Eksempel på CV for flytekniker (gratis guide)

Lag en flytekniker-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for flytekniker
Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (161 stemmer)
Eksempel på CV for flytekniker

Er du flytekniker og på utkikk etter en ny jobb? Vår artikkel med eksempler på CV-er for flyteknikere kan hjelpe deg med å skrive en god CV som skiller deg ut fra konkurrentene. Artikkelen gir deg tips og råd om hvordan du skriver en god CV som fremhever kompetansen og erfaringen din, samt trinnvise instruksjoner om hvordan du formaterer og strukturerer CV-en. Les videre for å lære mer om hvordan du lager en imponerende CV for flyteknikere.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en flytekniker?

En flytekniker er ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av flyets komponenter og systemer. Dette kan omfatte grunnleggende feilsøking, inspeksjon av komponenter og planlagt vedlikehold. Flyteknikere kan også ha ansvar for å utføre service på motorer og andre flysystemer, og utføre reparasjoner på hydrauliske, elektriske og mekaniske systemer.


Hva er noen av ansvarsområdene til en flytekniker?

 • Inspisere og teste flykomponenter som landingsstell, hydraulikk og avisingssystemer.
 • Diagnostisere funksjonsfeil i mekaniske, hydrauliske og avioniske systemer.
 • Reparere, justere og skifte ut komponenter som ikke fungerer som de skal.
 • Utføre forebyggende vedlikehold
 • Installere, justere og teste flysystemer som motorer, bremser og radiosystemer.
 • Føre nøyaktige registre over vedlikeholds- og reparasjonsarbeider
 • Overholde sikkerhetsforskrifter, selskapets retningslinjer og produsentens spesifikasjoner.

Eksempel på CV for flytekniker til inspirasjon

Flytekniker

John Doe er en erfaren flytekniker med 5 års erfaring fra luftfartsindustrien. Han har lang erfaring med vedlikehold, reparasjoner og inspeksjoner av fly. Han har en Associate's degree i luftfartsteknologi og er sertifisert i ulike flysystemer.

Arbeidserfaring

 • Flytekniker, ABC Aerospace Company, 2015-2020
  • Utførte inspeksjoner og reparasjoner på kommersielle og militære fly.
  • Feilsøkte og reparerte flysystemer og -komponenter.
  • Utførte planlagt og ikke-planlagt vedlikehold på fly.
 • Vedlikeholdstekniker, XYZ Aerospace Company, 2013-2015
  • Utførte inspeksjoner og reparasjoner på kommersielle og militære fly.
  • Feilsøkte og reparerte flysystemer og -komponenter.
  • Utførte planlagt og ikke-planlagt vedlikehold på fly.

Utdanning

 • Associate's degree i luftfartsteknologi, ABC Technical Institute, 2013

Kompetanse

 • Vedlikehold av fly
 • Reparasjon og inspeksjon
 • Feilsøking og problemløsning
 • Organisering og planlegging

Sertifiseringer

 • Sertifikat for flyskrog og motorfabrikk
 • FAA-inspeksjonsautorisasjon
 • Vedlikehold av flysystemer

Språk

 • Engelsk
 • Spansk


CV-tips for flytekniker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for flyteknikere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne flyteknikere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuelle sertifiseringer eller kvalifikasjoner du har oppnådd i forbindelse med vedlikehold eller reparasjon av fly.
 • Oppgi om du har erfaring fra arbeid med spesifikke fly eller komponenter.
 • Husk å ta med eventuelle sikkerhetsrelaterte kurs eller opplæring du har tatt.
 • Fremhev eventuell erfaring med datastyrte datasystemer knyttet til flyvedlikehold.
 • Ta med eventuelle spesialkunnskaper på områder som hydraulikk, motorer, elektriske systemer og avionikk.


Eksempler på CV-sammendrag for flytekniker

CV-sammendraget for flyteknikere er en viktig del av CV-en fordi det gir arbeidsgiveren en kortfattet oversikt over kvalifikasjonene og erfaringene dine. Denne delen bør legge vekt på hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du bør vurderes for stillingen. Den bør også fremheve eventuelle spesielle ferdigheter du har som kan være til nytte for arbeidsgiveren. Ved å legge vekt på kvalifikasjonene dine og fremheve de spesifikke ferdighetene arbeidsgiveren er ute etter, kan sammendraget eller målsetningen din hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og øke sjansene dine for å få jobben.

For eksempel:

 • Flittig flytekniker med over 5 års erfaring med inspeksjon og vedlikehold av flymotorer. Dyktig til å lese og tolke flydokumenter og håndbøker.
 • Svært kunnskapsrik flytekniker med over 7 års erfaring innen vedlikehold og reparasjon av fly. Dokumenterte evner til å feilsøke komplekse flysystemer.
 • Resultatorientert flytekniker med over 10 års erfaring innen service og reparasjon av fly. Sterk bakgrunn innen inspeksjon og installasjon av flykomponenter.
 • Erfaren flytekniker med bred kompetanse innen vedlikehold og reparasjon av fly. Dyktig i bruk av en rekke verktøy og utstyr.
 • Motivert flytekniker med mer enn 5 års erfaring innen service og reparasjon av fly. Dokumenterte evner til å tolke komplekse flymanualer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til flyteknikeren din

Flyteknikere spiller en viktig rolle i å holde flyindustrien i gang. Derfor er det viktig å fremheve din erfaring på dette feltet i CV-en. En sterk erfaringsdel i en flytekniker-CV gir deg mulighet til å vise frem dine ferdigheter, kunnskaper og ekspertise, og viser potensielle arbeidsgivere at du er den rette personen for jobben. En sterk erfaringsdel viser også hvordan du har vokst og utviklet deg i faget ditt, og hvordan du kan bruke kunnskapen din i jobben du søker på. Kort sagt, en sterk erfaringsdel i flytekniker-CV-en din er avgjørende for å gjøre et godt førsteinntrykk på arbeidsgiveren og øke sjansene dine for å få jobben.

For eksempel:

 • Utførte alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på fly i samsvar med FAAs forskrifter.
 • Feilsøkte og vedlikeholdt ulike flysystemer, inkludert motorer, elektriske systemer og avionikk.
 • Installerte, inspiserte og reparerte flykomponenter som motorer, landingsstell og flykontrollsystemer.
 • Utførte rutinemessig vedlikehold, inspeksjoner og reparasjoner på fly.
 • Utførte reparasjoner og utskiftninger av flymotorer etter behov.
 • Utførte tester på flysystemer for å sikre at de fungerer som de skal.
 • Nøyaktig registrering og loggføring av alt vedlikehold og alle reparasjoner på flyet.
 • Utførte inspeksjoner før og etter flyging for å sikre at flyene er i flysikker stand.
 • Bistod ved reparasjon og vedlikehold av fly ved behov.
 • Ved behov ga han teknisk veiledning og instruksjon til andre flyteknikere.


Eksempel på utdanning i CV for flytekniker

Flyteknikere må ha videregående skole eller tilsvarende, samt spesialisert opplæring i flymekanikk. Avhengig av hvilken type fly de jobber med, kan det også være nødvendig med sertifisering fra Federal Aviation Administration (FAA). Denne opplæringen omfatter vanligvis kurs i flysystemer og -komponenter, feilsøking og vedlikehold av fly, flyinspeksjon og flysikkerhet. I tillegg må flyteknikere ha god kjennskap til datamaskiner og programvare for luftfart.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en flytekniker:

 • Diplom i flyvedlikeholdsteknikk, ABC Technical Institute, ABC City, XYZ, 2018
 • Sertifikat i flyvedlikehold, ABC Technical Institute, ABC City, XYZ, 2016
 • Sertifikat i luftfartssikkerhet, ABC Technical Institute, ABC City, XYZ, 2016
 • Vitnemål fra videregående skole, ABC High School, ABC City, XYZ, 2014


Flyteknikerens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en flytekniker fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere hvilke evner du har og hvordan du kan bidra til teamet. Det viser også at du har den kunnskapen og de kvalifikasjonene som er nødvendige for å utføre oppgavene som er knyttet til stillingen. Eksempler på ferdigheter er feilsøking, vedlikehold og reparasjon av flysystemer, inspeksjon, testing og vedlikehold av flykomponenter og kunnskap om luftfartsbestemmelser og -standarder.

Myke ferdigheter:

 1. Feilsøking
 2. Multitasking
 3. Oppmerksomhet på detaljer
 4. Sikkerhetsbevissthet
 5. Teknisk kunnskap
 6. Kritisk tenkning
 7. Problemløsning
 8. Fleksibilitet
 9. Teamarbeid
 10. Tidshåndtering
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Vedlikehold av fly
 2. Reparasjon av avionikk
 3. Feilsøking
 4. Elektriske systemer
 5. Hydrauliske systemer
 6. Pneumatiske systemer
 7. Sveising/fabrikasjon
 8. Inspeksjon/testing
 9. Oppdatering av loggbok
 10. Bruk av verktøy


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for flyteknikere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en flytekniker

 • Fremhev eventuelle sertifiseringer og lisenser knyttet til vedlikehold og reparasjon av fly.
 • Inkluderer erfaring med en rekke flykomponenter og -systemer.
 • Demonstrere kunnskap om flysikkerhetsprotokoller og -prosedyrer.
 • Nevn eventuelle ferdigheter innen problemløsning eller feilsøking.
 • Beskriv eventuelle erfaringer med å håndtere kunder eller leverandører.
 • Fremhev eventuelle erfaringer med forebyggende vedlikehold
 • Vise at du har bakgrunn fra flyinspeksjoner
 • Oppgi eventuell erfaring med føring av flyjournaler
 • Oppgi eventuell kunnskap om bestilling av flydeler

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis