Eksempel på CV for førskolelærer (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for førskolelærere som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Spedbarnslærer CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 5,0 (33 stemmer)
Spedbarnslærer CV Eksempel

Er du på utkikk etter en ny stilling som førskolelærer? I så fall må du sørge for at CV-en din skiller seg ut fra resten av konkurrentene. Vår artikkel med eksempler på CV-er for førskolelærere gir deg en omfattende veiledning i hvordan du lager en overbevisende CV som gjør at arbeidsgiverne legger merke til deg. Med innsikt fra en erfaren lærer lærer du hvordan du lager en CV som fremhever dine ferdigheter og din erfaring på best mulig måte. I tillegg får du nyttige tips om hvordan du formaterer CV-en slik at den skiller seg ut fra resten.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en førskolelærer?

En førskolelærer er ansvarlig for å skape et trygt og utviklende miljø for spedbarn i barnehagen. De er ansvarlige for å planlegge, forberede og gjennomføre aktiviteter og opplevelser som er utviklingsmessig tilpasset barnas alder. Arbeidsoppgavene består blant annet i å lage leksjonsplaner, observere og registrere barnas utvikling, ha tilsyn med måltider, skifte bleier og gi støtte til foreldrene.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er for spedbarnslærere:

Hva er noen av ansvarsområdene til en førskolelærer?

 • Utvikle og gjennomføre leksjonsplaner og aktiviteter for spedbarn.
 • Tilby et trygt, utviklende og stimulerende miljø for spedbarn.
 • Oppmuntre til aldersadekvate aktiviteter som å synge, krype, gå og leke med leker.
 • Oppmuntre spedbarnets kreativitet og nysgjerrighet
 • Skape et positivt læringsmiljø og fremme positive relasjoner med barna.
 • Overvåke spedbarnets fysiske, emosjonelle og kognitive utvikling og rapportere eventuelle bekymringer til foreldre og/eller administrasjonen.
 • Gi positiv veiledning og disiplin ved behov
 • Føre journal over spedbarnets daglige aktiviteter og helseopplysninger.
 • Hjelpe til med å tilberede måltider, skifte bleier og rydde opp etter måltider og aktiviteter.
 • Delta i teammøter og andre faglige utviklingsaktiviteter.

Eksempel på CV for spedbarnslærere til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: (123) 456-7890
E-post: jane.doe@example.com

Sammendrag:
Jane Doe er en erfaren førskolelærer som brenner for å fremme spedbarns fysiske, sosiale og intellektuelle utvikling. Hun er tålmodig og oppmerksom og skaper trygge, omsorgsfulle og stimulerende miljøer for barna hun har ansvar for. Hun har undervist i over 10 år og er høyt respektert innen sitt felt.

Arbeidserfaring:

 • Førskolelærer, ABC Nursery, Anytown, USA (2011 - i dag)
  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter for å stimulere spedbarns fysiske, sosiale og intellektuelle utvikling.
  • Observere og evaluere barns prestasjoner, atferd, sosiale utvikling og fysiske helse.
  • Sørge for trygge og omsorgsfulle omgivelser for spedbarna.
 • Assistentlærer, ABC Preschool, Anytown, USA (2009-2011)
  • Bistod hovedlærer i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for å stimulere fysisk, sosial og intellektuell utvikling.
  • Tilsyn med barna i klasserommet og på lekeplassen.
  • Hjalp til med måltider, middagslur og andre daglige rutiner.

Utdanning:
Bachelor of Science i førskolepedagogikk, Anytown University, Anytown, USA (2008)

Ferdigheter:

 • Klasseledelse
 • Språk: Engelsk og spansk
 • Planlegging av leksjoner
 • Overvåking av atferd
 • Mellommenneskelig kommunikasjon

Sertifiseringer:
Sertifisering i barnehagepedagogikk, Anytown University, Anytown, USA (2008)

Språk:
Engelsk og spansk (flytende)CV-tips for førskolelærere

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for småbarnspedagoger.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne førskolelærere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring fra arbeid med sped- og småbarn, spesielt eventuelle sertifiseringer eller spesialutdanninger.
 • Ta med informasjon om hva du har oppnådd i rollen, for eksempel priser du har vunnet eller prestasjoner du har gjort.
 • Fokuser på evnen til å kommunisere effektivt med barn og voksne.
 • Demonstrere din kunnskap om utviklingstilpassede aktiviteter og læreplaner.
 • Nevn din evne til å skape et positivt og utviklende miljø for læring og lek for sped- og småbarn.


Eksempler på CV-sammendrag for førskolelærere

Et CV-sammendrag eller et CV-mål for førskolelærere er en fin måte å raskt vise frem kvalifikasjonene og prestasjonene dine på for å fange oppmerksomheten til den som ansetter deg. Det kan også gi et nyttig øyeblikksbilde av dine ferdigheter, erfaringer og bakgrunn som kan være av interesse for en potensiell arbeidsgiver. Dette kan være spesielt nyttig hvis du ikke har så mye plass på CV-en. I tillegg kan et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for spedbarnslærere gi potensielle arbeidsgivere en forståelse av undervisningsfilosofien din, noe som kan være avgjørende for å få et intervju.

For eksempel:

 • Engasjert førskolelærer med 5 års erfaring i å gi kvalitetsomsorg til barn i alderen 0-18 måneder. Har erfaring med å utvikle leksjonsplaner, skape et trygt og stimulerende læringsmiljø og kommunisere med foreldrene.
 • Organisert småbarnspedagog med 3 års erfaring i å gi emosjonell og fysisk støtte til barn i alderen 0-18 måneder. Jeg er dyktig til å skape aktiviteter, observere og lære bort atferd og respondere på medisinske og emosjonelle behov.
 • Entusiastisk småbarnspedagog med 4 års erfaring i å ivareta den fysiske og emosjonelle helsen til barn i alderen 0-18 måneder. Dyktig i å opprettholde sikkerhetsstandarder, fremme positiv atferd og utvikle læringsaktiviteter.
 • Dynamisk førskolelærer med 5 års erfaring i å gi stimulerende læringsopplevelser til barn i alderen 0-18 måneder. Har erfaring med å utvikle egnede læreplaner, håndheve regler og sørge for et trygt og utviklende miljø.
 • Erfaren førskolelærer med 6 års erfaring i å gi kvalitetsomsorg og utdanning til barn i alderen 0-18 måneder. Dyktig i å utvikle aktiviteter, gi emosjonell støtte og kommunisere med foreldre og kolleger.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for førskolelærere

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i en CV for førskolelærere fordi den fremhever relevante ferdigheter og erfaringer som kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre jobbsøkere. Det gir også potensielle arbeidsgivere et øyeblikksbilde av dine pedagogiske ferdigheter, og det gir deg mulighet til å fremheve eventuelle prestasjoner eller utmerkelser du har fått som pedagog. I tillegg gir det arbeidsgivere en forståelse av dine kvalifikasjoner for jobben og hvordan du kan være en verdifull ressurs i klasserommet. Ved å inkludere en sterk erfaringsdel kan du demonstrere ditt engasjement for undervisning og vise at du er en dyktig og kvalifisert lærer for en småskoleklasse.

For eksempel:

 • Sørget for et trygt, utviklende og stimulerende miljø for spedbarn i barnehagen.
 • Vellykket planlegging og gjennomføring av alderstilpassede aktiviteter for å fremme fysisk, kognitiv og sosial utvikling.
 • Utviklet en læreplan for spedbarn som fremmer læring gjennom lekbaserte aktiviteter.
 • Daglig stell av spedbarn, inkludert mating, bleie og middagslur.
 • Daglig observasjon og dokumentasjon av spedbarns utvikling.
 • Etablerte og opprettholdt en åpen kommunikasjon med foreldrene for å sikre best mulig omsorg for spedbarna.
 • Fremme positive relasjoner med spedbarn og deres familier.
 • Skapte et positivt og utviklende klassemiljø.
 • Sørget for at alle gjeldende statlige forskrifter ble overholdt.
 • Samarbeidet med andre lærere for å sikre best mulig omsorg for spedbarna.


Eksempel på CV for førskolelærerutdanning

Spedbarnslærere må vanligvis ha en utdannelse innen barnehagepedagogikk eller et beslektet fagfelt. Avhengig av skolen kan det også være nødvendig å ha erfaring fra arbeid med sped- og småbarn, samt sertifiseringer i HLR, førstehjelp og annen helse- og sikkerhetsopplæring. I tillegg bør småbarnslærere ha gode evner til å organisere, kommunisere og løse problemer.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en spedbarnslærers CV:

 • Bachelorgrad i førskolepedagogikk, University of California (2019)
 • Sertifisering som førskolelærer, California State Board of Education (2020)
 • HLR- og førstehjelpssertifisering, American Red Cross (2020)
 • Førskolelærerutdanning, National Association for the Education of Young Children (2020)
 • Autorisasjon som barneutviklingsassistent (CDA), Council for Professional Recognition (2020)


Spedbarnslærerens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for småbarnspedagoger for å vise potensielle arbeidsgivere dine kvalifikasjoner, erfaring og ekspertise på området. Ved å inkludere ferdigheter i CV-en din kan arbeidsgivere raskt finne ut hvilke områder du utmerker deg på, og skille deg ut fra andre kandidater. Noen av de ferdighetene det kan være lurt å ta med i en CV for førskolelærere, er kunnskap om barns utvikling og atferd, kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter, evnen til å skape et trygt og stimulerende læringsmiljø og evnen til å planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter.

Myke ferdigheter:

 1. Mellommenneskelig kommunikasjon
 2. Tålmodighet
 3. Kreativitet
 4. Organisatoriske ferdigheter
 5. Tilpasningsevne
 6. Tidshåndtering
 7. Empatisk lytting
 8. Konfliktløsning
 9. Klasseledelse
 10. Kunnskap om barns utvikling
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Barnepass
 2. Tidlig barndom
 3. Kunnskap om utvikling
 4. HLR-sertifisering
 5. Opplæring i førstehjelp
 6. Klasseledelse
 7. Atferdsveiledning
 8. Kreative aktiviteter
 9. Bevissthet rundt ernæring
 10. Ferdigheter i barnesikkerhet


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for småbarnspedagoger

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en spedbarnslærer

 • Vi har lang erfaring med å jobbe med spedbarn mellom 3 og 24 måneder.
 • Evne til å skape og gjennomføre engasjerende leksjoner og aktiviteter.
 • Kunnskap om barns utvikling og teknikker for tidlig læring.
 • Utmerkede kommunikasjons-, relasjons- og organisasjonsevner.
 • Evne til å utvikle tillitsfulle relasjoner med foreldre og foresatte.
 • Sertifisert i HLR, førstehjelp og barnepass.
 • God forståelse av helse- og sikkerhetsforskrifter.
 • Evne til multitasking og arbeid i et miljø med høyt tempo.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis