Eksempel på CV for erfarne dataforskere (gratis veiledning)

Lag en CV for erfarne dataforskere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for dataforsker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (35 stemmer)
Eksempel på CV for dataforsker

Er du en erfaren data scientist på jakt etter en ny mulighet? I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV som kan hjelpe deg med å presentere datavitenskapserfaringen din for en potensiell arbeidsgiver. Lær hvordan du fremhever ferdighetene og prestasjonene dine for å vise frem kvalifikasjonene dine og skille deg ut fra andre jobbsøkere. Finn ut hva du bør ta med i en CV for data scientists, og få tips til hvordan du skriver en effektiv CV.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en erfaren data scientist?

En erfaren Data Scientist er ansvarlig for å samle inn, analysere og tolke store mengder data. De bruker en rekke teknikker og verktøy for å identifisere meningsfulle mønstre og innsikt fra dataene for å hjelpe organisasjonen med å ta informerte beslutninger. Erfarne Data Scientists samarbeider med interessenter for å forstå deres datarelaterte mål, utvikle hensiktsmessige datadrevne løsninger og presentere funnene på en effektiv måte. De bruker også statistiske teknikker for å utvikle prediktive modeller og maskinlæringsalgoritmer for å automatisere prosesser og identifisere muligheter.


Hva er noen av ansvarsområdene til en erfaren data scientist?

 • Utvikling av analysemodeller og algoritmer for å avdekke innsikt fra store datasett
 • Opprette datavisualiseringer fra data for å gjøre det lettere å tolke data.
 • Utvikle maskinlæringsmodeller for å løse komplekse problemer
 • Utvikling og distribusjon av datadrevne løsninger til produksjon
 • Forskning på og evaluering av nye datakilder og teknologier
 • Samarbeid med interessenter for å forstå behov og utvikle løsninger
 • Utvikle verktøy og prosesser for å sikre nøyaktigheten og integriteten til dataene.
 • Utforske og analysere data for å identifisere trender og avvik.
 • Identifisere muligheter for å forbedre datainnsamling, -lagring og -analyse
 • Formidling av funn og anbefalinger til interessenter

Eksempel på CV for erfarne dataforskere til inspirasjon

John Doe
Tlf: 123-456-7890
E-post: john@example.com

Erfaren dataforsker

John Doe er en erfaren data scientist som brenner for å omsette data til praktisk innsikt. Han har lang erfaring med å levere datadrevne løsninger på komplekse problemer i en rekke bransjer. Hans ekspertise omfatter blant annet maskinlæring, prediktiv analyse og datavisualisering. Han har en mastergrad i informatikk og er ekspert på Python, SQL og R. Han er svært motivert og opptatt av å levere resultater av høy kvalitet.

Arbeidserfaring

 • Data Scientist, XYZ Company, 2018-nåværende
  • Utviklet maskinlæringsmodeller for å identifisere kundetrender og drive målrettede markedsføringskampanjer.
  • Designet, implementert og vedlikeholdt datarørledninger og -arkitekturer.
  • Utførte utforskende dataanalyse for å få innsikt og utvikle prediktive modeller.
  • Samarbeidet med tverrfaglige team for å sikre nøyaktigheten og integriteten til dataene.
 • Dataanalytiker, ABC Company, 2015-2018
  • Utviklet datadashboards for ledelsen for å overvåke selskapets resultater.
  • Utførte komplekse analyser av kundedata for å identifisere forbedringsmuligheter.
  • Utførte datarensing, -transformasjon og -integrering.
  • Identifiserte og eliminerte datafeil og inkonsekvenser.

Utdanning

 • Master i informatikk, Universitetet i XYZ, 2018
 • Bachelor of Science i informatikk, University of ABC, 2015

Ferdigheter

 • Maskinlæring
 • Prediktiv analyse
 • Visualisering av data
 • Datapipelines og -arkitekturer
 • Rensing og transformasjon av data

Sertifiseringer

 • Sertifisert dataanalytiker, XYZ-sertifisering, 2019
 • Sertifisert maskinlæringsspesialist, ABC-sertifisering, 2018

Språk

 • Python
 • SQL
 • R


Tips til CV-en for erfarne dataforskere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for erfarne dataforskere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne erfarne dataforskere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev den mest relevante erfaringen din i den øverste tredjedelen av CV-en.
 • Bruk meningsfylte nøkkelord i hele CV-en for å sikre at den blir fanget opp av søkersporingssystemene.
 • Vis frem dine tekniske ferdigheter, for eksempel programmeringsspråk, plattformer og programvare.
 • Ta med en oversiktlig liste over kompetanse og relevant erfaring, inkludert data mining, maskinlæring og naturlig språkbehandling.
 • Ta med resultatene av dataanalysen, for eksempel forbedret effektivitet, økte inntekter eller reduserte kostnader.


Eksempler på sammendrag av CV for erfarne dataforskere

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er en fin måte å raskt vise frem dine ferdigheter og din erfaring som data scientist. Det gir deg mulighet til å fremheve de viktigste elementene i erfaringen din, for eksempel hvilke typer dataanalyse du har spesialisert deg på, hvilke metoder du bruker for å analysere data, hvilke typer programvare du er kjent med, og eventuell relevant forskning eller publikasjoner. Det gir også potensielle arbeidsgivere et øyeblikksbilde av kvalifikasjonene dine, slik at de raskt kan avgjøre om du passer til stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren data scientist med mer enn 5 års erfaring innen data mining, maskinlæringsalgoritmer og prediktiv analyse. Dyktig i å utvikle komplekse datamodeller og datavisualiseringsteknikker.
 • Dyktig Data Scientist med lang erfaring i å designe og utvikle datadrevne løsninger for ulike bransjer. Erfaring med dataanalyse, prediktiv modellering og datalagring.
 • Erfaren data scientist med over 8 års erfaring med å skape datadrevet innsikt og utvikle maskinlæringsmodeller. God erfaring med big data-verktøy og -teknologier som Hadoop, R, Python og SQL.
 • Dyktig Data Scientist med over 6 års erfaring innen datateknikk, prediktiv modellering og dataanalyse. Dyktig i bruk av ulike dataanalyseverktøy og -teknologier, som Tableau, SAS og MATLAB.
 • Resultatorientert Data Scientist med mer enn 10 års erfaring i å utvikle datadrevne strategier og modeller. Ekspert i bruk av ulike maskinlæringsalgoritmer og statistiske metoder for å bygge prediktive modeller.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for erfarne dataforskere

En sterk erfaringsdel i CV-en er viktig for alle jobbsøkere, men det er spesielt viktig for en erfaren data scientist. Data scientists forventes å ha en dyp forståelse av data, modeller, analyser og algoritmer. Derfor bør erfaringsdelen vise at vedkommende behersker disse ferdighetene. Den bør inneholde spesifikke detaljer om hva vedkommende har oppnådd og hvilke teknologier som er brukt. Dette vil hjelpe arbeidsgivere med å få en bedre forståelse av søkerens evner og styrker, og vil hjelpe dem med å ta en informert ansettelsesbeslutning. I tillegg vil en sterk erfaringsdel også hjelpe søkeren til å skille seg ut fra konkurrentene og skille seg fra andre jobbsøkere.

For eksempel:

 • Leverte datadrevet innsikt og anbefalinger til bedriftsledere i flere bransjer.
 • Utviklet prediktive modeller for kundesegmentering, kundefrafall og lead scoring.
 • Ledet komplekse prosjekter fra idé til ferdigstillelse ved hjelp av avanserte data mining-teknikker.
 • Utførte utforskende dataanalyse, funksjonsutvikling og veiledet maskinlæring.
 • Implementert helhetlige analyseløsninger for tidsserier, naturlig språkbehandling og datasyn.
 • Samarbeid med interessenter for å definere prosjektkrav og suksesskriterier.
 • Evaluerte og optimaliserte eksisterende datamodeller og algoritmer med tanke på nøyaktighet og skalerbarhet.
 • Bygget datapipelines og ETL-prosesser for å aggregere og syntetisere store datasett.
 • Utformet dashbord og visualiseringer for å forenkle datadrevet beslutningstaking.
 • Integrerte datakilder fra flere systemer for å skape enhetlige datamodeller.


Erfarne dataforskere - eksempel på CV-utdanning

En Data Scientist bør ha en solid utdanningsbakgrunn innen matematikk, statistikk, informatikk og beslektede fagområder. I tillegg bør de ha erfaring med programmeringsspråk som Python, R, Java og SQL, samt verktøy for dataanalyse, visualisering og maskinlæring. Det er også en fordel å ha kunnskap om data mining, datateknikk og datalagring. Endelig kan kunnskap om emner som kunstig intelligens, naturlig språkbehandling og dyp læring bidra til å fremme karrieremulighetene.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en erfaren data scientist:

 • Mastergrad i informatikk, University of California, Los Angeles, 2019
 • Bachelorgrad i matematikk, University of California, Santa Barbara, 2017
 • Sertifikat i avansert datavitenskap, Coursera, 2018
 • Sertifikat i maskinlæring, Stanford Online, 2016


Erfarne dataforskeres ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en erfaren data scientist fordi det gjør det mulig for rekrutterere og ansettelsesansvarlige å raskt identifisere personens styrker og evner. Det gir også en påminnelse om data scientistens erfaring og prestasjoner. Ved å fremheve relevante ferdigheter kan en data scientist vise frem dybden og bredden i kompetansen sin, noe som gjør vedkommende til en mer attraktiv kandidat. Eksempler på datavitenskapelige ferdigheter som bør inkluderes i en CV er: programmeringsspråk (som Python, R, SQL og Java), maskinlæring, data mining, dataanalyse, visualisering, datateknikk, prediktiv analyse, statistikk og historiefortelling.

Myke ferdigheter:

 1. Dataanalyse
 2. Problemløsning
 3. Datavisualisering
 4. Kritisk tenkning
 5. Kommunikasjon
 6. Teamarbeid
 7. Tidshåndtering
 8. Teknisk innsikt
 9. Lederskap
 10. Forretningskunnskap
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Maskinlæring
 2. Datavisualisering
 3. Statistisk analyse
 4. Datautvinning
 5. Datamodellering
 6. Programmeringsspråk
 7. Datalagring
 8. Rensing av data
 9. Håndtering av stordata
 10. Databaseadministrasjon


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en erfaren dataforsker

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste du bør ta med deg i CV-en til en erfaren dataforsker

 • Fremhev kompetanseområder som maskinlæring, statistisk modellering, naturlig språkbehandling og datavisualisering.
 • Vis frem en historie med vellykkede datavitenskapelige prosjekter.
 • Ta med eksempler på hvordan datavitenskap ble brukt til å løse et forretningsproblem.
 • Fremhev forskning eller publikasjoner relatert til datavitenskap.
 • Vis frem dine tekniske ferdigheter og programmeringsevner.
 • Beskriv suksesser innen datautvinning, dataanalyse og datarapportering.
 • Oppgi relevante sertifiseringer, utmerkelser og andre prestasjoner.
 • Beskriv eventuell erfaring med å jobbe med stordataplattformer.
 • Inkluder eventuell erfaring med cloud computing.
 • Demonstrer din evne til å kommunisere komplekse data og analyser.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis