Eksempel på CV for rektor på videregående skole (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for rektor på videregående skole som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Rektor for videregående skole CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (122 stemmer)
Rektor for videregående skole CV Eksempel

Leter du etter en CV-mal som kan hjelpe deg med å sikre deg en jobb som rektor på videregående skole? Vårt CV-eksempel for rektor på videregående skole er en brukervennlig og omfattende guide som hjelper deg med å vise frem dine ferdigheter og kvalifikasjoner på en mest mulig effektiv måte. Med denne malen vil du kunne fremheve dine prestasjoner, ferdigheter og utdanningsbakgrunn på en måte som garantert vil gjøre at du skiller deg ut for potensielle arbeidsgivere. Så hvis du ønsker å sikre deg en jobb som rektor på en videregående skole, er denne artikkelen et must.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en rektor på en videregående skole?

Rektor er den øverste administrative lederen for en videregående skole. Rektor er ansvarlig for den overordnede driften og ledelsen av skolen, inkludert tilsyn med de ansatte, utvikling og implementering av skolens retningslinjer, tilrettelegging av utdanningsmuligheter og ressurser for elevene og sikring av et trygt læringsmiljø.


Hvilke ansvarsområder har en rektor på en videregående skole?

 • Administrere den daglige driften av skolen
 • Ansette og lede medarbeidere
 • Utarbeidelse og oppfølging av skolebudsjetter
 • Håndheve skolens retningslinjer og regelverk
 • Utvikling og implementering av læreplaner
 • Evaluering av lærere og ansatte
 • Samarbeid med foreldre og organisasjoner i lokalsamfunnet
 • Organisere skolearrangementer, for eksempel samlinger og avslutningsseremonier.
 • Sikre studentenes sikkerhet og trivsel
 • Håndtering av disiplinærsaker

Eksempel på CV for rektor på videregående skole til inspirasjon

Navn: John Smith John Smith
Adresse: John Smith 123 Main Street, Anytown, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.smith@example.com

John Smith er en erfaren og høyt respektert rektor med en vellykket karriere innen utdanningssektoren. Han har lang erfaring med utvikling og implementering av retningslinjer, programmer og tjenester på utdanningsområdet. Han er kjent for å utvikle et sterkt og produktivt samarbeid med ansatte og elever, og for sin ekspertise innen budsjettering og økonomistyring.

Arbeidserfaring:
 • Rektor for videregående skole, Anytown High School, Anytown, ST (2012-nåværende)
 • Lærer og assisterende rektor, Anytown Middle School, Anytown, ST (2008-2012)
 • Engelsklærer, Anytown Elementary School, Anytown, ST (2002-2008)
Utdanning:
 • Doktorgrad i pedagogikk, utdanningsledelse, Anytown University, Anytown, ST (2013)
 • Master i pedagogikk, læreplaner og undervisning, Anytown University, Anytown, ST (2008)
 • Bachelor of Arts, engelsk, Anytown University, Anytown, ST (2002)
Kompetanse:
 • Lederskap
 • Utvikling av læreplaner
 • Utforming av undervisning
 • Budsjettstyring
 • Kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter
Sertifiseringer:
 • Rektorsertifisering, delstaten ST (2013)
 • Undervisningssertifisering, delstaten ST (2002)
Språk: Engelsk (morsmål), spansk (konversasjonsspråk)


CV-tips for rektor på videregående skole

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for en rektor på videregående skole.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne High School-rektorer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring fra skoleadministrasjon, inkludert akademiske lederroller og vellykkede initiativer.
 • Beskriv de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene for en rektor på videregående skole, for eksempel budsjettering, beslutningstaking og problemløsning.
 • Du kan vise til gode resultater når det gjelder teamledelse, ledelse av utdanningsprogrammer og samarbeid med lærere, ansatte og studenter.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller høyere utdanninger knyttet til utdanning og skoleadministrasjon.
 • Fremhev utmerkelser eller anerkjennelse for fremragende prestasjoner eller bidrag til skolesystemet.


Eksempler på CV-sammendrag for rektorer på videregående skoler

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er viktig for å fremheve relevant erfaring, kvalifikasjoner og ferdigheter som gjør deg til en god kandidat til jobben. Du kan også raskt oppsummere kvalifikasjonene dine i noen få setninger og fange oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere. Ved å ha et velskrevet CV-sammendrag eller -mål kan du enkelt forklare bakgrunnen din og vise at du kan være en effektiv leder for skolen.

For eksempel:

 • Rektor på videregående skole med 15 års erfaring med å administrere og lede ulike avdelinger. Dokumenterte resultater når det gjelder å øke elevenes prestasjoner og skape et positivt læringsmiljø.
 • Rektor på videregående skole med 10 års erfaring med utforming av læreplaner og undervisning. Har erfaring med å utvikle og implementere effektive programmer for å møte elevenes akademiske behov.
 • Rektor på videregående skole med dokumenterte resultater når det gjelder å øke elevenes prestasjoner. Dyktig til å forbedre skolekulturen og utvikle effektive programmer.
 • Rektor på videregående skole med ekspertise innen budsjettering, personalledelse og utvikling av læreplaner. Erfaring med å skape et positivt og trygt læringsmiljø.
 • Rektor på videregående skole med lang erfaring innen opplæring og utvikling av ansatte. Svært effektiv når det gjelder å motivere og inspirere elevene til å nå sitt potensial.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en din for rektorer på videregående skole

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for rektorer på videregående skoler, fordi det gir arbeidsgivere en forståelse av dine kvalifikasjoner og ferdigheter som leder. Den bør inneholde relevant erfaring med å lede team, administrere prosjekter og løse konflikter. Den bør også inneholde all administrativ erfaring du har i skolesammenheng, for eksempel med å utvikle skolepolitikk, administrere budsjetter og samarbeide med lærere og ansatte. Ved å gi arbeidsgivere en omfattende og detaljert liste over erfaringen din kan du vise at du har de nødvendige kvalifikasjonene for å bli en effektiv rektor.

For eksempel:

 • Har vært rektor på en videregående skole i 8 år, og har hatt ansvar for den daglige driften av skolen.
 • Utviklet og overvåket budsjetter for skolen og større prosjekter.
 • Utviklet og forvaltet skolens retningslinjer, policyer og prosedyrer.
 • Lederskap for utvikling og implementering av planer for skoleforbedring.
 • Ledet utviklingen og implementeringen av læreplaner.
 • Gi råd og veiledning til lærere i utviklingen av undervisningsmateriell.
 • Lederskap i forbindelse med evaluering av personalet.
 • Etablerte og opprettholdt positive relasjoner til studenter, lærere, foreldre og lokalsamfunnet.
 • Håndtering av disiplinproblemer, inkludert samarbeid med foreldre og juridisk personell.
 • Administrerte ansettelser av lærere, ansatte og annet personell.


Eksempel på CV for rektor på videregående skole

Rektorer på videregående skoler må vanligvis ha minst en mastergrad i pedagogisk ledelse, administrasjon eller et beslektet fagområde. De må også ha flere års undervisnings- og ledererfaring, samt en statlig rektorlisens eller -sertifisering.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en rektor på videregående skole:

 • Doktorgrad i pedagogikk (Ed.D) i utdanningsledelse, University of California, 2018
 • Master of Arts (M.A.) i utdanningsledelse, University of California, 2010
 • Bachelor of Arts (B.A.) i pedagogikk, University of California, 2001


Rektorkompetanse på videregående skole til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en rektor fordi det bidrar til å vise kandidatens kvalifikasjoner for jobben. Det er også en måte å fremheve kandidatens unike ferdigheter og evner som gjør at vedkommende passer godt til stillingen. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for rektorer på videregående skoler, kan være kommunikasjon, organisasjon, konfliktløsning, lederskap og evne til å ta beslutninger.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisatoriske
 3. Mellommenneskelig
 4. kommunikasjon
 5. Problemløsning
 6. Beslutningstaking
 7. Tidshåndtering
 8. Lagbygging
 9. Motivasjon
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Lederskap
 2. Teambuilding
 3. Budsjettstyring
 4. Strategisk planlegging
 5. Problemløsning
 6. Kommunikasjon
 7. Disiplin
 8. Konfliktløsning
 9. Organisatorisk
 10. Beslutningstaking


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en rektor på videregående skole

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en rektor på videregående skole

 • Fremhev erfaring som skoleadministrator eller annen lederrolle.
 • Beskriv eventuelle skolespesifikke eller elevfokuserte initiativer du har deltatt i.
 • Husk å oppgi eventuelle sertifiseringer eller lisenser du har knyttet til skoleadministrasjon.
 • Ta med eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for ditt arbeid som skoleleder.
 • Oppgi om du er involvert i spesielle arrangementer og aktiviteter, for eksempel innsamlingsaksjoner eller studentklubber.
 • Vis engasjement for å skape et trygt, støttende og stimulerende læringsmiljø.
 • Fremhev eventuelle ferdigheter innen budsjettering, økonomi eller personalledelse.
 • Beskriv eventuelt samarbeid med skolestyrer, fagforeninger eller andre samfunnsgrupper.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis