Eksempel på CV for statlige entreprenører (gratis guide)

Med våre gratis eksempler og skrivetips kan du lage en CV for statlige entreprenører som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Offentlig kontraktør CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (183 stemmer)
Offentlig kontraktør CV Eksempel

Er du en statlig entreprenør på utkikk etter en ny jobb? Vår artikkel om eksempler på CV-er for offentlige oppdragstakere er den perfekte ressursen for deg! Vi gir deg en omfattende veiledning i hvordan du utformer en effektiv og imponerende CV som gir deg det forspranget du trenger for å få din neste jobb som offentlig kontraktør. Vi gir deg tips om hvordan du fremhever din erfaring, kompetanse og utdanning, samt eksempler på relevante nøkkelord og fraser som du bør inkludere i CV-en. Med vår hjelp kan du være sikker på å lage en CV som skiller seg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en offentlig kontraktør?

En offentlig leverandør er et selskap eller en person som utfører tjenester eller leverer varer til en offentlig etat mot betaling. Det kan dreie seg om alt fra byggeprosjekter, forskning og utvikling, informasjonsteknologi, produksjon med mer. Leverandørene leverer tjenester eller varer til myndighetene for å dekke etatens behov. Leverandøren må overholde alle gjeldende lover, forskrifter og kontraktsvilkår.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for offentlige oppdragstakere:

Hvilke ansvarsområder har en offentlig leverandør?

 • Gjennomgang av og svar på forespørsler fra myndighetene
 • Utarbeide, forhandle og signere kontrakter
 • Sikre at alle gjeldende lover og forskrifter overholdes
 • Administrere underleverandører
 • Utarbeide og følge opp budsjetter
 • Føre nøyaktige registre og rapporter
 • Håndtering av prosjektets tidslinjer og leveranser
 • Tilby kundeservice og support
 • Utvikling og implementering av kvalitetssikringsplaner
 • Håndtering av prestasjonsevalueringer
 • Overholdelse av kontraktsmessige krav

Inspirasjonseksempel på CV-er for offentlige oppdragstakere

John Doe
123 Main Street
Anytown, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren offentlig kontraktør med over 5 års erfaring. Han kan vise til dokumenterte resultater innen kontraktsforhandlinger og ledelse av offentlige kontrakter. Han er en utmerket kommunikator og forhandler med eksepsjonelle problemløsningsevner. Han har gode kunnskaper på en rekke områder knyttet til offentlige kontrakter, blant annet regelverk, compliance og anskaffelser.

Arbeidserfaring

 • Statlig leverandør, ABC Company, Anytown, ST (2019-nåværende)
  • Håndterte den offentlige kontraktsprosessen fra start til slutt, inkludert forhandling og gjennomgang av kontrakter.
  • Identifiserte risikoområder og kom med løsninger for å redusere dem.
  • Gjennomgikk juridiske dokumenter og forhandlet om vilkår med representanter for myndighetene.
  • Utførte undersøkelser og analyser av regelverk, retningslinjer og prosedyrer.
 • Statlig leverandør, XYZ Company, Anytown, ST (2015-2019)
  • Utarbeidet rapporter og presentasjoner for ledelsen og representanter for myndighetene.
  • Utviklet og implementert planer og prosedyrer for oppfølging av offentlige kontrakter.
  • Overvåking og oppfølging av overholdelse av offentlige kontrakter.
  • Støtte til representanter for myndighetene i forbindelse med forhandlinger og gjennomgang av kontrakter.

Utdanning
Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, Anytown University, Anytown, ST (2012-2015)

Kompetanse
Kontraktsforhandlinger, compliance, forslagsskriving, research, analyse, problemløsning

Sertifiseringer
Sertifisering som statlig leverandør, ABC Institute, Anytown, ST (2017)

Språk
Engelsk, spanskCV-tips for offentlige oppdragstakere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for statlige entreprenører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne offentlige kontraktører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring med offentlige kontrakter eller beslektede områder.
 • Fokuser på prestasjoner i stedet for arbeidsoppgaver.
 • Ta med konkrete eksempler på kostnadsbesparelser.
 • Demonstrere samsvar med offentlige forskrifter.
 • Ta med sertifiseringer og relevante kurs.


Eksempler på CV-sammendrag for statlige entreprenører

En CV-sammendrag eller CV-målsetting er viktig fordi den hjelper arbeidsgivere med raskt å finne ut hvilke ferdigheter og erfaringer du har som oppfyller kravene til stillingen de søker etter. Den bør være kortfattet og fremheve dine sterke sider på en måte som gjør at du skiller deg ut fra konkurrentene. Den bør også fokusere på de spesifikke kvalifikasjonene du har som er relevante for jobben du søker på. På den måten kan arbeidsgiverne raskt vurdere om du passer til stillingen, og det blir enklere for dem å gå videre med søknaden din.

For eksempel:

 • Svært erfaren statlig entreprenør med over 15 års erfaring innen offentlige kontrakter, prosjektledelse og kunderelasjoner.
 • Dyktig i å forvalte offentlige kontrakter, utvikle og gjennomføre forretningsplaner og -strategier og gi veiledning for å sikre at offentlige forskrifter overholdes.
 • Dyktig til å samarbeide med flere interessenter, utvikle effektive relasjoner og lede team gjennom komplekse prosjekter.
 • Resultatorientert fagperson med omfattende kunnskap om kontraktsrett og dokumenterte resultater fra vellykkede forhandlinger.
 • Eksepsjonelle kommunikasjonsevner, organisatoriske evner og en omfattende forståelse av nasjonale og internasjonale regler.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for offentlige oppdragstakere

Det er viktig å ha en fyldig erfaringsdel i en CV for offentlige oppdragstakere av to hovedgrunner. For det første viser du frem relevant erfaring og kompetanse for potensielle arbeidsgivere. For det andre etablerer den din troverdighet som leverandør og viser at du har de nødvendige kvalifikasjonene for å utføre jobben. En godt utformet erfaringsdel bør inneholde følgende: en detaljert beskrivelse av hver enkelt jobb, lengden på ansettelsesforholdet, eventuelle bemerkelsesverdige prestasjoner og hvordan arbeidet ditt har hjulpet organisasjonen med å nå sine mål. Ved å inkludere denne informasjonen kan arbeidsgivere få en bedre forståelse av dine evner og vurdere om du er den rette for stillingen.

For eksempel:

 • Administrerte og vedlikeholdt offentlige kontrakter for en stor leverandør innen romfart og forsvar.
 • Fungerte som det primære kontaktpunktet mellom selskapet og offentlige kunder.
 • Ytet utmerket kundeservice til myndighetspersonell og sørget for at kontrakter ble oppfylt.
 • Utviklet og implementert retningslinjer og prosedyrer for å sikre at offentlige forskrifter overholdes.
 • Gjennomført kontraktsforhandlinger og gjennomgang av kontrakter med offentlige etater.
 • Organiserte og ledet et team på 10 kontraktsspesialister for å sikre at myndighetenes forskrifter ble overholdt.
 • Bidro til å utvikle, implementere og opprettholde effektiv kommunikasjon med offentlige etater.
 • Gjennomgikk og redigerte kontraktsdokumenter for å sikre at de var korrekte og i samsvar med offentlige forskrifter.
 • Utarbeidet og forhandlet kontrakter med føderale og statlige myndigheter.
 • Koordinerte og overvåket fremdriften i offentlige kontrakter og overholdelsen av offentlige forskrifter.


Eksempel på utdanning i CV-en til en statlig entreprenør

En offentlig kontraktør bør ha høyskoleutdanning eller spesialisert opplæring innen et felt som regnskap, bedriftsøkonomi, finans, ingeniørfag eller juss. De bør også ha omfattende kunnskap om den offentlige kontraktsprosessen, inkludert Federal Acquisition Regulation (FAR). Det er også viktig å kjenne til de ulike kontraktstypene, for eksempel kost-pluss, fastpris og time-and-materials. Offentlige oppdragstakere må ha gode mellommenneskelige og kommunikative evner, et skarpt øye for detaljer og forhandlingsevne. Forståelse av kontraktsrettslige prinsipper og evne til å tolke og anvende dem er avgjørende.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en offentlig kontraktør:

 • Bachelor of Science in Business Administration, University of Maryland, College Park, MD (mai 2021)
 • Associate of Science in Government Contracting, George Washington University, Washington, D.C. (mai 2018)
 • Sertifisering i offentlige kontrakter, American Contracting Association, Washington, DC (mai 2018).


Kompetanse for en CV for offentlige oppdragstakere

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en din fordi det viser at du er kvalifisert for jobben og gir arbeidsgiverne et bedre inntrykk av hva du kan bidra med. Det er viktig å skreddersy ferdighetene dine til den spesifikke jobben du søker på, slik at CV-en din skiller seg ut for potensielle arbeidsgivere. Eksempler på ferdigheter som kan inngå i en CV for offentlige oppdragstakere, er prosjektledelse, budsjett- og økonomistyring, forhandlinger, kommunikasjon, problemløsning og kundeservice.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Teamarbeid
 3. Problemløsning
 4. Organisering
 5. Lederskap
 6. Tidsplanlegging
 7. Forhandling
 8. Tilpasningsevne
 9. Konfliktløsning
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Prosjektledelse
 2. Finansiell analyse
 3. Kontraktsforhandlinger
 4. Budsjettering
 5. Risikostyring
 6. Overholdelse av retningslinjer
 7. Dataanalyse
 8. Microsoft Office
 9. Overholdelse av regelverk
 10. Systemadministrasjon


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for offentlige oppdragstakere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en offentlig leverandør

 • Fremhev eventuelle offentlige og militære kontrakter du har jobbet med.
 • Inkluder detaljer om din spesifikke rolle og ansvarsområder
 • Oppgi eventuelle sikkerhetsklareringer du har fått
 • Legg ved en oversikt over eventuelle priser og anerkjennelser du har mottatt.
 • Beskriv hvilken erfaring du har med kostnadskontroll og -styring
 • Beskriv din erfaring med å utvikle og opprettholde samsvar med offentlige standarder og forskrifter.
 • Demonstrere din forståelse av lover og regler for offentlige anskaffelser.
 • Oppgi om du har erfaring med å administrere komplekse offentlige kontrakter.
 • Fremhev eventuelle faglige sertifiseringer du har oppnådd i forbindelse med offentlige kontrakter.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis