Eksempel på CV for lærerassistent (gratis guide)

Lag en lærerassistent-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Lærerassistent CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (90 stemmer)
Lærerassistent CV Eksempel

Hvis du er på utkikk etter en jobb som lærerassistent, må du sørge for at CV-en din skiller seg ut. Med de rette kvalifikasjonene, erfaringen og presentasjonen kan du gjøre et godt inntrykk på potensielle arbeidsgivere. I denne artikkelen finner du et detaljert eksempel på en lærerassistent-CV som du kan bruke som mal for din egen CV. Den vil hjelpe deg med å fremheve dine sterke sider og vise potensielle arbeidsgivere hvorfor du er den ideelle kandidaten for jobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en lærerassistent?

Lærerassistenter bistår vanligvis lærerne i klasserommet ved å hjelpe elevene med skolearbeidet og gi ekstra undervisning. De kan også ha tilsyn med elevene i lunsjen eller friminuttene, hjelpe til med klasseledelse og andre oppgaver som å rette oppgaver, klargjøre materiell og installere teknologi. Lærerassistenter kan også fungere som vikarer når lærere er fraværende.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for lærerassistenter:

Hvilke ansvarsområder har en lærerassistent?

 • Hjelpe læreren med klasseledelse
 • Sensurering av oppgaver og vurderinger
 • Hjelpe til med undervisningsplanlegging
 • Hjelpe elevene med individuell undervisning
 • Veiledning av studenter i klasserommet og på ekskursjoner
 • Organisering av undervisningsmateriell og materiell til klasseromsaktiviteter
 • Hjelpe til med journalføring, for eksempel oppmøte og karakterer.
 • Gi individuell hjelp til studenter med spesielle behov eller funksjonshemminger
 • Tilby veiledning og annen akademisk støtte
 • Lede små grupper eller enkeltelever i læringsaktiviteter

Eksempel på CV for lærerassistenter til inspirasjon

Personlige opplysninger

 • Navn: Jane Doe
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: janedoe@example.com

Sammendrag

Jane Doe er en pålitelig og erfaren lærerassistent med over 8 års erfaring innen utdanning. Hun har lang erfaring med utvikling av læreplaner, leksjonsplanlegging og klasseledelse. Jane brenner for å hjelpe elevene til å nå sitt fulle potensial og er opptatt av å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever.

Arbeidserfaring

 • Lærerassistent, Anytown Public Schools, Anytown, USA (2015-nåværende)
 • Bistått i utviklingen og implementeringen av læreplaner og leksjonsplaner.
 • Støtte til lærere, for eksempel i forbindelse med karaktersetting og journalføring.
 • Veiledet elevene i klasserommet og på ekskursjoner.
 • Hjalp studentene med deres faglige og sosiale behov

Utdanning

 • Bachelor i pedagogikk, Anytown University, Anytown, USA (2011)
 • Associate of Arts, Anytown Community College, Anytown, USA (2009)

Kompetanse

 • Utvikling av læreplaner
 • Planlegging av leksjoner
 • Klasseledelse
 • Organisering av klasserommet
 • Veiledning av studenter

Sertifiseringer

 • Undervisningssertifikat, Anytown University, Anytown, USA (2011)
 • HLR- og førstehjelpssertifisering, Anytown University, Anytown, USA (2015)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for lærerassistenter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være lurt å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en lærerassistent-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne lærerassistenter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuelle erfaringer fra arbeid med elever og lærere.
 • Ta med alle relevante kvalifikasjoner og sertifiseringer.
 • Nevn eventuelle spesielle ferdigheter eller evner du har som kan være nyttige i rollen.
 • Vis frem eventuelle prosjekter eller aktiviteter du har vært involvert i utenom skolen.
 • Legg vekt på myke ferdigheter som kommunikasjon, organisering og problemløsning.


Eksempler på CV-sammendrag for lærerassistenter

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for lærerassistenter for å kommunisere verdien din til potensielle arbeidsgivere og fremheve de ferdighetene og erfaringene du har som vil være en ressurs for stillingen. Dette er spesielt viktig for lærerassistenter, som må vise at de er i stand til å hjelpe lærere med en rekke ulike oppgaver og ansvarsområder. Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for lærerassistenter kan bidra til å vise at du har kunnskap om stillingen, at du er entusiastisk for jobben og hva du kan tilføre stillingen.

For eksempel:

 • Entusiastisk lærerassistent med 5 års erfaring i å hjelpe lærere med ulike oppgaver og klasseromsaktiviteter.
 • Erfaren lærerassistent med bakgrunn fra førskole og barnehage. Svært godt organisert og detaljorientert.
 • Engasjert lærerassistent med utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. Bevist evne til å støtte elevene i deres læring og utvikling.
 • Høyt motivert lærerassistent med 3 års erfaring i å gi støtte til lærere og elever. Dokumenterte resultater innen klasseledelse.
 • Organisert lærerassistent med gode evner til organisering og tidsstyring. Svært dyktig til å utvikle leksjonsplaner og gi individuell undervisning.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i lærerassistent-CV-en din

Det er viktig å ha en fyldig erfaringsdel i CV-en for lærerassistenter, fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til å vurdere kvalifikasjonene dine for stillingen. Erfaringsdelen bør inneholde en liste over hvilke arbeidsoppgaver du har utført tidligere, samt relevante ferdigheter og kvalifikasjoner du har. Denne delen vil gi arbeidsgiveren en indikasjon på din evne til å utføre arbeidsoppgavene du blir tildelt, samt din generelle kunnskap og erfaring. Denne delen bør også fremheve eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt, samt spesielle prosjekter eller initiativer du har vært en del av. Til syvende og sist er erfaringsdelen i CV-en et viktig verktøy for arbeidsgivere når de skal vurdere om du er egnet for jobben, og bør derfor vies spesiell oppmerksomhet.

Et eksempel:

 • Bistod lærere med å administrere og veilede elever både i og utenfor klasserommet.
 • Organiserte og administrerte elevjournaler, inkludert oppmøte, karakterer og prøveresultater.
 • Bistod med utvikling og gjennomføring av leksjonsplaner.
 • Bidro til å opprettholde et trygt og ryddig klassemiljø.
 • Hjelper til med klargjøring av materiell og utstyr til klasseromsaktiviteter.
 • Instruerte studenter i bruk av datamaskiner og annen pedagogisk teknologi.
 • Hjalp elevene med oppgaver og annet skolearbeid.
 • Oppmuntret elevene til å delta i aktiviteter og diskusjoner i klassen.
 • Assisterte i tilsynet med elevene i lunsjen og friminuttene.
 • Fører nøyaktig oversikt over elevenes oppmøte og prestasjoner.


Eksempel på CV for lærerassistentutdanning

En lærerassistent må vanligvis ha minst videregående skole eller GED. Avhengig av skoledistriktet kan det være nødvendig med en høyere utdanning eller andre sertifiseringer. Lærerassistenter bør også ha kunnskap om grunnleggende klasseledelse og undervisningsteknikker, samt kunnskap om faget de skal undervise i.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en lærerassistent-CV:

 • Bachelor of Arts i pedagogikk, University of Washington, Seattle, WA, 2019
 • Associate of Arts i pedagogikk, Bellevue College, Bellevue, WA, 2017
 • Undervisningssertifisering i delstaten Washington, 2017
 • Vitnemål fra videregående skole, Valley High School, Seattle, WA, 2013


Lærerassistentens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for lærerassistenter, da dette vil vise potensielle arbeidsgivere hvilke kvalifikasjoner og evner en kandidat har som gjør at vedkommende passer godt til stillingen. Ferdigheter kan omfatte organisatoriske, kommunikative og mellommenneskelige ferdigheter, samt teknisk kunnskap om pedagogiske plattformer, undervisningsmetoder og strategier for klasseledelse. Hvis du inkluderer eksempler på hvordan kandidaten har brukt disse ferdighetene tidligere, kan det også bidra til å vise hvor verdifulle og effektive de er.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. Kommunikasjonsferdigheter
 3. Mellommenneskelige ferdigheter
 4. Konfliktløsning
 5. Tidshåndtering
 6. Problemløsning
 7. Teamarbeid
 8. Multitasking
 9. Lederskap
 10. Tålmodighet
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Klasseledelse
 2. Elevvurdering
 3. Planlegging av leksjoner
 4. Kommunikasjon
 5. Organisering
 6. Støtte i undervisningen
 7. Tidsplanlegging
 8. Tilpasningsevne
 9. Datakunnskaper
 10. Håndtering av atferd


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for lærerassistenter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for lærerassistenter

 • Fremhev eventuell erfaring med undervisning, veiledning eller klasseromsundervisning.
 • Inkluder relevante ferdigheter som klasseledelse, kommunikasjon og organisering.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller lisenser du har.
 • Vis frem din evne til å jobbe i ulike læringsmiljøer.
 • Angi din evne til å arbeide med en rekke ulike programvarer og teknologier.
 • Oppgi eventuelle fremmedspråkkunnskaper.
 • Oppgi din evne til å jobbe med ulike studentgrupper.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis