Eksempel på CV for feltapplikasjonsingeniør (gratis guide)

Lag en CV for Field Application Engineer som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,1 (50 stemmer)

Vår artikkel med eksempler på CV-er for feltapplikasjonsingeniører gir en grundig gjennomgang av de viktigste ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for å lykkes i dette yrket. Med en omfattende guide kan du finne ut hva arbeidsgivere ser etter hos en vellykket feltapplikasjonsingeniør og hvordan du utformer en overbevisende CV som hjelper deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Ved hjelp av denne artikkelen kan du øke sjansene dine for å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Field Application Engineer?

En Field Application Engineer er en teknisk støttefunksjon som jobber med kunder, både personlig og eksternt, for å tilby tekniske løsninger, feilsøke tekniske problemer, analysere kundekrav og gi produktopplæring og -demonstrasjoner. De kan også være ansvarlige for å gi teknisk støtte i forbindelse med nye produktlanseringer og kundedrevne produktendringer. Field Application Engineers forventes å ha god forståelse for selskapets produkter og tjenester, og kan bli bedt om å anbefale og implementere prosessforbedringer.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er for feltapplikasjonsingeniører:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Field Application Engineer?

 • Gi teknisk støtte til kunder, inkludert produktdemonstrasjoner, installasjon, opplæring og feilsøking.
 • Analysere kundekrav for å identifisere potensielle løsninger og funksjoner.
 • Designe og utvikle tilpassede applikasjoner, produkter og systemer
 • Gjennomføre felttester og gi tilbakemeldinger til design- og ingeniørteamene.
 • Utarbeide teknisk dokumentasjon og gi kundestøtte
 • Forskning og evaluering av ny teknologi
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med kunder
 • Gi anbefalinger til kundene om hvordan de kan forbedre eksisterende produkter og tjenester.

Eksempel på CV for feltapplikasjonsingeniør til inspirasjon

Applikasjonsingeniør i felt

Personlige opplysninger

 • Navn: John Smith
 • Adresse: 123 Main St, Anytown, USA
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: jsmith@example.com

Sammendrag

John Smith er en dyktig og erfaren Field Application Engineer med lang erfaring i å yte teknisk støtte til kunder. Med 8 års erfaring innen ingeniørfaget er han godt kjent med feilsøking og problemløsning, og han har en evne til raskt å sette seg inn i kundenes behov og finne løsninger. Han er en trygg kommunikator og en lagspiller som utmerker seg ved å levere kvalitetsresultater og kundeservice.

Arbeidserfaring

 • Feltapplikasjonsingeniør, selskap ABC - Anytown, USA (2012 - i dag)
  • Gi teknisk støtte til kunder, inkludert feilsøking og problemløsning.
  • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med kundene og sikre kundetilfredshet.
  • Analysere kundenes krav og utvikle løsninger som dekker deres behov.
  • Gi kundene opplæring og veiledning i bruk av selskapets produkter.
 • Ingeniør, selskap XYZ - Anytown, USA (2008 - 2012)
  • Utviklet og designet nye produkter.
  • Teknisk støtte til kunder.
  • Utførte testing og kvalitetssikring av produkter.

Utdanning

 • Bachelor of Science in Engineering, Anytown University, Anytown, USA (2008)

Ferdigheter

 • Feilsøking og problemløsning
 • Kundeservice
 • Produktutvikling
 • Kvalitetssikring

Sertifiseringer

 • Sertifisert Field Application Engineer, Anytown, USA (2012)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (gode språkkunnskaper)


CV-tips for Field Application Engineer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Field Application Engineer-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne feltapplikasjonsingeniører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev teknisk kompetanse som er relevant for stillingen, for eksempel erfaring med spesifikk teknisk programvare eller kjennskap til elektronikk- eller maskintekniske prinsipper.
 • Demonstrere evne til problemløsning og feilsøking i forbindelse med kundeproblemer.
 • Inkluderer erfaring med kundeservice, for eksempel å yte teknisk støtte til kunder.
 • Beskriv om du har erfaring med å jobbe med et team eller lede et prosjekt eller team.
 • Oppgi om du har kunnskap om bransjeregler eller sikkerhetsstandarder som er relevante for jobben.


Eksempler på CV-sammendrag for feltapplikasjonsingeniører

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting er en fin måte å vise potensielle arbeidsgivere hvorfor du passer perfekt til rollen som Field Application Engineer. Her kan du fremheve dine tekniske ferdigheter, problemløsningsevner og erfaring med kundeservice. Det gir deg også en mulighet til å vise at du har kunnskap om bransjen, produktkunnskap og erfaring på området. Ved å bruke et CV-sammendrag eller -mål kan du raskt oppsummere kvalifikasjonene dine og vise potensielle arbeidsgivere at du har de nødvendige kvalifikasjonene for å lykkes i stillingen.

For eksempel:

 • Applikasjonsingeniør med mer enn 5 års erfaring innen kundesupport, produktdesign og feilsøking.
 • Erfaren Field Application Engineer med avansert problemløsning og tekniske ferdigheter. Høy kompetanse innen programmerbare logiske styringer, kommunikasjonsprotokoller og feilsøking.
 • Field Application Engineer med ekspertise innen produktutvikling, kundestøtte og programvareintegrasjon. Dokumenterte resultater når det gjelder å levere kvalitetsløsninger til rett tid.
 • Applikasjonsingeniør med over 8 års erfaring innen programvareutvikling, kundestøtte og designoptimalisering. Dyktig innen elektronisk systemdesign, feilsøking og feilsøking.
 • Svært erfaren Field Application Engineer med over 10 års erfaring innen kundeservice, systemdesign og produkttesting. Dokumenterte evner til å implementere innovative løsninger på komplekse problemer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for feltapplikasjonsingeniøren din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en applikasjonsingeniør av flere grunner. For det første er det den beste måten for en søker å vise hvilke kvalifikasjoner og erfaringer vedkommende har opparbeidet seg gjennom karrieren. I denne delen kan søkeren fremheve sine suksesser og vise at han eller hun har kvalifikasjonene og erfaringen som skal til for å lykkes i stillingen. I tillegg vil en sterk erfaringsdel hjelpe arbeidsgiveren til raskt å identifisere de best kvalifiserte søkerne og gjøre det enklere å vurdere kvalifikasjonene deres. Til slutt kan en sterk erfaringsdel også hjelpe arbeidsgiveren til å ta en mer informert beslutning om søkerens egnethet for stillingen.

For eksempel:

 • Utviklet fastvare- og maskinvarearkitekturer for ulike produkter, blant annet innebygde systemer, trådløse systemer og andre automatiserte produkter.
 • Vi ga teknisk støtte til kunder og interne team og hjalp dem med feilsøking og problemløsning.
 • Utførte felttesting av produkter for å sikre at de var i samsvar med forskrifter og bransjestandarder.
 • Opprettelse og vedlikehold av produktdokumentasjon og teknisk dokumentasjon.
 • Utviklet og vedlikeholdt kunderelasjoner og ga teknisk støtte i salgsprosessen.
 • Bistod i design og utvikling av nye produkter og prosesser.
 • Utførte systemintegrasjon og feilsøking av komplekse tekniske problemer.
 • Har gitt teknisk opplæring til internt og eksternt personell.
 • Utførte forskning og utvikling for å identifisere og implementere ny teknologi.
 • Løste kundeklager og identifiserte potensielle forbedringsområder.


Eksempel på utdannelse for Field Application Engineer CV

En Field Application Engineer må vanligvis ha en bachelorgrad innen et ingeniørfag, for eksempel elektroteknikk, datateknikk eller maskinteknikk. I tillegg er det ofte en fordel med erfaring fra bransjen. Applikasjonsingeniører bør også ha en solid forståelse av maskin- og programvare, samt erfaring med teknisk support og kundeservice.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Field Application Engineer:

 • Bachelor of Science i elektroteknikk, University of XYZ, XYZ, USA, 2019
 • Utdanningssertifikat i innebygd systemdesign, XYZ University, XYZ, USA, 2017
 • Sertifisering i elektronikk og kommunikasjon, XYZ Institute, XYZ, USA, 2016
 • Diplom i informatikk og ingeniørfag, XYZ Institute, XYZ, USA, 2014


Applikasjonsingeniørens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Field Application Engineer fordi det gir arbeidsgivere en forståelse av kandidatens tekniske evner og ferdigheter. Ferdighetene bør være spesifikke for ingeniørfaget og illustrere kandidatens kunnskap, erfaring og ekspertise. Eksempler på ferdigheter kan være feilsøking, feilsøking, design, programmering og analyse. Ved å vise disse ferdighetene kan arbeidsgiveren finne ut om kandidaten passer til stillingen og er i stand til å oppfylle jobbkravene.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Problemløsning
 3. Lederskap
 4. Teamarbeid
 5. Organisatorisk
 6. Mellommenneskelig
 7. Tilpasningsevne
 8. Tidshåndtering
 9. Kreativ tenkning
 10. Forhandlingsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Kretskonstruksjon
 2. Programvareutvikling
 3. Innebygd programmering
 4. Feilsøking av systemer
 5. Dataanalyse
 6. Systemintegrasjon
 7. Prosjektledelse
 8. Teknisk skriving
 9. Testing av maskinvare
 10. Feilsøking


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en feltapplikasjonsingeniør

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Field Application Engineer

 • Fremhev viktige tekniske ferdigheter, for eksempel kunnskap om applikasjonstekniske prosesser, designprinsipper og produktutvikling.
 • Vis at du kan feilsøke og feilsøke applikasjoner på en effektiv måte.
 • Vis at du har erfaring med å samarbeide med kunder og ulike team.
 • Oppgi din erfaring med opplæring og teknisk support.
 • Fremhev dine kommunikasjons- og problemløsningsferdigheter.
 • Demonstrer din kunnskap om kundekrav og markedstrender.
 • Vis at du forstår produktets livssyklus og de nyeste teknologitrendene.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis