Eksempel på CV for QA-direktør (gratis guide)

Lag en QA-direktør-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Direktør for kvalitetssikring CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (94 stemmer)
Direktør for kvalitetssikring CV Eksempel

Velkommen til vår artikkel om eksempler på CV-er for QA-direktører! Her finner du en omfattende guide til hvordan du lager en effektiv og profesjonell CV for QA-direktører. Ved hjelp av våre tips og strategier kan du lære hvordan du optimaliserer CV-en din slik at du har størst mulig sjanse for å lykkes i jobbsøkingen. Vi gir deg detaljert informasjon om QA-direktørens ansvarsområder, hvilke ferdigheter og kvalifikasjoner som kreves for jobben, og hvordan du utformer en CV som viser arbeidsgiverne at du er den beste kandidaten til stillingen. Les videre for å få hele guiden til hvordan du lager en vinnende CV for QA-direktør.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en QA-direktør?

En QA-direktør er ansvarlig for å overvåke kvalitetssikringsprosessen i et selskap og sørge for at produkter og tjenester oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. Dette innebærer blant annet å utvikle og implementere retningslinjer, prosedyrer og standarder for kvalitetssikring, opprette og lede et team av kvalitetssikringsingeniører og -teknikere og overvåke utviklingsprosessen for å sikre at produktene oppfyller kundenes krav. QA-direktøren samarbeider også med andre avdelinger for å sikre at produkter og tjenester oppfyller kundenes forventninger i alle utviklings- og leveringsfaser.


Hva er noen av QA-direktørens ansvarsområder?

 • Utvikle og implementere standarder og prosedyrer for kvalitetssikring
 • Overvåke og vurdere resultatene av kvalitetssikringsprogrammene
 • Analysere innsamlede data fra kvalitetssikringsevalueringer og anbefale korrigerende tiltak
 • Identifisere, prioritere og spore kvalitetsproblemer
 • Samarbeide med andre avdelinger for å utvikle og implementere kvalitetssikringsstandarder.
 • Sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes
 • Se etter muligheter for å forbedre den generelle kvaliteten på produkter og tjenester.
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med selgere og leverandører
 • Gi opplæring og støtte til teammedlemmene i kvalitetssikringsprosesser og -prosedyrer.
 • Utarbeide og presentere rapporter om kvalitetssikringsresultater

Eksempel på CV for QA-direktør til inspirasjon

QA-direktør, personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Street Road, Anytown, USA
Telefon: 555-555-5555 555-555-5555
E-post: jane.doe@example.com

Sammendrag:
Jane Doe er en erfaren QA-direktør med sterk bakgrunn innen programvaretesting og produktvalidering. Hun har jobbet i ulike bransjer og organisasjoner, og har demonstrert sin evne til å fremme produktkvalitet, implementere beste praksis og forbedre kundetilfredsheten.

Arbeidserfaring:

 • QA-direktør, ABC Company, Anytown, USA (2017-nåværende)
  • Lede utviklingen og implementeringen av omfattende planer, prosesser og prosedyrer for kvalitetssikring.
  • Utviklet og administrerte omfattende testtilfeller, testplaner og testskript, og sørget for at de var nøyaktige og fullstendige.
  • Identifiserte, analyserte og rapporterte kvalitetsproblemer og forbedringsmuligheter.
  • Administrerte ressurser og budsjetter for å sikre effektiv implementering av kvalitetssikringsprosesser.
 • QA Manager, XYZ Company, Anytown, USA (2015-2017)
  • Utviklet og utført automatiserte og manuelle testskript for å sikre nøyaktighet og fullstendighet.
  • Analyserte og rapporterte om produktkvalitet og identifiserte forbedringsmuligheter.
  • Administrerte QA-ressurser og budsjetter for å sikre effektiv implementering av QA-prosesser.

Utdanning:
Bachelor of Science i informatikk
University of Anytown, Anytown, USA

Kompetanse:
Programvaretesting, kvalitetssikringsprosesser, automatiseringstesting, manuell testing, testmanualer, kvalitetsanalyse, ressursforvaltning

Sertifiseringer:
Certified Software Testing Professional (CSTP), Anytown, USA

Språk:
Engelsk (flytende), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for QA-direktør

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en QA Director-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne QA-direktører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring med å lede kvalitetssikringsinitiativer, -prosesser og -team.
 • Ta med en liste over spesifikke programmer og verktøy du behersker.
 • Legg vekt på eventuelle suksesser du har hatt med å forbedre kvalitet, effektivitet og produktivitet.
 • Inkluder et avsnitt om din tekniske kompetanse, for eksempel koding og skripting.
 • Oppgi eventuelle bransjesertifiseringer og utmerkelser du har fått for kvalitetssikring.


Eksempler på CV-sammendrag for QA-direktør

Et CV-sammendrag eller CV-mål for QA-direktøren er et viktig verktøy for å fremheve kvalifikasjonene, erfaringen og nøkkelkompetansen din. Det er ofte det første arbeidsgivere leser når de går gjennom CV-en din, og kan brukes til å fremheve de egenskapene som gjør at du passer best til stillingen. Den kan også brukes til å skille deg ut fra andre søkere og til å fremheve dine kunnskaper og evner for stillingen.

For eksempel:

 • Svært erfaren QA-direktør med mer enn 10 års erfaring innen programvaretesting. Dyktig i å utvikle testplaner, lede team og gjennomføre teststrategier.
 • QA Director med sterk bakgrunn i utvikling av automatiserte testskripter, gjennomføring av systemtester og implementering av testprosesser.
 • Dyktig QA-direktør med dokumenterte resultater innen utforming av testplaner og gjennomføring av teststrategier. Erfaring med programvareutvikling og ytelsestesting.
 • QA Director med mer enn 8 års erfaring med å levere kvalitetssikringstjenester i toppklasse. Dyktig i å bruke verktøy for automatisering, regresjons- og integrasjonstesting.
 • Vellykket QA-direktør med omfattende kunnskap om styring og oppfølging av programvaretestingsprosjekter. Ekspert på opplæring, veiledning og ledelse av QA-team.


Lag en sterk erfaringsdel til CV-en din som QA-direktør

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en QA-direktør, fordi det gir arbeidsgiveren en god oversikt over dine kvalifikasjoner og din erfaring innen kvalitetssikring. Det gir arbeidsgiveren mulighet til raskt å vurdere kvalifikasjonene dine og avgjøre om du er den rette for jobben. En godt utformet erfaringsdel fremhever de viktigste ansvarsområdene og prestasjonene dine, og viser at du er dyktig og effektiv i rollen som QA-direktør. I tillegg vil en god erfaringsdel gjøre det lettere for arbeidsgiveren å identifisere eventuelle hull i erfaringen din som bør utbedres.

For eksempel:

 • Ledet et team på 8 kvalitetssikringsingeniører i utviklingen av nye programvareapplikasjoner.
 • Ledet et team på 15 kvalitetssikringsmedarbeidere i forbindelse med testing, analyse og implementering av nye programvareapplikasjoner.
 • Utviklet og implementert QA-prosesser og -prosedyrer for å sikre høyeste kvalitetsstandard.
 • Utviklet og implementert måleparametere for å måle effektiviteten i kvalitetssikringsprosessen.
 • Ga tilbakemeldinger til programvareutviklingsteamene for å sikre høyeste produktkvalitet.
 • Gjennomførte regelmessige revisjoner for å sikre at kvalitetssikringsstandarder og -prosedyrer ble overholdt.
 • Samarbeidet med programvareutviklere for å identifisere forbedringsområder og utvikle løsninger.
 • Identifiserte og håndterte risikoområder og etterlevelse av bransjestandarder.
 • Utviklet og vedlikeholdt relasjoner med viktige interessenter for å sikre kundetilfredshet.
 • Teknisk veiledning og støtte til kvalitetssikringsmedarbeidere i forbindelse med utvikling av testplaner og gjennomføring av tester.


Eksempel på utdannelse for QA-direktør

En QA-direktør bør vanligvis ha en bachelorgrad i et beslektet fagfelt, for eksempel ingeniørfag, informatikk eller programvareteknikk. De bør også ha bred erfaring innen programvareutvikling, testing og kvalitetssikring. I tillegg bør de ha ledererfaring, gjerne fra programvarebransjen. De bør også ha gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, og evne til å samarbeide med ulike team og interessenter.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en QA-direktør:

 • Mastergrad i informatikk, University of California, Los Angeles, California (2005).
 • Bachelorgrad i informatikk, University of California, Los Angeles, California (2002).
 • Sertifisert kvalitetsanalytiker for programvare (CSQA) (2006)
 • Sertifisert programvaretestingeniør (CSTE) (2004)
 • Sertifisert leder for kvalitetssikring av programvare (CSQAM) (2003)


QA-direktørens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en QA-direktør fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere kvalifikasjonene og erfaringen vedkommende har. Ferdigheter gir et øyeblikksbilde av personens kvalifikasjoner og viser arbeidsgiveren hva vedkommende kan tilføre stillingen. Eksempler på ferdigheter i en CV for en QA-direktør er problemløsning, kommunikasjon, organisatoriske evner, teknisk kunnskap, prosjektledelse, programvaretesting og dataanalyse.

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Lederskap
 3. Kommunikasjon
 4. Organisatorisk
 5. Analytisk
 6. Teamarbeid
 7. Planlegging
 8. Beslutningstaking
 9. Tilpasningsevne
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Testautomatisering
 2. Programvaretesting
 3. Kvalitetssikring
 4. Feilsporing
 5. Prosjektledelse
 6. Teknisk skriving
 7. Teamledelse
 8. Programvareutvikling
 9. Dataanalyse
 10. Problemløsning


Vanlige feil å unngå når du skriver en QA-direktør-CV

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en QA-direktør

 • Erfaring med å lede og administrere et team av kvalitetssikringsmedarbeidere.
 • God forståelse av livssykluser for programvareutvikling og prosesser for programvaretesting
 • Evne til å utarbeide og implementere planer og strategier for kvalitetssikring
 • Gode ferdigheter i å skrive og utføre testtilfeller og testskripter.
 • Kjennskap til verktøy for feilsporing og testadministrasjon
 • Utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner
 • Gode ferdigheter i å arbeide med automatiserte testverktøy
 • Kompetanse i å utvikle og vedlikeholde et rammeverk for kvalitetssikring
 • Kunnskap om beste praksis og standarder for programvareutvikling
 • Kjennskap til ulike metoder for programvareutvikling
 • God kunnskap om programvarekoding og feilsøkingsteknikker
 • Evne til å håndtere flere oppgaver og prioritere arbeidet effektivt

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i posttjenesten med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis