Eksempel på CV for farmasøyter (gratis guide)

Lag en farmasøyt-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,8 (155 stemmer)

Denne artikkelen inneholder et omfattende eksempel på en CV for en farmasøyt. Den beskriver kvalifikasjonene, erfaringen og utdanningsbakgrunnen som arbeidsgivere ser etter hos en farmasøyt. Den gir også tips om hvordan du kan skreddersy CV-en din til den ideelle stillingsbeskrivelsen og få den til å skille seg ut fra konkurrentene. Ved hjelp av denne artikkelen kan du sørge for at CV-en din gjenspeiler kvalifikasjonene og erfaringen din på best mulig måte og øker sjansene dine for å få jobb som farmasøyt.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en ansatt farmasøyt?

En farmasøyt er ansvarlig for å dele ut medisiner til pasienter og kunder i henhold til resepter. De gir også råd om sikker bruk av legemidler, veileder pasienter om riktig bruk av reseptbelagte og reseptfrie legemidler og svarer på spørsmål om helserelaterte emner. De kontrollerer og verifiserer også forsikringsopplysninger og fører journal over utleverte legemidler. I noen tilfeller kan de også ha ansvar for å bestille og vedlikeholde lagerbeholdningen av legemidler.


Hvilke ansvarsområder har en ansatt farmasøyt?

 • Kontrollere medisinske journaler for å sikre at reseptene er korrekte
 • Gjennomgå og verifisere nøyaktigheten av medisineringsordrer
 • Utfylling av resepter og utlevering av medisiner
 • Besvare kundespørsmål om medisiner og helseprodukter
 • Veilede pasienter og svare på spørsmål om legemiddelinteraksjoner, bivirkninger, dosering og oppbevaring av legemidler.
 • Holde oversikt over pasientjournaler og dokumentere alle interaksjoner
 • Tilberede og klargjøre medisiner til pasienter
 • Overvåke og lede apotekteknikere

Eksempel på CV for farmasøyter til inspirasjon

Ansatt farmasøyt
Personlige opplysninger:

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
 • Tlf: 555-555-5555
 • E-post: john.doe@example.com

John Doe er en svært erfaren og engasjert farmasøyt med 10 års erfaring innen helsevesenet. Han har lang erfaring med å yte eksepsjonell pasientbehandling og levere medisineringstjenester av høy kvalitet. Han har også god kunnskap om legemiddelblandinger og er en utmerket lagspiller.

Arbeidserfaring:
 • Farmasøyt, ABC Pharmacy, Anytown, USA - 2010 - i dag
  • Gi informasjon og hjelp til pasienter og helsepersonell om medisinering.
  • Utfylte resepter, inkludert sammensatte medisiner, verifiserte doseringsinstruksjoner og svarte på spørsmål fra pasientene.
  • Administrerte lagerbeholdningen, fylte opp forsyninger og sørget for kvalitetssikring.
  • Sørget for at føderale og statlige forskrifter og apotekets retningslinjer ble overholdt.
 • Apotektekniker, XYZ Pharmacy, Anytown, USA - 2008 - 2010
  • Utførte administrative og kliniske farmasøytiske oppgaver under tilsyn av en autorisert farmasøyt.
  • Førte apotekjournaler og sørget for at legemiddelbestillinger var korrekte.
  • Vi ga kundeservice og besvarte kundehenvendelser.
Utdanning:
 • Bachelor of Science i farmasi, Anytown University, Anytown, USA - 2004 - 2008
Ferdigheter:
 • Farmasøytiske beregninger
 • Sammensetning av legemidler
 • Sikkerhet ved medisinering
 • Drift av apotek
 • Pasientrådgivning
Sertifiseringer:
 • Lisensiert farmasøyt, delstaten Anytown, USA - 2008
Språk:
 • Engelsk (morsmål)


CV-tips for farmasøyter med personalansvar

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en farmasøyt-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne farmasøyter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring innen farmasi, for eksempel tidligere stillingstitler, utdanningsbakgrunn og sertifiseringer.
 • Vis frem dine problemløsningsferdigheter og tekniske kunnskaper.
 • Beskriv din evne til å yte utmerket kundeservice.
 • Ta med et godt formulert sammendrag eller en målformulering som gjenspeiler de viktigste kvalifikasjonene dine.
 • Vis at du er i stand til å holde orden og håndtere flere oppgaver samtidig.


Eksempler på CV-sammendrag for farmasøyter

Et CV-sammendrag for farmasøyter er et viktig verktøy for jobbsøkere som ønsker å fremheve sine kvalifikasjoner og erfaringer for å skille seg ut fra konkurrentene. Den bør brukes til å fremheve kandidatens unike egenskaper og vise at hun eller han kan tilføre arbeidsgiveren noe verdifullt. Et godt sammendrag eller en god målsetting bør være skreddersydd for den spesifikke jobben, og bør være kortfattet samtidig som relevante ferdigheter og prestasjoner fremheves. Denne delen kan brukes til å gi et overordnet sammendrag av kandidatens erfaring og skille vedkommende fra andre søkere.

For eksempel:

 • Svært erfaren farmasøyt med over 10 års erfaring innen apotekdrift og kundeservice. Omfattende kunnskap om apotekets lover og forskrifter.
 • Kunnskapsrik farmasøyt med 8 års erfaring innen apotekdrift. Dyktig i å levere eksepsjonell kundeservice og nøyaktig utfylling av resepter.
 • Engasjert farmasøyt med 5 års erfaring fra sykehusapotek. Ekspertise innen blanding og utlevering av medisiner, og pasientopplæring.
 • Dyktig farmasøyt med 6 års erfaring fra apotek. Dyktig til å ekspedere resepter nøyaktig og yte eksepsjonell kundeservice.
 • Dyktig farmasøyt med 7 års erfaring fra sykehusapotek. Ekspertise innen blanding, utlevering og pasientopplæring.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for farmasøyter med personalansvar

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for farmasøyter, fordi det vil bidra til å vise potensielle arbeidsgivere hvilken kunnskap og erfaring du har på området. Denne delen bør fremheve de ferdighetene, erfaringene og kvalifikasjonene du har som gjør deg godt egnet for jobben. Den bør også fremheve eventuelle relevante sertifiseringer eller lisenser du har. En sterk erfaringsdel vil hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og gi arbeidsgiverne tillit til at du kan utføre jobben på en god måte.

For eksempel:

 • Tilbyr kliniske farmasøytiske tjenester til pasienter under tilsyn av en lege.
 • Gjennomført og overvåket legemiddelbehandlinger, inkludert dosering, kontroll av dobbeltbehandling, legemiddelinteraksjoner og identifisering av potensielle legemiddelbivirkninger.
 • Organiserte og administrerte legemiddelbestillinger for sykehusavdelinger og kommuniserte med leger for å sikre best mulig resultat for pasientene.
 • Sammensatte og utleverte medisiner og andre legemidler i samsvar med etablerte retningslinjer og prosedyrer.
 • Opplæring og rådgivning til pasienter om sikker og effektiv bruk av legemidler.
 • Overvåket og evaluert resultatene av legemiddelbehandlingen for å vurdere effekten av pasientens legemiddelbehandling.
 • Gjennomgang av medisinske journaler med tanke på legemiddelordinasjoner, diagnoser, allergier og kontraindikasjoner.
 • Oppdatert kunnskap om nye legemidler, legemiddelinteraksjoner og terapeutiske tiltak.
 • Ledelse og veiledning av apotekteknikere, farmasøytpraktikanter og annet apotekpersonale.
 • Bistod i utviklingen av retningslinjer, prosedyrer og protokoller for apotekavdelingen.


Eksempel på utdannelse for farmasøyter

En ansatt farmasøyt må vanligvis ha en doktorgrad i farmasi (Pharm.D.) fra en akkreditert farmasøytisk høyskole, samt en lisens til å praktisere fra det statlige apotekstyret. Noen arbeidsgivere kan også kreve tilleggssertifiseringer som Certified Pharmacy Technician (CPhT) eller Certified Geriatric Pharmacist (CGP).

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en farmasøyt:

 • Doktor i farmasi, University of California, San Diego, CA (20XX)
 • Bachelor of Science i farmasøytiske fag, University of Southern California, Los Angeles, CA (20XX)
 • Sertifisert vaksinasjonstjeneste, American Council on Pharmaceutical Education (20XX)
 • Advanced Cardiac Life Support-sertifisering, American Heart Association (20XX)


Farmasøytens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for farmasøyter fordi det kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere. Ferdigheter kan vise potensielle arbeidsgivere din ekspertise, kunnskap og evner. Ferdigheter kan også vise at du er villig til å holde deg oppdatert på den siste utviklingen innen farmasi. Eksempler på ferdigheter i en farmasøyt-CV kan være: kunnskap om lover, forskrifter og sikkerhetspraksis på apotek, evne til å ekspedere resepter, gode problemløsningsferdigheter, kunnskap om bruk av legemidler, interaksjoner og bivirkninger, utmerket kundeservice og gode kommunikasjonsevner, evne til å betjene og vedlikeholde apotekteknologi og kunnskap om oppbevaring og kassering av legemidler.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Lederskap
 3. Organisering
 4. Multitasking
 5. Problemløsing
 6. Oppmerksomhet på detaljer
 7. Mellommenneskelig
 8. Tilpasningsevne
 9. Tidsstyring
 10. Kritisk tenkning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Utlevering av medisiner
 2. Farmasøytiske beregninger
 3. Sammensetning av legemidler
 4. Lagerstyring
 5. Dataregistrering
 6. Pasientrådgivning
 7. Interaksjoner mellom legemidler
 8. Overholdelse av regelverk
 9. Behandling av resepter
 10. Aseptisk teknikk


Vanlige feil å unngå når du skal skrive en CV for farmasøyter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en farmasøyt med personalansvar

 • Fremhev eventuelle faglige sertifiseringer
 • Oppgi eventuell relevant erfaring med tilberedning, utlevering og pasientveiledning.
 • Utvise utmerkede ferdigheter innen kundeservice
 • Redegjøre for evnen til problemløsning og beslutningstaking.
 • Beskriv eventuell erfaring med lagerstyring, budsjettering og rapportskriving.
 • Gode kommunikasjons-, samarbeids- og organisasjonsferdigheter
 • Fremheve kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis