Eksempel på CV for sivilarkitekt (gratis guide)

Lag en CV for sivilingeniører som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for sivilarkitekt
Gjennomsnittlig vurdering: 4,1 (97 stemmer)
Eksempel på CV for sivilarkitekt

Hvis du er på utkikk etter en jobb som sivilingeniør, trenger du en imponerende CV. I denne artikkelen får du et omfattende eksempel på en CV for sivilingeniører, med informasjon om hva du bør ta med i hver del og hvordan du formaterer den. Den viser deg hva som kjennetegner en god sivilarkitekt, og gir deg tips til hvordan du kan lage din egen CV som skiller seg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en sivilarkitekt?

En anleggsdesigner er ansvarlig for å designe og lage planer og tegninger knyttet til anleggsprosjekter som veier, broer, motorveier og annen infrastruktur. Sivilingeniøren er ansvarlig for å undersøke og analysere data, samt utarbeide og vurdere designalternativer. De utvikler planer og tegninger som viser designløsningene, og samarbeider med et team av ingeniører, landmålere og andre fagfolk for å sikre at prosjektet blir gjennomført på riktig måte.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for sivilingeniører:

Hva er noen av ansvarsområdene til en sivilarkitekt?

 • Utarbeide tekniske tegninger, planer og diagrammer.
 • Analysere oppmålingsrapporter, kart, tegninger, blåkopier, flyfoto og andre topografiske eller geologiske data.
 • Samle inn data som er relevante for utformingen av prosjekter ved hjelp av beregninger, undersøkelser og kostnadsoverslag.
 • Utarbeide planer og design for en rekke anleggsprosjekter, for eksempel veier, broer, demninger og vann- og avløpssystemer.
 • Koordinere arbeidet til konsulenter og annet personell som er involvert i prosjektet.
 • Sikre at prosjektutformingen oppfyller gjeldende lokale, statlige og føderale lover, forskrifter og standarder.
 • Overvåke byggingen og delta i prosjektinspeksjoner.
 • Gjennomføre studier av trafikkmønstre, miljøforhold og andre faktorer som påvirker prosjekter.
 • Analysere og tolke data fra en rekke ulike kilder.
 • Utvikling av tekniske spesifikasjoner og utarbeidelse av anbudsdokumenter.

Eksempel på CV for sivilarkitekter til inspirasjon

Navn: John Doe

Adresse: 123 Main Street, Anytown, CA 12345

Telefon: (123) 456-7890

E-post: john.doe@somedomain.com

Sammendrag: Erfaren sivilingeniør med mer enn 10 års erfaring innen prosjektering av anleggsprosjekter. Dyktig i AutoCAD, Civil 3D og GIS. Har en bachelorgrad i bygg- og anleggsteknikk og er sertifisert av American Society of Civil Engineers (ASCE). Snakker flytende engelsk, spansk og portugisisk.

Arbeidserfaring:

 • ABC Inc - Sivilingeniør (2014-nåværende)
  • Utarbeide anleggsplaner, spesifikasjoner og estimater for prosjekter.
  • Prosjektere veier, broer, dreneringssystemer og andre anleggsprosjekter.
  • Veilede og gjennomgå arbeidet til yngre designere.
 • XYZ Corp - sivilingeniør (2008-2014)
  • Prosjekterte veier, broer, dreneringssystemer og andre anleggsprosjekter.
  • Utførte befaringer på stedet for å inspisere eksisterende forhold og foreta målinger.
  • Gi teknisk assistanse til kunder.

Utdanning:

 • Bachelorgrad i bygg- og anleggsteknikk - Anytown University (2005-2008)

Ferdigheter: AutoCAD, Civil 3D, GIS, Microsoft Office

Sertifiseringer: American Society of Civil Engineers (ASCE)

Språk: Engelsk, spansk, portugisiskCV-tips for sivilingeniører

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for sivilarkitekter.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne sivilingeniører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Inkluder et sammendrag eller en målsetning som beskriver din erfaring, kompetanse og karriereutvikling.
 • Ta med en liste over dine tekniske ferdigheter og kvalifikasjoner.
 • Fremhev prosjekterfaringen din, og oppgi eventuelle spesielle prestasjoner.
 • Fokuser på de mest relevante ferdighetene og prestasjonene.
 • Hold CV-en kortfattet og lettlest.


Eksempler på CV-sammendrag for sivilingeniører

En CV-sammendrag eller CV-målsetting for sivilingeniører er et viktig verktøy som hjelper arbeidsgivere til raskt å identifisere de mest relevante kvalifikasjonene og arbeidserfaringene til potensielle kandidater. Den brukes til å fremheve de ferdighetene, evnene og kompetansene som gjør kandidaten egnet for stillingen. Det gir også arbeidsgiveren en kort oversikt over kandidatens tidligere erfaring, utdanning og andre relevante kvalifikasjoner. Ved å bruke et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for sivilingeniører kan arbeidsgivere enkelt finne ut om kandidaten har de kvalifikasjonene som kreves for stillingen, og om vedkommende passer til jobben.

For eksempel:

 • Svært erfaren sivilingeniør med høyere utdanning innen bygg- og anleggsteknikk og mer enn 10 års erfaring på området. Dyktig i programvarene AutoCAD, MicroStation og InRoads.
 • Kreativ sivilingeniør med lang erfaring i å designe veier, broer og andre anleggsprosjekter. Gode ferdigheter i AutoCAD, Civil 3D og MicroStation.
 • Dyktig sivilingeniør med høyere utdanning innen bygg- og anleggsteknikk og mer enn 7 års erfaring innen faget. Dyktig i bruk av AutoCAD, GIS og oppmålingsprogramvare.
 • Flittig sivilingeniør med utdannelse innen bygg- og anleggsteknikk og mer enn 5 års erfaring på området. Kan håndtere flere prosjekter og bruke datastøttet tegneprogramvare.
 • Organisert sivilingeniør med høyere utdanning innen bygg- og anleggsteknikk og mer enn 9 års erfaring i bransjen. Dyktig i bruk av programvarene AutoCAD, ArcGIS og InRoads.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for sivilarkitekter

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for sivilingeniører fordi det er det første potensielle arbeidsgivere vil se på når de vurderer søknaden din. Her får du sjansen til å vise frem dine ferdigheter og prestasjoner og demonstrere hvorfor du er den beste kandidaten til jobben. Erfaringsdelen bør legge vekt på de viktigste aspektene ved karrieren din, inkludert relevante designprosjekter, programvare og programmer du har brukt, og eventuelle tekniske sertifiseringer eller lisenser du har. I denne delen kan arbeidsgiveren også se hvordan erfaringen din er relevant for den aktuelle stillingen. Jo mer utfyllende og detaljert erfaringsdelen er, desto større er sjansen for at du skiller deg ut fra konkurrentene og får et intervju.

Et eksempel:

 • Leverte ingeniør- og prosjekteringstjenester til kunder i offentlig og privat sektor.
 • Utarbeidet foreløpige og endelige tegninger for vei-, drenerings- og infrastrukturprosjekter.
 • Utførte feltbesøk i forbindelse med prosjektundersøkelser og oppmåling.
 • Utførte ulike beregninger for overvann, erosjons- og sedimentkontroll og hydrologi.
 • Utarbeidet kostnadsoverslag og konstruksjonstegninger for vann- og avløpsprosjekter.
 • Analyserte og utarbeidet planerings- og dreneringsrapporter for landutviklingsprosjekter.
 • Utførte forskning og utformet systemer for håndtering av avløpsvann.
 • Utarbeidet designdokumenter og tegninger ved hjelp av AutoCAD, Civil 3D og annen programvare.
 • Koordinerte med tverrfaglige team for å sikre at prosjektene ble fullført til rett tid.
 • Samarbeidet med kundene for å identifisere prosjektmål og målsettinger.


Eksempel på utdannelse for sivilarkitekt-CV

En sivilingeniør må vanligvis ha en bachelorgrad i bygg- og anleggsteknikk, arkitektur, byggeledelse eller et beslektet fagområde. I tillegg kan det være nødvendig å ha erfaring med AutoCAD, Revit og annen designprogramvare, samt erfaring med ulike konstruksjons- og ingeniørprinsipper. Sivilingeniører må også ha kunnskap om byggeforskrifter og regelverk, samt forståelse for arealbruk og reguleringsbestemmelser.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for sivilingeniører:

 • Bachelor of Science i bygg- og anleggsteknikk, University of New York, NY - 2020
 • Associate Degree i sivilarkitektur, University of California, CA - 2018
 • Sertifikat i AutoCAD, Technical College of New Jersey, NJ - 2017


Sivilarkitektens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en sivilingeniør, fordi det gir potensielle arbeidsgivere en bedre forståelse av personens kvalifikasjoner, evner og erfaring. Denne informasjonen kan brukes til å avgjøre om en person passer til en bestemt rolle eller et bestemt prosjekt. Ved å gi arbeidsgiveren en liste over relevante ferdigheter kan søkeren demonstrere sin kunnskap og erfaring på området og skille seg ut fra konkurrentene.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. Teamarbeid
 3. Organisatorisk
 4. Presentasjon
 5. Planlegging
 6. Problemløsning
 7. Tidsstyring
 8. Tilpasningsevne
 9. Kreativ tenkning
 10. Lederskap
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. AutoCAD
 2. Revit
 3. Solidworks
 4. Oppmåling
 5. Tegning
 6. Bygg- og anleggsteknikk
 7. Prosjektledelse
 8. GIS-kartlegging
 9. Veidesign
 10. Strukturell
 11. design


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for sivilarkitekter

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for sivilingeniører

 • Fremhev relevant erfaring innen anleggsteknikk og design.
 • Demonstrere kjennskap til relevant programvare og teknologi.
 • Fremhev tekniske ferdigheter som AutoCAD og CADD.
 • Oppgi erfaring med prosjektplanlegging og -ledelse.
 • Ta med sertifiseringer og faglige medlemskap.
 • Demonstrere kunnskap om tekniske prinsipper og forskrifter.
 • Utvise utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Legg vekt på problemløsning og analytiske ferdigheter.
 • Inkluder en portefølje av relevante prosjekter.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis