Eksempel på CV for lærere (gratis guide)

Lag en lærer-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på lærer-CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (37 stemmer)
Eksempel på lærer-CV

Er du lærer og på utkikk etter en ny jobb? Da må du lage en CV som gjenspeiler erfaringene, ferdighetene og kvalifikasjonene dine. I vår artikkel med eksempler på CV-er for lærere finner du en omfattende guide til hvordan du lager en profesjonell og effektiv CV som kan hjelpe deg med å få drømmejobben. Lær hvordan du formaterer, strukturerer og optimaliserer CV-en slik at den skiller seg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en pedagog?

En lærer er en person som underviser elever på en skole, en høyskole eller et annet utdanningstilbud. De kan spesialisere seg på et bestemt fag eller klassetrinn, og de kan også gi veiledning og støtte til elevene underveis i utdanningsløpet. Lærere er ansvarlige for å lage leksjonsplaner og gi elevene undervisning på en måte som er engasjerende, meningsfull og fremmer læring. De vurderer også ofte elevenes fremgang og gir tilbakemeldinger for å hjelpe dem med å nå sitt fulle potensial.


Hvilke ansvarsområder har en lærer?

 • Utarbeide leksjonsplaner og undervisningsmateriell.
 • Undervise studenter i ulike akademiske og tekniske fag.
 • Utvikle og implementere individuelle opplæringsprogrammer for elevene.
 • Evaluere elevenes faglige og sosiale utvikling, registrere resultater og utarbeide fremdriftsrapporter.
 • Instruere og overvåke elevene i bruk og stell av utstyr og materialer for å forebygge skader.
 • Etablere og håndheve regler for oppførsel og prosedyrer for å opprettholde ro og orden blant elevene.
 • Organisere og lede aktiviteter som lek, musikk og ekskursjoner.
 • Tilpasse undervisningsmetoder og undervisningsmateriell til elevenes ulike behov og interesser.
 • Føre nøyaktige og fullstendige elevjournaler i henhold til lover, distriktets retningslinjer og administrative forskrifter.

Eksempel på CV for lærere til inspirasjon

Navn: John Smith

Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: johnsmith@example.com

John Smith er en erfaren pedagog som brenner for å hjelpe elever med å nå sitt fulle potensial. Med over 10 års erfaring har han hatt ulike roller som klasseleder, læreplanutvikler og pådriver for elevenes prestasjoner.

Arbeidserfaring:

 • Matematikklærer på videregående skole, Anytown Public Schools - 2009-d.d.
  • Utviklet og implementert engasjerende læreplaner for algebra I, geometri og algebra II.
  • Innførte innovative, interaktive verktøy som forbedret elevenes engasjement og prestasjoner.
  • Gjennomførte jevnlige foreldremøter for å diskutere elevenes fremgang.
 • Matematikklærer på ungdomsskolen, Anytown Public Schools - 2005-2009
  • Underviste i matematikk på 7. og 8. trinn.
  • Utarbeidet leksjonsplaner og vurderinger som var skreddersydd for hver enkelt elevs individuelle behov.
  • Utviklet og gjennomført mattekonkurranser som økte elevenes interesse for faget.

Utdanning:

 • M.A. i pedagogikk, Anytown University - 2005
 • Bachelorgrad i matematikk og pedagogikk, Anytown University - 2000

Ferdigheter:

 • Utvikling av læreplaner
 • Klasseledelse
 • Dataanalyse
 • Vurdering av studenter
 • Instruksjonsdesign

Sertifiseringer:

 • Statlig undervisningssertifisering - 2005
 • Sertifisering for avansert undervisning i matematikk - 2007

Språk: Engelsk, spanskCV-tips for lærere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i jobbsammenheng, trenger du tips til å skrive en CV for pedagoger.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne pedagoger - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Ta med kontaktinformasjonen din øverst i CV-en.
 • Oppgi alle relevante undervisningssertifiseringer og -grader.
 • Fremhev eventuelle spesielle ferdigheter og prestasjoner.
 • Ta med eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser.
 • Oppgi eventuell spesialopplæring eller kurs for faglig utvikling.


Eksempler på CV-sammendrag for pedagoger

Det er viktig for potensielle arbeidsgivere å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for pedagoger for å få en rask oversikt over din erfaring og dine kvalifikasjoner som pedagog. Det hjelper arbeidsgivere med å vurdere om du er en egnet kandidat til jobben, og viser også at du er entusiastisk for stillingen. Den bør være skreddersydd for den spesifikke stillingen du søker på, og bør fremheve dine ferdigheter og prestasjoner som er relevante for jobben. Sammendraget eller målsetningen bør være kortfattet, men likevel inneholde nok detaljer til å vise hvorfor du er en ideell kandidat til jobben.

For eksempel:

 • Erfaren lærer med mer enn 10 års erfaring fra undervisning i ulike skolemiljøer. Dyktig innen læreplanutvikling, klasseledelse og elevvurdering.
 • Engasjert lærer med dokumenterte resultater når det gjelder å utvikle individuelle læringsplaner og inspirere elevene til å nå sitt fulle potensial.
 • Innovativ pedagog med lang erfaring i å utvikle og gjennomføre engasjerende læreplaner. Dyktig på vurdering, kommunikasjon og samarbeid.
 • Lidenskapelig og engasjert lærer med mer enn 5 års undervisningserfaring. Dyktig til å utvikle sterke relasjoner med elever og familier.
 • Resultatorientert pedagog som er opptatt av å fremme studentenes kunnskap og forståelse. Bevist evne til å vurdere studentenes behov og utvikle effektive læringsplaner.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for lærere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en lærercv fordi den gir potensielle arbeidsgivere en forståelse av dine ferdigheter, kvalifikasjoner og prestasjoner i klasserommet. Den gir et innblikk i din undervisningshistorikk og er ofte den viktigste faktoren som brukes for å avgjøre om du er en god kandidat til en lærerstilling. En sterk erfaringsdel viser dessuten arbeidsgivere at du har den yrkeserfaringen og ekspertisen som er nødvendig for å utmerke deg i stillingen. Til syvende og sist kan en godt utformet erfaringsdel hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og gjøre deg til en mer attraktiv kandidat til en lærerstilling.

For eksempel:

 • Utviklet og implementert elevsentrerte læreplaner i tråd med Common Core-standardene.
 • Utformet og implementert differensiert undervisning for å møte behovene til en mangfoldig elevgruppe.
 • Planla og gjennomførte engasjerende og grundige leksjoner som var i tråd med de fastsatte læringsmålene.
 • Konstruerte og administrerte vurderinger for å evaluere studentenes læring og fremgang.
 • Fører oversikt over studentenes fremgang, inkludert karakterer, vurderinger og tilbakemeldinger.
 • Samarbeidet med andre lærere om å utvikle nye læreplaner og undervisningsmateriell.
 • Underviste individuelt og i små grupper for å støtte elevenes læring.
 • Veiledet studenter i akademiske, sosiale og emosjonelle spørsmål for å fremme deres generelle trivsel.
 • Engasjerte foreldrene i den pedagogiske prosessen gjennom regelmessig kommunikasjon og samarbeid.
 • Deltatt på faglige utviklingsseminarer for å holde seg oppdatert på beste praksis innen utdanning.


Eksempel på CV for lærerutdanning

Kvalifiserte pedagoger bør minst ha en bachelorgrad i pedagogikk eller et beslektet fagfelt, selv om noen stillinger kan kreve en mastergrad. I tillegg må mange pedagoger ha en lærerlisens eller sertifisering i delstaten der de er ansatt. Spesifikke sertifiseringer kan variere fra stat til stat, men kan omfatte førskolepedagogikk, grunnskolepedagogikk, spesialpedagogikk eller engelsk som andrespråk (ESL). I noen tilfeller kan det være nødvendig med ytterligere kurs eller en høyere utdanning. Pedagoger bør også ha gode kommunikasjons- og organisasjonsevner og evne til å motivere og inspirere elevene.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for pedagoger:

 • Master i pedagogikk, ABC University, 2019
 • Bachelor i pedagogikk, XYZ College, 2017
 • Sertifikat i utdanningsledelse, University of ABC, 2018
 • Sertifikat i undervisning og læring, Universitetet i XYZ, 2016


Pedagogiske ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for pedagoger fordi det kan vise at man har kompetanse innen undervisning, noe som er en viktig ressurs for arbeidsgivere. Ferdigheter kan også vise en potensiell arbeidsgiver at kandidaten er i stand til å undervise i en rekke emner og kan være en ressurs for organisasjonen. Eksempler på ferdigheter kan være kunnskap om læreplanutvikling, klasseledelse, kommunikasjon og vurdering.

Myke ferdigheter:

  1.
 1. Kommunikasjon
 2. 2.
 3. Organisatoriske
 4. ferdigheter 3.
 5. Mellommenneskelige
 6. ferdigheter 4.
 7. Samarbeid
 8. 5.
 9. Kreativ
 10. 6.
 11. Tilpasningsdyktig
 12. 7.
 13. Tålmodig
 14. 8.
 15. Empatisk
 16. 9.
 17. Motiverende
 18. 10.
 19. Innovativ
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Klasseledelse
 2. Utvikling av læreplaner
 3. Integrering av teknologi
 4. Planlegging av leksjoner
 5. Utforming av vurdering
 6. Utforming av undervisning
 7. Dataanalyse
 8. Problemløsning
 9. Samarbeid
 10. Kommunikasjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for lærere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for pedagoger

 • Fremhev relevant undervisningserfaring, sertifiseringer og spesialiseringer.
 • Ta med utdanningsbakgrunn og eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.
 • Oppgi eventuelle lederroller eller fritidsaktiviteter du har deltatt i.
 • Beskriv eventuelle undervisningsteknikker, -strategier eller -filosofier du bruker.
 • Gi eksempler på hvordan du har samarbeidet med studenter, kolleger og/eller administratorer på en vellykket måte.
 • Ta med relevant erfaring fra frivillig arbeid eller samfunnsnyttig arbeid.
 • Oppgi eventuelle datarelaterte ferdigheter, for eksempel ferdigheter i Microsoft Office eller annen programvare.
 • Ta med eventuelle spesielle programmer eller stipender du har vært involvert i i klasserommet.
 • Fremhev eventuell faglig utvikling eller etterutdanningskurs du har tatt.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis