Eksempel på CV for forretningsassistent (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for Business Assistant som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for forretningsassistent
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (138 stemmer)
Eksempel på CV for forretningsassistent

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for forretningsassistenter! I denne artikkelen får du en grundig gjennomgang av de viktigste komponentene i en vellykket CV for forretningsassistenter. Uansett om du er nyutdannet eller har lang erfaring, er denne omfattende guiden utformet for å hjelpe deg med å lage den perfekte CV-en som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Vi diskuterer de viktigste ferdighetene, egenskapene og kvalifikasjonene som er viktige for en forretningsassistent, og gir eksempler på CV-er som fremhever disse komponentene. Med denne artikkelen vil du være på god vei til å lage en CV som gjør at rekrutteringsavdelingen legger merke til deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en forretningsassistent?

En forretningsassistent gir administrativ, organisatorisk og operasjonell støtte til en bedrift eller privatperson. Arbeidsoppgavene kan være å planlegge møter og avtaler, administrere databaser, håndtere kommunikasjon (telefon, e-post osv.), koordinere reisearrangementer, utarbeide rapporter og håndtere økonomiske oppgaver som fakturering og budsjettoppfølging.


Hva er noen av ansvarsområdene til en Business Assistant?

 • Administrere kalendere, planlegge avtaler og gjøre reisearrangementer
 • Utarbeide rapporter, samle inn data og lage presentasjoner
 • Besvare telefonsamtaler, svare på e-post og håndtere korrespondanse
 • Organisering og vedlikehold av filer og databaser
 • Utføre generelle kontoroppgaver, for eksempel bestilling av rekvisita og håndtering av utgiftsrapporter.
 • Støtte til andre avdelinger, for eksempel personalavdelingen, regnskapsavdelingen og markedsavdelingen.
 • Gi administrativ støtte til spesialprosjekter
 • Bistå med forskning og dataanalyse

Eksempel på CV for forretningsassistenter til inspirasjon

PERSONLIGE OPPLYSNINGER:
Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: 555-555-5555 555-555-5555
E-post: johnsmith@example.com

SAMMENDRAG:
John Smith er en svært motivert og velorganisert forretningsassistent med flere års erfaring innen administrasjon og prosjektstøtte for ledere og bedrifter. Han er opptatt av å yte utmerket kundeservice og profesjonalitet. Han er dyktig til å håndtere flere prosjekter samtidig og behersker en rekke ulike programvarer, systemer og prosesser.

ARBEIDSERFARING:
Forretningsassistent
XYZ Company, Anytown, USA
Fra juni 2017 til i dag

 • Bistå i organiseringen av ledelsen og forretningsdriften.
 • Gi administrativ støtte og prosjektstøtte til ledergrupper.
 • Screene og dirigere telefonsamtaler og e-post.
 • Planlegg avtaler og administrer kalendere.
 • Bistå med prosjektledelse og forskning.
 • Behandle fakturaer og andre finansielle dokumenter.
 • Utarbeide dokumenter til møter og presentasjoner.
 • Bistå med koordinering og logistikk i forbindelse med arrangementer.

UTDANNING:
Bachelor of Science i bedriftsøkonomi
ABC University, Anytown, USA
Mai 2017

FERDIGHETER:
Microsoft Office Suite, e-postetikette, prosjektledelse, dataregistrering, kundeservice, arrangementsplanlegging, skriving og redigering

SERTIFISERINGER
Sertifisert Microsoft Office-spesialist
ABC-sertifisering, Anytown, USA
August 2017

SPRÅK:
Engelsk (flytende)
Spansk (grunnleggende)CV-tips for forretningsassistenter

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en Business Assistant-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Business Assistant - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant arbeidserfaring og kompetanse du har tilegnet deg.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer som er relevante for stillingen.
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for arbeidet ditt.
 • Oppgi hvilke dataprogrammer, programvare eller teknologier du behersker.
 • Gi eksempler på hvordan du har gjort en ekstra innsats for tidligere arbeidsgivere.


Eksempler på CV-sammendrag for forretningsassistenter

Et CV-sammendrag eller -mål er en fin måte å vise frem dine ferdigheter og prestasjoner som forretningsassistent. Det kan hjelpe potensielle arbeidsgivere til raskt og enkelt å finne ut hva som gjør at du passer til jobben og hva du kan bidra med i organisasjonen. Det kan også posisjonere deg som en erfaren fagperson som er i stand til å håndtere alle ansvarsområdene knyttet til jobben.

For eksempel:

 • Godt organisert forretningsassistent med mer enn 3 års erfaring med å lede den daglige driften av ulike forretningsavdelinger.
 • Erfaren forretningsassistent med lang erfaring i å effektivisere prosesser og forbedre kundetilfredsheten.
 • Ressurssterk forretningsassistent med dokumentert evne til å koordinere administrative oppgaver og opprettholde en effektiv arbeidsflyt.
 • Motivert forretningsassistent med eksepsjonelle kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. Bevist evne til å forutse og oppfylle daglige forretningsbehov.
 • Pålitelig forretningsassistent med mer enn 5 års erfaring med å gi administrativ støtte og forbedre arbeidsflyten.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for forretningsassistenter

Det er viktig av flere grunner å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for forretningsassistenter. For det første bidrar det til å demonstrere kandidatens evne til å utføre arbeidsoppgavene som kreves for jobben. Det gir også arbeidsgivere et mer fullstendig bilde av kandidatens ferdigheter, evner og kvalifikasjoner. Til slutt bidrar den til at kandidaten skiller seg ut fra andre søkere og gjør et sterkt inntrykk på potensielle arbeidsgivere.

For eksempel:

 • Administrativ støtte til markedsføringsteamet i et stort selskap, blant annet ved å planlegge møter, administrere kalendere og utarbeide rapporter.
 • Bistod i planleggingen og koordineringen av telefonkonferanser og møter.
 • Utviklet og opprettholdt positive relasjoner med kunder og leverandører.
 • Mottok besøkende og besvarte innkommende samtaler og ga informasjon og assistanse.
 • Administrerte kontorrekvisita og utstyr, og bestilte etter behov.
 • Utarbeidet, korrekturlest og redigert dokumenter og korrespondanse.
 • Koordinerte reisearrangementer, inkludert flyreiser, hotell og leiebil.
 • Behandlet fakturaer, betalinger og andre finansielle dokumenter.
 • Organiserte og deltok på arrangementer som konferanser og seminarer.
 • Utførte dataregistrering og vedlikeholdt databaser, regneark og arkiveringssystemer.


Eksempel på utdannelse for Business Assistant CV

En forretningsassistent trenger vanligvis videregående skole eller tilsvarende. I noen tilfeller kan arbeidsgivere også kreve høyere utdanning eller spesialisert opplæring innen områder som kundeservice, dataprogrammer eller kontorprosedyrer. Mange arbeidsgivere foretrekker også å ansette forretningsassistenter som har erfaring fra et beslektet område.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Business Assistant:

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of California (mai 2020)
 • Associate of Business Administration, California State University (mai 2018)
 • Sertifikat i bedriftsøkonomi, University of San Francisco (mai 2017)


Ferdigheter for forretningsassistenter i en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for forretningsassistenter fordi det gir arbeidsgivere en forståelse av kandidatens ferdigheter og evner. Ferdigheter på en CV viser potensielle arbeidsgivere at kandidaten har den kompetansen og kunnskapen som er nødvendig for å lykkes i stillingen. Eksempler på ferdigheter som kan inkluderes i en Business Assistant CV er kundeservice, administrativ støtte, organisering, tidsstyring, kommunikasjon, problemløsning, dataregistrering og datakunnskap.

Myke ferdigheter:

 1. Tidsstyring
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Problemløsning
 4. Mellommenneskelige ferdigheter
 5. Kommunikasjonsferdigheter
 6. Tilpasningsevne
 7. Lederegenskaper
 8. Teamarbeid
 9. Forhandlingsevner
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Kontorledelse
 2. Tidsstyring
 3. Organisatoriske ferdigheter
 4. Dataregistrering
 5. Bokføring
 6. Kundeservice
 7. Kalenderhåndtering
 8. Behandling av lønningslister
 9. Kunnskap om regnskap
 10. Datakunnskaper


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for forretningsassistenter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Business Assistant

 • Fremhev all relevant erfaring i en CV for en stilling som forretningsassistent.
 • Inkluderer tekniske ferdigheter, for eksempel ferdigheter i MS Office og andre programvareprogrammer.
 • Ta med et sammendrag eller en målsetting som kortfattet formidler kvalifikasjonene dine.
 • Beskriv din erfaring med å organisere møter, planlegge/administrere kalendere og føre registre.
 • Fremhev eventuelle ferdigheter innen administrasjon, kundeservice eller problemløsning.
 • Oppgi relevant utdanning og sertifiseringer.
 • Demonstrere din evne til å håndtere komplekse oppgaver og prioritere effektivt.
 • Nevn eventuelle spesielle priser eller anerkjennelser du har mottatt.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis