Eksempel på CV for matforskere (gratis guide)

Lag en CV for næringsmiddelforskere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for matforskere
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (62 stemmer)
Eksempel på CV for matforskere

Er du på utkikk etter en jobb som næringsmiddelforsker? I så fall har du kommet til rett sted. I denne artikkelen ser vi nærmere på et eksempel på en CV for matforskere og gir deg tips til hvordan du skriver din egen. Du får vite hva du bør ta med i CV-en, og hvordan du best får vist frem kompetansen og erfaringen din. Ved hjelp av vårt CV-eksempel for matforskere er du på god vei til å få drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en matforsker?

En matforsker er ansvarlig for å studere den fysiske, kjemiske og biologiske sammensetningen av mat og matprosesser. De kan være involvert i utvikling av nye matprodukter, forbedring av eksisterende matprodukter, forskning på mattrygghet og forståelse av matens kjemiske og fysiske egenskaper. Matforskere analyserer matens næringsverdi, tester for mattrygghet og utvikler innovative prosesser for matproduksjon og -konservering. De arbeider også for å sikre at matprodukter oppfyller offentlige forskrifter og industristandarder.


Hvilke ansvarsområder har en næringsmiddelforsker?

 • Utvikling av nye matvarer
 • Utvikling av nye teknikker for bearbeiding av matvarer
 • Forbedring av eksisterende matvarer og prosesser
 • Forskning på mattrygghet og ernæring
 • Utforming og testing av matemballasje
 • Overvåking av matvarekvalitet og holdbarhet
 • Utvikling av nye teknologier for matproduksjon og emballasje
 • Gjennomføre sensoriske evalueringstester av matvarer
 • Utvikling av retningslinjer for merking av matvarer
 • Analyse av trender i næringsmiddelindustrien

Eksempel på CV for matforskere til inspirasjon

Navn: Dr. Mary Jones

Adresse: 1234 Main Street, Anytown, USA 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: mary.jones@example.com


Sammendrag: Dr. Mary Jones er en svært erfaren næringsmiddelforsker med 10 års erfaring innen forskning og utvikling i næringsmiddelindustrien. Hun har en doktorgrad i næringsmiddelvitenskap og -teknologi og kan vise til dokumenterte resultater innen utvikling av nye næringsmiddelprodukter og -prosesser.


Arbeidserfaring:

 • Matforsker, ABC Food Corporation - Anytown, USA (2015-nåværende)
  • Utviklet nye matprodukter og prosesser og optimalisert eksisterende.
  • Utførte forskning på mattrygghet og -kvalitet.
  • Lede et team på 5 matforskere.
 • Forskningsassistent, University of Anytown - Anytown, USA (2010-2015)
  • Utførte forskning på mattrygghet og -kvalitet.
  • Bistod i utviklingen av nye matprodukter og prosesser.

Utdanning:

 • Ph.d. i næringsmiddelvitenskap og -teknologi, University of Anytown, USA (2010)
 • Bachelorgrad i næringsmiddelvitenskap og -teknologi, University of Anytown, USA (2007).

Ferdigheter:

 • Matsikkerhet og kvalitet
 • Forskning og utvikling
 • Produktutvikling
 • Prosessoptimalisering
 • Teamledelse

Sertifiseringer:

 • HACCP-sertifisert
 • Sertifisering av mattrygghet og kvalitet

Språk:

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (mellomnivå)


CV-tips for næringsmiddelforskere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en for matforskere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne matforskere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevante sertifiseringer, kvalifikasjoner og ferdigheter som viser at du har kunnskap og erfaring innen matvitenskap.
 • Ta med arbeidserfaring som er relevant for matvitenskap, for eksempel praksisplasser eller forskningsprosjekter.
 • Vis frem forskningsartikler eller presentasjoner som du har skrevet eller vært medforfatter på.
 • Legg frem dokumentasjon på at du har gjennomført protokoller for mattrygghet og kvalitetssikring.
 • Ta med eventuelle priser, utmerkelser eller faglige utmerkelser du har oppnådd innen matvitenskap.


Eksempler på CV-sammendrag for matforskere

Et CV-sammendrag eller et CV-mål for matforskere er et viktig verktøy for jobbsøkere innen matvitenskap. Det kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og vise potensielle arbeidsgivere hvorfor du passer best til jobben. Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting bidrar til å fremheve dine relevante ferdigheter og erfaringer, samt dine kvalifikasjoner og prestasjoner, og får deg til å skille deg ut fra andre kandidater. Det gir også et raskt bilde av kvalifikasjonene og kompetansen din, noe som kan hjelpe deg med å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet.

For eksempel:

 • Erfaren matforsker med mer enn 5 års erfaring innen forskning og utvikling i næringsmiddelindustrien. Kompetanse innen mattrygghet, produktoptimalisering og næringsmiddelteknologi.
 • Dyktig matforsker med 8 års erfaring fra næringsmiddelindustrien. Dyktig innen næringsmiddelformulering og produktutvikling, ernæringsanalyse og sensorisk analyse.
 • Innovativ matforsker med 10 års erfaring innen forskning og utvikling. Dyktig innen design av matprodukter, optimalisering av matprosesser og valg av ingredienser.
 • Motivert næringsmiddelforsker med lang erfaring i å skape vellykkede næringsmiddelprodukter. Kompetanse innen matmerking, mattrygghet og smaksutvikling.
 • Dynamisk matforsker med 7 års erfaring innen mattrygghet og produktutvikling. Dyktig innen oppskriftsoptimalisering, feilsøking i prosesser og produkttesting.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for matforskere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for matforskere av flere grunner. For det første er det den delen som ansettelsesansvarlige og rekrutteringsansvarlige bruker for raskt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og erfaring. Det er også den delen som gjør det mulig for potensielle arbeidsgivere å få en bedre forståelse av kandidatens kunnskaper og ferdigheter. Til slutt er det denne delen som gir kandidaten mulighet til å fremheve de prestasjonene som skiller vedkommende fra andre søkere. Ved å lage en sterk erfaringsdel kan en matviter effektivt demonstrere sin verdi for en potensiell arbeidsgiver og øke sjansene for å komme til intervju.

For eksempel:

 • Utviklet nye matprodukter for et bredt spekter av kunder, fra matprodusenter til restauranter.
 • Utførte analyser av mattrygghet og næringsinnhold for å sikre at myndighetenes forskrifter ble overholdt.
 • Utviklet innovative metoder for matproduksjon som økte effektiviteten og lønnsomheten.
 • Utviklet og implementert protokoller for mattrygghet for å sikre produkter av høyeste kvalitet.
 • Utførte forskning og eksperimenter for å utvikle nye smaker og konsistenser.
 • Administrerte testing og implementering av nye matprodukter og oppskrifter.
 • Utviklet og vedlikeholdt nøyaktige og oppdaterte oversikter over alle matproduksjonsprosesser.
 • Gjennomførte smakstester, smaksprofiler og matforsøk for å fastslå forbrukernes preferanser.
 • Samarbeidet med andre matforskere for å identifisere nye mattrender og utvikle innovative produkter.
 • Brukte avanserte analyseteknikker for å måle og analysere matvarekvalitet, -sikkerhet og -ernæring.


Eksempel på utdannelse for næringsmiddelforskere

En Food Scientist trenger vanligvis minst en bachelorgrad i matvitenskap, ernæring, kjemi, mikrobiologi, ingeniørfag eller et beslektet fagområde. Noen arbeidsgivere kan også kreve en mastergrad eller høyere. I tillegg til formell utdanning kan det være nødvendig å gjennomføre en praksisperiode eller delta i opplæring på arbeidsplassen. Det er også nyttig å ha kunnskap om regelverk for mattrygghet, teknikker for matforedling og laboratorieteknikker.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for matforskere:

 • Bachelor of Science in Food Science, University of Florida, Gainesville, FL, mai 2020
 • Minor i kjemi, University of Florida, Gainesville, FL, mai 2020
 • Relevante kurs: Næringsmiddelkjemi, ernæring, næringsmiddelmikrobiologi


Matforskerens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for matforskere for å vise kandidatens kunnskap, ekspertise og erfaring innen matvitenskap. Det kan dreie seg om alt fra teknisk kunnskap som matkjemi, matforedling, smaksproduksjon og mattrygghet til ikke-tekniske ferdigheter som problemløsning, kommunikasjon og kundeservice. Ved å legge til relevante ferdigheter i en CV for næringsmiddelforskere kan arbeidsgivere raskt identifisere kandidatens kvalifikasjoner og potensielle verdi for organisasjonen.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Problemløsning
 3. Teamarbeid
 4. Organisatorisk
 5. Ledelse
 6. Samarbeid
 7. Kreativitet
 8. Tilpasningsevne
 9. Mellommenneskelig
 10. Kritisk tenkning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Matvaresikkerhet
 2. Sensorisk analyse
 3. Analytisk kjemi
 4. Mikrobiologi
 5. Matforedling
 6. Ernæringsvitenskap
 7. Næringsmiddelteknikk
 8. Dataanalyse
 9. FoU-prosjekter
 10. Overholdelse av regelverk


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for matforskere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en næringsmiddelforsker

 • Fremhev eventuell erfaring med produktutvikling, mattrygghet, sensorisk evaluering eller ernæring.
 • Inkluder eventuelle relevante sertifiseringer eller kurs relatert til næringsmiddelvitenskap
 • Nevn eventuelle relevante laboratoriekunnskaper som kromatografi, mikroskopi eller fermentering.
 • Fremheve relevant programvare eller tekniske ferdigheter, som f.eks. programvarer.
 • Legg vekt på problemløsning, forskning og analytiske ferdigheter.
 • Oppgi om du har erfaring med å lage eller følge SOP-er.
 • Inkluder eventuell relevant erfaring med overholdelse av regelverk eller forbrukersikkerhet.
 • Utvise utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Fremhev eventuell erfaring med team og prosjektledelse

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis