Eksempel på CV for barnehagelærer (gratis guide)

Lag en CV for barnehagelærere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Barnehagelærer CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (59 stemmer)
Barnehagelærer CV Eksempel

Er du barnehagelærer og på utkikk etter en ny jobb? Da trenger du ikke lete lenger! Vårt CV-eksempel for barnehagelærere gir deg en omfattende oversikt over de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene du trenger for å fange oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere. Eksemplet inneholder også tips og råd om hvordan du lager en effektiv og profesjonell CV. Med hjelp av denne artikkelen er du på god vei til å få drømmejobben som barnehagelærer.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en barnehagelærer?

Barnehagelærere er ansvarlige for å skape et trygt og utviklende læringsmiljø for barn i barnehagen. De planlegger, organiserer og gjennomfører aktiviteter for å imøtekomme barnas fysiske, emosjonelle, intellektuelle og sosiale behov. De skal også observere og evaluere barnas utvikling og diskutere utviklingen med foreldrene. Andre arbeidsoppgaver er å føre journaler, utarbeide undervisningsplaner og gi veiledning til elevene.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for barnehagelærere:

Hvilke ansvarsområder har en barnehagelærer?

 • Utvikle leksjonsplaner og læreplaner som er tilpasset aldersgruppen de har ansvar for.
 • Skap et trygt og utviklende miljø for barna.
 • Føre tilsyn med barna de har ansvar for.
 • Organiser aktiviteter som stimulerer fysisk, mental og emosjonell vekst.
 • Overvåk barnas atferd og grip inn når det er nødvendig.
 • Kommunisere med foreldrene om barnas utvikling og atferd.
 • Dokumenter barnas fremgang og atferd.
 • Sørg for at klasserommet er rent og ryddig.
 • Håndheve regler og forskrifter.
 • Delta på møter og workshops knyttet til barneomsorg.

Eksempel på CV for barnehagelærere til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Sarah Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (123) 456-7890
E-post: sarahsmith@example.com

Sammendrag:
Sarah Smith er en erfaren barnehagelærer som er opptatt av å tilby omsorg og utdanning av høy kvalitet. Hun brenner for å skape et engasjerende og stimulerende læringsmiljø for barn, og liker å oppmuntre dem til å uttrykke seg kreativt. Sarah har en solid bakgrunn fra førskolelærerutdanningen og har lang erfaring på området.

Arbeidserfaring:

 • Barnehagelærer, ABC Day Care - Anytown, USA (2016 - i dag)
  • Samarbeid med et lærerteam om å utforme og gjennomføre engasjerende og utviklingsfremmende undervisningsplaner for barn i alderen 3-5 år.
  • Sørge for et trygt og sikkert miljø for barna.
  • Sørg for at den daglige undervisningen omfatter kunst, musikk, kroppsøving, lese- og skriveopplæring og matematikk.
  • Bistå i utviklingen og implementeringen av retningslinjer for atferd.
 • Assistentlærer, XYZ barnehage - Anytown, USA (2013 - 2016)
  • Jobbet sammen med hovedlærer for å lage og implementere utviklingstilpassede leksjonsplaner for små barn.
  • Hjalp til med planlegging og forberedelse av aktiviteter i klasserommet.
  • Veiledning og støtte til barna under lekeaktiviteter.

Utdanning:
Bachelor of Science i førskolepedagogikk, Anytown University, Anytown, USA (2009 - 2013)

Ferdigheter:

 • God kunnskap om førskolepedagogikk og utvikling.
 • Utmerkede organisatoriske, kommunikative og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Behersker Microsoft Office-pakken, Adobe Photoshop og nettbaserte applikasjoner.

Sertifiseringer:
Sertifikat i førskolepedagogikk, Anytown University, Anytown, USA (2013)

Språk:
Engelsk (morsmål)
Spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for barnehagelærere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for barnehagelærere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne barnehagelærere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevante kvalifikasjoner, for eksempel utdannelse, lisenser og sertifiseringer knyttet til barneomsorg.
 • Beskriv hvilken erfaring du har fra klasserommet, for eksempel fra arbeid med barn i barnehager, leirskoler eller skoler.
 • Ta med eventuelle spesielle ferdigheter eller talenter du har, for eksempel at du snakker et annet språk, spiller et musikkinstrument eller har avansert kunnskap i et bestemt fag.
 • Vis frem kommunikasjonsferdighetene dine ved å beskrive hvordan du kommuniserer med barn og foreldre.
 • Vis at du er kreativ ved å skissere aktiviteter eller leksjonsplaner du har laget for barn.


Eksempler på CV-sammendrag for barnehagelærere

Det er viktig å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for barnehagelærere fordi det hjelper potensielle arbeidsgivere til raskt å identifisere de viktigste styrkene og kvalifikasjonene du kan bidra med i jobben. Det er også en måte å vise frem det du har oppnådd, for eksempel utmerkelser og sertifiseringer, for å demonstrere din evne til å utmerke deg i stillingen. I tillegg bør et CV-sammendrag eller -mål være skreddersydd for den spesifikke stillingen du søker på, noe som kan hjelpe deg med å skille deg ut blant andre søkere. Til slutt kan du sette et personlig preg på CV-en, noe som kan bidra til at den skiller seg ut.

For eksempel:

 • Engasjert barnehagelærer med mer enn 3 års erfaring med å tilby kvalitetsbarnehage og utdanning for barn i alderen 3-5 år. Dyktig i å skape og gjennomføre engasjerende aktiviteter som fremmer fysisk, mental og emosjonell utvikling.
 • Erfaren barnehagelærer med en lidenskap for å undervise og hjelpe barn med å nå sitt fulle potensial. Kreativ og tålmodig med en positiv innstilling og utmerkede kommunikasjonsevner.
 • Motivert barnehagelærer med mer enn 5 års erfaring fra arbeid med barn i alle aldre. Dyktig i å utvikle meningsfulle relasjoner med både elever og foreldre.
 • Førskolelærer med mer enn 5 års erfaring innen barnehagepedagogikk. Dyktig i å skape et trygt og utviklende miljø der barn kan lære, vokse og utvikle seg.
 • Engasjert barnehagelærer med mer enn 4 års erfaring med å lede klasserom med opptil 20 barn. Erfaring med å jobbe med barn med spesielle behov og gi individuell oppmerksomhet.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for barnehagelærere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for førskolelærere av flere grunner. For det første gir det potensielle arbeidsgivere et klart og tydelig bilde av kandidatens bakgrunn og evner. Det gir også arbeidsgiveren en forståelse av kandidatens sterke og svake sider, samt hvor mye erfaring vedkommende har fra barnehagefeltet. I tillegg kan en sterk erfaringsdel bidra til å vise kandidatens engasjement for feltet og evne til å ta på seg nye utfordringer. Til slutt vil erfaringsdelen gi arbeidsgivere et inntrykk av kandidatens potensial for å lykkes i barnevernsyrket.

For eksempel:

 • Vi sørget for god omsorg og tilsyn av opptil 10 barn i alderen 2-5 år i samsvar med sikkerhetsforskriftene.
 • Utviklet og gjennomført alderstilpassede aktiviteter for å fremme barnas fysiske, emosjonelle og sosiale utvikling.
 • Veiledet barna i riktig sosialt samspill, for eksempel deling og turtaking.
 • Bistod i utviklingen, implementeringen og evalueringen av læreplanen.
 • Vellykket kommunikasjon med elever, ansatte og foreldre på en profesjonell og positiv måte.
 • Oppmuntret til kreativitet gjennom bruk av kunst, musikk og dramatisk lek.
 • Opprettholdt et trygt og rent miljø for barna.
 • Sørget for sikkerheten til alle barn i klasserommet, på ekskursjoner og under spesielle aktiviteter.
 • Fører oversikt over elevenes oppmøte og prestasjoner.
 • Veiledning av elevene slik at de kan lære og utvikle seg til sitt fulle potensial.


Eksempel på CV for barnehagelærerutdanning

For å bli barnehagelærer må man som regel ha minst en bachelorgrad i barnehagepedagogikk. Avhengig av hvilken delstat man jobber i, kan det også være nødvendig å ha en CDA-sertifisering (Child Development Associate) eller en annen type barneomsorgssertifisering. Noen delstater kan også kreve at førskolelærere har et visst antall timer med opplæring på en rekke områder, for eksempel helse og sikkerhet, ernæring og barns utvikling.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en barnehagelærer:

 • Bachelorgrad i førskolepedagogikk, University of California, Los Angeles, CA (2017)
 • Sertifikat i barnehagepedagogikk, University of California, Los Angeles, CA (2015)
 • HLR, førstehjelp og AED-sertifisert (2019)


Barnehagelærerkompetanse til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for barnehagelærere av to grunner. For det første gjør det potensielle arbeidsgivere i stand til raskt å identifisere dine evner og din kompetanse på barnehageområdet. For det andre viser det at du er engasjert i yrket og at du er godt egnet for jobben. Ved å vise frem ferdighetene dine kan du fokusere på de områdene du er best på, og fremheve erfaringene og kvalifikasjonene dine.

Myke ferdigheter:

 1. Tålmodighet
 2. Kommunikasjon
 3. Organisatorisk
 4. Kreativitet
 5. Mellommenneskelig
 6. lederskap
 7. Tilpasningsevne
 8. Samarbeid
 9. Entusiasme
 10. Problemløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Førskolepedagogikk
 2. Klasseledelse
 3. Utvikling av læreplaner
 4. Atferdsmodifisering
 5. Barns utvikling
 6. Veiledning
 7. Kommunikasjon
 8. Organisatoriske ferdigheter
 9. Kreativ tenkning
 10. Mellommenneskelige ferdigheter


Vanlige feil å unngå når du skal skrive en CV for barnehagelærere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere distraherende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for barnehagelærere

 • Fremhev relevant erfaring, sertifiseringer og kvalifikasjoner
 • Ta med et sammendrag som beskriver din erfaring og kompetanse.
 • Fokuser på prestasjoner og suksesser
 • Ta med detaljer om hvilke typer aktiviteter du har gjennomført med barn.
 • Vis frem din evne til å skape et trygt og utviklende læringsmiljø.
 • Nevn din evne til å bygge relasjoner med foreldre og kolleger.
 • Legg vekt på din forståelse av utvikling og utdanning i tidlig barndom.
 • Inkluder eventuelle relevante sertifiseringer eller spesialutdanninger
 • Fremhev eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis