Eksempel på CV for borere (gratis guide)

Lag en CV for borere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Driller Eksempel på CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (194 stemmer)
Driller Eksempel på CV

Er du på utkikk etter et eksempel på en profesjonell CV for borere? I denne artikkelen gir vi deg en omfattende veiledning i hvordan du skriver en CV for en borestilling, inkludert hva du bør ta med, hvordan du formaterer den og tips til hvordan du får søknaden din til å skille seg ut. Vi inkluderer også et eksempel på en profesjonell CV som referanse. Les videre for å komme i gang!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en borer?

En borer er en fagperson som er ansvarlig for å bore og konstruere borehull, brønner og andre åpninger i bakken. De bruker en rekke ulike verktøy og teknikker for å bryte opp jorden og få tilgang til underjordiske ressurser som olje, gass, vann og mineraler. Boring krever høy grad av dyktighet, presisjon og kunnskap om miljøet, samt sikkerhetsprotokoller.

Vi er i ferd med å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for borere:

Hvilke ansvarsområder har en borer?

 • Betjene og vedlikeholde borerigger og tilhørende utstyr.
 • Beregne og justere boreparametere for å sikre at boreoperasjonene utføres på riktig måte.
 • Utføre standard vedlikehold og reparasjoner på boreutstyr
 • Overvåke boreoperasjoner og justere etter behov for å ivareta sikkerhet og effektivitet.
 • Utføre brønnstedsundersøkelser og ta prøver for analyse
 • Utarbeide og vedlikeholde daglige borerapporter
 • Kommunisere med prosjektledere og annet personell for å sikre en vellykket gjennomføring av boreoperasjonene.
 • Sikre at sikkerhetsstandarder og -forskrifter overholdes

Eksempel på CV for borere til inspirasjon

Driller

Personlige opplysninger:
Navn: John Smith
Adresse: John Smith 1313 Mockingbird Lane, Los Angeles CA, 90001
Telefon: (555) 555-5555
E-post: johnsmith@example.com

John Smith er en erfaren borer med 10 års erfaring i bransjen. Han har jobbet på en rekke borerigger og er godt kjent med sikkerhetsprotokollene og retningslinjene i bransjen. Han er ekspert på bruk av boreutstyr og er i stand til å feilsøke og reparere ethvert problem. Han kan også bruke ulike dataprogrammer til å lage detaljerte rapporter og analysere data.

Arbeidserfaring:

 • ABC Drilling Company, Los Angeles, California - Driller (2010-2020)
 • XYZ Drilling Company, Seattle WA - borearbeider (2005-2010)

Utdanning:
Bachelor of Science i boreteknikk, University of Washington, Seattle WA (2005)

Ferdigheter:

 • Drift og vedlikehold av borerigger
 • Feilsøking og reparasjon av boreutstyr
 • Utarbeide detaljerte rapporter og analysere data
 • Overholdelse av sikkerhetsprotokoller og retningslinjer for driften.

Sertifiseringer:
OSHA 30-timers sertifisering (2015)

Språk:
Engelsk (flytende)CV-tips for borere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Driller-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne drillere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Ta med et personlig, profesjonelt sammendrag som kortfattet beskriver din erfaring og dine kvalifikasjoner.
 • Fremhev de viktigste ferdighetene og evnene dine, for eksempel erfaring med bestemte boreteknikker og utstyr.
 • Oppgi eventuelle relevante sertifiseringer eller kvalifikasjoner du har oppnådd.
 • Fokuser på det du har oppnådd, for eksempel prosjekter som er fullført i tide og under budsjett.
 • Ta med kontaktinformasjon til referanser som kan bekrefte dine kvalifikasjoner og din erfaring.


Eksempler på CV-sammendrag for borere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for borere er et viktig verktøy for jobbsøkere som ønsker å skille seg ut i et konkurransepreget arbeidsmarked og demonstrere sine kunnskaper, ferdigheter og kvalifikasjoner. Sammendraget eller målsettingen bør være skreddersydd for den spesifikke jobben du søker på, og fremheve dine unike kvalifikasjoner og erfaringer. Ved å inkludere et sammendrag eller en målsetting kan du sørge for at rekrutterere og ansettelsesansvarlige forstår hvilken verdi du kan tilføre teamet deres.

For eksempel:

 • Nyutdannet høyskolekandidat med en grad i petroleumsteknologi. Dyktig innen brønnboringsdesign, bergmekanikk og boreoperasjoner.
 • Erfaren borer med 8 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Dyktig innen boring og brønnkompletteringsoperasjoner, feilsøking og datainnsamling.
 • Boreingeniør med 5 års erfaring innen offshore boreoperasjoner. Erfaring med retningsstyrt boring, brønnkontroll og feilsøking.
 • Brønnplassborer med 10 års erfaring fra både onshore- og offshore-operasjoner. Dyktig innen bore- og brønnkompletteringsoperasjoner, datainnsamling og brønnvedlikehold.
 • Sertifisert borer med 6 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Dyktig innen brønnhullsdesign, bergmekanikk og boreoperasjoner. Erfaring med retningsstyrt boring og brønnkontroll.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for borere

Det er viktig av flere grunner å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for borere. For det første gir det potensielle arbeidsgivere et innblikk i din faglige bakgrunn og kompetanse, slik at de kan vurdere om du passer til jobben. For det andre kan du vise frem dine evner til problemløsning og hvordan du har brukt dem til fordel for tidligere arbeidsgivere. Til slutt kan du vise hvordan din erfaring og dine kvalifikasjoner gjør deg til en verdifull ressurs for bedriften. En godt utformet erfaringsdel kan utgjøre forskjellen mellom å bli innkalt til intervju og å bli forbigått.

Et eksempel:

 • Betjente en rekke ulike typer tungt boreutstyr, som jordbor, kjernebor og rotasjonsbor.
 • Utførte en rekke boreoppgaver, for eksempel boring av hull, innsamling av kjerneprøver og montering og demontering av borerigger.
 • Vedlikehold og service på boreutstyr, for eksempel bytte av borekroner, oljing av borehoder og utskifting av slitte deler.
 • Fastsatte boremønstre og -dybder for å sikre at alle prøvetakingskrav ble oppfylt.
 • Overvåket vedlikehold og reparasjon av alt boreutstyr og alle rigger.
 • Overvåket boreoperasjoner for å sikre at sikkerhetsretningslinjene ble fulgt.
 • Kommuniserte med andre arbeidere for å koordinere boreaktivitetene.
 • Utarbeidet og vedlikeholdt detaljerte rapporter om alt borearbeid som ble utført.
 • Bistod i installasjonen av borehull og testgroper.
 • Ga tekniske råd og assistanse til andre arbeidere i forbindelse med boreoperasjoner.


Eksempel på utdanning i CV for borere

For å bli driller må man ha fullført videregående skole eller tilsvarende og ha spesialisert seg på boreutstyr og -teknikker. Videreutdanning, for eksempel en høyere utdanning innen petroleumsteknologi eller boreteknikk, kan også være gunstig for jobbmulighetene.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for borere:

 • Bachelor of Science i maskinteknikk, University of Washington, Seattle, WA, 2020
 • Associate of Applied Science i boreteknologi, South Seattle College, Seattle, WA, 2017
 • Sertifisert boreingeniør, American Association of Drilling Engineers, 2019
 • OSHA 30-timers sertifisering, 2019


Driller-ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for borere fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere raskt å identifisere de spesifikke ferdighetene du har som er relevante for stillingen du søker. Det gjør det også lettere for arbeidsgiveren å forstå hvordan din erfaring og kunnskap kan komme bedriften til gode. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes i en CV for borere, er brønnkontroll, retningsstyrt boring, boreteknikk og overholdelse av sikkerhetsregler.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. Teamarbeid
 3. Kommunikasjon
 4. Problemløsning
 5. Tidshåndtering
 6. Organisatorisk
 7. Tilpasningsevne
 8. Oppmerksomhet på detaljer
 9. Analytisk tenkning
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Boreteknikk
 2. Foringsrørsoperasjoner
 3. Slampumper
 4. Verktøy for nedihullsboring
 5. Væskemekanikk
 6. Brønnkontroll
 7. Design av borestreng
 8. Valg av borekrone
 9. Bergmekanikk
 10. Brønnboringskartlegging


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for borere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for borere

 • Fremhev din erfaring og dine kvalifikasjoner som borer.
 • Inkluder informasjon om sertifiseringer og lisenser.
 • Beskriv din kunnskap om boreutstyr og sikkerhetsforskrifter.
 • Forklar dine evner til å løse problemer.
 • Beskriv din erfaring med kjerneboring og retningsstyrt boring.
 • Oppgi eventuell spesialkompetanse, for eksempel innen sveising eller oljefeltoperasjoner.
 • Beskriv din erfaring med koordinering og ledelse av boreprosjekter.
 • Inkluder din evne til å jobbe i team og ditt engasjement for sikkerhet.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis