Eksempel på CV for assisterende sheriff (gratis guide)

Lag en assisterende sheriff-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for vicesheriffer
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (78 stemmer)
Eksempel på CV for vicesheriffer

Denne artikkelen gir en detaljert gjennomgang av hvordan du lager en effektiv CV for en stilling som sherifffullmektig. Den tar for seg hva du bør ta med, hva du bør utelate, og tips til hvordan du får CV-en til å skille seg ut. Den inneholder også et eksempel på en ferdig utfylt CV for en visesheriff, slik at du kan se hvordan konseptene i artikkelen fungerer i praksis.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en visesheriff?

En visesheriff er en polititjenestemann som arbeider under sheriffen i et fylke. Arbeidsoppgavene til en visesheriff kan omfatte patruljering i et bestemt område, utrykning, etterforskning, arrestasjoner, sikring av rettssaler, forkynning av juridiske dokumenter, opprettholdelse av ro og orden ved offentlige arrangementer og bistand til andre politimyndigheter.

Vi er i ferd med å begynne, men først, her er noen andre eksempler på assisterende sheriff-relaterte CV-er:

Hvilke ansvarsområder har en visesheriff?

 • Gjennomføre undersøkelser og samle inn bevismateriale
 • Patruljering av tildelte områder
 • Svarer på nødanrop og yter bistand til innbyggerne.
 • Foreta arrestasjoner og opprettholde ro og orden
 • Skrive rapporter og dokumentere hendelser
 • Forkynning av arrestordrer og rettskjennelser
 • Sørge for sikkerhet i rettssalen
 • Transport av fanger

Eksempel på assisterende sheriffs CV til inspirasjon

Vicesheriff - personlige opplysninger
Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
E-post: johnsmith@example.com
Telefon: 555-123-4567 555-123-4567

Vicesheriff - Sammendrag
John Smith er en erfaren visesheriff med over 10 års erfaring fra politiet. Han har lang erfaring med patruljering, utrykning i nødsituasjoner og håndheving av lover. John er sertifisert innen ulike politiområder og snakker flytende spansk.

Vicesheriff - arbeidserfaring

 • Vicesheriff, Anytown Police Department - Anytown, USA (2009-2019)
 • Patruljerte tildelte områder for å ivareta sikkerheten
 • Svarte på nødsamtaler og etterforsket ordensforstyrrelser.
 • Håndhevelse av lover, forordninger og forskrifter
 • Gjennomførte intervjuer og skrev rapporter

Vicesheriff - Utdanning
Associate of Science, Law Enforcement - Anytown Community College, Anytown, USA (2008)

Vicesheriff - ferdigheter

 • Patruljering
 • Undersøkelsesteknikker
 • Strafferett
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Datakunnskaper
 • Konfliktløsning

Vicesheriff - sertifiseringer

 • Sertifisering for grunnleggende opplæring i rettshåndhevelse (LEBT)
 • Sertifisering som akuttmedisinsk tekniker (EMT)
 • HLR/AED-sertifisering

Vicesheriff - språk
Engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for visesheriffen

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i jobbsammenheng, trenger du tips om hvordan du skriver en CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne visesheriffer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant erfaring eller sertifiseringer du har, for eksempel HLR-opplæring eller erfaring som sikkerhetsvakt.
 • I stillingsbeskrivelsen i CV-en viser du tydelig at du forstår rollen og relevante lover.
 • Ta med eventuelle frivillige aktiviteter eller fritidsaktiviteter som viser lederegenskaper eller evne til å jobbe med publikum.
 • Sørg for å inkludere et avsnitt som beskriver eventuell spesialutdanning eller sertifiseringer du har innen politiarbeid.
 • Ta med eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt i løpet av karrieren eller studietiden.


Eksempler på sammendrag av assisterende sheriffs CV

Et sammendrag av CV-en er en viktig del av CV-en din, da det gir potensielle arbeidsgivere et inntrykk av din yrkeserfaring og dine kvalifikasjoner. Den bør være kortfattet og tydelig forklare hvorfor du er den beste kandidaten til stillingen. Den bør inneholde tidligere erfaring fra politiet, eventuelle sertifiseringer eller lisenser du har, samt eventuelle spesialkompetanser du besitter. Ved å gi en tydelig og effektiv oppsummering eller målsetting vil du kunne demonstrere kvalifikasjonene dine og skille deg ut fra andre søkere.

For eksempel:

 • Svært erfaren visesheriff med mer enn 10 års erfaring fra politiet. Dyktig innen alle aspekter av rettshåndhevelse, inkludert patruljering, etterforskning og beredskap.
 • Engasjert visesheriff med 8 års erfaring innen rettshåndhevelse. Dyktig til å rykke ut på nødsamtaler, opprettholde ro og orden og gjennomføre kriminaletterforskning.
 • Dynamisk visesheriff med utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner. Dyktig innen patruljevirksomhet, kriminalitetsforebygging og utrykning ved nødsituasjoner.
 • Resultatorientert visesheriff med 5 års erfaring med å håndheve lover. Ekspert i å beskytte innbyggerne, gjennomføre etterforskninger og pågripe kriminelle.
 • Pålitelig visesheriff med 8 års erfaring innen rettshåndhevelse. Dyktig innen patruljering, etterforskning og beredskap. Engasjert i å opprettholde loven og sørge for trygghet i lokalsamfunnet.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som sherifffullmektig

Det er viktig av flere grunner at en CV for en sherifffullmektig inneholder en fyldig erfaringsdel. For det første gir det arbeidsgivere et grundig innblikk i din yrkesbakgrunn og dine prestasjoner. Denne delen kan vise arbeidsgiveren at du har de kunnskapene og ferdighetene som er nødvendige for å utmerke deg i stillingen. I tillegg kan den fremheve spesielle ferdigheter eller prestasjoner som kan være relevante for stillingen. Til slutt kan en sterk erfaringsdel hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere ved å fremheve dine unike kvalifikasjoner og erfaringer.

Et eksempel:

 • Jobbet som visesheriff i 3 år i en politiavdeling i hele fylket.
 • Ansvarlig for å patruljere tildelte områder, rykke ut på oppdrag, håndheve lover og foreta arrestasjoner.
 • Utførte etterforskning av kriminell aktivitet, skrev detaljerte rapporter og samlet inn bevismateriale.
 • Prioriterte å svare på serviceanrop og ga nødvendig assistanse i tide.
 • Gjennomfører avhør av mistenkte og vitner for å fastslå fakta i en sak.
 • Transporterte fanger og møtte i retten for å vitne i straffesaker.
 • Deltok i lokale politiinitiativer og tilbød opplæringsprogrammer for lokalsamfunnet.
 • Opprettholdt kommunikasjon med andre politimyndigheter og koordinerte aktiviteter.
 • Gjennomgått politirapporter og andre dokumenter for å sikre at de er korrekte og fullstendige.
 • Utførte administrative oppgaver, inkludert dataregistrering, journalføring og arkivering.


Eksempel på utdannelse i CV-en til visesheriffen

En assisterende sheriff må vanligvis ha minst videregående skole eller GED. Mange avdelinger krever imidlertid at søkerne har minst noen høyskolepoeng eller en høyere utdanning i strafferettspleie. I noen jurisdiksjoner kan det også være et krav at søkerne har gjennomgått politiskoleopplæring.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en assisterende sheriffs CV:

 • University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

 • Bachelor of Science i strafferettspleie, 2013

 • Fordypning i rettshåndhevelse

 • Minor i psykologi

 • Fullførte kurs i strafferett, etterforskning og politiarbeid i lokalsamfunnet.

 • Spesialisert opplæring i gisselforhandlinger, taktiske operasjoner og våpensikkerhet.


Vicesheriffens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en sherifffullmektig fordi det hjelper den som ansetter kandidaten med å vurdere kandidatens kvalifikasjoner for stillingen. Ferdigheter gir et øyeblikksbilde av kandidatens evner på områder som kommunikasjon, problemløsning, kritisk tenkning og andre områder som er relevante for stillingen. Ferdighetene gir også en pekepinn på kandidatens kompetansenivå på disse områdene, noe som kan påvirke beslutningen om å gå videre med kandidaten. Ved å inkludere ferdigheter i en assisterende sheriffs CV viser kandidaten at han eller hun har de nødvendige kvalifikasjonene for å kunne utføre stillingens oppgaver.

Myke ferdigheter:

 1. Lederegenskaper
 2. Kommunikasjonsferdigheter
 3. Evner til problemløsning
 4. Ferdigheter i beslutningstaking
 5. Konfliktløsning
 6. Tidshåndtering
 7. Teamarbeid
 8. Mellommenneskelige ferdigheter
 9. Kritisk tenkning
 10. Kulturell forståelse
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Rettshåndhevelse
 2. Etterforskning
 3. Åsted for forbrytelse
 4. Patruljering
 5. Rapportskriving
 6. Arrestasjonsprosedyrer
 7. Vitnemål i rettssalen
 8. Ferdigheter med skytevåpen
 9. Beredskap i nødsituasjoner
 10. Taktiske operasjoner


Vanlige feil som bør unngås når du skriver en CV for en visesheriff

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en assisterende sheriff

 • Oppgi relevant arbeidserfaring, for eksempel fra tidligere politiarbeid eller lignende stillinger.
 • Fremhev utdanningen din, inkludert eventuelle sertifiseringer, lisenser eller grader.
 • Legg vekt på spesielle ferdigheter, som taktisk trening, våpenferdigheter og kunnskap om prosedyrer som brukes i felten.
 • Nevn eventuelle priser, utmerkelser eller andre anerkjennelser du har mottatt.
 • Beskriv eventuelt samfunnsnyttig eller frivillig arbeid du har utført.
 • Ta med eventuelle spesielle evner som kan være nyttige i stillingen, for eksempel at du behersker et fremmedspråk.
 • Vis at du er opptatt av samfunnsansvar og yrkesetikk.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis