Eksempel på CV for biostatistiker (gratis guide)

Lag en CV for biostatistikere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for biostatistiker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (64 stemmer)
Eksempel på CV for biostatistiker

Denne artikkelen gir en grundig innføring i hvordan en vellykket CV for biostatistikere bør se ut. Den gir en omfattende oversikt over de nødvendige ferdighetene, kvalifikasjonene og erfaringene som er avgjørende for en vellykket biostatistiker. Du får også detaljerte eksempler på hvordan du kan strukturere de ulike delene av en CV for biostatistikere, samt en omfattende sjekkliste over hva du bør ta med. Med denne informasjonen kan du lage en CV som garantert vil skille seg ut blant potensielle arbeidsgivere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en biostatistiker?

En biostatistiker er en forsker som spesialiserer seg på utforming, analyse og tolkning av data knyttet til biologisk, biomedisinsk og folkehelseforskning. De bruker statistiske teknikker for å hjelpe forskere med å trekke meningsfulle konklusjoner fra eksperimentelle resultater og for å vurdere gyldigheten av resultater fra kliniske studier. De er også i stand til å utforme og gjennomføre studier som gir presise og nøyaktige data for videre analyse.


Hvilke ansvarsområder har en biostatistiker?

 • Utvikling av statistiske modeller for å analysere og tolke data
 • Rådgivning til forskere om egnede metoder for datainnsamling
 • Utforming og gjennomføring av eksperimenter og undersøkelser
 • Tolke og presentere resultater for andre målgrupper enn statistikere
 • Gi innspill til studiedesign, dataanalyseteknikker og tolkning av data
 • Utarbeide anbefalinger basert på dataanalyser og forskningsresultater
 • Skriving av rapporter, artikler og andre dokumenter knyttet til forskningsprosjekter
 • Utvikling og implementering av statistisk programvare for dataanalyse
 • Utvikle og undervise i kurs relatert til biostatistikk

Eksempel på CV for biostatistikere til inspirasjon

Personlige opplysninger:

Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefonnummer: 123-456-7890
E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag:

John Smith er en erfaren biostatistiker med mer enn 5 års erfaring på området. Han har en mastergrad i statistikk og god kjennskap til statistisk programvare og programmeringsspråk. Han er svært godt organisert, resultatorientert og har utmerkede kommunikasjonsevner.

Arbeidserfaring:
 • Research Analyst, ABC Corporation, Anytown, USA (2015-nåværende)
 • - Utførte statistiske analyser for å generere data til rapporter og presentasjoner.
 • - Bistod i forskningsprosjekter, utviklet studieprotokoller og skrev rapporter.
 • - Analyserte datasett for å identifisere trender og mønstre
 • - Utviklet prediktive modeller og generert prognoser
 • - Statistisk støtte til forskningsmedarbeidere og kolleger
Utdanning:
 • Mastergrad i statistikk, Anytown University, Anytown, USA (2012-2015)
 • Bachelorgrad i matematikk, Anytown University, Anytown, USA (2008-2012)
Ferdigheter:
 • Statistisk analyse
 • Datautvinning
 • Datavisualisering
 • Forskningsmetodikk
 • Prediktiv modellering
 • Prognoser
 • Manipulering av data
Sertifiseringer:
 • Sertifisert biostatistiker, Anytown Statistical Society (2015)
Språk:
 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for biostatistikere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for biostatistikere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne biostatistikere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fokuser på relevant erfaring og kvalifikasjoner for jobben du søker på.
 • Fremhev viktige prestasjoner og kvantifiser resultatene du har oppnådd.
 • Vær kortfattet og bruk et klart og lettfattelig språk.
 • Ta med nøkkelord fra stillingsannonsen i CV-en.
 • Ta med lenker til relevante arbeidsprøver eller annet nettbasert materiale.


Eksempler på CV-sammendrag for biostatistikere

Et CV-sammendrag eller CV-mål for biostatistikere er viktig for å gi potensielle arbeidsgivere en oversikt over søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Det er en mulighet til å vise frem søkerens tekniske ferdigheter, forskningsevner og annen relevant kompetanse. I tillegg er det viktig å fremheve jobbsøkerens prestasjoner og eventuelle priser og utmerkelser. Ved å inkludere et CV-sammendrag eller en målsetting for biostatistikere kan søkerne vise hvordan de er unikt kvalifisert for stillingen de søker på, og skille seg ut fra konkurrentene.

For eksempel:

 • Biostatistiker med mer enn 5 års erfaring innen dataanalyse, modellering og prognoser.
 • Stor erfaring med å utvikle, implementere og teste statistiske modeller.
 • God kjennskap til SAS, SPSS, R og annen statistisk programvare.
 • Gode problemløsnings- og kommunikasjonsevner og evne til å arbeide selvstendig.
 • Erfaring med å utvikle og administrere databaser, analysere data og presentere resultater.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en din som biostatistiker

En sterk erfaringsdel er en viktig del av enhver CV for biostatistikere. Det er denne delen arbeidsgivere vil se på for å få en bedre forståelse av hva du kan tilføre organisasjonen. Den vil også vise dem hvor mye kunnskap og erfaring du har som biostatistiker. Ved å beskrive dine tidligere erfaringer og prestasjoner vil arbeidsgivere kunne se hvordan du kan hjelpe dem med deres nåværende biostatistikkrelaterte behov. En sterk erfaringsdel vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og gjøre et godt inntrykk på potensielle arbeidsgivere.

For eksempel:

 • Administrerte og utførte statistiske analyser for flere kliniske studier, inkludert styrkeberegninger og estimering av utvalgsstørrelser.
 • Utviklet SAS-programmer for å generere tabeller, lister og figurer til kliniske studierapporter.
 • Analyserte kliniske data ved hjelp av ulike statistiske teknikker, inkludert lineære modeller og overlevelsesanalyse.
 • Evaluerte og tolket kliniske data med tanke på nøyaktighet og fullstendighet.
 • Utviklet og vedlikeholdt SAS-programmer for analyse av data fra kliniske studier.
 • Utviklet statistiske programplaner for kliniske studier.
 • Utførte datavalidering og kvalitetskontroll av SAS-datasett.
 • Bistod i utviklingen av kliniske studieprotokoller og statistiske analyseplaner.
 • Statistisk rådgivning til kliniske forskere.
 • Utførte litteraturstudier og statistiske analyser i forbindelse med forskningsprosjekter.


Eksempel på utdannelse for biostatistiker-CV

Biostatistikere trenger vanligvis minst en mastergrad i biostatistikk, folkehelse, matematikk eller et beslektet fagområde. Kursene kan omfatte biostatistikk, analyse av helsedata, epidemiologi, prinsipper for folkehelse og datahåndtering. Det kan også være nødvendig å ta kurs i dataprogrammering, kalkulus og sannsynlighetsregning. Noen arbeidsgivere kan også kreve at biostatistikere har en doktorgrad.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for biostatistikere:

 • M.S. i biostatistikk, University of Washington, Seattle, WA
 • Bachelorgrad i statistikk og matematikk, University of California, Berkeley, CA
 • Sertifikat i anvendt og klinisk biostatistikk, Johns Hopkins University, Baltimore, MD


Biostatistiker-ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for biostatistikere fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere kvalifikasjonene og kompetansen til en potensiell kandidat. Ferdigheter viser kandidatens kunnskaper, evner og kompetanse innen biostatistikk, noe som kan hjelpe arbeidsgivere med å avgjøre om kandidaten passer til stillingen. Ved å føre opp relevante ferdigheter i CV-en kan man dessuten fremheve kandidatens sterke sider og skille seg ut fra konkurrentene.

Myke ferdigheter:

 1. Analytisk tenkning
 2. Samarbeid
 3. Kommunikasjon
 4. Kreativ problemløsning
 5. Tolkning av data
 6. Datahåndtering
 7. Visualisering av data
 8. Organisatoriske ferdigheter
 9. Forskningsferdigheter
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Dataanalyse
 2. Statistisk modellering
 3. Datautvinning
 4. Programmering
 5. Visualisering av data
 6. R/SAS/Python
 7. Maskinlæring
 8. Behandling av data
 9. Kliniske studier
 10. Epidemiologi


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for biostatistikere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en biostatistiker

 • Fremhev utdanning, tekniske ferdigheter og relevant erfaring som er relatert til biostatistikk.
 • Vis frem din evne til å analysere data og tolke resultater.
 • Demonstrere din kunnskap om biostatistiske metoder og teknikker.
 • Beskriv din evne til å kommunisere komplekse konsepter til et ikke-statistisk publikum.
 • Oppgi din erfaring med programvare som R, SAS, SPSS og STATA.
 • Legg vekt på dine ferdigheter innen problemløsning, forskning og prosjektledelse.
 • Vis at du kjenner til etiske og juridiske standarder i helsevesenet.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis