Eksempel på CV for instruktører (gratis guide)

Lag en instruktør-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på instruktør-CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (136 stemmer)
Eksempel på instruktør-CV

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for instruktører! Her finner du en komplett guide til hvordan du skriver en effektiv og overbevisende CV for en instruktørstilling. Vi gir deg tips og råd om hvordan du kan fremheve kvalifikasjonene og erfaringene dine for jobben. Vi gir deg også et eksempel på en instruktør-CV, slik at du kan bruke den som mal når du skal lage din egen. Uansett om du er ny eller erfaren instruktør, vil denne artikkelen hjelpe deg med å lage en imponerende CV som potensielle arbeidsgivere vil legge merke til.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en instruktør?

En lærer er en person som underviser og veileder elever, vanligvis i et klasserom. En lærer er ansvarlig for å planlegge, organisere og gjennomføre hensiktsmessig undervisning som dekker behovene til elevene i klassen. Læreren gir også tilbakemelding og vurdering av elevenes læring og skaper et positivt læringsmiljø som bidrar til at elevene lykkes.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for instruktører:

Hvilke ansvarsområder har en instruktør?

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning i ulike klasser.
 • Tildeling og vurdering av lekser, prøver og andre oppgaver.
 • Utarbeide og håndheve klasseromsregler.
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP) for elever med særskilte behov.
 • Rådgivning og veiledning av studenter.
 • Opprettholde nøyaktige elevregistre.
 • Møte med elevenes foreldre og foresatte.
 • Tilrettelegging for elevenes læring i klasserommet.
 • Delta på faglige utviklingssamlinger.
 • Vurdering av elevenes prestasjoner.
 • Samarbeid med andre medarbeidere.

Eksempel på instruktør-CV til inspirasjon

Instruktør

Navn: John Doe

Adresse: 123 Street, by, stat, postnummer

Telefon: (123) 456-7890

E-post: john.doe@example.com

John Doe er en erfaren instruktør med dokumenterte resultater. Han er en svært motivert person med utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. Han har en lidenskap for undervisning og veiledning av studenter, noe som gjør ham til en ideell kandidat til enhver undervisningsstilling.

Arbeidserfaring

 • Instruktør, ABC Institute, by, delstat (2017-nåværende)
 • Underviste i ulike emner, blant annet matematikk, naturfag og engelsk.
 • Utviklet kursplaner og leksjonsplaner for studentene.
 • Vurderte studentenes prestasjoner og ga tilbakemeldinger
 • Veiledet studenter i akademiske og personlige spørsmål

Utdanning

 • Master i pedagogikk, University of California (2016)
 • Bachelor i matematikk, University of California (2012)

Kompetanse

 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Sterke problemløsnings- og analyseferdigheter
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office-pakken og pedagogisk programvare

Sertifiseringer

 • Undervisningssertifikat, delstaten California (2016)
 • Førstehjelpssertifikat, American Red Cross (2015)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (gode språkkunnskaper)


CV-tips for instruktører

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en instruktør-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne instruktører - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev de viktigste ferdighetene og erfaringene
 • Legg vekt på resultater fra tidligere undervisningserfaringer.
 • Inkluder sertifiseringer og eventuelle relevante kvalifikasjoner
 • Husk å oppgi eventuelle andre språk eller spesialiseringer.
 • Fokus på relevante kurs eller workshops for faglig utvikling


Eksempler på CV-sammendrag for instruktører

Et CV-sammendrag eller en målsetting er en viktig del av instruktørens CV, da det fremhever instruktørens viktigste styrker og kvalifikasjoner. Det gir instruktøren mulighet til å vise frem sin arbeidserfaring, utdanningsbakgrunn og eventuelle spesielle ferdigheter eller egenskaper som gjør at vedkommende skiller seg ut fra konkurrentene. Det er dessuten det første arbeidsgiveren leser når de går gjennom en CV, og det kan være avgjørende for om vedkommende blir innkalt til intervju. Derfor er det viktig å lage et CV-sammendrag eller en CV-målsetting som er velskrevet og tilpasset stillingen instruktøren søker på.

For eksempel:

 • Svært erfaren instruktør med mer enn 10 års undervisningserfaring fra barneskolen og ungdomsskolen. Dokumenterte resultater når det gjelder å skape engasjerende leksjoner og inspirere elevene til å nå sitt fulle potensial.
 • Dyktig instruktør med mer enn 5 års erfaring fra høyere utdanning. Lidenskapelig opptatt av å skape et engasjerende læringsmiljø og hjelpe studentene med å bruke kunnskapen sin i praktiske situasjoner.
 • Dyktig instruktør med 7 års erfaring fra undervisning i ulike klasserom. Ekspertise i å utforme engasjerende leksjoner og gi individuell undervisning til elevene.
 • Resultatorientert instruktør med mer enn 3 års erfaring med å undervise voksne elever. Har et sterkt engasjement for å hjelpe elevene med å nå sine utdanningsmål.
 • Engasjert instruktør med mer enn 5 års undervisningserfaring fra videregående skole. Fokuserer på å gi elevene de verktøyene de trenger for å lykkes i og utenfor klasserommet.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i instruktør-CV-en din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en instruktør-CV for å vise frem dine pedagogiske ferdigheter og din yrkesbakgrunn. Denne delen bør brukes til å fremheve de ferdighetene og kunnskapene du har tilegnet deg i løpet av din lærerkarriere. Den bør også inneholde eventuell spesialopplæring du har gjennomført, og eventuelle utmerkelser eller sertifiseringer du har fått. Ved å lage en sterk erfaringsdel kan du vise potensielle arbeidsgivere at du har de kvalifikasjonene som trengs for å være en effektiv instruktør. I tillegg kan denne delen hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Det kan også hjelpe arbeidsgivere til å få en bedre forståelse av hvorfor du er den rette kandidaten til stillingen.

For eksempel:

 • Undervisning i engelsk som andrespråk for internasjonale studenter på en privat språkskole.
 • Utviklet og gjennomført leksjonsplaner for studenter i et klasserom på en høyskole.
 • Underviste studenter i en rekke emner som lesing, skriving og matematikk.
 • Gi individuell veiledning og støtte til elevene for å hjelpe dem med å nå målene sine.
 • Vurderte studentenes fremgang og ga veiledning og tilbakemeldinger for å sikre at de lykkes.
 • Skapte et positivt læringsmiljø som fremmer engasjement og samarbeid.
 • Bruk av ulike undervisningsmetoder og -materiell for å imøtekomme ulike læringsstiler.
 • Utviklet og implementert strategier for å fremme elevenes deltakelse i aktiviteter.
 • Fører oversikt over elevenes oppmøte og fremgang for å følge med på deres utvikling.
 • Samarbeidet med andre instruktører for å skape meningsfulle læringsopplevelser.


Eksempel på CV for instruktørutdanning

For å lykkes som instruktør må du ha minst en bachelorgrad i et relevant fagområde. Avhengig av hvilken delstat du bor i, kan det også være nødvendig å ha en lærerlisens eller sertifisering. I tillegg er det en fordel om du har erfaring fra fagområdet du har tenkt å undervise i. Det kan også være at du trenger ytterligere opplæring i form av workshops, seminarer eller til og med nettkurs.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en instruktør-CV:

 • Master of Education in Instructional Design and Technology, University of California (gjennomsnittskarakter: 3,8)
 • Bachelor of Science i pedagogikk, University of California (GPA: 3,7)
 • Sertifikat i nettbasert undervisning, University of California
 • Sertifikat i prosjektledelse, University of California


Instruktørkompetanse til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en instruktør-CV fordi det viser potensielle arbeidsgivere at du har de kvalifikasjonene og kunnskapene som er nødvendige for å undervise effektivt. Det gjør det også mulig for arbeidsgivere å raskt identifisere kompetanseområdene dine og gi dem en mulighet til å vurdere kvalifikasjonene dine for stillingen. Ved å liste opp ferdighetene dine kan du gi en omfattende oversikt over kvalifikasjonene dine, slik at arbeidsgivere raskt kan avgjøre om du er den rette for institusjonen.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Lederskap
 3. Organisering
 4. Samarbeid
 5. Teamarbeid
 6. Kreativitet
 7. Kritisk tenkning
 8. Problemløsning
 9. Mellommenneskelig
 10. Ledelse
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Dataprogrammering
 2. Offentlig tale
 3. Prosjektledelse
 4. Lederegenskaper
 5. Dataanalyse
 6. Utvikling av programvare
 7. Tidshåndtering
 8. Forskningsferdigheter
 9. Teknisk skriving
 10. Problemløsning


Vanlige feil å unngå når du skriver en instruktør-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg inn i en instruktør-CV

 • Fremhev undervisningserfaringen din, inkludert fagområdene du har undervist i og klassetrinnene du har undervist på.
 • Ta med eventuelle relaterte sertifiseringer, for eksempel lærersertifikat eller pedagogisk teknologikompetanse.
 • Beskriv utdanningsbakgrunnen din, inkludert eventuelle grader og relevante kurs.
 • Oppgi om du har hatt relevant erfaring med faglig utvikling.
 • Oppgi spesielle prosjekter eller initiativer du har vært involvert i.
 • Ta med eventuelle utmerkelser eller anerkjennelser du har mottatt.
 • Fremhev eventuell programvare- eller teknologierfaring du har
 • Beskriv eventuelle fritidsaktiviteter og berikelsesprogrammer du har ledet eller vært en del av.
 • Oppgi eventuelt engasjement i studentorganisasjoner eller andre samfunnsaktiviteter
 • Beskriv eventuell utforming eller implementering av læreplaner eller leksjonsplaner.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis