Eksempel på CV for lageradministrator (gratis guide)

Lag en lageradministrator-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for lageradministrator
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (83 stemmer)
Eksempel på CV for lageradministrator

Er du på utkikk etter en rolle som lageradministrator, men vet ikke hvor du skal begynne? Da trenger du ikke lete lenger. I vår artikkel med eksempler på CV-er for lageradministratorer får du en grundig innføring i hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter folk i denne stillingen. Her får du vite mer om arbeidsoppgavene, hva som er viktig å ha med i CV-en og hvilke kvalifikasjoner som er vanlige i denne voksende bransjen. Gjør deg klar til å søke og ta karrieren din til neste nivå!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en lageradministrator?

En lageradministrator er ansvarlig for den daglige driften av et lager. Dette innebærer blant annet å administrere lagerbeholdningen, føre tilsyn med de ansatte og sørge for at lageret er i god stand. De kan også ha ansvar for å utvikle og implementere retningslinjer og prosedyrer, organisere og planlegge forsendelser og sørge for at sikkerhets- og helseforskrifter overholdes.


Hva er noen av ansvarsområdene til en lageradministrator?

 • Opprettholde en nøyaktig oversikt over lagrede varer.
 • Mottak, inspeksjon og logging av innkommende forsendelser
 • Pakking, merking og forsendelse av utgående ordrer
 • Koordinering med leverandører og kunder
 • Gjennomføre regelmessige revisjoner av lagerbeholdningen
 • Organisering og administrasjon av lagerplass
 • Ledelse av medarbeidere og delegering av oppgaver
 • Sikre at sikkerhetsprotokollene på lageret følges
 • Vedlikehold av lagerutstyr og kjøretøy

Eksempel på CV for lageradministrator til inspirasjon

Personlige opplysninger

 • Navn: John Smith
 • Adresse: 15 Main Street, Anytown, USA
 • Tlf: 555-555-5555
 • E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag

John Smith er en erfaren lageradministrator med lang erfaring innen lagerstyring, frakt og logistikk. Han er svært velorganisert, detaljorientert og har fremragende problemløsningsevner. John behersker også en rekke dataprogrammer og -systemer, noe som gjør ham til en ideell kandidat for alle lagerrelaterte oppgaver.

Arbeidserfaring

 • Lageradministrator, ABC Company, Anytown, USA (2016-nåværende)
 • Overvåke den daglige driften av lageret, inkludert lagerstyring, forsendelse, mottak og logistikk.
 • Utvikle og implementere prosedyrer for å føre nøyaktige lagerlister og sikre effektiv drift av lageret.
 • Opplæring og veiledning av lagerpersonalet
 • Overvåke og rapportere om lagernivåer, avvik i forsendelser og andre problemer.
 • Utføre periodiske revisjoner av lagerbeholdning og utstyr.

Utdanning

 • Bachelor of Science in Business Administration, Anytown University, Anytown, USA (2013)

Ferdigheter

 • Behersker Microsoft Office-pakken og en rekke andre datasystemer og -programmer.
 • Utmerkede organisasjons-, problemløsnings- og kommunikasjonsevner
 • Sterk oppmerksomhet på detaljer og fokus på nøyaktighet
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team

Sertifiseringer

 • Sertifisering av gaffeltruckførere (2017)
 • HLR- og førstehjelpssertifisering (2019)

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for lageradministratorer

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å lage en CV for lageradministratorer.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne lageradministratorer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring innen logistikk, transport og lagerstyring.
 • Demonstrer din evne til å bruke lagerprogramvare og annen teknologi.
 • Sørg for at CV-en inneholder alle relevante sertifiseringer.
 • Vis frem din evne til problemløsning, organisering og oppmerksomhet på detaljer.
 • Ta med beregninger og data som viser produktivitet og effektivitet.


Eksempler på CV-sammendrag for lageradministrator

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for lageradministratorer er et viktig verktøy for jobbsøkere som ønsker å formidle relevant erfaring, ferdigheter og kvalifikasjoner på en kortfattet og profesjonell måte. Sammendraget eller målsetningen fungerer som en introduksjon og gir den rekrutterende lederen et raskt bilde av søkerens kvalifikasjoner og erfaring. Det viser også at søkeren har tatt seg tid til å lage et personlig sammendrag som fremhever kvalifikasjonene og kompetansen på området. Denne oppsummeringen eller målsettingen kan hjelpe den rekrutterende lederen til raskt å vurdere om søkeren er den rette for stillingen, slik at han eller hun kan ta en mer informert beslutning.

For eksempel:

 • Dynamisk lageradministrator med over 5 års erfaring med lagerstyring, overvåking av forsendelser og ledelse av medarbeidere.
 • Resultatorientert medarbeider med evne til å strømlinjeforme prosesser for å øke effektiviteten og nøyaktigheten.
 • Organisert og pålitelig med evne til problemløsning og multitasking i et miljø med høyt tempo.
 • God kjennskap til SAP og ulike lagerstyringssystemer, samt Microsoft Office-pakken.
 • Sterke mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter, med evne til å samarbeide med alle nivåer av personalet.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for lageradministratorer

En sterk erfaringsdel i en lageradministrator-CV er viktig for å vise at du er kvalifisert for jobben. Den viser at du er i stand til å håndtere en rekke oppgaver knyttet til lagerdrift, som å organisere og føre tilsyn med forsyninger, spore og koordinere forsendelser, føre nøyaktige registre og sørge for at sikkerheten overholdes. Det gir også arbeidsgivere et innblikk i hva du har oppnådd tidligere, noe som kan gi dem en idé om hva du er i stand til og hvordan du kan hjelpe dem. Ved å inkludere en fyldig erfaringsdel i CV-en kan du vise arbeidsgivere at du har de rette ferdighetene og erfaringene for stillingen.

Et eksempel:

 • Administrerte lagernivåene ved hjelp av Warehouse Management Software (WMS) for å sikre nøyaktighet og kostnadseffektivitet.
 • Utviklet og implementert et system for sporing av innkommende/utgående forsendelser for å sikre effektivitet.
 • Overvåket lagerdriften for å sikre at sikkerhetsprosedyrene ble overholdt.
 • Kommuniserte med kundene for å gi oppdateringer i tide og løse eventuelle problemer.
 • Organiserte og førte oversikt over all lagervirksomhet.
 • Koordinerte og planla de daglige oppgavene til lagerpersonalet.
 • Samarbeidet med andre avdelinger for å effektivisere lagerprosessene.
 • Overvåket organiseringen av varene på lageret.
 • Opplæring og veiledning av nye lagermedarbeidere.
 • Utviklet og implementert strategier for å forbedre arbeidsflyt og prosesser.


Eksempel på utdannelse for lageradministrator

En lageradministrator bør ha minst videregående skole eller tilsvarende. Det er en fordel å ha en viss kjennskap til programvare for lagerstyring, samt erfaring med bruk av ulike lagerverktøy og -utstyr. I tillegg bør en lageradministrator ha gode evner til problemløsning, organisering og kommunikasjon.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en lageradministrator:

 • Associate of Arts-grad i bedriftsøkonomi, XYZ College (2017)
 • Diplom i logistikk og Supply Chain Management, ABC University (2019)
 • Sertifikat i lageradministrasjon, DEF Institute (2020)


Lageradministrator-ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til relevante ferdigheter i en lageradministrator-CV for å vise at du har den nødvendige kunnskapen og ekspertisen til å lede et lager. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes er: problemløsning, oppmerksomhet på detaljer, organisatoriske ferdigheter, logistikkstyring, lagerstyring, dataregistrering, kundeservice, kommunikasjon og teamledelse. Hvis du har disse ferdighetene på CV-en, viser du arbeidsgiverne at du har evnen til å lede og administrere et lager på en effektiv måte.

Myke ferdigheter:

 1. Organisatoriske ferdigheter
 2. tidsstyring
 3. Problemløsning
 4. Mellommenneskelige ferdigheter
 5. Kommunikasjon
 6. Teamarbeid
 7. Lederskap
 8. Fleksibilitet
 9. Tilpasningsevne
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Lagerstyring
 2. Forsendelse/mottak
 3. Lagerdrift
 4. Betjening av gaffeltruck
 5. Teamledelse
 6. Logistikkplanlegging
 7. Plukking/pakking
 8. Forsyningskjede
 9. Overholdelse av sikkerhetsregler
 10. Dataregistrering


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for lageradministratorer

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en lageradministrator

 • God erfaring med dataregistrering og lagerstyring.
 • Dokumenterte evner til å administrere lagerdrift og personale.
 • Utmerkede evner til å organisere og løse problemer.
 • Kunnskap om riktige lagringsprosedyrer og sikkerhetsprotokoller.
 • Erfaring med datastyrte lagersystemer (f.eks. WMS, ERP osv.).
 • Evne til å løfte og flytte tunge gjenstander.
 • Gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Svært godt organisert med sans for detaljer.
 • Evne til å arbeide selvstendig og som en del av et team.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis