Eksempel på CV for selger (gratis guide)

Lag en CV for selgere som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på Selger CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (42 stemmer)
Eksempel på Selger CV

Er du på utkikk etter en ny jobb innen salg? Trenger du å lage en CV for selgere som skiller seg ut fra konkurrentene? Vår artikkel om eksempler på CV-er for selgere gir deg den perfekte malen for å lage en effektiv og imponerende CV. I denne artikkelen får du verdifulle tips til hvordan du lager en overbevisende CV som vil hjelpe deg med å sikre deg et intervju og drømmejobben.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en selger?

En selger er ansvarlig for å markedsføre og selge produkter eller tjenester til kunder. Dette innebærer blant annet å undersøke og forstå kundenes behov, utvikle salgsplaner og identifisere potensielle kunder. Selgere bruker ofte programvare for styring av kundeforhold til å spore kundeinformasjon og tilpasse salgsstrategier. De kan også samarbeide med markedsføringsteam for å finne den beste måten å markedsføre produkter og tjenester på. I tillegg kan selgere forhandle om priser og inngå avtaler.


Hvilke ansvarsområder har en selger?

 • Utarbeide salgsplaner for å nå mål og målsettinger
 • Møter med nåværende og potensielle kunder for å diskutere deres behov.
 • Utvikle og vedlikeholde relasjoner med eksisterende og nye kunder.
 • Identifisere muligheter for å øke salget og kundetilfredsheten
 • Forhandling av kontrakter og avslutning av salg
 • Føre nøyaktige registre over salgsaktiviteter og kundeinformasjon.
 • Holde seg oppdatert på bransjetrender og konkurransesituasjonen
 • Analyserer salgs- og markedsdata for å identifisere trender og muligheter.
 • Gi tilbakemeldinger til ledelsen om kundenes behov og preferanser.

Eksempel på CV for selgere til inspirasjon

Personlige opplysninger:

 • Navn: John Doe
 • Adresse: 123 Main Street, Anytown, CA 12345
 • Telefon: (123) 456-7890
 • E-post: john.doe@example.com

Sammendrag:

John Doe er en erfaren selger med lang erfaring i å utvikle kunderelasjoner og nå salgsmål. Han har en sterk forståelse av salgsprosesser og evnen til å presentere produkter og tjenester for potensielle kunder på en effektiv måte. Han har god kunnskap om en rekke ulike salgsstrategier og -metoder, og ønsker å bruke sin ekspertise i et nytt selskap.

Arbeidserfaring:

 • Salgsrepresentant, ABC Company, Anytown, CA (20xx-nåværende)
 • Generere kvalifiserte leads og utvikle nye kunderelasjoner
 • Oppnådde månedlige og kvartalsvise salgsmål
 • Tilbyr kundeservice og kundestøtte

Utdanning:

 • Bachelor i bedriftsøkonomi, Anytown University, Anytown, CA (20xx)

Ferdigheter:

 • Salgsstrategier og -teknikker
 • Håndtering av kunderelasjoner
 • Produktkunnskap og presentasjon
 • Forhandlinger og avslutning av salg

Sertifiseringer:

 • Sertifisering som salgsprofesjonell, Anytown Association of Sales Professionals (20xx)

Språk:

 • Engelsk (flytende)
 • Spansk (grunnleggende)


CV-tips for selgere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for selgere.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne selgere - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev de beste prestasjonene dine
 • Kvantifiser resultatene dine
 • Vær spesifikk om salgserfaringen din
 • Vis frem kommunikasjonsferdighetene dine
 • Inkluder sertifiseringer og utmerkelser


Eksempler på CV-sammendrag for selgere

Et CV-sammendrag for selgere kan brukes til å gi en kort oversikt over dine ferdigheter, kvalifikasjoner og prestasjoner i salgsyrket. Det brukes også til å fremheve dine unike styrker og hvordan de kan få deg til å skille deg ut fra andre søkere. Ved å fremheve dine viktigste salgsprestasjoner og skissere relevant erfaring, kan et sammendrag eller en målsetting hjelpe den som ansetter deg, til raskt å avgjøre om du er den rette for stillingen.

For eksempel:

 • Dynamisk selger med mer enn 8 års erfaring fra detaljhandelen. Dyktig innen kundeservice, kontoadministrasjon og produktmarkedsføring.
 • Resultatorientert salgsrepresentant med erfaring i å utvikle nye forretninger og vedlikeholde kunderelasjoner. Klarer raskt å identifisere kundenes behov og utvikle effektive strategier.
 • Høyt motivert salgsekspert med lang erfaring i å nå og overgå kvoter. Erfaring med salgsledelse, analyse av kundedata og opplæring av team.
 • Dyktig salgsleder med sterke kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter. Bevist evne til å bygge relasjoner, inngå avtaler og sikre kundetilfredshet.
 • Motivert selger som brenner for å overgå kundenes forventninger. Erfaring med å utvikle salgsstrategier, forhandle kontrakter og analysere markedstrender.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til selgeren din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for selgere fordi det gir potensielle arbeidsgivere et innblikk i dine salgsevner, prestasjoner og suksesser. Den viser også hva slags selger du er og hva slags selskap du vil være en ressurs for. En sterk erfaringsdel vil også fremheve din profesjonalitet, ditt harde arbeid og ditt engasjement for salgsbransjen. Det kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre potensielle kandidater og vise potensielle arbeidsgivere at du er den rette personen for jobben.

Et eksempel:

 • Vellykket salg av produkter og tjenester til nye og eksisterende kunder i et salgsmiljø.
 • Utviklet og vedlikeholdt kunderelasjoner for å maksimere kundetilfredsheten.
 • Vi yter kundeservice, blant annet ved å besvare kundehenvendelser og løse kundeklager.
 • Produktdemonstrasjoner for potensielle kunder.
 • Utviklet og implementert effektive salgsstrategier for å maksimere salget.
 • Utviklet salgsplaner og fulgte opp salgsresultatene for å sikre at målene ble nådd.
 • Gjennomførte markedsundersøkelser for å identifisere potensielle kunder og nye salgsmuligheter.
 • Analyserte kundenes behov og utviklet skreddersydde løsninger.
 • Utarbeidet salgsrapporter og presenterte dem for toppledelsen.
 • Hold deg oppdatert på de nyeste produkt- og bransjetrendene.


Eksempel på utdannelse i CV for selgere

Selgere trenger en kombinasjon av formell utdanning og opplæring på jobben for å lykkes. En høyskoleutdanning i markedsføring, økonomi eller et beslektet fagfelt er en fordel for ambisiøse selgere. I tillegg trenger selgere opplæring i det spesifikke produktet eller tjenesten de skal selge, samt i salgsteknikker. Myke ferdigheter som kommunikasjon, forhandling og kundeservice er også viktig. Selgere må være i stand til å bygge relasjoner og forstå kundenes behov. Til slutt kan det være en fordel å ha kunnskap om digital markedsføring, e-handel og andre former for moderne salgsteknikker.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en selger:

 • B.A. i markedsføring, ABC University, Dallas, TX (2003-2007)
 • Vellykket gjennomføring av et salgstreningsprogram hos XYZ Corporation (2008).
 • Deltok på et seminar om effektive forhandlingsstrategier (2009).
 • Fullførte et kurs i avansert salgsteknikk (2010).


Salgsferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for selgere fordi det gir arbeidsgivere et inntrykk av hva du kan. Ferdigheter kan være alt fra mellommenneskelige ferdigheter til tekniske ferdigheter og gir et mer detaljert bilde av dine evner. Ved å inkludere ferdigheter i CV-en får arbeidsgiverne en bedre forståelse av hva du kan bidra med i organisasjonen. Hvis du ikke inkluderer ferdigheter, utelater du en viktig del av kvalifikasjonene dine.

Myke ferdigheter:

 1. Forhandlingsevner
 2. Kommunikasjonsferdigheter
 3. Tidshåndtering
 4. Lederegenskaper
 5. Ferdigheter i teamarbeid
 6. Problemløsning
 7. Organisatoriske ferdigheter
 8. Mellommenneskelige ferdigheter
 9. Ferdigheter i nettverksbygging
 10. Overtalelsesevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Leadgenerering
 2. Kald samtale
 3. Kunderelasjoner
 4. Produktkunnskap
 5. Markedsanalyse
 6. Forhandlingsevner
 7. Kundeadministrasjon
 8. Salgsstrategier
 9. Prognoseferdigheter
 10. Dataanalyse


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for selgere

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en selger

 • Fremhev dine salgsprestasjoner og prestasjoner
 • Ta med utdannelse og sertifiseringer
 • Oppgi salgserfaring og ferdigheter
 • Demonstrere din evne til å bygge relasjoner og gjennomføre salg
 • Fremhev eventuelle utmerkelser og anerkjennelser du har fått.
 • Oppgi eventuelle relevante programvare- eller teknologikunnskaper.
 • Ta med annen relevant erfaring (f.eks. fra kundeservice).
 • Vis at du er resultatorientert
 • Kvantifiser prestasjonene dine med tall og prosenter.
 • Ta med viktige opplysninger som stillingstittel, selskap og datoer.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis