Eksempel på CV for automatiseringsingeniør (gratis guide)

Lag en CV for automatiseringsingeniører som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Automatiseringsingeniør CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (175 stemmer)
Automatiseringsingeniør CV Eksempel

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for automatiseringsingeniører. I denne artikkelen finner du et eksempel på en vellykket CV for en automatiseringsingeniør og en oversikt over de viktigste ferdighetene og egenskapene du bør fremheve når du skriver en vellykket CV for denne stillingen. Les videre for å få verdifulle tips og triks om hvordan du lager den perfekte CV-en for en automatiseringsingeniør.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en automatiseringsingeniør?

En automatiseringsingeniør er ansvarlig for å designe, utvikle og implementere automatiserte systemer som bidrar til å effektivisere driften av en virksomhet. Dette innebærer blant annet å lage dataprogrammer og programvareapplikasjoner, skrive skript og automatiseringsverktøy, konfigurere og teste maskinvare og programvare og utvikle tilpassede automatiseringsløsninger. Automatiseringsingeniører feilsøker også eksisterende systemer og utfører vedlikehold for å holde automatiserte systemer i gang.

Vi skal til å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for automatiseringsingeniører:

Hva er noen av ansvarsområdene til en automatiseringsingeniør?

 • Utvikle og vedlikeholde rammeverk og løsninger for automatisering
 • Designe, utvikle, feilsøke, feilsøke og implementere automatiseringsløsninger.
 • Utvikling og gjennomføring av testplaner, scenarier, skript og prosedyrer
 • Identifisere og evaluere automatiseringsmuligheter
 • Analyse av testresultater og utarbeidelse av detaljerte rapporter
 • Tilby teknisk ekspertise innen automatisering, skripting og systemintegrasjon
 • Utvikle og kjøre automatiserte tester for å sikre systemets pålitelighet.
 • Opprette og vedlikeholde dokumentasjon knyttet til automatiseringsprosesser
 • Bistå i utviklingen og implementeringen av automatiserte prosesser.
 • Samarbeid med andre team for å sikre vellykkede automatiseringsdistribusjoner.

Eksempel på CV for automatiseringsingeniør til inspirasjon

Personlige opplysninger

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, CA 99999
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: john.doe@example.com

Sammendrag

John Doe er en erfaren automatiseringsingeniør med over 10 års erfaring innen design, utvikling og implementering av automatiseringssystemer. Han er svært dyktig i programmeringsspråk som Java, Python og C++. Han er også dyktig til å lede team som utvikler programvareløsninger ved hjelp av automatiserte prosesser. Han er sertifisert i flere automatiseringsverktøy og behersker flere språk.

Arbeidserfaring

 • Automatiseringsingeniør, ABC Corp, Anytown, CA (2011-nåværende)
  • Utviklet og implementert automatiseringsprosesser for programvareutviklingsprosjekter.
  • Utformet og implementert rammeverk for automatisert testing.
  • Ledet team av ingeniører i utviklingen av automatiserte løsninger.
 • Programvareingeniør, XYZ Corp, Anytown, CA (2007-2011)
  • Utviklet programvareløsninger for kunder.
  • Teknisk støtte til kunder.
  • Feilsøking og løsning av programvareproblemer.

Utdanning

 • Bachelor of Science i datavitenskap, Anytown University (2003)

Kompetanse

 • Programmeringsspråk: Java, Python, C++
 • Automatiseringsverktøy: Selenium, Jenkins, Puppet, Chef, Chef, etc.
 • Operativsystemer: Windows, Linux, macOS

Sertifiseringer

 • Sertifisert automatiseringsingeniør, ABC Institute (2009)
 • Sertifisert programvareingeniør, XYZ Institute (2007)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (mellomnivå)


CV-tips for automatiseringsingeniører

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for automatiseringsingeniører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne automatiseringsingeniører - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din tekniske kompetanse og erfaring innen automatiseringsteknikk.
 • Sørg for at CV-en din er skreddersydd for den spesifikke jobben du søker på.
 • Oppgi prestasjoner og eventuelle priser du har vunnet i forbindelse med automatiseringsteknikk.
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller lisenser du har knyttet til automatiseringsteknikk.
 • Ta med relevante kurs eller seminarer du har tatt i tilknytning til automatiseringsteknikk.


Eksempler på CV-sammendrag for automatiseringsingeniører

En CV for automatiseringsingeniører bør alltid inneholde enten et sammendrag eller en målsetting. På den måten kan arbeidsgivere raskt finne ut hvilke kvalifikasjoner og erfaringer du har som automasjonsingeniør. Et godt sammendrag eller en god målsetting vil fremheve dine tekniske ferdigheter og erfaring innen automatiseringsteknikk, samt din evne til å jobbe effektivt i et teamorientert miljø. I tillegg vil det få CV-en din til å skille seg ut fra andre søkere og vise den som ansetter deg at du er den beste kandidaten til jobben.

For eksempel:

 • Automatiseringsingeniør med over 7 års erfaring innen design, utvikling og implementering av automatiserte systemer for ulike produksjonsprosesser.
 • Dyktig automatiseringsingeniør med ekspertise innen feilsøking, feilsøking og design av programvareapplikasjoner. Erfaring med PLS-programmering og SCADA-systemer.
 • Motivert automatiseringsingeniør med erfaring innen programmering og design av kontrollsystemer, med spesialisering innen robotikk og automatiserte produksjonslinjer.
 • Dyktig automasjonsingeniør med sterke tekniske ferdigheter innen utvikling av automatiserte systemer og arbeid med PLS, HMI og SCADA.
 • Erfaren automasjonsingeniør med lang erfaring innen design og utvikling av automatiserte systemer i en rekke ulike bransjer. Høy kompetanse innen PLS-programmering og tekniske systemer.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for automatiseringsingeniører

En sterk erfaringsdel i en CV for automatiseringsingeniører er viktig fordi den viser kandidatens evne til å anvende ferdighetene fra skolen i yrkeslivet. Det er også en god anledning til å fremheve hva kandidaten har oppnådd på området, for eksempel vellykkede prosjekter og oppgaver. Til syvende og sist er denne delen av CV-en en fin måte å vise kandidatens kompetanse innen automatiseringsfaget på og hvorfor vedkommende bør vurderes for jobben.

For eksempel:

 • Utviklet og vedlikeholdt automatiseringsskript for ulike testtilfeller ved hjelp av ulike automatiseringsverktøy som Selenium, TestComplete og QTP.
 • Utførte funksjonstesting, regresjonstesting og systemtesting ved hjelp av ulike automatiseringsverktøy.
 • Tett samarbeid med programvareingeniører, produktledere og andre interessenter for å sikre produktkvaliteten.
 • Gjennomgikk og analyserte krav, designdokumenter og testplaner for å sikre kvaliteten på produktet.
 • Opprettet og vedlikeholdt rammeverk for testautomatisering, testskript og testdata.
 • Utførte automatiserte testskript og dokumenterte testresultatene.
 • Identifiserte og dokumenterte programvarefeil og rapporterte dem til utviklingsteamet.
 • Deltakelse i ulike møter med interessenter for å diskutere produktfunksjoner og -krav.
 • Utviklet og vedlikeholdt brukerveiledninger, releasenotater og annen teknisk dokumentasjon.
 • Støtte andre teammedlemmer i å løse automatiseringsrelaterte problemer.


Eksempel på utdannelse for automatiseringsingeniør

For å bli automatiseringsingeniør må man vanligvis ha en bachelorgrad i ingeniørfag, informatikk eller et beslektet fagområde. En mastergrad eller høyere kan også være en fordel. I tillegg er det ofte nødvendig med erfaring innen programvareutvikling, programmering og systemautomatisering. Forståelse for datanettverk og annen relatert teknologi er også viktig.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en automatiseringsingeniør:

 • Bachelorgrad i automatiseringsteknikk, University of Washington, Seattle, WA (2016 - 2020)
 • Associate of Science in Engineering Technology, Seattle Community College, Seattle, WA (2013 - 2016)


Automatiseringsingeniørens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for automatiseringsingeniører fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og finne ut om vedkommende passer til jobben. Det er også nyttig for arbeidsgivere å raskt finne ut hvilke programmeringsspråk, rammeverk og teknologier kandidaten kjenner til. Ved å skissere kandidatens ferdigheter kan arbeidsgivere raskt vurdere kandidatens evner og avgjøre om vedkommende har de rette kvalifikasjonene for jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjonsferdigheter
 2. Problemløsningsferdigheter
 3. Tidshåndtering
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Ferdigheter i teamarbeid
 6. Lederegenskaper
 7. Tilpasningsevne
 8. Kreativ tenkning
 9. Kritisk tenkning
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Feilsøking
 2. Skripting
 3. Programmering
 4. Nettverksbygging
 5. Cybersikkerhet
 6. Dataanalyse
 7. Systemdesign
 8. Databehandling i skyen
 9. Robotikk
 10. Kunstig intelligens


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for automatiseringsingeniører

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en automatiseringsingeniør

 • Du kan vise til erfaring med skripting og programmeringsspråk for automatisering.
 • Detaljert kunnskap om automatiseringsrammeverk og tilhørende verktøy.
 • Fremhev erfaring med utvikling, testing og distribusjon av automatiserte løsninger.
 • Du kan vise til gode problemløsnings- og analyseferdigheter.
 • Nevn erfaring med integrasjon, distribusjon og konfigurasjonsstyring.
 • Inkluderer kunnskap om programvareutviklingsprosesser, for eksempel Agile/Scrum.
 • Fremheve kjennskap til automatiseringsverktøy og -teknikker.
 • Detaljert erfaring med feilsøking, feilsøking og ytelsesjustering.
 • Beskriv evnen til å automatisere manuelle prosesser og implementere automatiseringsløsninger.
 • Oppgi erfaring med å designe, utvikle og implementere automatiseringsløsninger.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis