Eksempel på CV for skolelærer (gratis guide)

Lag en skolelærer-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Skolelærer CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (92 stemmer)
Skolelærer CV Eksempel

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for skolelærere! Her gir vi deg eksempler på CV-er for skolelærere og tips til hvordan du lager en vellykket CV. Vi tar for oss de viktigste komponentene i en CV for skolelærere, som utdanningsbakgrunn, undervisningserfaring og sertifiseringer. Vi vil også gi deg råd om hvordan du kan optimalisere CV-en for å få størst mulig gjennomslagskraft. Til slutt gir vi noen eksempler på vellykkede CV-er for skolelærere. Med denne informasjonen kan du lage en CV som vil hjelpe deg med å få den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en skolelærer?

En skolelærer har vanligvis mange ansvarsområder, inkludert, men ikke begrenset til, å lage leksjonsplaner, gjennomføre undervisning, forberede og rette prøver, gi tilbakemeldinger til elevene, administrere oppførsel i klasserommet og gi faglig veiledning. I tillegg fungerer skolelærere ofte som mentorer for elevene og kan delta i fritidsaktiviteter, for eksempel som trener i en idrett eller som rådgiver for en elevgruppe.

Vi er i ferd med å begynne, men først er det noen andre eksempler på CV-er for skolelærere:

Hvilke ansvarsområder har en skolelærer?

 • Utvikle leksjonsplaner og gjennomføre undervisning for elevene
 • Tilpasse undervisningsmetodene for å imøtekomme behovene til alle elevene.
 • Vurdere og evaluere elevenes prestasjoner
 • Engasjere og motivere elevene
 • Gi tilbakemelding til elever, foreldre og administratorer.
 • Opprettholde disiplin i klasserommet
 • Samarbeid med andre fagpersoner for å møte elevenes behov
 • Innlemme teknologi i læringsopplevelsen
 • Holde deg oppdatert på endringer og utvikling innen undervisningsfeltet

Eksempel på CV for skolelærere til inspirasjon

John Smith

Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Telefon: (123) 456-7890

E-post: johnsmith@example.com

John Smith er en erfaren skolelærer som har vært i bransjen i over 10 år. Han er ansvarlig og kunnskapsrik når det gjelder å undervise barn i alle aldre, og han er opptatt av å hjelpe dem til å lykkes. Han er organisert og detaljorientert, og er i stand til å utvikle og gjennomføre effektive leksjonsplaner.

Arbeidserfaring

 • Lærer, ABC School - Anytown, USA (2019 - Nåværende)
  • Utvikle og gjennomføre effektive leksjonsplaner.
  • Undervise i ulike fag, blant annet matematikk, naturfag og engelsk.
  • Vurder studentenes prestasjoner og gi tilbakemelding.
  • Opprettholde et trygt og velorganisert læringsmiljø.
 • Lærer, XYZ School - Anytown, USA (2013 - 2019)
  • Utviklet og implementert effektive leksjonsplaner.
  • Undervisning i ulike fag, blant annet matematikk, naturfag og engelsk.
  • Vurderte studentenes prestasjoner og ga tilbakemeldinger.
  • Opprettholdt et trygt og velorganisert læringsmiljø.

Utdanning

 • Bachelorgrad i pedagogikk, Anytown University - Anytown, USA (2012)

Ferdigheter

 • Klasseledelse
 • Planlegging av leksjoner
 • Utforming av undervisning
 • Utvikling av læreplaner
 • Kommunikasjon

Sertifiseringer

 • Sertifisert lærer - Anytown State Education Board (2013)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for skolelærere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for skolelærere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne skolelærere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din undervisningserfaring og dine kvalifikasjoner.
 • Ta med eventuelle relevante sertifiseringer eller utmerkelser.
 • Oppgi eventuelle spesielle ferdigheter, for eksempel flytende ferdigheter i et fremmedspråk.
 • Demonstrere din evne til å arbeide med ulike befolkningsgrupper.
 • Ta med undervisningsfilosofien din.


Eksempler på CV-sammendrag for skolelærere

Det er viktig å ha med en oppsummering eller et CV-mål for skolelærere i CV-en fordi det gir deg mulighet til å vise frem de mest relevante kvalifikasjonene og erfaringene dine i en kort og konsis tekst. Det gjør det også lettere for arbeidsgivere å se hvorfor du er den ideelle kandidaten til en lærerstilling. Til slutt fungerer den som en introduksjon til resten av CV-en og kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene.

For eksempel:

 • Godt organisert og kreativ skolelærer med mer enn 5 års undervisningserfaring i en rekke fag. Brenner for å hjelpe elevene med å nå sine læringsmål.
 • Engasjert lærer med mer enn 8 års erfaring i å undervise elever i alle aldre. Dyktig i å skape differensiert undervisning for elever med spesielle behov.
 • Kunnskapsrik lærer med mastergrad i pedagogikk. Utvikler inspirerende leksjonsplaner og evalueringer for å engasjere elevene.
 • Erfaren skolelærer med mer enn 7 års erfaring i klasserommet. Dyktig til å håndtere elevatferd og skape et positivt læringsmiljø.
 • Tilpasningsdyktig lærer med mer enn 5 års erfaring fra ulike undervisningsmiljøer. Dyktig i å utvikle og implementere effektive læreplaner.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for skolelærere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for lærere, fordi det er den beste måten å vise frem undervisningserfaringen og kvalifikasjonene dine til potensielle arbeidsgivere. Erfaringsdelen bør fremheve hva du har oppnådd som lærer, for eksempel utmerkelser, elevprestasjoner og andre prestasjoner du er stolt av. Denne delen bør også inneholde eventuell spesialutdanning eller sertifiseringer du har fått innen utdanningsfeltet. Hvis du bygger opp en sterk erfaringsdel i en CV for skolelærere, skiller du deg ut fra konkurrentene og viser potensielle arbeidsgivere at du er en kvalifisert og erfaren lærer.

For eksempel:

 • Underviste klasser med opptil 30 elever på en Title I-skole.
 • Utviklet og implementert differensierte leksjonsplaner som inkluderte teknologi og praktiske aktiviteter.
 • Utviklet og implementert et system for positiv atferdsregulering for å sikre et trygt læringsmiljø.
 • Planlagt og tilrettelagt praktiske aktiviteter for å engasjere studentene og fremme kritisk tenkning.
 • Organiserte og gjennomførte ekskursjoner for å berike elevenes læring.
 • Utformet og implementert evalueringer for å spore elevenes fremgang og utvikling.
 • Samarbeidet med kolleger om å utvikle strategier for å støtte elever som sliter og øke elevenes prestasjoner.
 • Gi individuell undervisning og undervisning i små grupper for å møte elevenes behov.
 • Deltakelse i faglig utvikling og opplæring for å holde seg oppdatert på undervisningsstrategier.
 • Utviklet og opprettholdt relasjoner med foreldre for å sikre at elevene lykkes.


Eksempel på CV for lærerutdanning

En skolelærer må ha minst en bachelorgrad i pedagogikk eller et beslektet fagområde. Avhengig av fagområde og klassetrinn kan det være nødvendig med ytterligere sertifiseringer eller godkjenninger. De bør også ha gyldig undervisningssertifikat fra delstaten der de underviser. I tillegg bør en skolelærer ha god kunnskap om klasseledelse, læreplanutvikling og undervisningsstrategier.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en skolelærers CV:

 • Universitetet i Texas-Austin, Austin, TX
 • Bachelor i pedagogikk, mai 2013
 • Hovedfag: Engelsk
 • Minor: Spansk


Lærerkompetanse til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for skolelærere for å vise potensielle arbeidsgivere at søkeren har de rette kvalifikasjonene og evnene til å fylle stillingen. Vanlige ferdigheter som bør inkluderes i en CV for skolelærere, inkluderer ferdigheter i klasseledelse, arbeid med ulike elevgrupper, undervisningsdesign og teknologikunnskaper. Å inkludere en liste over ferdigheter i en CV er med på å tegne et bilde av en kompetent lærer og kan bidra til å skille søkeren fra andre kandidater.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Tålmodighet
 3. Organisering
 4. Kreativitet
 5. Tilpasningsevne
 6. Samarbeid
 7. Lederskap
 8. Mellommenneskelig
 9. Konfliktløsning
 10. Instruksjonsdesign
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Klasseledelse
 2. Utforming av undervisning
 3. Utvikling av læreplaner
 4. Planlegging av leksjoner
 5. Utarbeidelse av vurderinger
 6. Integrering av teknologi
 7. Dataanalyse
 8. Håndtering av atferd
 9. Mellommenneskelig kommunikasjon
 10. Problemløsning i samarbeid


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for skolelærere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for skolelærere

 • Fremhev dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter som er relevante for stillingen.
 • Inkluder informasjon om undervisningssertifiseringer, utdanningsbakgrunn, priser og utmerkelser og eventuelle andre spesielle kvalifikasjoner.
 • Oppgi eventuell erfaring med aktiviteter i og utenfor pensum.
 • Demonstrere din evne til å håndtere utfordrende elevatferd.
 • Vis frem din evne til å utvikle engasjerende leksjonsplaner og aktiviteter.
 • Oppgi om du har erfaring med å lage vurderinger, evaluere studentenes fremgang og gi tilbakemeldinger.
 • Demonstrer din kunnskap om teknologi og verktøy i klasserommet.
 • Fremhev eventuelle priser, faglig utvikling og/eller publikasjoner.
 • Oppgi eventuelle tilleggskvalifikasjoner, for eksempel at du behersker et annet språk flytende.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis