Eksempel på CV for kjemiprofessor (gratis guide)

Lag en kjemiprofessor-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for professor i kjemi
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (94 stemmer)
Eksempel på CV for professor i kjemi

Denne artikkelen inneholder et eksempel på en CV for en kjemiprofessor. Den dekker all viktig informasjon som er nødvendig for å lage en sterk CV for en som jobber innen dette fagfeltet. CV-eksemplet gir en oversikt over den kunnskapen og erfaringen som trengs for å lykkes i en karriere innen kjemi, samt tips og forslag til hvordan du lager en CV som skiller seg ut.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en kjemiprofessor?

En kjemiprofessor er ansvarlig for undervisning, forskning og veiledning av studenter innen kjemi. De utvikler og holder forelesninger, lager og gir lekser og vurderer studentenes arbeid. De forsker også innenfor sitt spesialfelt og publiserer resultater i fagfellevurderte tidsskrifter. I tillegg kan de veilede studentenes forskningsprosjekter, gi karriereveiledning og delta i instituttets møter.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for kjemiprofessorer:

Hva er noen av ansvarsområdene til en kjemiprofessor?

 • Utvikling av og undervisning i kjemi
 • Veiledning av studenter om akademiske mål og karrieremål
 • Veiledning av studenter på lavere og høyere nivå
 • Forskning innen kjemi og publisering av resultater
 • Veiledning av studenters forskningsprosjekter
 • Delta på og presentere på konferanser
 • Medlemskap i komiteer på instituttet, universitetet og i faglige komiteer
 • Utvikling av sikkerhetsprotokoller for laboratoriet

Eksempel på CV for kjemiprofessorer til inspirasjon

Personlige opplysninger:

Navn: John Doe
Adresse: 123 Street Avenue, by, stat, postnummer
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:

John Doe er en erfaren kjemiprofessor med over 10 års undervisningserfaring. Han har en lidenskap for undervisning og er opptatt av å hjelpe studentene sine med å forstå vanskelige begreper. Han er en utmerket formidler og har evnen til å gjøre komplekse emner enkle å forstå. Han har inngående kunnskap om forskningsmetoder og har vært ledende innen kjemi i mange år.

Arbeidserfaring:
 • Kjemiprofessor, skolenavn, by, delstat - 2009-d.d.
 • Har undervist i en rekke kjemikurs for studenter på lavere og høyere nivå.
 • Utviklet og implementert nye kurs og læringsmateriell
 • Gjennomført forskning og presentert resultater på nasjonale og internasjonale konferanser.
 • Veiledet studentprosjekter og gitt veiledning ved behov.
Utdanning:
 • Doktorgrad i kjemi, universitetsnavn, by, stat - 2005
 • Bachelorgrad i kjemi, Universitetets navn, by, stat - 2000
Ferdigheter:
 • Utmerkede kommunikasjons- og presentasjonsevner
 • Evne til å forklare komplekse emner på en forståelig måte
 • Sterke research- og analyseferdigheter
 • Utmerkede evner til tidsstyring og organisering
Sertifiseringer:
 • Sertifisert kjemilærer, ABC-organisasjon, by, stat - 2009
 • Sertifisert forskningsprofesjonell, XYZ Organization, by, stat - 2006
Språk:
 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for kjemiprofessorer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for kjemiprofessorer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne kjemiprofessorer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring med å undervise i kjemirelaterte emner som generell kjemi, organisk kjemi osv.
 • Legg vekt på undervisningsrelaterte prestasjoner, for eksempel suksesshistorier om studenter eller utmerkelser.
 • Ta med eventuelle forskningsprosjekter eller publikasjoner du har vært involvert i.
 • Vis frem eventuelle stipender eller stipendier du har mottatt.
 • Oppgi medlemskap i relevante faglige organisasjoner.


Eksempler på CV-sammendrag for kjemiprofessorer

Et CV-sammendrag for kjemiprofessorer kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og gjøre CV-en din mer attraktiv for potensielle arbeidsgivere. Den gir et øyeblikksbilde av dine viktigste ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaringer. Det hjelper også arbeidsgivere med å identifisere din unike verdi og skille deg fra andre som søker på samme stilling. Det bør inneholde dine sterkeste salgsargumenter og fremheve de viktigste prestasjonene og merittene dine. Når du utformer sammendraget eller målsettingen, bør du legge vekt på undervisningserfaring, relevant forskning og eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt.

For eksempel:

 • Erfaren kjemiprofessor med over 5 års undervisnings- og forskningserfaring. Dyktig innen laboratorieundervisning, utvikling av pensum og veiledning av studenter.
 • Energisk kjemiprofessor med over 10 års erfaring innen undervisning, utvikling av pensum og laboratorieundervisning. Dyktig til å veilede og motivere studenter til å nå sitt fulle potensial.
 • Høyt motivert kjemiprofessor med lidenskap for undervisning, forskning og studentutvikling. Har utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Engasjert kjemiprofessor med over 15 års undervisnings- og forskningserfaring. Dyktig i laboratorieundervisning og veiledning av studenter.
 • Kunnskapsrik kjemiprofessor med over 8 års undervisnings- og forskningserfaring. Dyktig i utvikling av pensum, laboratorieundervisning og veiledning av studenter.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for kjemiprofessorer

En sterk erfaringsdel i CV-en til en kjemiprofessor er viktig for å vise kandidatens kvalifikasjoner og ekspertise på området. Det er også en god anledning til å vise frem hva professoren har oppnådd og fremheve eventuelle priser og anerkjennelser han eller hun har mottatt. En god erfaringsdel vil også inneholde informasjon om professorens undervisnings- og forskningserfaring, samt eventuelle utmerkelser vedkommende har mottatt. Denne informasjonen vil bidra til å skille professoren fra andre søkere og vise vedkommendes engasjement for fagfeltet.

For eksempel:

 • Underviste i kjemi på introduksjons- og videregående nivå for studenter på lavere grad ved XYZ University.
 • Utviklet kursmateriell, leksjonsplaner og laboratorieøvelser.
 • Gi teoretisk og praktisk veiledning til studentene.
 • Vurderte studentenes prestasjoner og ga tilbakemeldinger.
 • Utførte forskning innen organisk kjemi.
 • Publiserte forskningsartikler i fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Deltakelse på konferanser og workshops for å holde deg oppdatert på de siste fremskrittene.
 • Mentor for yngre fakultetsmedlemmer ved instituttet.
 • Ledet instituttets evalueringskomité og gjennomførte forskningsevaluering.
 • Samarbeidet med andre avdelinger om tverrfaglige forskningsprosjekter.


Eksempel på utdannelse for kjemiprofessorer

En kjemiprofessor trenger vanligvis en doktorgrad i kjemi eller et beslektet fagområde. Professoren må også ha erfaring med undervisning, forskning og laboratoriearbeid. Andre krav kan være god forståelse av kjemiens prinsipper, gode kommunikasjons- og organisasjonsevner og evne til å arbeide selvstendig og samarbeide.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en kjemiprofessor:

 • Ph.d. i kjemi, University of California, Los Angeles, CA, 2012
 • M.S. i kjemi, University of California, San Diego, CA, 2009
 • Bachelorgrad i kjemi, University of California, Berkeley, California, 2007


Kjemiprofessorens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en kjemiprofessor fordi det gir potensielle arbeidsgivere en indikasjon på søkerens kvalifikasjoner og evner. Ferdigheter viser at en kandidat har den relevante kunnskapen, erfaringen og ekspertisen som er nødvendig for å lykkes i en gitt rolle. Ferdigheter hjelper også arbeidsgivere med å identifisere hvilken type arbeidstaker de er på jakt etter, og med å avgjøre om søkeren er den rette for jobben. Eksempler på ferdigheter som kan inngå i en CV for en kjemiprofessor er: kunnskap om laboratorieteknikker og -instrumenter, kunnskap om kjemisk analyse, forståelse av kjemiske prosesser og reaksjoner, evne til å undervise i kjemiske konsepter, evne til å utvikle og gjennomføre laboratorieeksperimenter, evne til å jobbe i team og gode kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. problemløsning
 3. kommunikasjon
 4. Organisatorisk
 5. Ledelse
 6. Samarbeid
 7. Mentorskap
 8. Prosjektledelse
 9. Kreativ tenkning
 10. Evne til å undervise
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Analytisk kjemi
 2. Organisk kjemi
 3. Uorganisk kjemi
 4. Spektroskopi
 5. Kromatografi
 6. Laboratorieteknikker
 7. Dataanalyse
 8. Laboratoriesikkerhet
 9. Dataprogrammering
 10. Undervisning i kjemi


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for kjemiprofessorer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en din for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en kjemiprofessor

 • Ta med et sammendrag av undervisnings- og forskningserfaringen din, samt eventuelle andre relevante kvalifikasjoner.
 • Fremhev eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt fra kolleger eller studenter.
 • Nevn eventuelle publikasjoner, presentasjoner eller samarbeidsprosjekter du har deltatt i.
 • Ta med eventuelle spesielle ferdigheter eller kvalifikasjoner du kan tilby.
 • Vis at du er i stand til å holde deg oppdatert på den siste utviklingen på området.
 • Oppgi eventuelle ferdigheter du har tilegnet deg, for eksempel innen spesialisert programvare.
 • Fremhev eventuell erfaring med å lede eller undervise i laboratoriemiljøer.
 • Ta med alle relevante sertifiseringer eller attester du måtte ha.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis