Eksempel på CV for automatiseringsingeniør (gratis veiledning)

Lag en CV for automatiseringstestingeniører som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Automatiseringstestingeniør CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,7 (76 stemmer)
Automatiseringstestingeniør CV Eksempel

Ønsker du å bli testingeniør innen automatisering? Da må du ha de rette ferdighetene og kvalifikasjonene for å skille deg ut på arbeidsmarkedet. I denne artikkelen gir vi deg et eksempel på en CV for en testingeniør og diskuterer hva som gjør at en slik CV skiller seg ut. Vi gir også nyttige tips om hvordan du skriver en vellykket CV. Les videre for å lære mer.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en automatiseringstestingeniør?

En Automation Test Engineer er ansvarlig for å designe, utvikle og utføre automatiserte tester for å sikre kvaliteten på applikasjoner og programvareprodukter. De er ansvarlige for å automatisere prosessen med å teste programvare, inkludert å sette opp testmiljøet, opprette og vedlikeholde testskripter, utføre tester og analysere testresultater. Automatiseringstestingeniører må ha omfattende kunnskap om programvareutvikling, programmeringsspråk og testmetoder. De må også kunne utvikle automatiserte testplaner, analysere testresultater og rapportere funn.


Hva er noen av ansvarsområdene til en automatiseringstestingeniør?

 • Opprette og vedlikeholde testautomatiseringsskript
 • Analysere testresultater og generere rapporter
 • Identifisere og dokumentere feil i applikasjonen
 • Utvikle og vedlikeholde testdata for automatiserte tester
 • Analysere og implementere strategier for testautomatisering
 • Utvikle og vedlikeholde rammeverk for testautomatisering
 • Utføre manuelle tester for å identifisere problemer
 • Kontakt med utviklere og andre interessenter
 • Opprettholde samsvar med kvalitetssikringsstandarder

Eksempel på CV for automatiseringstestingeniør til inspirasjon

John Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, USA
Telefon: +1 (123) 456-7890
E-post: john.doe@example.com

Automatiseringstestingeniør med 5 års erfaring med å designe og bygge automatiserte testsystemer fra grunnen av. Dyktig innen skripting, koding, testplaner og bug tracking-verktøy, samt en detaljert forståelse av programvareutviklings- og distribusjonsprosesser. Erfaring med bruk av en rekke ulike testautomatiseringsverktøy, rammeverk og skriptspråk.

Arbeidserfaring

 • Testautomatiseringsingeniør, ABC Corporation, Anytown, USA (2015 - 2020)
  • Utviklet og vedlikeholdt automatiserte testskript ved hjelp av Java, Selenium, Appium og Cucumber.
  • Utarbeidelse av effektive testplaner og testtilfeller.
  • Gjennomført regresjons-, røyk-, funksjons- og integrasjonstester.
  • Rapporterte og sporet feil, og vedlikeholdt feildatabaser.
 • Testingeniør for programvare, XYZ Corporation, Anytown, USA (2013 - 2015)
  • Utviklet og vedlikeholdt automatiserte testskript ved hjelp av Java, JUnit og Jenkins.
  • Bistod i utforming og implementering av programvare for nett- og mobilapplikasjoner.
  • Utførte enhets- og integrasjonstesting av nye funksjoner.

Utdanning
Bachelor of Science i informatikk, Anytown University, USA (2009 - 2013)

Ferdigheter

 • Testautomatisering
 • Planlegging og gjennomføring av tester
 • Feilsporing
 • Utvikling og distribusjon av programvare
 • Skripting og koding

Sertifiseringer
Sertifisert programvaretester, XYZ Certification, USA (2018)

Språk
Engelsk (morsmål), spansk (flytende)CV-tips for automatiseringstestingeniører

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan hjelpe å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for automatiseringsingeniører.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Automation Test Engineer - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev dine tekniske ferdigheter og din erfaring på området, for eksempel programmeringsspråk, automatiseringsverktøy og manuell testing.
 • Inkluder kvantifiserbare resultater, for eksempel økt testdekning, kortere syklustider og forbedret testnøyaktighet.
 • Demonstrer din kunnskap om livssyklusen for programvareutvikling, inkludert kravinnhenting, utvikling og validering.
 • Vis hvordan du samarbeider effektivt med andre team, for eksempel utviklere, QA og drift.
 • Vis frem problemløsningsferdighetene dine ved å fortelle hvordan du raskt identifiserte og løste komplekse automatiseringsproblemer.


Eksempler på CV-sammendrag for automatiseringsingeniør

Et CV-sammendrag eller -mål er en viktig del av en CV for en testingeniør innen automatisering. Det bidrar til å gjøre et godt førsteinntrykk på en potensiell arbeidsgiver, og kan brukes til raskt å forklare hvorfor du er den rette for jobben. Sammendraget eller målsettingen bør være kortfattet og fremheve dine spesifikke ferdigheter, erfaringer og resultater knyttet til automatiseringstesting. Den bør være skreddersydd for jobben du søker på, og bør vise at du er i stand til å være en effektiv testingeniør.

For eksempel:

 • Testautomatiseringsingeniør med mer enn 5 års erfaring med å utvikle ende-til-ende-automatiseringstester for nettbaserte applikasjoner.
 • Høy kompetanse innen automatiseringstesting, programvareutvikling og databaseadministrasjon. Erfaring med å lede team og løse komplekse problemer.
 • Erfaren automatiseringstester med inngående kunnskap om verktøy, rammeverk, teknikker og standarder for testautomatisering.
 • Gode ferdigheter i å utvikle testplaner, utvikle automatiserte testskript og utføre tester. Demonstrert evne til å identifisere, dokumentere og rapportere feil.
 • Resultatorientert testingeniør med mer enn 4 års erfaring innen design og utvikling av automatiserte testskripter. Dyktig i manuelle og automatiserte testprosesser.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for automatiseringsingeniøren din

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en testingeniør fordi den viser at du kan skape og vedlikeholde automatiserte tester. En godt utformet erfaringsdel vil vise potensielle arbeidsgivere at du har en god forståelse av konseptene og teknikkene innen automatisert testing. Den viser også at du er kjent med verktøyene og teknologiene som brukes i automatisert testing, og at du kan bruke dem effektivt. Dette er viktig for alle automatiserte testingeniører, siden jobben deres er å sikre at de automatiserte testene de lager, er vellykkede. En sterk erfaringsdel i CV-en din vil vise potensielle arbeidsgivere at du er den ideelle kandidaten for stillingen.

Et eksempel:

 • Utviklet, vedlikeholdt og utførte automatiserte testskript ved hjelp av Selenium WebDriver.
 • Overvåket testresultater og identifisert programvareproblemer og årsakene til disse.
 • Rapporterte feil ved hjelp av feilsporingsverktøy som JIRA.
 • Utviklet testplaner, testtilfeller og testdata til støtte for automatiseringstesting.
 • Utførte manuell testing for å supplere automatiseringstesting og verifisere systemets funksjonalitet.
 • Samarbeidet med utviklere for å løse problemer, feilsøke og forbedre applikasjonskvaliteten.
 • Lagde rapporter og sporet feil, analyserte resultater og kom med forslag til forbedringer.
 • Utformet og implementert integrasjonstester for ulike komponenter i applikasjonen.
 • Utførte Agile- og DevOps-prosesser for å sikre kvalitet og rettidige leveranser.
 • Teknisk støtte og opplæring til programvareutviklings- og kvalitetssikringsteam.


Eksempel på utdannelse for automatiseringstestingeniør

En automatiseringsingeniør trenger vanligvis en bachelorgrad i informatikk, programvareteknikk eller et beslektet fagfelt. De må også ha god forståelse av programvareutviklingsmetoder, programmeringsspråk og testteknikker. I tillegg er det viktig med kunnskap om og erfaring med skripting, automatiseringsverktøy og webteknologi. Kjennskap til kildekontrollsystemer som Subversion og Git er også en fordel.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en testingeniør innen automatisering:

 • University of Houston, Houston, TX Bachelor i datavitenskap, 2017
 • University of Texas at Dallas, Richardson, TX Master i automatiseringstesting, 2019


Automatiseringstestingeniørens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en automatiseringstestingeniør, fordi det gjør det mulig for ansettelsesansvarlig å raskt vurdere søkerens kvalifikasjoner. Det hjelper også søkeren med å skille seg ut fra andre søkere og fremheve sine tekniske ferdigheter. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes, er programmeringsspråk som Java, Python eller C#, verktøy for automatiseringstesting som Selenium, Appium eller Cucumber, og erfaring med versjonskontrollsystemer, feilsporingssystemer og teststyringssystemer.

Myke ferdigheter:

 1. Kritisk tenkning
 2. problemløsning
 3. Oppmerksomhet på detaljer
 4. Kommunikasjon
 5. Teamarbeid
 6. Tidshåndtering
 7. Tilpasningsevne
 8. Organisatorisk
 9. Analytiske ferdigheter
 10. Forhandlingsevne
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Testautomatisering
 2. Programvaretesting
 3. Scriptspråk
 4. Testdesign
 5. Feilsøkingsverktøy
 6. Teststrategier
 7. Dataanalyse
 8. Programvareutvikling
 9. Feilsporing
 10. Testgjennomføring


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for automatiseringsingeniører

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en automatiseringstestingeniør

 • God forståelse av livssyklusen for programvareutvikling og testmetodikk
 • Erfaring med å utforme, utvikle og utføre automatiserte testskript.
 • Ferdigheter i ett eller flere automatiseringsverktøy, som Selenium, QTP eller SoapUI.
 • Kjennskap til programmeringsspråk som Java, Python eller JavaScript
 • Evne til å analysere komplekse programvaresystemer
 • Utmerkede ferdigheter innen problemløsning og feilsøking
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Oppmerksomhet på detaljer og nøyaktighet

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis