentene til å delta og engasjere seg i læringsprosessen.
 • Gi tilbakemeldinger og veiledning til studentene på arbeidet deres.
 • Håndheve regler og prosedyrer i klasserommet
 • Overvåke elevenes oppførsel og reagere på eventuelle disiplinærsaker.
 • Vurdere studentenes forståelse av materialet
 • Kommunisere med skolens personale, inkludert administratorer, rådgivere og andre lærere.
 • Føre nøyaktige oversikter over elevenes prestasjoner
 • Være tilgjengelig for oppfølgingsspørsmål eller bekymringer

Eksempel på CV for erfarne lærervikarer til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: John Doe
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com
Sted: New York, NY New York, NY

Sammendrag:
John Doe er en erfaren lærervikar som brenner for å hjelpe elever med å nå sitt fulle potensial. Han har en dyp forståelse av utdanningsstandarder og beste praksis, og er opptatt av å gi undervisning og veiledning av høy kvalitet. I tillegg har han en solid bakgrunn i ulike fag og behersker en rekke dataprogrammer.

Arbeidserfaring:

 • Lærervikar - ABC School, NY (2014 - i dag)
  • Gi undervisning i den ordinære lærerens fravær.
  • Utvikle leksjonsplaner og legge til rette for læringsopplevelser som engasjerer elevene og imøtekommer deres behov.
  • Løse problemer med elevatferd i samsvar med skolens retningslinjer.
 • Lærerassistent - XYZ School, NY (2013 - 2014)
  • Bistod klasselærere i undervisningen
  • Gi ekstra støtte og veiledning til studentene
  • Organiserte materiale, førte registre og vurderte oppgaver.

Utdanning:
Bachelor of Arts i pedagogikk, ABC University, NY (2011)

Ferdigheter:

 • Utmerkede ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse
 • Gode ferdigheter i MS Office og pedagogisk programvare
 • Kjenner til Common Core State Standards

Sertifiseringer:
New York State Substitute Teacher Certification (2014)

Språk:
Engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for erfarne lærervikarer med lang erfaring

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for erfarne lærervikarer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne vikarer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant erfaring eller kvalifikasjoner, for eksempel lærersertifikater eller tidligere vikarerfaring.
 • Ta med eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt på utdanningsområdet.
 • Vis at du er fleksibel og tilpasningsdyktig ved å gi eksempler på hvordan du har håndtert vanskelige klasseromssituasjoner.
 • Ta med alle relevante opplærings- og videreutdanningskurs du har gjennomført.
 • Gi konkrete eksempler på hvordan du har implementert strategier for klasseledelse på en vellykket måte.


Eksempler på sammendrag av CV for erfarne lærervikarer

Et CV-sammendrag er viktig for en erfaren lærervikar fordi det gir en kortfattet beskrivelse av søkerens kvalifikasjoner, erfaring og ferdigheter. Det fungerer som en introduksjon og gir arbeidsgivere et øyeblikksbilde av kandidatens kvalifikasjoner og evner. I tillegg kan den hjelpe arbeidsgiveren til raskt å avgjøre om kandidaten er egnet for stillingen. Ved å inkludere et sterkt og overbevisende sammendrag eller mål kan en erfaren lærervikar vise sin verdi og skille seg ut fra andre kandidater.

For eksempel:

 • Erfaren lærervikar med mer enn 5 års erfaring fra undervisning på ulike klassetrinn i flere distrikter. Dyktig til å skape engasjerende leksjoner, håndtere dynamikken i klasserommet og gi støtte til elever med ulik bakgrunn.
 • Svært erfaren lærervikar med over 6 års erfaring fra undervisning på ulike klassetrinn i forskjellige skolekretser. Dyktig til å lage effektive leksjonsplaner og skape et støttende læringsmiljø.
 • Vikarlærer med over 7 års erfaring med undervisning på ulike klassetrinn. Dyktig til å lage dynamiske, engasjerende leksjonsplaner og til å jobbe med ulike elevgrupper.
 • Vikarlærer med mer enn 8 års undervisningserfaring fra flere distrikter. Dyktig til å utvikle engasjerende læreplaner, lede klasserom og skape et trygt læringsmiljø.
 • Vikarlærer med mer enn 9 års erfaring fra skoleverket. Dyktig til å skape stimulerende leksjoner, håndtere elevatferd og fremme et positivt læringsmiljø for alle elever.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en for erfarne lærervikarer

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for erfarne lærervikarer fordi det gir arbeidsgiverne et øyeblikksbilde av din yrkesbakgrunn. Det gir arbeidsgiveren mulighet til å vurdere kvalifikasjonene dine og finne ut om du passer til stillingen. En god erfaringsdel bør inneholde relevant undervisningserfaring, for eksempel hvilken type undervisning du har gitt, tilbakemeldinger fra elevene og hvilke læringsmål du har nådd. Den bør også inneholde andre erfaringer som har forberedt deg på stillingen, for eksempel frivillig undervisning eller veiledning. Denne delen bør være skreddersydd for den spesifikke jobben du søker på, og den bør være kortfattet og lettlest. Arbeidsgivere vil være på utkikk etter bevis på at du er en dyktig og ansvarsfull lærer, så sørg for å fremheve eventuelle suksesser du har hatt som lærer.

For eksempel

 • Har gitt klasseromsundervisning til elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i flere fag.
 • Utarbeidet leksjonsplaner og evaluerte elevenes prestasjoner.
 • Integrert den nyeste teknologien i undervisningen for å skape engasjerende læringsopplevelser.
 • Samarbeidet med lærere og administratorer om å utvikle og implementere strategier for å forbedre elevenes prestasjoner.
 • Fører nøyaktig oversikt over elevenes oppmøte og karakterer.
 • Hjalp studentene med å forstå fagstoffet, forberede seg til eksamen og fullføre oppgaver.
 • Oppmuntret til kritisk tenkning og kreativ problemløsning ved å legge til rette for diskusjoner i klassen.
 • Organiserte og ledet gruppeaktiviteter og ekskursjoner.
 • Håndterte disiplin i klasserommet i samsvar med skolens retningslinjer.
 • Fungerte som en positiv rollemodell og mentor for studentene.


Erfarne lærervikarer - eksempel på CV for utdanning

En erfaren lærervikar bør ha en bachelorgrad i pedagogikk eller et beslektet fagfelt. I tillegg krever mange delstater at lærervikarer har en gyldig lærerlisens eller sertifisering fra det statlige utdanningsdepartementet. I mange delstater kreves det også at lærervikarer gjennomgår en kriminell bakgrunnssjekk og fremlegger bevis på at de har gjennomført en tuberkulosetest.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en erfaren lærervikar:

 • Bachelor of Arts i pedagogikk, University of Maryville, Maryville, TN (2009)
 • Master of Education in Curriculum and Instruction, University of Maryville, Maryville, TN (2012)
 • Sertifisert for HLR og førstehjelp, Røde Kors (2016)
 • Opplæring og sertifisering av vikarlærere, delstaten Tennessee (2017)


Erfarne lærervikarers ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en erfaren lærervikar fordi det gir arbeidsgiveren mulighet til raskt å identifisere søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Ferdigheter kan omfatte alt fra undervisningsmetoder og leksjonsplanlegging til klasseledelse og elevatferd. Ved å inkludere eksempler på hvilke ferdigheter du har, kan du hjelpe arbeidsgiveren med å finne ut hvilke ferdigheter du har og hvordan du har brukt dem tidligere. Eksempler på ferdighetene dine kan også bidra til å vise at du forstår og behersker dem.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Kommunikasjonsferdigheter
 3. Klasseromsledelse
 4. Tilpasningsevne
 5. Tålmodighet
 6. Fleksibilitet
 7. Tidshåndtering
 8. Kreativitet
 9. Samarbeid
 10. Motivasjon
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Klasseledelse
 2. Utvikling av læreplaner
 3. Utforming av undervisning
 4. Planlegging av leksjoner
 5. Atferdsregulering
 6. Tidsstyring
 7. Mellommenneskelige ferdigheter
 8. HLR-sertifisering
 9. Elevvurdering
 10. Pedagogisk teknologi


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en erfaren lærervikar

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en erfaren lærervikar med lang erfaring

 • Fremhev relevant erfaring og sertifiseringer for vikarjobben.
 • Ta med et sterkt sammendrag som beskriver dine kvalifikasjoner og din verdi for potensielle arbeidsgivere.
 • Før opp de nyeste undervisningserfaringene dine først.
 • Ta med eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt for din undervisning.
 • Oppgi eventuelle relevante kurs eller workshops for faglig utvikling.
 • Ta med eventuell erfaring fra frivillig arbeid knyttet til undervisning.
 • Fremhev eventuelle spesialkompetanser som kan være nyttige i rollen.
 • Oppgi eventuelle data- eller teknologikunnskaper du har.
 • Inkluder eventuelle spesielle språk- eller kommunikasjonsferdigheter.
 • Diskuter eventuelle spesialiseringsområder eller ekspertise innen undervisning.
 • Oppgi referanser fra tidligere arbeidsgivere.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis