Eksempel på CV for gårdsarbeidere (gratis guide)

Lag en landbruksarbeider-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gårdsarbeider CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (150 stemmer)
Gårdsarbeider CV Eksempel

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for gårdsarbeidere! Her finner du en omfattende guide til hvordan du lager en vellykket CV for en gårdsarbeider. Vi tar for oss de nødvendige ferdighetene og erfaringene du trenger for å lykkes i denne bransjen, og vi gir deg tips om hvordan du formaterer og strukturerer CV-en din. Ved hjelp av denne artikkelen er du klar til å søke på din neste jobb som gårdsarbeider med selvtillit.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en gårdsarbeider?

En gårdsarbeider er ansvarlig for å utføre en rekke oppgaver knyttet til den daglige driften på en gård. Dette kan omfatte fôring og stell av dyr, betjening av landbruksmaskiner, planting og innhøsting av avlinger, vedlikehold av vanningsanlegg og generelt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på gården. Andre arbeidsoppgaver kan være rengjøring og vedlikehold av fjøs, skur og andre bygninger på gården, samt markedsføring, salg og transport av gårdens produkter.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for gårdsarbeidere:

Hvilke ansvarsområder har en gårdsarbeider?

 • Bruke landbruksutstyr som traktorer, høstemaskiner og såmaskiner.
 • Plante, dyrke og høste avlinger
 • Inspisere avlinger og overvåke veksten
 • Identifisere og bekjempe skadedyr, ugress og sykdommer
 • Forberede og vedlikeholde jord for dyrking
 • Sikre at sikkerhetsbestemmelsene overholdes
 • Føre nøyaktige registre over gårdens aktiviteter
 • Utføre ulike vedlikeholdsoppgaver på gården
 • Pakke og lagre høstede avlinger
 • Hjelpe til med levering av dyr og varer

Eksempel på CV for gårdsarbeidere til inspirasjon

John Smith

123 Gate, by, stat, postnummer

Telefon: (000) 000-0000

E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag

John Smith er en erfaren gårdsarbeider som har god kunnskap om alle aspekter ved vedlikehold og drift av gårder. Han er hardtarbeidende, pålitelig og svært motivert for å gjøre en god jobb. Han er i stand til å arbeide i all slags vær og kan løfte tunge vekter. Han er opptatt av sikre arbeidsmetoder og er nøye med detaljene.

Arbeidserfaring

 • Betjente og vedlikeholdt landbruksutstyr som traktorer, såmaskiner og innhøstingsmaskiner.
 • Høstet avlinger, sorterte og rengjorde produkter.
 • Plantet og vedlikeholdt åkrene, inkludert jordbearbeiding, gjødsling og vanning.
 • Blandet fôr til husdyr og overvåket deres helse.
 • Vedlikehold av fjøs og gårdsutstyr.
 • Forberedte felt og utstyr for vinteren.

Utdanning

 • Vitnemål fra videregående skole, City High School, by, delstat (2017)

Ferdigheter

 • God kjennskap til gårdsutstyr og verktøy
 • I stand til å løfte tunge vekter
 • Kunnskap om dyre- og plantehold
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide under alle typer værforhold
 • Engasjert i sikre arbeidsmetoder
 • Oppmerksomhet på detaljer

Sertifiseringer

 • Gaffeltrucksertifisering, ABC-opplæring, by, stat (2020)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (grunnleggende)


CV-tips for gårdsarbeidere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en Farm Worker-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Farm Worker - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev det du har oppnådd, for eksempel priser, utmerkelser og sertifiseringer.
 • Vis frem kunnskapen din om oppdrettsnæringen og nevn eventuell relevant erfaring du har.
 • Inkluder eventuelle landbruks- eller håndarbeidsrelaterte ferdigheter og evner.
 • Oppgi om du har erfaring med å betjene landbruksmaskiner.
 • Husk å oppgi eventuell sikkerhetsopplæring, førstehjelp eller andre sertifiseringer.


Eksempler på CV-sammendrag for gårdsarbeidere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for gårdsarbeidere er en fin måte å vise frem kvalifikasjonene og erfaringene dine på en kortfattet og overbevisende måte. Ved å bruke et CV-sammendrag eller en målsetting kan du raskt og effektivt vise hvilke kunnskaper og ferdigheter du har i forhold til stillingen, og trekke arbeidsgiverens oppmerksomhet mot de viktigste aspektene ved din erfaring som gårdsarbeider. I tillegg gir et sammendrag eller en målsetting deg mulighet til å fremheve de mest imponerende prestasjonene dine og gi arbeidsgiveren et øyeblikksbilde av hva du kan bidra med i jobben.

For eksempel:

 • Iherdig gårdsarbeider med mer enn 5 års erfaring innen vedlikehold, innhøsting og planting. God kunnskap om bruk av landbruksutstyr.
 • Erfaren gårdsarbeider med over 7 års erfaring, med spesialisering innen husdyr- og avlingsproduksjon. Har erfaring med alle aspekter av gårdsdrift.
 • Hardtarbeidende gårdsarbeider med erfaring i håndtering, vedlikehold og drift av landbruksmaskiner. Dyktig innen plante- og husdyrproduksjon.
 • Flittig gårdsarbeider med mer enn 3 års erfaring med stell av dyr og vedlikehold av gårdens arealer. Kjenner til moderne jordbruksteknikker.
 • Ressurssterk gårdsarbeider med over 6 års erfaring med vedlikehold av avlinger og husdyr. Dyktig i bruk av moderne landbruksutstyr.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for gårdsarbeidere

En sterk erfaringsdel i en CV for gårdsarbeidere er viktig for å demonstrere dine kvalifikasjoner og ferdigheter for potensielle arbeidsgivere. Det kan bidra til å vise at du har praktisk erfaring fra bransjen og er i stand til å utføre de oppgavene som kreves i stillingen. I tillegg kan den vise din evne til å lære og tilpasse deg nye oppgaver, samt ditt engasjement for bransjen. En sterk erfaringsdel vil også bidra til å illustrere kunnskapen din om sikkerhetsprotokoller, utstyr og husdyrstell. Dette kan få deg til å skille deg ut fra andre søkere og bidra til å sikre deg et intervju.

For eksempel:

 • Utførte generelt gårdsarbeid, inkludert planting, høsting, rengjøring, sortering og pakking av produkter.
 • Overvåket avlingene og høstet dem når de var som ferskest.
 • Drift og vedlikehold av landbruksutstyr og -maskiner.
 • Identifiserte og behandlet skadedyr og sykdommer i avlinger.
 • Hjalp til med dyrehold, inkludert fôring, stell og vaksinering.
 • Utførte standard vedlikehold og reparasjoner på landbruksutstyr.
 • Dyrket jord, plantet og vannet avlinger og påførte gjødsel og plantevernmidler.
 • Utførte jordprøver og utarbeidet rapporter om jordbunnsforhold.
 • Fører detaljert regnskap over gårdens aktiviteter, inkludert avlinger og utgifter.
 • Bidro til sikker og effektiv drift av gården.


Eksempel på utdannelse for landbruksarbeidere

Landbruksarbeidere må vanligvis ha vitnemål fra videregående skole eller tilsvarende. I tillegg kan noen arbeidsgivere kreve at landbruksarbeidere gjennomfører landbrukskurs eller tar fagbrev innen et spesifikt landbruksfag. Mange arbeidsgivere foretrekker også å ansette arbeidstakere som har en viss erfaring fra landbruket eller landbruksnæringen.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for gårdsarbeidere:

 • Vitnemål fra videregående skole, Smith County High School, Smith County, TX (juni 2018)
 • Landbruksopplæring, lærlingprogram for gårdsarbeidere, Smith County, TX (mai 2019 - august 2019)
 • Sertifikat i gårdsdrift, Smith County Agricultural Extension Service (august 2019)


Ferdigheter for gårdsarbeidere til en CV

Det er viktig å legge til relevante ferdigheter i en CV for gårdsarbeidere, fordi det bidrar til å vise hvilke overførbare ferdigheter og kunnskaper søkeren har tilegnet seg gjennom sin erfaring i landbruket. Ferdigheter som kunnskap om jordbruksmetoder, dyrehold, vekstskifte, gjødsling, vanning og skadedyrbekjempelse er alle viktige å ha med på CV-en. I tillegg kan det være nyttig å ha med kunnskap om sikkerhetsrutiner, sikkerhetsutstyr og evnen til å arbeide med ulike typer verktøy og maskiner. Ved å inkludere disse ferdighetene viser du arbeidsgiveren at du har kunnskap og erfaring innen landbruk.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Teamarbeid
 3. Tidshåndtering
 4. Problemløsning
 5. Organisering
 6. Lederskap
 7. Tilpasningsevne
 8. Arbeidsmoral
 9. Kunnskap om landbruk
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Traktorbetjening
 2. Innhøsting
 3. Dyrking av avlinger
 4. Vedlikehold av gården
 5. Husdyrhold
 6. Vanningssystem
 7. Bruk av kunstgjødsel
 8. Bruk av herbicider
 9. Drift av utstyr
 10. Husdyrhold


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for gårdsarbeidere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en gårdsarbeider

 • Fremhev relevant utdanning, sertifiseringer eller opplæring.
 • Inkluder eventuell erfaring med landbruksmaskiner og -redskaper
 • Oppgi eventuelle kunnskaper om husdyrhold, dyrking av avlinger og skadedyrbekjempelse.
 • Demonstrere evnen til å arbeide under ulike værforhold.
 • Beskriv din evne til å samarbeide med et team og til å arbeide selvstendig.
 • Oppgi om du har erfaring med lagerstyring og journalføring.
 • Fremhev eventuelle sikkerhets- eller miljøsertifiseringer eller erfaring
 • Oppgi om du har erfaring med innhøsting, sortering og pakking av avlinger.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis