Eksempel på CV for assisterende direktør (gratis guide)

Lag en CV for assisterende direktør som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (107 stemmer)

Ønsker du å ta karrieren din til neste nivå ved å bli assisterende direktør? I denne artikkelen får du et eksempel på en CV som kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Den tar for seg de viktigste aspektene ved en vellykket CV for en assisterende direktør, inkludert erfaring, ferdigheter og utdanning som arbeidsgivere er ute etter. Du får også tips til hvordan du kan maksimere effekten av CV-en din. Ved hjelp av denne artikkelen vil du være godt rustet til å lage en imponerende CV og få drømmestillingen som assisterende direktør.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en assisterende direktør?

En visedirektør er en leder på høyt nivå som jobber tett sammen med direktøren i en organisasjon for å gi veiledning, retning og støtte til de ansatte. De er ansvarlige for å bidra til å utvikle og implementere organisasjonens retningslinjer, prosedyrer og strategier. De spiller også en viktig rolle når det gjelder budsjettering og økonomisk planlegging, utvikling og forvaltning av programmer og personalforvaltning.

Vi skal til å begynne med, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for assisterende direktører:

Hvilke ansvarsområder har en assisterende direktør?

 • Utvikle og administrere organisatoriske strategier, planer og prosedyrer.
 • Bistå i utviklingen av budsjetter og økonomiske planer.
 • Gi administrativ støtte til direktøren
 • Ledelse av personalet og tilsyn med den daglige driften
 • Sikre at regelverk og retningslinjer overholdes
 • Sikre kvaliteten på tjenestene og produktene som leveres
 • Veilede personalet og gi råd og veiledning
 • Utvikling og implementering av nye programmer og initiativer
 • Analysere data og levere rapporter til direktøren
 • Samhandling med interessenter og representasjon av organisasjonen

Eksempel på CV for assisterende direktør til inspirasjon

Viseadministrerende direktør

John Smith er en erfaren assisterende direktør med lang erfaring i å lede vellykkede prosjekter og team. Han er en velorganisert og pålitelig medarbeider med et sterkt ønske om å lykkes og en lidenskap for å utvikle team med høy ytelse. John er en utmerket kommunikator og har evnen til å bygge relasjoner med interessenter og kolleger.

Arbeidserfaring

 • Viseadministrerende direktør, ABC Company - juni 2020 til i dag
 • Ledet prosjekter for å sikre at de ble fullført i tide og innenfor budsjettet
 • Utviklet strategier for å øke medarbeidernes engasjement og produktivitet
 • Veiledet og ledet teammedlemmene på en profesjonell måte.
 • Implementerte prosesser for å sikre effektivitet og nøyaktighet i alle operasjoner.

Utdanning

 • Bachelorgrad i bedriftsøkonomi, XYZ University - 2011
 • A.S. i ledelse, ABC College - 2008

Kompetanse

 • Prosjektledelse
 • Ledelse
 • Organisatoriske ferdigheter
 • Kommunikasjon
 • Problemløsning

Sertifiseringer

 • Project Management Professional (PMP) - 2020
 • Sertifisert Scrum Master (CSM) - 2018

Språk
Engelsk (flytende), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for assisterende direktør

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en til en assisterende direktør.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne underdirektører - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine lederegenskaper, for eksempel evnen til å tenke strategisk, lede personale og ha oversikt over komplekse prosjekter.
 • Beskriv din erfaring med budsjettering, økonomistyring og tilskuddsskriving.
 • Ta med hva du har fått til når det gjelder utvikling og implementering av programmer, retningslinjer og prosedyrer.
 • Sørg for å vise frem dine kommunikative og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Oppgi relevant utdanning, faglig utvikling, sertifikater eller lisenser.


Eksempler på CV-sammendrag for assisterende direktør

En CV-sammendrag eller CV-målsetting for assisterende direktør er en fin måte å gi arbeidsgivere en rask oversikt over kvalifikasjonene og erfaringene dine på. Det gir deg muligheten til å fremheve dine ferdigheter, prestasjoner og karrieremål, slik at det blir enklere for arbeidsgiveren å avgjøre om du er den rette for stillingen. Ved å bruke et sammendrag eller en målformulering kan du skille deg ut fra andre kandidater ved å fremheve dine unike kvalifikasjoner og gi potensielle arbeidsgivere en sjanse til å lære mer om deg.

For eksempel:

 • Resultatorientert visedirektør med mer enn 8 års erfaring fra et bredt spekter av prosjekter. Dokumenterte resultater når det gjelder å effektivisere driften, motivere team og lede vellykkede initiativer.
 • Engasjert assisterende direktør med mer enn 10 års erfaring med å lede team i et hektisk bedriftsmiljø. Dyktig til å analysere data, utvikle strategier og drive frem positive endringer.
 • Dyktig assisterende direktør med over 15 års erfaring med å utvikle og gjennomføre vellykkede prosjekter og programmer. Ekspert på budsjettering, problemløsning og interessenthåndtering.
 • Dynamisk visedirektør med mer enn 7 års erfaring med å styre og lede prosjekter på tvers av flere avdelinger. Dyktig til å bygge team, skape resultater og løse komplekse problemer.
 • Meget erfaren visedirektør med over 12 års erfaring innen strategi og drift. Dyktig innen policyutvikling, økonomistyring og risikoanalyse.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for assisterende direktører

En sterk erfaringsdel i CV-en til en assisterende direktør er viktig for å vise at du er i stand til å lede og administrere svært komplekse organisasjoner og virksomheter. Det gir deg mulighet til å vise at du er dyktig til å håndtere flere prosjekter og initiativer, og at du har levert kostnadseffektive og effektive programmer. I tillegg kan det hjelpe deg med å skille deg ut fra mengden og vise rekrutterere at du har de nødvendige ferdighetene og kvalifikasjonene for å fylle stillingen. I tillegg vil en sterk erfaringsdel bidra til å fremheve de overførbare ferdighetene og erfaringene du har tilegnet deg fra tidligere roller, og som kan brukes direkte i jobben du søker på.

For eksempel:

 • Vellykket forvaltning av et budsjett på 5 millioner dollar for å nå organisasjonens mål.
 • Hadde ansvaret for en stab på 50 ansatte, inkludert rekruttering, opplæring og utvikling.
 • Implementerte operative planer og strategier for å sikre at målene ble nådd.
 • Utviklet og ledet vellykkede innsamlingskampanjer som resulterte i økte donasjoner.
 • Utviklet og implementert prosesser for å effektivisere driften.
 • Samarbeidet med interessenter for å øke synligheten og nå ut til flere.
 • Utviklet og opprettholdt sterke relasjoner med myndigheter og samarbeidspartnere i lokalsamfunnet.
 • Koordinerte med avdelingene for å sikre at alle gjeldende lover og forskrifter ble overholdt.
 • Utarbeidet og presenterte rapporter til konsernledelsen og styret.
 • Analyserte data for å identifisere forbedringsområder og anbefale løsninger.


Eksempel på utdannelse for assisterende direktør

En visedirektør må vanligvis ha minst en bachelorgrad i et relevant fagområde som bedriftsøkonomi, finans, ledelse eller offentlig politikk. Ytterligere kvalifikasjoner, for eksempel en mastergrad i et av disse fagområdene, kan være å foretrekke. Avhengig av hvilken type organisasjon det er snakk om, kan det også være nødvendig med spesialkunnskap eller sertifiseringer innen områder som offentlig administrasjon, jus, økonomistyring eller økonomi.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en assisterende direktør:

 • Master i bedriftsøkonomi (MBA), University of Chicago, Chicago, IL
 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of California, Berkeley, CA
 • Certificate in Non-profit Management, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
 • Sertifikat i ledelse og management, Stanford University, Palo Alto, CA


Viseadministrerende direktørs ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en assisterende direktør fordi det gir arbeidsgiveren en helhetlig oversikt over kandidatens evner. Det gir også arbeidsgiveren bedre mulighet til å matche kandidaten med jobbkravene. Ved å inkludere ferdigheter får arbeidsgiveren en bedre forståelse av kandidatens erfaring og kvalifikasjoner. Ferdigheter kan omfatte ting som å snakke offentlig, problemløsning, forhandlinger, økonomistyring, lederskap, organisasjonsevne og mer.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Organisatorisk
 3. Organisatorisk kommunikasjon
 4. Problemløsning
 5. Tidshåndtering
 6. Beslutningstaking
 7. Mellommenneskelig
 8. Forhandlinger
 9. Multitasking
 10. Teamarbeid
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Lederskap
 2. Strategisk planlegging
 3. Prosjektledelse
 4. Økonomisk analyse
 5. Operativ ledelse
 6. Risikostyring
 7. Organisatoriske ferdigheter
 8. Problemløsning
 9. Dataanalyse
 10. Teambuilding


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en assisterende direktør

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en assisterende direktør

 • Fremhev relevant erfaring innen ledelse, budsjettering og programadministrasjon.
 • Ta med eventuelle spesielle ferdigheter og sertifiseringer som er relevante.
 • Demonstrere kunnskap om relevante lover og forskrifter.
 • Vis frem eventuelle utmerkelser eller prestasjoner som er oppnådd i rollen.
 • Fremhev vellykkede programinitiativer eller kampanjer.
 • Inkluder eventuell erfaring med å utvikle og lede team.
 • Nevn eventuelle vellykkede partnerskap eller samarbeid.
 • Beskriv eventuelle spesielle kunnskaper om offentlige prosesser eller protokoller.
 • Redegjør for eventuelle vellykkede innsamlings- eller bidragsaktiviteter.
 • Diskuter eventuelle erfaringer med strategisk planlegging eller implementering.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis