Eksempel på CV for kontraktsforhandler (gratis guide)

Lag en kontraktsforhandler-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Kontraktsforhandler
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (42 stemmer)
Eksempel på CV for Kontraktsforhandler

Er du kontraktsforhandler og på utkikk etter en ny jobb? For å skille deg ut fra konkurrentene trenger du en iøynefallende CV som oppsummerer din kompetanse og erfaring og får deg til å skille deg ut fra resten. Vårt CV-eksempel for kontraktsforhandlere inneholder en enkel mal som hjelper deg med å lage en vinnende CV som vil hjelpe deg med å få en god jobb. Med riktig strategi og innhold kan du fortelle om dine kvalifikasjoner og din erfaring på en overbevisende måte og få den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en kontraktsforhandler?

En kontraktsforhandler er en fagperson som er ansvarlig for å forhandle og utarbeide kontrakter mellom to eller flere parter. De jobber for å sikre at alle parter som er involvert i avtalen, er enige om vilkårene og betingelsene i kontrakten. De sørger også for at eventuelle juridiske krav og forskrifter overholdes. Kontraktsforhandleren kan også analysere eksisterende kontrakter og gi råd til de involverte partene om hvordan de kan forbedre språket i kontrakten.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for kontraktsforhandlere:

Hvilke ansvarsområder har en kontraktsforhandler?

 • Undersøke og analysere data i forbindelse med kontraktsforhandlinger
 • Utarbeide, gjennomgå og forhandle kontrakter
 • Sikre at alle gjeldende lover, forskrifter og organisasjonens retningslinjer overholdes.
 • Identifisere og redusere kontraktsrisikoer
 • Samarbeide med interessenter for å utvikle og implementere forhandlingsstrategier.
 • Overvåke og rapportere om fremdriften i forhandlingene
 • Gi ledelsen råd om beste praksis, strategier og løsninger.
 • Gi opplæring og veiledning til interessenter i kontraktsforhandlinger.
 • Hold deg oppdatert om utviklingen i bransjen og i lovverket

Eksempel på CV for kontraktsforhandlere til inspirasjon

Brett H. Robinson

Adresse: 221B Baker Street, London, Storbritannia

Tlf: +44 855 745 7578

E-post: brett.robinson@example.com

Brett Robinson er en svært erfaren kontraktsforhandler med lang erfaring fra vellykkede forhandlinger i en rekke bransjer. Han har omfattende erfaring innen kontraktsrett og er godt kjent med de juridiske og økonomiske aspektene ved kontraktsforhandlinger. Brett har en imponerende evne til å vurdere begge parters behov, og han har lyktes med å få i havn flere avtaler av høy verdi.

Arbeidserfaring:

 • Kontraktsforhandler, Legal & Financial Solutions, London, Storbritannia (2015 - i dag)
  • Forhandlet kontrakter for kunder i en rekke bransjer, blant annet bank, forsikring, eiendom og bygg og anlegg.
  • Rådgivning til kunder om juridiske og økonomiske aspekter ved kontrakter.
  • Forskning på gjeldende lover og forskrifter.
 • Kontraktsforhandler, Smith & Associates, London, Storbritannia (2011 - 2015)
  • Forhandlet kontrakter for kunder i teknologi- og telekommunikasjonsbransjen.
  • Bistod i utviklingen av strategier for å maksimere fortjenesten.

Utdanning:

 • University of London, London, Storbritannia (2008 - 2011)
  • Bachelor i rettsvitenskap

Ferdigheter:

 • God forståelse av kontraktsrett.
 • Utmerkede forhandlings- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å vurdere begge parters behov.
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office, Salesforce og Adobe Acrobat.

Sertifiseringer:

 • Sertifisert kontraktsforhandler - International Contract Negotiation Association (ICNA)

Språk:

 • Engelsk (morsmål)
 • Fransk (mellomnivå)


CV-tips for kontraktsforhandlere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du CV-tips for kontraktsforhandlere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Contract Negotiators - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med kontraktsforhandlinger, inkludert eventuelle relevante sertifiseringer.
 • Legg vekt på evnen til å kommunisere effektivt og samarbeide med ulike interessenter.
 • Demonstrere din kunnskap om regelverket og de juridiske rammene som styrer kontraktsforhandlinger.
 • Vis frem problemløsningsevnen din, inkludert evnen til å løse konflikter.
 • Ta med relevant erfaring med programvare eller teknologi som brukes i kontraktsforhandlinger.


Eksempler på CV-sammendrag for kontraktsforhandlere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for kontraktsforhandlere er en fin måte å vise frem kvalifikasjonene, erfaringene og prestasjonene dine i forhold til den ledige stillingen. Et godt utformet CV-sammendrag eller -mål gir potensielle arbeidsgivere en oversikt over dine kvalifikasjoner og din erfaring, samt et øyeblikksbilde av din personlighet og arbeidsmoral. Det gir arbeidsgiveren en idé om hvordan du vil passe inn i organisasjonen og hvilken verdi du kan tilføre teamet. Dette kan være en fin måte å skille seg ut fra andre søkere på og øke sjansene dine for å komme på intervju.

For eksempel:

 • Dyktig kontraktsforhandler med 5 års erfaring fra arbeid med høyprofilerte selskaper. Erfaring med alle faser av forhandlingsprosessen, inkludert forberedelse og gjennomgang.
 • Erfaren kontraktsforhandler med 10 års erfaring i å lede vellykkede forhandlinger. Dyktig til å analysere juridiske dokumenter og proaktivt identifisere risikoområder.
 • Kontraktsforhandler med dokumenterte resultater fra vellykkede forhandlinger. Dyktig til å forstå juridiske dokumenter og til å utarbeide strategier for å inngå avtaler.
 • Motivert kontraktsforhandler med 8 års erfaring i å utvikle omfattende strategier for å inngå komplekse avtaler. Sterke mellommenneskelige ferdigheter og utmerket skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Kontraktsforhandler med 7 års erfaring og inngående kjennskap til selskapsrett. Erfaring med å utvikle kreative løsninger i komplekse forhandlinger og med å avslutte avtaler.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en din som kontraktsforhandler

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en kontraktsforhandler fordi det gir arbeidsgivere innsikt i kandidatens tidligere prestasjoner og suksesser i kontraktsforhandlinger. Det gir også arbeidsgivere en forståelse av kandidatens ekspertise, ferdigheter og kunnskap på området. I tillegg viser den kandidatens evne til å håndtere komplekse problemstillinger og til å utvikle relasjoner med både interne og eksterne parter. En godt utformet erfaringsdel kan gjøre et varig inntrykk på potensielle arbeidsgivere og bidra til å skille kandidaten fra andre søkere.

For eksempel:

 • Vellykkede forhandlinger om komplekse kontrakter for salg av produkter, tjenester og programvare med en rekke ulike kunder.
 • Forhandlet frem kontraktsvilkår som omfattet pris, levering, ansvar og tvisteløsning.
 • Utførte omfattende markedsundersøkelser for å sikre at organisasjonen fikk mest mulig igjen for sine produkter og tjenester.
 • Analyserte priser og betalingsbetingelser for å sikre at de var i organisasjonens interesse.
 • Utviklet, utarbeidet og forhandlet kontrakter i samsvar med organisasjonens retningslinjer og prosedyrer.
 • Gi råd og veiledning til interne interessenter i kontraktsspørsmål.
 • Utviklet strategier og taktikker for å forhandle effektivt og sikre de beste kontraktsvilkårene.
 • Opplæring og veiledning av yngre medarbeidere i kontraktsforhandlingsteknikker og -strategier.
 • Gjennomgikk og overvåket kontraktsoppfyllelse og evaluerte overholdelsen av kontraktsforpliktelsene.
 • Fører nøyaktig oversikt over alle kontraktsforhandlinger og tilhørende dokumentasjon.


Eksempel på utdannelse av kontraktsforhandler

Kontraktsforhandlere trenger vanligvis minst en bachelorgrad i et forretningsrelatert fagområde som finans, regnskap, økonomi eller jus. Tilleggsutdanning og sertifiseringer innen kontraktsstyring, forhandlinger og/eller risikostyring kan være en fordel. Erfaring fra et forretningsrelatert fagområde som jus, økonomi eller regnskap er også en fordel for de som ønsker å bli kontraktsforhandlere.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en kontraktsforhandler:

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of California, Los Angeles, CA
 • Sertifikat i kontraktsforhandlinger, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts.
 • Master of Laws i internasjonal forretningsjus, Northwestern University, Chicago, IL


Kontraktsforhandlerens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en kontraktsforhandler fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å se hvilke kvalifikasjoner og erfaringer du har som gjør at du passer godt til stillingen. Det gir også arbeidsgivere en indikasjon på hvor godt du kan håndtere de ulike oppgavene som er knyttet til rollen som kontraktsforhandler, for eksempel å forstå og opprette komplekse juridiske dokumenter, opprettholde relasjoner med kunder og håndtere og forhandle avtaler på en effektiv måte. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes, er kommunikasjon, forhandling, juridisk kunnskap, problemløsning, organisering og oppmerksomhet på detaljer.

Myke ferdigheter:

 1. Forhandlingsferdigheter
 2. mellommenneskelige ferdigheter
 3. Analytisk tenkning
 4. Problemløsning
 5. Kommunikasjon
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Tidshåndtering
 8. Konfliktløsning
 9. Oppmerksomhet på detaljer
 10. Overtalelsesevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Forhandlingsferdigheter
 2. Kontraktsskriving
 3. Juridisk kunnskap
 4. Finansiell analyse
 5. Risikovurdering
 6. Konfliktløsning
 7. Organisatoriske ferdigheter
 8. Markedsundersøkelser
 9. Problemløsning
 10. Forretningskunnskap


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for kontraktsforhandlere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en kontraktsforhandler

 • Fremhever omfattende erfaring med kontraktsforhandlinger.
 • Gode forhandlings- og kommunikasjonsevner.
 • Vise inngående kunnskap om kontraktsrett.
 • Utvise ekspertise innen kontraktsutforming og -gjennomgang.
 • Du kan vise til gode resultater i kontraktsforhandlinger.
 • Oppgi erfaring med tvisteløsning.
 • Oppgi kjennskap til prinsipper for risikostyring.
 • Detaljert evne til å opprettholde konfidensialitet.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis