Eksempel på CV for elektrotekniker (gratis guide)

Lag en CV for elektrotekniker som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for elektrotekniker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (151 stemmer)
Eksempel på CV for elektrotekniker

Dette CV-eksemplet for elektrotekniker viser kvalifikasjonene og erfaringen til en elektrotekniker. Den gir en oversikt over stillingens roller og ansvarsområder, og fremhever de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene som er nødvendige for å lykkes i stillingen. Artikkelen gir også tips og råd om hvordan du utformer en sterk og effektiv CV for denne stillingen.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en elektrotekniker?

En elektrotekniker er ansvarlig for å installere, vedlikeholde og feilsøke elektriske systemer. Dette kan omfatte elektriske ledninger, belysning, kontrollsystemer og motorer. De kan også teste elektriske systemer, identifisere problemer og reparere eventuelle feil. Elektroteknikere kan også ha ansvar for å hjelpe til med design og installasjon av nye systemer og sørge for at alt utstyr er riktig vedlikeholdt og oppdatert i henhold til sikkerhetsstandardene.


Hva er noen av ansvarsområdene til en elektrotekniker?

 • Installere, vedlikeholde og reparere elektriske systemer og komponenter
 • Bruke testutstyr som ohmmeter, voltmeter og oscilloskop til å diagnostisere og feilsøke elektriske problemer.
 • Utføre forebyggende vedlikehold på alle elektriske komponenter
 • Lese tegninger og diagrammer for å finne ut hvordan elektriske systemer skal utformes.
 • Inspiser elektriske komponenter og ledninger for skader eller slitasje.
 • Arbeid med elektriske, pneumatiske og hydrauliske systemer
 • Føre nøyaktig oversikt over reparasjoner og vedlikehold.
 • Arbeide med en rekke verktøy, inkludert håndverktøy, elektroverktøy og spesialisert diagnoseutstyr.

Eksempel på CV for elektrotekniker til inspirasjon

John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Sammendrag
John Doe er en erfaren elektrotekniker med 15 års erfaring i bransjen. Han har en lidenskap for feilsøking og problemløsning, og er dyktig til å bruke de nyeste verktøyene og teknologiene. Han har solide kunnskaper om elektrotekniske prinsipper og en dyp forståelse av de elektriske systemene og komponentene i ulike maskiner.

Arbeidserfaring

 • Elektrotekniker, ABC Company - Anytown, ST (mai 2005 - i dag)
  • Utførte vedlikehold og reparasjoner på elektriske systemer og komponenter.
  • Utførte diagnostikk og feilsøking av ulike elektriske systemer.
  • Teknisk støtte til kunder.
  • Utførte installasjon og idriftsettelse av nye systemer.
 • Elektroingeniør, XYZ Company - Anytown, ST (juli 2000 - april 2005)
  • Design og utvikling av elektriske systemer og komponenter.
  • Opprettet og vedlikeholdt teknisk dokumentasjon.
  • Utførte tester av elektriske systemer og komponenter.
  • Vi ga teknisk støtte til kunder.

Utdanning
Bachelor of Science i elektroteknikk, Anytown University, 2000

Ferdigheter

 • Feilsøking og problemløsning
 • Prinsipper for elektroteknikk
 • Elektriske systemer og komponenter
 • Installasjon og idriftsettelse

Sertifiseringer
Sertifisert elektrotekniker (CET), ABC Company, 2005

Språk
Engelsk (morsmål)CV-tips for elektrotekniker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for elektroteknikere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne elektroteknikere - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev de tekniske ferdighetene dine som er relevante for stillingen.
 • Ta med informasjon om relevant opplæring du har fått.
 • Beskriv tidligere erfaring fra arbeid som elektrotekniker.
 • Ta med informasjon om eventuelle sertifikater eller kvalifikasjoner du har.
 • Vis at du er opptatt av sikkerhet og etterlevelse.


Eksempler på CV-sammendrag for elektrotekniker

Et CV-sammendrag eller en målsetting er en viktig del av enhver CV for elektroteknikere. Her kan du fremheve din erfaring, dine kvalifikasjoner og ferdigheter knyttet til jobben du søker på. Det er også det første inntrykket arbeidsgiveren får av deg, så det er viktig at det er et godt inntrykk. Den bør være kortfattet og konsis, og bør fokusere på de viktigste aspektene ved bakgrunnen din som gjør at du skiller deg ut fra andre søkere.

For eksempel:

 • Elektrotekniker med høy kompetanse innen feilsøking og vedlikehold av komplekse elektriske systemer.
 • Dyktig til å utføre elektriske tester, reparasjoner og installasjoner. Dyktig i bruk av spesialisert elektrisk utstyr og testutstyr.
 • Dyktig til å diagnostisere og løse elektriske problemer og identifisere potensielle problemer. Utmerkede problemløsnings- og kommunikasjonsevner.
 • Kjennskap til elektriske forskrifter og sikkerhetsforskrifter. Erfaring med arbeid med høyspenningssystemer og -utstyr.
 • Svært velorganisert og detaljorientert med dokumentert evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team. Engasjert i å levere kvalitetsresultater.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for elektroteknikere

En sterk erfaringsdel i en CV for elektroteknikere er viktig for å vise at du har de ferdighetene og erfaringene som er nødvendige for å utføre jobben. Det forteller potensielle arbeidsgivere at du har kvalifikasjonene og den tekniske kunnskapen som kreves for å oppfylle jobbkravene. Det viser også at du er innstilt på å bli i jobben over lengre tid, noe som er en verdifull ressurs for enhver arbeidsgiver. Ved å liste opp hva du har oppnådd og fremheve de relevante ferdighetene du har tilegnet deg i løpet av arbeidsforholdet, kan du skille deg ut fra andre søkere og øke sjansene for å bli innkalt til intervju.

Et eksempel:

 • Vedlikehold og reparasjoner av elektrisk utstyr og systemer.
 • Installerte og vedlikeholdt ledninger, rør, brytere og andre elektriske komponenter.
 • Utførte forebyggende vedlikeholdskontroller av alle elektriske systemer.
 • Diagnostiserte og feilsøkte elektriske problemer og fant de beste løsningene.
 • Utførte kabling og terminering av elektrisk utstyr og komponenter.
 • Utførte tester på elektriske systemer for å sikre at de fungerer som de skal.
 • Utførte sikkerhetsinspeksjoner og identifiserte potensielle elektriske farer.
 • Overvåket og vedlikeholdt det elektriske systemet for å sikre optimal ytelse.
 • Bistod i installasjonen av nye elektriske systemer og utstyr.
 • Oppdatert dokumentasjon av det elektriske systemet for å gjenspeile eventuelle endringer eller modifikasjoner.


Eksempel på utdannelse i CV for elektrotekniker

En elektrotekniker må vanligvis fullføre en videregående utdanning innen elektroteknikk eller et beslektet fagområde. Kursene kan omfatte elsikkerhet, kretsløp, elektronikk, industriell automasjon og elektriske systemer. I tillegg kan det være nødvendig å sertifisere seg innen fagområdet, avhengig av jobbkravene.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en elektrotekniker:

 • Bachelor of Science i elektroteknisk teknologi, University of North Carolina, 2018
 • Associate Degree i elektroteknologi, North Carolina Community College, 2015
 • Sertifisering i elektrisk reparasjon og vedlikehold, North Carolina Vocational Training Center, 2014
 • Sertifikat i elektronikk, North Carolina Vocational Training Center, 2013


Elektroteknikerens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for elektroteknikere fordi det vil hjelpe arbeidsgiveren til raskt å identifisere relevant kunnskap og erfaring knyttet til stillingen. Dette kan du gjøre ved å liste opp relevante bransjespesifikke sertifiseringer og kvalifikasjoner, og ved å beskrive din erfaring med spesifikke verktøy og systemer. Ved å legge til ferdigheter i CV-en kan du også vise arbeidsgiveren at du har de nødvendige kunnskapene, ferdighetene og evnene til å utføre jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Analytisk tenkning
 3. Oppmerksomhet på detaljer
 4. Tidshåndtering
 5. Teamarbeid
 6. Mellommenneskelige ferdigheter
 7. Lederskap
 8. Organisatoriske ferdigheter
 9. Kommunikasjon
 10. Teknisk kunnskap
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Elektriske ledninger
 2. Feilsøking
 3. Testutstyr
 4. Lodding
 5. Kabelmontering
 6. Kretskonstruksjon
 7. Elektriske motorer
 8. Elektroverktøy
 9. Inspeksjonssystemer
for
  strømdistribusjon


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for elektroteknikere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en elektrotekniker

 • Fremhev relevante tekniske ferdigheter og sertifiseringer.
 • Ta med en tydelig oppsummering av arbeidsoppgaver og ansvarsområder i tidligere roller.
 • Nevn eventuelle spesielle prosjekter eller feilsøkingsoppgaver som er utført.
 • Demonstrere problemløsningsevne og evne til å arbeide selvstendig.
 • Oppgi eventuell erfaring med teamledelse eller opplæring.
 • Vis frem eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis