Eksempel på CV for flyinstruktør (gratis guide)

Lag en flyinstruktør-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (30 stemmer)

Er du på utkikk etter en karriere som flyinstruktør? I denne artikkelen finner du et omfattende eksempel på en flyinstruktør-CV som kan hjelpe deg med å lage din egen. Denne artikkelen gir deg tips og råd om hvordan du lager en CV som gjør at du blir lagt merke til og skiller deg ut fra konkurrentene. I tillegg får du innsikt i hva potensielle arbeidsgivere ser etter hos en flyinstruktør.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en flyinstruktør?

En flyinstruktør er ansvarlig for å undervise og trene opp flyelever i bruk av fly. Flyinstruktøren må ha kunnskap om flygingens prinsipper, luftfartsbestemmelser og betjening av fly. Flyinstruktører må også kunne kommunisere effektivt med elevene, vurdere deres fremgang og gi tilbakemeldinger og veiledning. Flyinstruktører kan også gi briefinger før og etter flyging, samt sikkerhetsinstruksjoner.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for flyinstruktører:

Hvilke ansvarsområder har en flyinstruktør?

 • Undervise studentene i samsvar med godkjent pensum.
 • Evaluere studentenes fremgang og gi tilbakemeldinger
 • Utvikle og gjennomføre effektive undervisningsplaner
 • Oppmuntre og motivere elevene
 • Overvåke elevenes sikkerhet og risikohåndtering i flyet
 • Sikre at elevenes flytid er i samsvar med kravene i FAAs regelverk.
 • Føre nøyaktig oversikt over studentenes fremgang
 • Holde seg oppdatert på alle FAA-forskrifter og -prosedyrer
 • Gjennomføre briefinger med studentene før og etter flyging.
 • Angi nødprosedyrer i tilfelle feil på flyet.
 • Utføre flyvedlikehold etter behov

Eksempel på CV for flyinstruktører til inspirasjon

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Smith
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
 • Tlf: 555-555-5555
 • E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag:John Smith er en svært erfaren flyinstruktør med over 10 års erfaring fra flybransjen. Han har en omfattende bakgrunn innen flyoperasjoner, vedlikehold og sikkerhet, og har en rekke sertifiseringer fra FAA. Han er opptatt av å tilby den høyeste standarden for instruksjon og sikkerhet for alle sine elever.

Arbeidserfaring:

 • Flyinstruktør, Anytown Aviation, Anytown, USA (2015-nåværende)
 • Flyinstruktør, Anywhere Aviation, Anywhere, USA (2013-2015)
 • Flyinstruktør, Everywhere Aviation, Everywhere, USA (2011-2013)

Utdanning:

 • Flyselskapets transportflygersertifikat, FAA (2010)
 • Kommersielt flysertifikat, FAA (2008)
 • Bachelor of Science i luftfart, Anytown University (2006)

Ferdigheter:

 • Flyoperasjoner
 • Vedlikehold av fly
 • Sikkerhetsstyring
 • Flyinstruksjon

Sertifiseringer:

 • Flyselskapets transportflygersertifikat (ATP), FAA
 • Kommersielt flysertifikat, FAA
 • Flyinstruktørsertifikat, FAA
 • Instrumentflyinstruktørsertifikat, FAA
 • Sertifikat som flyinstruktør for flere motorer, FAA

Språk: EngelskCV-tips for flyinstruktører

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for flyinstruktører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne flyinstruktører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

.

 • Fremhev eventuell spesialkompetanse, for eksempel opplæring i spesialfly eller arbeid med internasjonale studenter.
 • Legg ved en liste over kvalifikasjoner og sertifiseringer, for eksempel sertifikat som kommersiell pilot og flyinstruktør.
 • Oppgi hvilken erfaring du har med opplæring og instruksjon av nye piloter.
 • Beskriv hvordan du skaper et positivt og produktivt læringsmiljø.
 • Oppgi eventuelle tilleggsoppgaver, for eksempel forskning og utvikling av nytt kursmateriell.


Eksempler på CV-sammendrag for flyinstruktører

Et CV-sammendrag for flyinstruktører kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og fange oppmerksomheten til de som ansetter deg. Det gir deg muligheten til å fremheve de kvalifikasjonene og erfaringene som gjør deg til den ideelle kandidaten for jobben. Et godt CV-sammendrag eller -mål bør inneholde kvalifikasjoner, erfaring og eventuelle spesielle ferdigheter du har som kan være verdifulle for arbeidsgiveren. Den bør også tydelig vise hvorfor du er den beste kandidaten til jobben, noe som gjør deg til en mer ettertraktet kandidat.

For eksempel:

 • Erfaren flyinstruktør med mer enn 10 års erfaring fra undervisning og ledelse innen luftfart. Dokumenterte evner til å gi effektiv opplæring i flyoperasjoner, sikkerhet og ytelse.
 • Høyt motivert flyinstruktør med 15 års erfaring innen undervisning og pilotering. Har utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter for å legge til rette for effektiv undervisning.
 • Flyinstruktør med 20 års erfaring innen ledelse og instruksjon av fly. Dyktig til å undervise og veilede elever i sikker og kompetent flyging.
 • Dyktig flyinstruktør med over 10 års erfaring med undervisning i luftfart og flyoperasjoner. Dyktig til å gi klare og konsise instruksjoner til elevene.
 • Erfaren flyinstruktør med over 15 års erfaring som lærer og pilot. Ekspert i å utvikle og gjennomføre effektive opplæringsprogrammer for elever.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i flyinstruktør-CV-en din

Det er viktig av flere grunner at en flyinstruktør-CV inneholder en fyldig erfaringsdel. For det første viser det potensielle arbeidsgivere at du har den nødvendige bakgrunnen og kunnskapen til å lære andre å fly. Det viser også at du kan vise til gode resultater innen flyinstruksjon. I tillegg gir det arbeidsgivere et inntrykk av din undervisningsstil og tilnærming til flyinstruksjon. Til slutt kan en sterk erfaringsdel bidra til å skille deg ut fra andre søkere og gjøre at CV-en din skiller seg ut.

For eksempel:

 • Instruerte over 200 elever i en rekke flymanøvrer i en rekke forskjellige fly.
 • Instruksjon i flynavigasjon, flygekontrollprosedyrer og flysikkerhetsbestemmelser.
 • Utviklet og implementert et effektivt opplæringsprogram for nye piloter.
 • Fører nøyaktig oversikt over elevenes fremgang, inkludert flylogger og opplæringsplaner.
 • Vurderte hver enkelt elevs ferdighetsnivå og ga individuell opplæring etter behov.
 • Undervist i avanserte flymanøvrer som instrumentinnflyging og spinn.
 • Utførte inspeksjoner av fly før flyging og kontrollerte flyenes luftdyktighet.
 • Utførte analyser etter flyvningen sammen med studentene for å se på fremgangen deres.
 • Mentorskap og veiledning av studenter gjennom hele opplæringsløpet.
 • Holdt engasjerende forelesninger i klasserommet om emner som flysystemer og aerodynamikk.


Eksempel på CV for flyinstruktørutdanning

En flyinstruktør må ha et gyldig kommersielt flysertifikat og et instruktørsertifikat utstedt av Federal Aviation Administration. Instruktøren må også ha minst 500 timers flytid og minst 250 timers erfaring med flyinstruksjon. I tillegg må instruktøren ha en grundig forståelse av flysystemer, navigasjon og aerodynamikk, samt inngående kjennskap til FAAs regler og forskrifter.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for flyinstruktører:

 • Bachelorgrad i luftfartsvitenskap, University of North Carolina, 2017
 • FAA-sertifisert flyinstruktør, 2020
 • Kompetansesertifikat for flyinstruksjon, 2020
 • Mesterbrev i vedlikehold av luftfartøy, 2019
 • Avansert opplæring i flysikkerhet, 2018


Flyinstruktørkompetanse til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en flyinstruktør-CV fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere dine kvalifikasjoner og ferdigheter. Det gir også arbeidsgivere en idé om hva du kan og hvordan du kan passe inn i deres organisasjon. Ved å gi arbeidsgivere en liste over kvalifikasjonene dine kan du vise at du har erfaring og kunnskap innen luftfart. Ved å inkludere ferdigheter i CV-en kan du dessuten skille deg ut fra andre søkere. Eksempler på ferdigheter du kan inkludere i en flyinstruktør-CV, er flysikkerhet, flysystemer, aerodynamikk, flybestemmelser og flymanøvrer.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. lederskap
 3. Organisering
 4. Tidsstyring
 5. Problemløsning
 6. Tålmodighet
 7. Tilpasningsevne
 8. Instruksjon
 9. Vurdering
 10. Veiledning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Kunnskap om luftfart
 2. Instruksjon av piloter
 3. Flyplanlegging
 4. Navigasjon i luftrommet
 5. Flysikkerhet
 6. Nødprosedyrer
 7. Vedlikehold av fly
 8. Flygetrening
 9. Radiokommunikasjon
 10. Flysimulering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for flyinstruktører

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en flyinstruktør

 • Fremhev din erfaring med å lære elever å fly
 • Demonstrere din kunnskap om flysikkerhet og regelverk
 • Oppgi eventuell spesialisert erfaring, for eksempel fra arbeid med en bestemt flytype.
 • Inkluder sertifiseringer, for eksempel FAA-sertifisert flyinstruktør.
 • Oppgi eventuelle andre relevante kvalifikasjoner, som for eksempel førstehjelpssertifikat.
 • Vis tydelig at du er dyktig til å kommunisere, løse problemer og ta beslutninger.
 • Beskriv din erfaring med å yte kundeservice til studenter

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis