Eksempel på CV for byggekonsulenter (gratis guide)

Lag en CV for bygg- og anleggskonsulenter som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på byggekonsulent-CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (182 stemmer)
Eksempel på byggekonsulent-CV

Vårt eksempel på en CV for bygg- og anleggskonsulenter viser hvordan du kan fremheve din erfaring og dine kvalifikasjoner for å bli lagt merke til av potensielle arbeidsgivere. Den beskriver de viktigste områdene du bør fokusere på, som ferdigheter, erfaring, utdanning og sertifiseringer. I tillegg får du nyttige tips og råd som hjelper deg med å lage en effektiv CV som skiller seg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en byggekonsulent?

En bygg- og anleggskonsulent gir råd og ekspertise til byggeprosjekter for å sikre at de fullføres i tide, innenfor budsjett og på en sikker måte. De overvåker prosjektets fremdrift, gjennomgår planer og spesifikasjoner og gir råd om hvordan man kan maksimere effektiviteten og optimalisere ressursene. En bygg- og anleggskonsulent gir også råd om kontraktsforhandlinger og tvisteløsning. De kan gi råd om prosjektplanlegging, kostnadskontroll, risikostyring og andre aspekter ved byggeprosessen. I tillegg kan de gjennomføre opplæring og føre tilsyn med sikkerhet og kvalitetssikring.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for bygg- og anleggskonsulenter:

Hva er noen av ansvarsområdene til en byggekonsulent?

 • Bistå i utviklingen av prosjektplaner og tidsplanlegging
 • Identifisere potensielle risikoer og begrensninger
 • Koordinere prosjektaktiviteter og sørge for at prosjektet gjennomføres innenfor budsjett- og tidsrammene.
 • Overvåke og rapportere om prosjektets fremdrift til alle interessenter
 • Sikre at relevante lover, forskrifter og byggeforskrifter overholdes.
 • Løse eventuelle konflikter som oppstår i løpet av prosjektet.
 • Gi teknisk rådgivning og støtte
 • Gjennomføre befaringer og inspeksjoner
 • Utvikle og implementere prosedyrer for kvalitetskontroll
 • Gi kostnadsoverslag for materialer, arbeidskraft og eventuelle tilleggstjenester.
 • Forhandle kontrakter og avtaler med leverandører
 • Utvikle sikkerhetsprotokoller og sørge for at de følges

Eksempel på CV for byggekonsulenter til inspirasjon

Personlige opplysninger

Navn: John Smith
Adresse: 1234 Anywhere Street, Anytown, ST 11111
Telefon: (555) 555-5555
E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag

John Smith er byggekonsulent med 10 års erfaring innen prosjektledelse, byggeplanlegging, budsjettering og bygningsinspeksjoner. Han er dyktig til å evaluere prosjektplaner og kommunisere effektivt med entreprenører og ingeniører. John har en bachelorgrad i byggeledelse og er sertifisert i henhold til OSHAs sikkerhetsstandarder. Han snakker flytende engelsk og spansk.

Arbeidserfaring

 • Byggekonsulent, ABC Construction Company, Anytown, ST (april 2010 - i dag)
  • Utførte prosjektledelse, byggeplanlegging og budsjettering for bolig- og næringsprosjekter.
  • Utførte bygningsinspeksjoner og evaluerte prosjektplaner.
  • Utviklet sikkerhetsprotokoller og sørget for at OSHA-standardene ble overholdt.
  • Etablerte og vedlikeholdt relasjoner med entreprenører og ingeniører.
 • Prosjektleder, XYZ Construction Company, Anytown, ST (mai 2005 - april 2010)
  • Ledet byggeprosjekter fra start til slutt.
  • Utarbeidet og overvåket budsjetter for prosjekter.
  • Sørget for at sikkerhetsprotokoller ble fulgt og gjennomførte sikkerhetsinspeksjoner.
  • Veiledet team av entreprenører og ingeniører om prosjektplaner og tidsfrister.

Utdanning

 • Bachelorgrad i byggeledelse, Anytown University, Anytown, ST (2005)

Ferdigheter

 • Prosjektledelse
 • Byggeplanlegging
 • Budsjettering
 • Bygningsinspeksjoner
 • Sikkerhetsprotokoller
 • OSHA-samsvar
 • Kommunikasjon

Sertifiseringer

 • OSHA-sertifisering for sikkerhetsstandarder (2010)

Språk

 • Engelsk
 • Spansk


CV-tips for bygg- og anleggskonsulenter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til hvordan du skriver en CV for en bygg- og anleggskonsulent.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne bygg- og anleggskonsulenter - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Ta med en profildel som oppsummerer de mest relevante ferdighetene og erfaringene dine.
 • Fremhev dine tekniske og prosjektledelsesmessige ferdigheter i detalj.
 • Legg ved en liste over relevante kvalifikasjoner og sertifiseringer.
 • Oppgi eventuelle relevante faglige organisasjoner du er medlem av.
 • Ta med eksempler på vellykkede prosjekter du har ledet eller vært konsulent for.


Eksempler på CV-sammendrag for byggekonsulenter

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for byggekonsulenter er et viktig verktøy for å fremheve dine beste egenskaper og gi potensielle arbeidsgivere et godt inntrykk av hvem du er og hvorfor du vil være et godt tilskudd til teamet deres. Det er en kort, men effektiv introduksjon til kvalifikasjonene og erfaringene dine, og det kan være avgjørende for om du blir innkalt til intervju eller ikke. Et godt formulert sammendrag eller mål kan være første skritt på veien mot en vellykket jobbsøking.

For eksempel:

 • Dynamisk bygg- og anleggskonsulent med mer enn 5 års erfaring i å overvåke og lede byggeprosjekter fra start til slutt.
 • Erfaren bygg- og anleggskonsulent med dokumenterte resultater når det gjelder å fullføre prosjekter til avtalt tid og innenfor budsjett.
 • Organisert bygg- og anleggskonsulent med utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Høyt motivert Construction Consultant med en lidenskap for å nå og overgå mål.
 • Innovativ bygg- og anleggskonsulent med sterke tekniske kunnskaper og et ønske om å lykkes.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for bygg- og anleggskonsulenter

En sterk erfaringsdel i CV-en til en byggekonsulent er viktig av flere grunner. For det første gir det arbeidsgivere en rask oversikt over kandidatens kvalifikasjoner og evner. Det bidrar også til å vise bredden i kandidatens kunnskap og erfaring innen bygg- og anleggsrådgivning. I tillegg gir det arbeidsgivere det grunnlaget de trenger for å ta en informert beslutning om å ansette kandidaten. I tillegg kan en sterk erfaringsdel vise arbeidsgivere hvordan kandidaten har brukt sine ferdigheter til å lykkes i tidligere roller, og hvordan han eller hun vil bruke de samme ferdighetene i den nye rollen. Til slutt kan en sterk erfaringsdel hjelpe kandidaten med å skille seg ut fra konkurrentene og gjøre CV-en mer minneverdig.

For eksempel:

 • Leverte konsulenttjenester til en lang rekke kunder i forbindelse med ulike byggeprosjekter.
 • Tett samarbeid med arkitekter og ingeniører for å utvikle prosjektplaner, budsjetter og tidsfrister.
 • Gjennomgang av byggedokumenter for å sikre at de er i samsvar med føderale, statlige og lokale forskrifter.
 • Bistod kunder med å velge og ansette entreprenører til ulike byggeprosjekter.
 • Utførte inspeksjoner på stedet for å sikre kvalitetskontroll og overholdelse av sikkerhetsstandarder.
 • Gi råd og anbefalinger til kunder om muligheter for kostnadsbesparelser.
 • Forhandlet kontrakter med entreprenører, leverandører og forhandlere.
 • Løste tvister mellom kunder og entreprenører, leverandører og selgere.
 • Utviklet og implementert planer og prosesser for byggeledelse.
 • Overvåket fremdriften i byggingen og rapporterte om prosjektstatus til kundene.


Eksempel på utdannelse for byggekonsulenter

En byggkonsulent må vanligvis ha minst en bachelorgrad innen et felt som er relatert til bygg og anlegg, for eksempel bygg- og anleggsteknikk, arkitektur, byggeledelse eller bygningsvitenskap. Avhengig av stillingen kan det være nødvendig med ytterligere utdanning og sertifiseringer, for eksempel en mastergrad eller profesjonelle sertifiseringer.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en byggekonsulent:

 • Bachelor of Science i byggeledelse, University of California, Los Angeles - 2016
 • Master of Science i konstruksjonsteknikk, Stanford University - 2018
 • Sertifisert profesjonell entreprenør, American Contractors Association - 2020


Byggekonsulentens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en bygg- og anleggskonsulent fordi det gir arbeidsgivere en bedre forståelse av søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Det er også en måte å fremheve de unike egenskapene som søkeren har med seg inn i jobben. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes, kan være kunnskap om byggeforskrifter, byggeledelse, prosjektledelse, kontraktsforhandlinger, problemløsning og kommunikasjon.

Myke ferdigheter:

 1. Tidsstyring
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. problemløsning
 4. Lederskap
 5. Kommunikasjon
 6. Teamarbeid
 7. Forhandlingsevne
 8. Tilpasningsevne
 9. Beslutningsdyktighet
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Prosjektledelse
 2. Kostnadsestimering
 3. Risikoanalyse
 4. Kontraktsforhandlinger
 5. Overholdelse av sikkerhetskrav
 6. Prosjektplanlegging
 7. Materialinnkjøp
 8. Budsjettkontroll
 9. Kvalitetssikring
 10. Teamledelse


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en bygg- og anleggskonsulent

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en bygg- og anleggskonsulent

 • Fremhev dine tekniske ferdigheter og kvalifikasjoner innen bygg og anlegg.
 • Demonstrer din kunnskap om byggeforskrifter og bransjeforskrifter.
 • Vis frem din evne til å håndtere flere prosjekter samtidig.
 • Vis at du har erfaring med prosjektplanlegging, budsjettering og tidsplanlegging.
 • Oppgi eventuelle relevante sertifiseringer eller utmerkelser.
 • Vis at du har gode kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Fremhev dine sterke teambuilding- og lederegenskaper.
 • Gi eksempler på vellykkede prosjekter du har ledet.
 • Oppgi hvilke programmer du kjenner til.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis