Eksempel på CV for forskningsassistent (gratis guide)

Lag en CV for forskningsassistenter som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for forskningsassistent
Gjennomsnittlig vurdering: 4,1 (141 stemmer)
Eksempel på CV for forskningsassistent

Er du på utkikk etter en jobb som forskningsassistent? I så fall trenger du en CV som er skreddersydd for stillingen du søker på. Vårt eksempel på en CV for vitenskapelig assistent gir deg en omfattende guide til hvordan du kan lage en CV som skiller deg ut fra konkurrentene. Med tips om hvordan du fremhever kompetansen og erfaringen din på en effektiv måte, og hvilke avsnitt du bør inkludere, kan du være sikker på at CV-en din blir perfekt for jobben du søker på.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en forskningsassistent?

En forskningsassistent er en fagperson som samarbeider med forskere for å hjelpe dem med å planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter. De kan ha ansvar for en rekke oppgaver, som å gjennomføre litteraturstudier, samle inn og analysere data, skrive rapporter og forberede presentasjoner. De kan også gi administrativ støtte, som å administrere databaser, arkivere dokumenter og administrere budsjetter.


Hvilke ansvarsområder har en forskningsassistent?

 • Gjennomføre undersøkelser og samle inn data
 • Utarbeide forskningsartikler, rapporter og presentasjoner
 • Analysere data og presentere funn
 • Bistå med søknader om støtte
 • Yte teknisk og administrativ støtte
 • Utvikling av forskningsprotokoller og -metoder
 • Hjelpe til med laboratoriedrift og eksperimenter
 • Vedlikehold av databaser og registre
 • Bistå i evalueringen av forskningsprosjekter
 • Organisering og håndtering av forskningsmateriale
 • Opprette og oppdatere forskningsdokumenter

Eksempel på CV for forskningsassistenter til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: 555-555-5555 555-555-5555
E-post: janedoe@example.com

Sammendrag:
Jane Doe er en motivert og hardtarbeidende forskningsassistent med 5 års erfaring innen forskning, dataanalyse og rapportskriving. Hun behersker en rekke forskningsverktøy og har et skarpt øye for detaljer. Jane er opptatt av å bruke sine forskningsevner til å hjelpe teamet sitt med å nå sine mål.

Arbeidserfaring:

 • Forskningsassistent, ABC Research Company, Anytown, USA, 2015-2020
  • Utført omfattende forskning innen ulike emner, blant annet psykologi, sosiologi, økonomi og næringsliv.
  • Utarbeidet presentasjoner og rapporter basert på forskningsresultater
  • Analyserte data og identifiserte mønstre og trender
 • Forskningsassistent, XYZ Research Institute, Anytown, USA, 2010-2015
  • Utført forskning og analyse av folkehelserelaterte emner.
  • Opprettelse og vedlikehold av detaljerte databaser for enklere dataanalyse.
  • Bistått i utviklingen av forskningsprotokoller og etiske retningslinjer.

Utdanning:
Bachelor of Science i psykologi, Anytown University, Anytown, USA, 2010

Ferdigheter:

 • Forskning
 • Dataanalyse
 • Databaseadministrasjon
 • Rapportskriving
 • Utvikling av presentasjoner
 • Etisk etterlevelse

Sertifiseringer:
Sertifisert forskningsanalytiker, ABC Association, 2019

Språk:
Engelsk (flytende), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for forskningsassistent

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en Research Assistant-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne forskningsassistenter - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev forskningserfaring og tekniske ferdigheter.
 • Inkluder relevante kurs, for eksempel dataanalyse og statistiske metoder.
 • Inkluder eventuell relevant erfaring med datainnsamling, dataregistrering eller programmering.
 • Fokuser på din evne til å jobbe selvstendig og som en del av et team.
 • Ta med eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt for forskningen din.


Eksempler på CV-sammendrag for forskningsassistenter

Et sammendrag av CV-en for forskningsassistenter er en fin måte å vise arbeidsgivere at du er en motivert og organisert person som er i stand til å utføre forskning og andre oppgaver. Det kan også hjelpe dem med å se hvilke karrieremål du har og hvordan de kan hjelpe deg med å nå dem. Det er også en fin måte å vise frem prestasjoner og erfaringer som gjør deg til en ideell kandidat for stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren forskningsassistent med mer enn 5 års erfaring innen datainnsamling og analyse. Dyktig innen forskningsdesign, utvikling av spørreundersøkelser og statistisk analyse.
 • Nyutdannet høyskolekandidat med en grad i psykologi og sterke forskningsevner. Vi søker erfaring med utvikling av spørreundersøkelser og dataanalyse for å støtte forskningsprosjekter.
 • Godt organisert og motivert forskningsassistent med mer enn 3 års erfaring innen dataregistrering og utvikling av spørreundersøkelser. Har gode ferdigheter innen forskning og dataanalyse.
 • Detaljorientert forskningsassistent med gode evner til å organisere og styre tiden. Erfaring med utvikling av spørreundersøkelser og dataregistrering.
 • Forskningsassistent med mer enn 5 års erfaring med å gi støtte til forskningsprosjekter. Dyktig i dataanalyse, rapportskriving og utvikling av spørreundersøkelser.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for forskningsassistenter

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for forskningsassistenter av flere grunner. For det første gir det potensielle arbeidsgivere et klart bilde av dine faglige kvalifikasjoner. Den viser at du er i stand til å gjennomføre forskning, analysere data og produsere resultater på en effektiv måte. I tillegg viser den ditt engasjement for forskningsfeltet, din dedikasjon til forskningsprosessen og din vilje til å oppnå best mulige resultater. Til slutt kan den bidra til å demonstrere din kunnskap og ekspertise på området, noe som kan hjelpe deg med å skille deg ut blant andre søkere.

For eksempel:

 • Utførte statistiske analyser av store datasett for å identifisere trender og sammenhenger i dataene.
 • Ledet forskningsprosjekter fra start til slutt for å sikre at tidsfrister ble overholdt og mål ble nådd.
 • Bistått i utviklingen av undersøkelsesinstrumenter, kvalitative og kvantitative forskningsstudier og litteraturgjennomganger.
 • Samarbeidet med kolleger for å utvikle forskningsstrategier og datainnsamlingsteknikker.
 • Gjennomført litteraturgjennomganger og sammenfattet funnene for å evaluere aktuelle trender og bevis.
 • Analyserte kvantitative og kvalitative data for å identifisere viktige innsikter og trender.
 • Utviklet metoder for å spore og rapportere om forskningsfremdrift til interessenter.
 • Administrerte forskningsdatabaser og sørget for at dataene var nøyaktige og fullstendige.
 • Utarbeidet presentasjoner og rapporter som oppsummerer forskningsresultater.
 • Støtte til forskerteam, inkludert rekruttering av deltakere og datainnsamling.


Eksempel på utdannelse for forskningsassistent

En forskningsassistent trenger vanligvis minst en bachelorgrad i et fagområde som er relatert til forskningen de skal bistå med. Relevante fagområder for forskningsassistenter kan være sosiologi, psykologi, folkehelse, antropologi, biologi, kjemi, statistikk, økonomi eller matematikk. I noen tilfeller kan det være nødvendig med en mastergrad eller til og med en doktorgrad.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for forskningsassistenter:

 • Bachelor of Science i biologi, University of Texas, Austin, TX - 2020
 • Associate of Science i kjemi, Santa Monica College, Santa Monica, California - 2018
 • Sertifisert forskningsassistent, Harvard University, Cambridge, MA - 2019


Forskningsassistentens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for forskningsassistenter fordi det gir potensielle arbeidsgivere et bedre inntrykk av dine evner og kvalifikasjoner for jobben. Ferdighetene bør være tilpasset den spesifikke stillingen du søker på, og stillingsbeskrivelsen bør være en rettesnor for hvilke ferdigheter du bør ta med. Eksempler på ferdigheter som kan være aktuelle for en stilling som forskningsassistent, er: dataanalyse, forsknings- og rapportskriving, forskningsmetodikk, prosjektledelse, dataregistrering og databaseadministrasjon.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Tidshåndtering
 4. Problemløsning
 5. Kommunikasjon
 6. Samarbeid
 7. Oppmerksomhet på detaljer
 8. Dataanalyse
 9. Forskningsferdigheter
 10. Mellommenneskelige ferdigheter
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Dataanalyse
 2. Statistisk modellering
 3. Forskningsdesign
 4. Utforming av undersøkelser
 5. Datainnsamling
 6. Tolkning av data
 7. Håndtering av databaser
 8. Kvantitativ analyse
 9. Litteraturgjennomgang
 10. Datautvinning


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for forskningsassistenter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for forskningsassistenter

 • Fremhev relevant forskningserfaring, for eksempel fra laboratorieforskning eller klinisk forskning.
 • Redegjør for eventuelle vurderinger, datainnsamlinger og analyser du har gjennomført.
 • Inkluderer relevante ferdigheter som problemløsning, kritisk tenkning og dataanalyse.
 • Nevn eventuelle priser, utmerkelser eller publikasjoner du har mottatt.
 • Demonstrere kunnskap om forskningsprotokoller og -prosedyrer
 • Ta med alle relevante sertifiseringer eller sertifiseringer du har oppnådd.
 • Oppgi eventuelle relevante datakunnskaper, f.eks. databasehåndtering eller statistikkprogramvare.
 • Beskriv eventuelle spesielle prosjekter du har arbeidet med
 • Fortell om eventuelle lederroller du har hatt
 • Fremhev eventuell erfaring med skriving eller redigering.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis