Eksempel på CV for senior testingeniør (gratis guide)

Lag en senior testingeniør-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for senior testingeniør
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (82 stemmer)
Eksempel på CV for senior testingeniør

Denne artikkelen gir et eksempel på en CV for en senior testingeniør. Vi går gjennom de ulike komponentene i en CV og forklarer hvorfor de er viktige i dette yrket. Vi vil også gi deg noen nyttige tips og triks for å sikre at CV-en din skiller seg ut fra konkurrentene. Med dette eksemplet er du godt på vei til å få drømmejobben som senior testingeniør.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en senior testingeniør?

En senior testingeniør er ansvarlig for å designe, utvikle og utføre både manuelle og automatiserte testplaner og -skript, overvåke og analysere testresultater samt identifisere, diagnostisere og feilsøke programvareproblemer. De må kunne samarbeide tett med programvareutviklere, prosjektledere og andre interessenter for å identifisere og prioritere systemkrav og brukstilfeller. De må også kunne gi tilbakemeldinger og veiledning til andre teammedlemmer og sørge for at alle tester utføres i henhold til beste praksis. I tillegg kan senior testingeniører bli bedt om å lede og veilede yngre testere og koordinere testaktiviteter.


Hva er noen av ansvarsområdene til en senior testingeniør?

 • Utvikle og gjennomføre programvaretestplaner for å identifisere programvareproblemer og årsakene til dem.
 • Analysere og utarbeide teststandarder og -prosedyrer.
 • Designe og utvikle automatiserte skript for testing.
 • Dokumentere testresultater for å hjelpe til med feilsøking og endring av programvare.
 • Analysere testresultater for å sikre eksisterende funksjonalitet og anbefale korrigerende tiltak.
 • Rådføre seg med utviklingsingeniører for å løse problemer.
 • Gi tilbakemeldinger og anbefalinger til utviklere om programvarens brukervennlighet og funksjonalitet.
 • Utvikle og implementere strategier for testautomatisering.
 • Gi teknisk støtte og råd til andre teammedlemmer.
 • Hold deg oppdatert på nye testverktøy og teststrategier.

Eksempel på CV for senior testingeniør til inspirasjon

Navn: Senior testingeniør

Personlige opplysninger:
Alder: 40 år
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: 555-555-5555 555-555-5555
E-post: example@example.com

Sammendrag: Senior testingeniør med over 10 års erfaring innen programvaretesting, automatisering og ytelsesutvikling. Bevist suksess med å utvikle teststrategier og -planer og lede testarbeid for ulike applikasjoner og produkter. Vellykket ledelse av team av ingeniører innen produktutvikling og -levering.

Arbeidserfaring:

 • Programvaretestingeniør, selskap ABC, Anytown, USA (2013-nåværende)
  • Utviklet rammeverk for testautomatisering og testskript for nettbaserte applikasjoner.
  • Utførte funksjons-, system-, integrasjons- og regresjonstesting.
  • Analyserte systemkrav, utarbeidet testplaner og fulgte opp prosjektets fremdrift.
  • Implementerte automatiserte testsuiter og overvåket applikasjonens ytelse.
 • Testleder for programvare, selskap XYZ, Anytown, USA (2009-2013)
  • Ledet et team av programvaretestere som utviklet og gjennomførte testplaner.
  • Samarbeidet med utviklingsteamene om å planlegge, utforme og implementere testtilfeller.
  • Utførte system-, integrasjons- og regresjonstesting av webapplikasjoner.
  • Analyserte feilrapporter og fulgte opp status for feilretting.

Utdanning:
Bachelorgrad i informatikk, Anytown University, Anytown, USA (2006)

Tekniske ferdigheter:
Verktøy for testing: Selenium, TestNG, JUnit, SoapUI
Programmeringsspråk: Java, Python
Databaser: Oracle, SQL Server, MySQL
Operativsystemer: Windows, Linux, Mac OS X

Sertifiseringer:
ISTQB-sertifisert tester, Foundation-nivå (2008)
Sertifisert Scrum Master (2012)

Språk:
Engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for senior testingeniør

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en senior testingeniør-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne senior testingeniører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev relevant teknisk erfaring og sertifiseringer.
 • Ta med informasjon om eventuelle verktøy for programvaretesting som du kjenner til.
 • Vis frem din evne til å lære opp og veilede andre testere.
 • Beskriv hvilken erfaring du har med å lage testplaner og skrive testskript.
 • Gi eksempler på hvordan du har implementert forbedringer i testprosessene.


Eksempler på CV-sammendrag for senior testingeniør

Et CV-sammendrag eller et CV-mål er viktig å bruke i en CV for senior testingeniører fordi det er det første potensielle arbeidsgivere leser, og det er en mulighet til å gjøre et positivt inntrykk på dem. Et godt sammendrag eller en god målsetting kan utgjøre forskjellen mellom å bli oppringt og å bli forbigått. Den bør inneholde en kortfattet oppsummering av kandidatens mest relevante kvalifikasjoner, erfaring og ferdigheter og forklare hvorfor vedkommende passer best til stillingen. Dette kan brukes til å fremheve spesielle prestasjoner eller viktige styrker som er relevante for jobben.

For eksempel:

 • Erfaren senior testingeniør med over 8 års erfaring med å utvikle, administrere og gjennomføre testplaner og -strategier.
 • Høy kompetanse i å identifisere og feilsøke programvarefeil, utvikle testtilfeller og lage automatiserte testskript.
 • God kjennskap til metoder for programvaretesting, herunder manuell, automatisert og funksjonell testing.
 • Engasjert i å sikre høyeste kvalitet på programvareprodukter ved å utnytte bransjens beste praksis.
 • Utmerkede kommunikasjons- og problemløsningsevner, med dokumenterte resultater når det gjelder å overholde tidsfrister for prosjekter.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for senior testingeniører

En sterk erfaringsdel er viktig i en CV for seniortestingeniører, fordi den er kjernen i dokumentet og vil være i fokus for rekruttererens oppmerksomhet. Avsnittet skal gi en oversikt over kandidatens erfaring på området og fremheve de viktigste prestasjonene og resultatene. Denne delen bør også vise kandidatens ferdigheter, evner og kunnskaper for å demonstrere kandidatens kompetanse. I tillegg bør erfaringsdelen være skreddersydd til de spesifikke jobbkravene som er spesifisert i stillingsannonsen, da dette kan hjelpe rekruttereren til raskt å identifisere kandidatens egnethet for stillingen.

For eksempel:

 • Utviklet og utført automatiserte testskript for et programvareutviklingsprosjekt.
 • Gjennomgikk systemkrav og utviklet testplaner for å validere systemet.
 • Utarbeidet detaljerte testtilfeller, testbetingelser og testskript.
 • Utførte funksjons-, system-, regresjons- og integrasjonstesting.
 • Gjennomført risiko- og konsekvensanalyser for å bestemme omfanget av testingen.
 • Teknisk støtte til verktøy og prosesser for testautomatisering.
 • Dokumenterte, sporet og rapporterte testresultater, feil og problemer.
 • Utførte manuell testing av nettbaserte applikasjoner.
 • Utviklet og vedlikeholdt testdata til støtte for applikasjonstesting.
 • Deltakelse i testautomatisering og kontinuerlig integrasjon.


Eksempel på utdannelse for senior testingeniør

En senior testingeniør trenger vanligvis minst en bachelorgrad i informatikk, datateknikk, programvareteknikk eller et beslektet fagområde. Tilleggskvalifikasjoner som sertifiseringer som ISTQB Foundation Level Certification eller Certified Software Tester (CSTE) er også en fordel. Gode tekniske ferdigheter, erfaring med ulike metoder for programvaretesting og evne til å samarbeide er også viktige kvalifikasjoner.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en senior testingeniør-CV:

 • Bachelorgrad i datavitenskap, University of California, 2016
 • M. Tech i automatisering og robotikk, University of California, 2018
 • Sertifikatkurs i programvaretesting, XYZ Institute, 2019


Senior testingeniør - ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en senior testingeniør fordi det gir arbeidsgivere en indikasjon på kandidatens tekniske kompetanse og evne til å utføre arbeidsoppgavene effektivt. Det gir også arbeidsgivere et inntrykk av kandidatens kunnskap om og forståelse av det aktuelle fagområdet eller bransjen. I tillegg viser det arbeidsgiveren at kandidaten er opptatt av å holde seg oppdatert på de nyeste fremskrittene og teknologiene i bransjen. Ved å inkludere ferdigheter i CV-en får arbeidsgiveren et utgangspunkt for å vurdere kandidatens kunnskapsnivå. Ved å liste opp relevante ferdigheter i CV-en kan arbeidsgiveren raskt vurdere om kandidaten passer til stillingen. I tillegg kan denne informasjonen hjelpe arbeidsgiveren til å ta en informert beslutning om kandidatens evner og om vedkommende er den rette personen for jobben.

Myke ferdigheter:

 1. Analytisk tenkning
 2. Problemløsning
 3. Kommunikasjonsevner
 4. Lederskap
 5. Teamarbeid
 6. Organisatoriske ferdigheter
 7. Oppmerksomhet på detaljer
 8. Tidshåndtering
 9. Konfliktløsning
 10. Tilpasningsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Testautomatisering
 2. Programvaretesting
 3. Feilsporing
 4. Kvalitetssikring
 5. Ytelsestesting
 6. Regresjonstesting
 7. Systemtesting
 8. Systemtesting
 9. Funksjonell testing Testplanlegging
 10. Utførelse av testsaker


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for senior testingeniører

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en senior testingeniør

 • Solid forståelse av livssyklusen for programvareutvikling (SDLC) og Agile/Scrum-metodikken.
 • Erfaring med automatiseringstesting med verktøy som Selenium, QTP og Load Runner.
 • Erfaring med testing av webtjenester, mobilapplikasjoner og ytelsestesting.
 • Du behersker programmeringsspråk som Java, JavaScript og Python.
 • God kjennskap til ulike operativsystemer som Windows, Linux og Mac.
 • Kompetanse i feilsporingsverktøy som JIRA, Bugzilla og HP Quality Center.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Utmerkede evner til problemløsning og analyse.
 • Gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis