Eksempel på CV for foreleser (gratis guide)

Lag en Lektor-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for foreleser
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (48 stemmer)
Eksempel på CV for foreleser

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for forelesere! Her finner du nyttige tips og innsikt i hvordan du lager en effektiv og overbevisende CV når du søker en stilling som foreleser. Vi gir deg eksempler på hva du bør ta med, samt nyttige råd om hvordan du lager en CV som skiller seg ut og viser frem kvalifikasjonene dine. Vi håper at denne artikkelen vil hjelpe deg med å gjøre et best mulig førsteinntrykk og sikre deg jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en foreleser?

En foreleser er en lærer ved en høyskole eller et universitet som vanligvis leder undervisning i et bestemt fagområde. De holder forelesninger for studentene, vurderer studentenes prestasjoner og leder klassediskusjoner. Forelesere kan også drive forskning, gi råd til studenter og delta i akademiske og administrative komiteer.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for forelesere:

Hvilke ansvarsområder har en foreleser?

 • Utvikle og formidle kursinnhold til studentene.
 • Evaluer studentenes prestasjoner og gi hensiktsmessige tilbakemeldinger.
 • Sensurere oppgaver, eksamener og andre studentarbeider.
 • Gi studentene råd om akademiske spørsmål.
 • Forske på spesifikke fokusområder knyttet til kursene sine.
 • Delta på fakultetsmøter og andre arrangementer på instituttet.
 • Føre oversikt over elevenes oppmøte, karakterer og andre nødvendige registreringer.
 • Organisere og planlegge kursmateriell og forelesninger.
 • Samarbeid med andre fakultetsmedlemmer om å utvikle kurs.

Eksempel på CV for forelesere til inspirasjon

Navn: John Smith

Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA

Tlf: 555-555-5555

E-post: johnsmith@example.com


John Smith er en erfaren foreleser med lang erfaring i å undervise på universitetsnivå og holde engasjerende forelesninger. Han er lidenskapelig opptatt av kunnskap og liker å hjelpe studentene med å utvikle lærelyst. Han er opptatt av å skape et positivt læringsmiljø som oppmuntrer til utforskning og vekst.


Arbeidserfaring

 • Foreleser - Anytown University (2015-nåværende)
 • Instruktør - Anytown College (2010-2015)
 • Undervisningsassistent - Anytown High School (2006-2010)

Utdanning

 • Master i pedagogikk - Anytown University (2006)
 • Bachelor of Arts - Anytown College (2003)

Kompetanse

 • Klasseledelse
 • Utvikling av læreplaner
 • Vurdering av studenter
 • Utforming av undervisning
 • Offentlig tale

Sertifiseringer

 • Sertifisert lærer - Anytown Board of Education (2010)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (grunnleggende)


CV-tips for foreleser

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for lektorer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne lektorer - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev undervisningserfaringen din, og inkluder eventuelle priser eller spesielle anerkjennelser du har mottatt.
 • Ta med relevant forskning eller publikasjoner du har vært involvert i.
 • Ta med eventuelle relevante kurs eller workshops du har deltatt på eller ledet.
 • Sørg for å fremheve eventuell erfaring som mentor eller rådgiver for studenter eller lærere.
 • Ta med eventuell erfaring med studentundervisning eller veiledning, samt annen relevant undervisningserfaring.


Eksempler på CV-sammendrag for forelesere

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er et viktig verktøy for å skille deg ut som en potensiell jobbkandidat. Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er et kort, målrettet utsagn som er utformet for raskt å oppsummere relevant kompetanse og erfaring for stillingen du søker på. Den skal være kortfattet og gi arbeidsgiveren et godt inntrykk av kvalifikasjonene dine. Ved å kommunisere kvalifikasjonene og ferdighetene dine på en kortfattet og effektiv måte øker du sjansene dine for å komme til intervju.

Et eksempel:

 • Erfaren foreleser som brenner for å undervise og skape et engasjerende læringsmiljø. Dokumenterte resultater når det gjelder utvikling og gjennomføring av forelesninger og utarbeidelse av effektivt kursmateriell.
 • Engasjert foreleser med 10 års erfaring i å utvikle og holde engasjerende forelesninger for studenter. Dyktig i å lage interaktivt læringsmateriell og aktiviteter.
 • Kunnskapsrik foreleser med solid bakgrunn innen undervisning og læreplanutvikling. Dyktig til å skape trygge og produktive læringsmiljøer med fokus på studentengasjement.
 • Motivert foreleser med 5 års erfaring innen faget. Dyktig til å holde forelesninger og lage effektivt kursmateriell. Engasjert i å gi studentene en kvalitetsutdanning.
 • Dynamisk foreleser som brenner for å undervise og inspirere studenter. Erfaring med å utvikle og holde forelesninger og utarbeide undervisningsmateriell. Engasjert i å skape et positivt læringsmiljø.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for forelesere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for forelesere fordi det viser potensielle arbeidsgivere at du har de ferdighetene, kunnskapene og erfaringene som er nødvendige for å lykkes som foreleser. Det gir deg også mulighet til å fremheve suksessene du har hatt som foreleser, og hvilken innvirkning undervisningen din har hatt på studentene dine. Ved å gi detaljerte opplysninger om tidligere forelesningstemaer, klassene du har undervist i og studentene du har hatt kontakt med, kan du vise potensielle arbeidsgivere at du har de kvalifikasjonene som trengs for å lykkes som foreleser.

For eksempel:

 • Ga veiledning til over 120 studenter på lavere grads nivå om en rekke emner relatert til xyz-feltet.
 • Utviklet og ledet et intensivt 6-ukers sommerkurs om xyz.
 • Designet og implementert et nytt kurs om xyz for høyskolens grunnutdanning.
 • Instruerte studentene i kjernebegrepene i xyz, inkludert prinsipper for xyz og relevante forskningsmetoder.
 • Ledet studentdiskusjoner og seminarer om emner relatert til xyz for å oppmuntre til kritisk tenkning.
 • Vurderte studentprosjekter, oppgaver og presentasjoner.
 • Vurderte studentoppgaver og ga tilbakemelding til studentene.
 • Gi studentene råd om valg av kurs og forskningstemaer.
 • Veiledet doktorgradsstudenter i forbindelse med avhandlingsprosjektene deres.
 • Deltatt på fakultets- og avdelingsmøter og deltatt i initiativer for utvikling av læreplaner.


Eksempel på CV for lektorutdanning

En foreleser må vanligvis ha minst en mastergrad i det fagområdet han eller hun underviser i, selv om noen universiteter kan kreve doktorgrad. De må også ha gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, samt evne til å engasjere studentene og skape et positivt læringsmiljø.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en foreleser:

 • Doktorgrad i kjemi, University of California, San Francisco, CA, 2016
 • M.S. i biokjemi, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 2012
 • Bachelorgrad i biologi, University of California, Los Angeles, CA, 2010


Foredragsholderkompetanse til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en din fordi det bidrar til å vise dine kvalifikasjoner, kompetanse og faglige evner. Det gjør det raskt og enkelt for arbeidsgivere å vurdere om du er egnet for stillingen, og det gir dem en oversikt over ferdighetene dine. Ved å legge vekt på kvalifikasjonene og erfaringene dine kan du skille deg ut fra andre kandidater. Eksempler på ferdigheter du kan legge til i en CV for forelesere, er foredragsvirksomhet, undervisning, instruksjonsdesign, utvikling av læreplaner, forskning og veiledning.

Myke ferdigheter:

 1. Lederskap
 2. mellommenneskelig
 3. mellommenneskelig kommunikasjon
 4. Organisatorisk
 5. Undervisning
 6. Motivasjon
 7. forskning
 8. Problemløsning
 9. Kritisk tenkning
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Undervisning
 2. Forskning
 3. Presentasjon
 4. Undervisning
 5. Læreplan
 6. Klasseledelse
 7. Forberedelse til eksamen
 8. Offentlig tale
 9. Akademisk skriving
 10. Veiledning


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for forelesere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for forelesere

 • Ta med viktige opplysninger om kvalifikasjonene dine, for eksempel utdanningsbakgrunn og undervisningserfaring.
 • Fremhev eventuelle utmerkelser eller sertifiseringer du har fått.
 • Ta med relevant forskning eller publikasjoner som du har bidratt til.
 • Oppgi eventuelle undervisningsrelaterte fritidsaktiviteter eller frivillig arbeidserfaring.
 • Ta med språkkunnskaper hvis de er relevante for stillingen.
 • Oppgi eventuelle videreutdanningskurs du har gjennomført.
 • Oppgi referanser fra tidligere studenter eller kolleger som kan bekrefte dine undervisningsevner.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis