Eksempel på CV for kunstlærer (gratis guide)

Lag en kunstlærer-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for kunstlærer
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (175 stemmer)
Eksempel på CV for kunstlærer

Denne artikkelen inneholder et omfattende eksempel på en CV for kunstlærere. Den inneholder avsnitt om yrkeserfaring, utdanning og andre ferdigheter. Du får også nyttige tips til hvordan du kan få CV-en din til å skille seg ut og bli lagt merke til. Med denne veiledningen kan du lage en CV som skiller deg ut fra konkurrentene og gir deg drømmejobben som lærer.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en kunstlærer?

En kunstlærer er ansvarlig for å undervise elevene i kunst og kunstrelaterte emner, som kunsthistorie, teorier, teknikker og praksis. De kan også ha ansvar for å utvikle leksjonsplaner, vurdere fremgang og gi tilbakemeldinger, og jobbe med elevene for å utvikle deres kunstneriske ferdigheter og teknikker. I tillegg kan kunstlærere også være involvert i valg av kunstmaterialer og rekvisita, samt vedlikehold av kunstatelieret og dets utstyr.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er for kunstlærere:

Hvilke ansvarsområder har en kunstlærer?

 • Utvikle og gjennomføre leksjonsplaner som underviser i grunnleggende begreper innen kunst og kunsthistorie.
 • Evaluere studentenes prestasjoner og gi hensiktsmessige tilbakemeldinger
 • Tildel prosjekter, lekser og prøver
 • Utvikle og implementere kreative tilnærminger til undervisningen
 • Opprettholde disiplin i klasserommet og fremme et positivt læringsmiljø.
 • Gi opplæring i bruk av materialer, verktøy og teknikker i kunstfaget.
 • Organisere ekskursjoner til kunstgallerier og museer.
 • Innlemme teknologi i klasserommet
 • Delta på fakultetsmøter og i aktiviteter som gjelder hele skolen.

Eksempel på CV for kunstlærere til inspirasjon

Kunstlærer

Navn: Jane Doe

Adresse: 123 Main St, Anytown, USA

Tlf: 555-555-5555

E-post: janedoe@example.com

Jane Doe er en erfaren kunstlærer med over 7 års erfaring i faget. Hun brenner for å undervise og er opptatt av å fremme kreativiteten hos elevene. Jane er dyktig til å undervise i grunnleggende kunst og teknikker, samtidig som hun inspirerer elevene til å utvikle ferdighetene sine i ulike medier. Hun har en solid kunnskapsbase innen kunstforståelse, kunsthistorie og atelierpraksis.

Arbeidserfaring

 • Kunstlærer, Anytown Elementary School, Anytown, USA (2013-nåværende)
 • Undervise elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnleggende kunst og kunstteknikker.
 • Utvikle og gjennomføre ukentlige leksjonsplaner som fremmer kreativitet og kritisk tenkning.
 • Ivareta elevenes sikkerhet i klasserommet.
 • Gi elevene tilbakemelding og veiledning på kunstprosjektene deres.

Utdanning

 • Bachelor of Arts i kunstpedagogikk, Anytown University, Anytown, USA (2009-2013)
 • Associate of Arts i kunst, Anytown College, Anytown, USA (2007-2009)

Ferdigheter

 • Tålmodighet og entusiasme for undervisning
 • Evne til å engasjere elevene i kunstprosjekter
 • Gode kunnskaper om grunnleggende kunst og teknikker
 • Evne til å lage og gjennomføre leksjonsplaner
 • Evne til å vurdere studentenes fremgang og gi tilbakemelding
 • Ferdigheter i Microsoft Office Suite og Adobe Creative Suite

Sertifiseringer

 • Sertifisert kunstlærer, Anytown Board of Education, Anytown, USA (2013)
 • Sertifisert for HLR og førstehjelp, Anytown Board of Education, Anytown, USA (2013)

Språk

 • Engelsk (flytende)
 • Fransk (grunnleggende)


CV-tips for kunstlærere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for kunstlærere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne kunstlærere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev sertifiseringer og kvalifikasjoner som viser kunnskap og erfaring som kunstlærer.
 • Fokuser på den mest relevante undervisningserfaringen og prestasjonene som er relatert til stillingsbeskrivelsen.
 • Gi eksempler på hvordan du har tatt i bruk teknologi i klasserommet for å forbedre elevenes læring.
 • Vis hvordan du har bygget relasjoner til elever, foreldre og kolleger.
 • Ta med eksempler på hvordan du har engasjert elevene i kreative og kunstneriske aktiviteter.


Eksempler på CV-sammendrag for kunstlærere

Et CV-sammendrag eller CV-mål er en viktig del av en CV for kunstlærere. Det bidrar til å fange oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere og gir et øyeblikksbilde av dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter. Et CV-sammendrag er spesielt nyttig for kunstlærere fordi det gir dem mulighet til å vise sin undervisningserfaring, utdanningsbakgrunn og kunnskap innen kunstfeltet. Det gir dem også mulighet til å fremheve sine sterke sider, som evnen til å jobbe med elever i alle aldre, lidenskapen for kunst, forståelsen for viktigheten av kunstundervisning og engasjementet for at elevene skal lykkes. Ved å bruke et CV-sammendrag eller -mål kan kunstlærere raskt og effektivt vise hvorfor de er den rette kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Erfaren kunstlærer som brenner for å inspirere elevene til kreativitet. Dyktig i å utvikle omfattende leksjonsplaner og motivere elevene til å nå sitt kreative potensial.
 • Engasjert kunstlærer som er dyktig til å oppmuntre elevene til å utforske sine egne kreative prosesser. Har vist evne til å utvikle engasjerende leksjoner og aktiviteter som stimulerer elevenes læring og kreativitet.
 • Kunstlærer med mer enn 5 års erfaring fra klasserommet. Ekspert på å skape et trygt læringsmiljø som fremmer utforskning og kreativitet. Har erfaring med å lage engasjerende læreplaner som dekker behovene til alle elever.
 • Innovativ kunstlærer med utmerkede kommunikasjonsevner og evne til å engasjere elevene. Dyktig til å utvikle og gjennomføre omfattende kunstundervisning som stimulerer elevenes læring.
 • Dyktig kunstlærer som brenner for å oppmuntre elevene til å utforske sitt kreative potensial. Har erfaring med å utvikle engasjerende leksjonsplaner som fremmer elevenes vekst og utvikling.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for kunstlærere

En sterk erfaringsdel i en kunstlærer-CV kan bidra til å vise frem yrkesbakgrunnen din, fremheve dine pedagogiske evner og skille deg ut fra andre søkere. Det kan også gi potensielle arbeidsgivere en bedre forståelse av dine kvalifikasjoner og din erfaring. En sterk erfaringsdel vil bidra til å vise at du har kunnskap og erfaring innen kunstpedagogikk, og at du evner å engasjere og inspirere elevene. I tillegg kan det demonstrere din dedikasjon og ditt engasjement for yrket og vise arbeidsgivere at du er den rette kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Har undervist i kunstfag på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole i tre år.
 • Utformet kreative kunsttimer og aktiviteter som engasjerte elevene og oppmuntret dem til å uttrykke sin kreativitet.
 • Veiledet studentene gjennom ulike kunstmedier og teknikker, som leireskulptur, maling, grafikk og fotografi.
 • Utviklet og implementert en læreplan for kunst som var i tråd med skoledistriktets standarder.
 • Samarbeidet med andre kunstlærere om å lage spesielle prosjekter og konkurranser.
 • Organiserte ekskursjoner til kunstmuseer, gallerier og andre kultursteder.
 • Deltatt på faglige utviklingsprogrammer for å holde seg oppdatert på de nyeste kunstpedagogiske metodene.
 • Veiledet og coachet studenter som trengte ekstra hjelp.
 • Etablerte og håndhevet klasseromsregler for å sikre et trygt læringsmiljø.
 • Kommuniserte jevnlig med foreldrene for å diskutere elevenes fremgang og atferd.


Eksempel på CV for kunstlærerutdanning

En kunstlærer må vanligvis ha minst en bachelorgrad i kunst, kunsthistorie eller et beslektet fagområde. Noen delstater kan kreve at lærere har en lærerlisens. I tillegg kan noen skoler kreve at kunstlærere har spesialkunnskaper innen et bestemt kunstområde, for eksempel maleri, tegning, skulptur eller digital kunst. Kunstlærere bør også ha gode kommunikasjons- og organisasjonsevner, samt evne til å motivere og inspirere elever i alle aldre.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for kunstlærere:

 • Bachelor of Fine Arts, University of California, Los Angeles, California, 2003
 • Master of Arts i kunstpedagogikk, California State University, Long Beach, California, CA, 2005
 • California Teaching Credentials, 2005
 • Sertifisert kunstlærer for K-12, 2011


Kunstlærerferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en kunstlærer fordi det viser en potensiell arbeidsgiver at du har den kunnskapen og erfaringen som er nødvendig for å lykkes i stillingen. Det viser også at du er engasjert i yrket og at du er en aktiv lærer. Ferdigheter kan omfatte fagområder som maling, skulptur og design, samt pedagogiske ferdigheter som klasseledelse, kommunikasjon og leksjonsplanlegging. Ved å inkludere ferdigheter demonstrerer du kvalifikasjonene dine og viser potensielle arbeidsgivere hvorfor du er den rette kandidaten for jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Kreativ tenkning
 2. Organisasjonsferdigheter
 3. Problemløsning
 4. Mellommenneskelig kommunikasjon
 5. Samarbeidsevner
 6. Tidsstyring
 7. Teambuilding
 8. Tålmodighet
 9. Ledelse
 10. Mentorskap
< />
Harde ferdigheter:
 1. Maling
 2. Tegning
 3. Skulptur
 4. Keramikk
 5. Skissering
 6. Grafikk
 7. Digital kunst
 8. Kunsthistorie
 9. Fotografi
 10. Tekstiler


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for kunstlærere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for kunstlærere

 • Fremhev erfaring med undervisning i kunst og beslektede fag
 • Inkluder eventuelle utmerkelser eller sertifiseringer knyttet til kunstundervisning.
 • Demonstrere kunnskap om ulike medier og kunstneriske stiler
 • Nevn eventuelt frivillig arbeid eller samarbeidsprosjekter du har utført.
 • Vis frem din evne til å skape et positivt læringsmiljø.
 • Vis frem eventuelle tilleggskompetanser som datakunnskaper, multimedia og grafisk design.
 • Ta med eventuelle fritidsaktiviteter du har ledet, for eksempel ekskursjoner, kunstutstillinger og konkurranser.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis