Eksempel på CV for ekspeditør (gratis guide)

Lag en CV for ekspeditører som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Ekspeditør CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (122 stemmer)
Ekspeditør CV Eksempel

Denne artikkelen inneholder et eksempel på en CV for en stilling som ekspeditør. Den viser hvordan man på en effektiv måte kan fremheve ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring for å fremme karrieren i transportbransjen. Du får også tips om hvordan du lager en tiltalende og profesjonell CV, og hvordan du skreddersyr den til den spesifikke jobben du søker på. Les videre for å lære mer!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en ekspeditør?

En ekspeditør er ansvarlig for å utføre de administrative oppgavene som er knyttet til varebevegelser. Dette innebærer blant annet å behandle bestillinger, organisere forsendelser og spore lagerbeholdningen. Oppgavene kan også omfatte utstedelse av fakturaer, utarbeidelse av dokumentasjon og oppdatering av systemer med forsendelsesinformasjon.


Hva er noen av ansvarsområdene til en ekspeditør?

 • Mottak og behandling av bestillinger
 • Kommunikasjon med kundene
 • Prioritering av bestillinger etter hastegrad
 • Opprette og vedlikeholde dokumentasjon for bestillinger
 • Koordinering med transportører for henting av forsendelser
 • Spore forsendelser og oppdatere kundene i henhold til dette
 • Sikre at alle bestillinger er korrekte
 • Løsning av kundeproblemer
 • Overvåking av lagernivåer
 • Opprettholde et detaljert arkivsystem

Eksempel på CV for ekspeditører til inspirasjon

Ekspeditør

Personlige opplysninger:
Navn: Alex Smith
E-post: AlexSmith@gmail.com
Telefon: (555) 555-5555

Alex Smith er en erfaren ekspeditør med lang erfaring innen nøyaktighet, organisering og overholdelse av stramme tidsfrister. Han er opptatt av å yte utmerket kundeservice og sikre effektive prosesser.

Arbeidserfaring:

 • ABC Company, ekspeditør (2019-nåværende)
 • XYZ Company, ekspeditør (2016-2019)

Utdanning:
Bachelor of Science i logistikk, ABC University (2013-2016)

Ferdigheter:

 • Gode ferdigheter i Microsoft Office
 • Utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner
 • Evne til å gjøre flere ting samtidig og prioritere oppgaver effektivt
 • Evne til å jobbe selvstendig og som en del av et team

Sertifiseringer:
Sertifisert logistiker (2016)

Språk:
Engelsk (flytende), spansk (grunnleggende)CV-tips for ekspedisjonsmedarbeidere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for ekspeditører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne ekspeditører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev tidligere erfaring med kontorarbeid og kundeservice.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller opplæring knyttet til stillingen.
 • Oppgi om du har kjennskap til programvare relatert til ekspedisjon.
 • Legg vekt på din evne til å multitaske og prioritere oppgaver.
 • Vis at du har utmerkede ferdigheter innen kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og problemløsning.


Eksempler på CV-sammendrag for ekspeditører

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for ekspeditører er et viktig verktøy for jobbsøkere når de søker en stilling som ekspeditør. Ved å bruke denne delen av CV-en kan jobbsøkeren fremheve de ferdighetene, erfaringene og prestasjonene som er mest relevante for jobben han eller hun søker på. Denne delen kan også brukes til å gi en kort oversikt over jobbsøkerens faglige mål og til å vise hvorfor vedkommende vil passe godt til stillingen. Ved å gi et nøyaktig og omfattende sammendrag av kvalifikasjonene sine kan jobbsøkere øke sjansene for å bli vurdert for jobben.

For eksempel:

 • Godt organisert ekspeditør med mer enn 5 års erfaring innen lager og logistikk. Utmerkede evner til problemløsning og tidsstyring.
 • Motivert ekspeditør med over 6 års erfaring fra transportbransjen. Dyktig innen feilsøking, dataregistrering og kundeservice.
 • Hardtarbeidende ekspeditør med over 10 års erfaring innen kundeservice og administrativ støtte. Gode kommunikasjons- og multitaskingferdigheter.
 • Detaljorientert ekspeditør med mer enn 8 års erfaring innen frakt og mottak. Dyktig innen lagerstyring, ordresporing og problemløsning.
 • Pålitelig ekspeditør med over 5 års erfaring innen ordrebehandling og kundeservice. Bevist evne til å overholde stramme tidsfrister og yte eksepsjonell service.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for ekspedisjonsmedarbeidere

En fyldig erfaringsdel i CV-en er en god måte å vise potensielle arbeidsgivere at du har de ferdighetene, evnene og kvalifikasjonene som kreves for å være en effektiv ekspeditør. Det vil vise at du har den nødvendige erfaringen for å håndtere arbeidsoppgavene, for eksempel å koordinere sjåførenes kjøreplaner, håndtere forsendelsesdokumenter og føre nøyaktige registre. Det vil også gjøre det mulig for arbeidsgivere å få en bedre forståelse av hva slags arbeid du har gjort tidligere, noe som vil hjelpe dem med å avgjøre om du er den rette for jobben. Til slutt vil en sterk erfaringsdel gi arbeidsgivere en bedre idé om hvilken verdi du kan tilføre bedriften som ekspeditør.

For eksempel:

 • God erfaring med å bruke intern ekspedisjonsprogramvare, koordinere leveranser, håndtere kundeklager og spore forsendelser.
 • Omfattende erfaring med å organisere og prioritere store ordremengder og overholde stramme tidsfrister.
 • Ekspert på å løse kundeproblemer i tide og yte pålitelig kundeservice.
 • Utførte daglige oppgaver som å lage leveringsplaner, oppdatere kunderegistre og spore forsendelser.
 • Fører nøyaktige oversikter over utsendte ordrer og sørger for at de blir levert til rett tid.
 • Bidro til å utvikle og implementere sporings- og leveringsprosedyrer.
 • Sørget for at bedriftens sikkerhetsforskrifter og -retningslinjer ble overholdt.
 • Samarbeidet med teammedlemmer og andre avdelinger for å koordinere aktiviteter og sikre en smidig drift.
 • Brukte Microsoft Office-pakken til å opprette og vedlikeholde dokumenter.
 • Oppdatert kunnskap om trender og utviklingstrekk i bransjen.


Utdanningseksempel på CV for ekspeditør

En ekspeditør trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende. Avhengig av organisasjonens størrelse kan noen arbeidsgivere kreve ytterligere kvalifikasjoner, for eksempel en høyere utdanning innen økonomi eller et beslektet fagområde. Datakunnskaper og erfaring med ulike programvarepakker er en fordel. Grunnleggende kunnskaper i regnskap, matematikk og kundeservice er en fordel. Ekspeditører må også ha gode organisatoriske, kommunikative og mellommenneskelige ferdigheter.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en ekspeditør:

 • Associate of Science in Business Administration, Bradenton College, Bradenton, FL, 2017
 • Vitnemål fra videregående skole, Bradenton High School, Bradenton, FL, 2014


Dispatch Clerk-ferdigheter for en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en ekspeditør, da det bidrar til å vise kandidatens evne til å utføre arbeidsoppgavene. Ferdigheter kan vise kandidatens kunnskap og erfaring på området og kan brukes til å fremheve kandidatens sterke sider og evner. Eksempler på ferdigheter som kan inkluderes, er problemløsning, kommunikasjon, organisasjon, kundeservice, dataregistrering og tidsstyring.

Myke ferdigheter:

 1. Tidsstyring
 2. Multitasking
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Kommunikasjonsevner
 5. Oppmerksomhet på detaljer
 6. Problemløsning
 7. Mellommenneskelige ferdigheter
 8. Kundeservice
 9. Tilpasningsevne
 10. Datakunnskaper
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Ordrebehandling
 2. Dataregistrering
 3. Logistikkadministrasjon
 4. Planlegging av forsendelser
 5. Kundeservice
 6. Problemløsning
 7. Journalføring
 8. Dataferdigheter
 9. Lagerstyring
 10. Tidsplanlegging


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en ekspedisjonsmedarbeider

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en ekspedisjonsmedarbeider

 • Utmerkede kommunikasjons- og organisasjonsevner
 • God kjennskap til bruk av ekspedisjonsprogramvare og GPS-systemer.
 • Evne til å prioritere oppgaver og utføre flere oppgaver samtidig
 • Kjennskap til lokale veier og trafikkmønstre
 • Kjennskap til regler og sikkerhetsprosedyrer for ekspedisjon.
 • Gode ferdigheter innen kundeservice
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team
 • Utmerkede evner til problemløsning
 • Oppmerksomhet på detaljer

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis