Eksempel på CV for erfarne barnehagelærere (gratis guide)

Lag en erfaren barnehagelærer-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (87 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

I denne artikkelen finner du et eksempel på en erfaren barnehagelærers CV for jobbsøkere som ønsker å gjøre et karriereskifte. Eksemplet fremhever de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for å lykkes i stillingen. Du får også nyttige tips til hvordan du utformer en effektiv CV. Vi håper dette eksemplet gir deg den veiledningen du trenger for å lage en vellykket CV.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en erfaren barnehagelærer?

En erfaren barnehagelærer gir barna læringsmuligheter og erfaringer som gjør det mulig for dem å utforske, observere, stille spørsmål og utvikle kunnskap og ferdigheter. De skaper et miljø som er trygt, utviklende og stimulerende, samtidig som de lærer barna de grunnleggende ferdighetene de trenger for å lykkes på skolen. Dette omfatter lese- og skriveferdigheter, matematikk, problemløsning, sosiale og emosjonelle ferdigheter, fysisk utvikling og kreativ utfoldelse. Erfarne barnehagelærere hjelper også barna med å lære å samarbeide, bygge relasjoner og utvikle selvtillit.

Vi er i ferd med å begynne, men først, her er noen andre eksempler på CV-er relatert til erfarne barnehagelærere:

Hvilke ansvarsområder har en erfaren barnehagelærer?

 • Utvikle leksjonsplaner for undervisning av barnehagebarn.
 • Undervise elevene i grunnleggende språk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.
 • Lær elevene grunnleggende ferdigheter som å klippe, fargelegge og telle.
 • Lede aktiviteter som ekskursjoner, kunstprosjekter og utendørsaktiviteter.
 • Vurdere elevens faglige og sosiale prestasjoner.
 • Administrer prøver og tester for å evaluere elevenes fremgang.
 • Overvåke elevens atferd og gripe inn ved behov.
 • Delta på foreldremøter og andre skolearrangementer.
 • Hold deg oppdatert på endringer i læreplaner og undervisningsmetoder.
 • Føre nøyaktig oversikt over elevenes fremgang, oppmøte og atferd.

Eksempel på CV for erfarne barnehagelærere til inspirasjon

Navn: Mira Brown

Alder: 30år

Adresse: 123 Main Street, New York, NY 10002

Mira Brown er en erfaren barnehagelærer med lang erfaring innen småbarnsutvikling. Hun har over 8 års erfaring som lærer, et sterkt engasjement for å skape et trygt og utviklende læringsmiljø for små barn og en lidenskap for å gjøre læring morsomt og engasjerende. Hennes engasjement for elevene og hennes evne til å skape et stimulerende og kreativt klassemiljø har gjort henne til en favoritt blant både foreldre og barn.

Arbeidserfaring:

 • Barnehagelærer, ABC-skolen, New York, NY (2015-nåværende)
 • Utviklet og gjennomført kreative leksjoner og aktiviteter for å engasjere barna og fremme læring.
 • Planlegging og utarbeidelse av undervisningsmateriell og utvikling av leksjonsplaner
 • Vurderte elevenes fremgang, overvåket klassens aktiviteter og opprettholdt disiplin.
 • Oppsyn med elevene på ekskursjoner, i friminuttene og etter skoletid.
 • Gi støtte og veiledning til studenter og deres familier.

Utdanning:

 • Bachelor of Arts i førskolepedagogikk, University of New York, 2012

Ferdigheter:

 • God klasseledelse
 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Kreativ problemløsning
 • Kunnskap om barns utvikling
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office og Google Apps

Sertifiseringer:

 • Sertifisering som førskolelærer, New York State Department of Education, 2012
 • Sertifisert for HLR og førstehjelp, American Red Cross, 2012

Språk: Engelsk, spanskCV-tips for erfarne barnehagelærere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en erfaren barnehagelærers CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Erfarne barnehagelærere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring fra klasserommet: Ta med relevant erfaring fra arbeid med små barn i klasserommet, for eksempel undervisning, veiledning eller ledelse av fritidsaktiviteter.
 • Oppgi eventuelle relevante sertifiseringer, kurs eller utdanninger: Hvis du har relevante sertifiseringer, kurs eller grader, må du huske å nevne dem i CV-en.
 • Ta med relevant erfaring fra frivillig arbeid: Eventuell erfaring fra frivillig arbeid med små barn bør inkluderes i CV-en din, da det viser at du er opptatt av å jobbe med denne aldersgruppen.
 • Ta med relevante undervisningsteknikker: Hvis du har noen undervisningsteknikker eller -strategier som du bruker i klasserommet, bør du inkludere dem i CV-en.
 • Fremhev kommunikasjonsferdighetene dine: Du trenger gode kommunikasjonsevner for å lykkes som barnehagelærer, så husk å fremheve din evne til å kommunisere effektivt med barn og voksne.


Eksempler på CV-sammendrag for erfarne barnehagelærere

Et CV-sammendrag eller CV-mål er en god måte å sørge for at en potensiell arbeidsgiver får med seg den viktigste informasjonen om din bakgrunn og erfaring med en gang. Det kan også brukes til å fremheve de unike ferdighetene og kvalifikasjonene du har med deg inn i jobben. Erfarne barnehagelærere bør bruke et sammendrag eller en målsetting til å fremheve sine ferdigheter innen klasseledelse, evner til å utvikle læreplaner og sin lidenskap for å undervise og hjelpe små barn med å lære. Ved å fremheve disse egenskapene kan du raskt og effektivt vise at du er den ideelle kandidaten for stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren barnehagelærer med 5 års undervisningserfaring fra ulike pedagogiske miljøer.
 • Målet er å skape et engasjerende og interaktivt læringsmiljø for studentene.
 • Svært velorganisert og detaljorientert med utmerkede kommunikasjons- og klasseledelsesevner.
 • Fokuserer på å utvikle kreative leksjonsplaner og aktiviteter som er skreddersydd for å møte behovene til hver enkelt elev.
 • Vi er opptatt av å skape et trygt og positivt læringsmiljø som oppmuntrer til vekst og utforskning.


Lag en sterk erfaringsdel til din CV for erfarne barnehagelærere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for erfarne barnehagelærere av flere grunner. For det første kan potensielle arbeidsgivere raskt lese gjennom CV-en din og danne seg et bilde av kvalifikasjonene dine. For det andre bidrar det til å fremheve det du har oppnådd, og viser hvilken verdi du kan tilføre stillingen. For det tredje viser det at du kan vise til tidligere undervisningserfaring, noe som kan være en viktig faktor for å få jobben. Til slutt gir den et klart bilde av din undervisningsstil og -metodikk, noe som kan hjelpe arbeidsgivere med å ta en informert ansettelsesbeslutning.

For eksempel:

 • Vellykket ledelse av et klasserom med opptil 20 elever og implementering av individuelle læringsplaner.
 • Utarbeide og gjennomføre engasjerende og stimulerende leksjonsplaner for å legge til rette for læring og utvikling av tidlige lese-, skrive- og regneferdigheter.
 • Brukte positive forsterkningsteknikker for å oppmuntre elevene til å nå sitt fulle potensial.
 • Fulgte nøye med på elevenes fremgang for å sikre at forventningene ble innfridd og overgått.
 • Vi har skapt et trygt og oppmuntrende læringsmiljø der elevene kan utforske og oppdage.
 • Kommuniserte jevnlig med foreldrene for å gi dem oppdateringer om barnets fremgang.
 • Samarbeidet med andre lærere, ansatte og administratorer for å sikre de beste resultatene for elevene.
 • Organiserte og ledet ekskursjoner for å styrke læringskonseptene.
 • Integrert teknologi i læreplanen for å forbedre elevenes læring.
 • Bidro til utviklingen av fritidsaktiviteter for å berike undervisningen.


Erfarne barnehagelærere - eksempel på CV for utdanning

En erfaren barnehagelærer bør ha minst en bachelorgrad i barnehagepedagogikk. De bør også ha erfaring med å undervise små barn og ha en god forståelse av barns utvikling. De bør ha kunnskap om klasseledelse, samt kunnskap om de ulike fagområdene i læreplanen, for eksempel matematikk, naturfag og språkfag. De bør kunne kommunisere effektivt med elever, foreldre og andre lærere.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en erfaren barnehagelærer:

 • Mastergrad i barnehagepedagogikk, University of Washington, Seattle, WA (2015)
 • Bachelorgrad i grunnskolepedagogikk, University of Washington, Seattle, WA (2013)
 • Barnehagelærersertifisering, delstaten Washington (2013)
 • HLR- og førstehjelpssertifisering, Røde Kors (2013)
 • Sertifikat i førskolepedagogikk, Seattle Central College (2011)
 • Child Development Associate Credential, Council for Professional Recognition (2009)


Erfarne barnehagelæreres ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for erfarne barnehagelærere fordi det gir potensielle arbeidsgivere en oversikt over søkerens evner og kvalifikasjoner. Ferdigheter viser søkerens evne til å lede et klasserom på en effektiv måte, til å planlegge og gjennomføre undervisning, til å skape et positivt læringsmiljø og til å jobbe med elever i ulike aldre og med ulike forutsetninger. Eksempler kan være effektiv kommunikasjon, gode organisasjonsevner, god forståelse av barns utvikling og evnen til å lage og gjennomføre engasjerende leksjonsplaner.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Tålmodighet
 3. Kreativitet
 4. Organisatorisk
 5. Mellommenneskelig
 6. lederskap
 7. Konfliktløsning
 8. Problemløsning
 9. Fleksibilitet
 10. Motivasjon
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Klasseledelse
 2. Utdanning i tidlig barndom
 3. Utvikling av læreplaner
 4. Barns utvikling
 5. Atferdsmodifisering
 6. Undervisningsstrategier
 7. Lese- og skriveferdigheter
 8. Matematiske ferdigheter
 9. Kreative ferdigheter
 10. Multitasking


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for erfarne barnehagelærere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden din.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en erfaren barnehagelærer

 • Fremhev sertifiseringer og kvalifikasjoner.
 • Ta med en tydelig og kortfattet oppsummering av undervisningsfilosofien din.
 • Diskuter erfaringene dine i klasserommet.
 • Oppgi eventuelle undervisningspriser eller utmerkelser.
 • Fremhev eventuelle faglige utviklingsaktiviteter.
 • Beskriv din evne til å utvikle studentsentrerte læreplaner.
 • Demonstrere din bruk av undervisningsverktøy og teknologi.
 • Oppgi om du har erfaring med å lede et klasserom.
 • Diskuter eventuelle erfaringer du har med kommunikasjon mellom foreldre og lærere.
 • Vis frem din evne til å skape et positivt læringsmiljø.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis