Eksempel på CV for økonomisjef (gratis guide)

Bruk våre gratis eksempler og skrivetips til å lage en CV for økonomisjefer som gir deg intervjuet. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Gjennomsnittlig vurdering: 4,2 (175 stemmer)

Er du på utkikk etter en stilling som økonomisjef? I denne artikkelen finner du et omfattende eksempel på en CV som hjelper deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Eksemplet er tilpasset en spesifikk stillingsbeskrivelse og dekker de viktigste ferdighetene og erfaringene du trenger for å lykkes. Artikkelen inneholder også viktige tips og råd om hvordan du skriver en slagkraftig CV for økonomisjefer.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Finance Executive?

En økonomisjef er ansvarlig for å administrere et selskaps finansielle virksomhet. Dette innebærer blant annet å føre tilsyn med økonomisk planlegging og budsjettering, analysere økonomiske resultater, gjennomføre økonomiske analyser, gi økonomisk rådgivning og utvikle økonomiske strategier. De gir også økonomisk støtte og veiledning til andre avdelinger, evaluerer og anbefaler investeringer og håndterer økonomisk risiko.

Vi skal til å begynne, men først har vi samlet noen andre eksempler på CV-er relatert til Finance Executive:

Hva er noen av ansvarsområdene til en Finance Executive?

 • Overvåke forvaltningen av økonomisystemer, -prosesser og -retningslinjer.
 • Utvikle og implementere finansielle strategier for å sikre selskapets lønnsomhet.
 • Utarbeidelse av regnskaper og rapporter
 • Analyse av økonomiske data og utarbeidelse av prognoser
 • Utarbeide og forvalte budsjetter
 • Forvaltning av investeringer og kapitalfond
 • Rådgivning til ledelsen i økonomiske spørsmål
 • Overvåking av finansielle aktiviteter og resultater
 • Identifisere og redusere finansielle risikoer
 • Sikre overholdelse av finansreglementet

Eksempel på CV for økonomiledere til inspirasjon

Eksempel på CV for økonomisjef

Personlige opplysninger:
Navn: John Smith
Telefon: 111-222-3333
E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag:
John Smith er en erfaren økonomisjef med solid bakgrunn innen regnskap og økonomistyring. Han har lang erfaring med økonomisk analyse, budsjettering, prognoser og investeringer. Han har inngående kjennskap til finansreglementet og er i stand til å utvikle og implementere strategier for å maksimere fortjenesten. Han er svært godt organisert og har utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.

Arbeidserfaring:

 • Økonomisjef, ABC Company, 2019-nåværende
 • Finansanalytiker, XYZ Company, 2017-2019
 • Regnskapsfører, DEF Company, 2015-2017

Utdanning:
Bachelor of Arts i regnskap, University of Washington, 2014

Kompetanse:
Finansiell analyse, budsjettering, prognoser, investeringer, finansreglement, strategisk planlegging, kommunikasjon.

Sertifiseringer:
Statsautorisert revisor (CPA), 2017

Språk:
Engelsk, spanskCV-tips for finansdirektører

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en Finance Executive-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne finansdirektører - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev de mest relevante ferdighetene og erfaringene i CV-en og skreddersy den til stillingen du søker på.
 • Ta med måltall for å demonstrere suksessene dine og vise hvilken innvirkning du har hatt på organisasjonen.
 • Beskriv hvilken erfaring du har med å lede finansielle operasjoner, utvikle finansielle strategier og styre investeringer.
 • Oppgi eventuelle priser eller anerkjennelser du har mottatt for ditt arbeid innen finans.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller lisenser du har oppnådd innen finans.


Eksempler på CV-sammendrag for økonomisjefer

Et CV-sammendrag eller CV-mål er en viktig del av CV-en til en økonomisjef, da det gir en rask oversikt over vedkommendes kvalifikasjoner og erfaring. Det gir også ansettelsesansvarlige et inntrykk av vedkommendes ferdigheter, evner og styrker som kan være nyttige for stillingen. Dette sammendraget eller målet kan hjelpe økonomisjefen med å skille seg ut fra konkurrentene og øke sjansene for å komme til intervju.

For eksempel:

 • Svært erfaren økonomileder med en MBA i finans og dokumenterte resultater når det gjelder å lansere innovative finansielle strategier.
 • Erfaren økonomisjef med mer enn 10 års erfaring fra finanssektoren. Dokumenterte evner til å lede team og implementere vellykkede finansielle strategier.
 • Dynamisk økonomisjef med lang erfaring innen finansiell analyse og strategiutvikling. Dyktig til å ta datadrevne beslutninger og lede team.
 • Dyktig økonomisjef med 7 års erfaring innen økonomistyring og -analyse. Dyktig på prognoser, budsjettering og strategiutvikling.
 • Økonomisjef med 5 års erfaring fra bank- og finansbransjen. Utprøvd kompetanse innen finansiell risikostyring og utvikling av finansielle planer.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en for finansdirektører

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en økonomisjef fordi den viser kandidatens faglige bakgrunn og prestasjoner i finansbransjen. Den viser også kandidatens evne til å håndtere økonomi, analysere finansielle data og ta informerte beslutninger. I tillegg gir det rekrutterere og ansettelsesansvarlige mulighet til raskt å vurdere kandidatens kvalifikasjoner og relevante erfaring. En sterk erfaringsdel kan også fremheve kandidatens evne til å kommunisere og samarbeide med andre avdelinger og interessenter. Til syvende og sist kan en sterk erfaringsdel i en CV for økonomisjefer bidra til at kandidaten skiller seg ut fra mengden og øker sjansene for å få jobben.

For eksempel:

 • Implementerte et nytt budsjetteringssystem som forbedret den økonomiske nøyaktigheten med 18 %.
 • Utviklet og implementert finanspolicyer og -prosedyrer for å sikre etterlevelse av juridiske og regulatoriske krav
 • Gjennomført økonomiske analyser for å identifisere områder der det er mulig å redusere kostnader og øke lønnsomheten.
 • Ledet utarbeidelsen av regnskaper og økonomiske rapporter for toppledelsen.
 • Utarbeidet og presenterte økonomiske rapporter for styret og andre interessenter.
 • Utviklet og vedlikeholdt økonomiske modeller for å evaluere virkningen av forretningsbeslutninger.
 • Overvåket utarbeidelsen av de årlige budsjettene og fulgte opp budsjettutviklingen.
 • Analyserte finansielle data for å identifisere trender og potensielle risikoer.
 • Koordinerte utarbeidelsen av regnskaper og andre rapporter til eksterne revisorer.
 • Gi økonomisk støtte til operative avdelinger og gi råd om økonomiske konsekvenser av forretningsbeslutninger.


Eksempel på utdannelse i CV-en til Finance Executive

En økonomiansvarlig trenger vanligvis en bachelorgrad i økonomi, regnskap eller et beslektet fagfelt. Denne typen utdanning gjør studentene i stand til å forstå økonomiske begreper som budsjettering, prognoser og økonomisk analyse. Videreutdanning og erfaring på området kan føre til en mastergrad i finans eller et beslektet fagfelt, eller en profesjonell autorisasjon som Certified Public Accountant (CPA) eller Chartered Financial Analyst (CFA). I tillegg kan det være nødvendig å ha gode kommunikasjons-, analyse- og problemløsningsevner.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en økonomisjef:

 • Master of Science i finans, University of California, Los Angeles, CA - 2015
 • Bachelor of Business Administration i finans, University of Washington, Seattle, WA - 2013
 • Sertifisering innen økonomistyring, American Financial Association, Los Angeles, CA - 2016
 • Autorisert revisor (CPA), California State Board of Accountancy, San Francisco, California - 2017


Økonomisjefens ferdigheter til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for økonomisjefer fordi det viser potensielle arbeidsgivere at du har kunnskapen og erfaringen som trengs for å håndtere de økonomiske aspektene i organisasjonen på en effektiv måte. Ferdigheter knyttet til økonomi, som budsjettering, prognoser, økonomisk analyse og finansiell rapportering, viser at du har kompetanse til å håndtere de økonomiske aspektene ved en virksomhet. Hvis du i tillegg har spesialkompetanse innen for eksempel finansiell modellering eller erfaring med økonomiprogramvare, kan du vise at du har den kompetansen du trenger. Ved å inkludere disse ferdighetene i CV-en kan du skille deg ut fra andre søkere og vise at du er kvalifisert for stillingen.

Myke ferdigheter:

 1. Finansiell analyse
 2. Dataanalyse
 3. Strategisk planlegging
 4. Problemløsning
 5. Lederskap
 6. Teamarbeid
 7. Kommunikasjon
 8. Organisering
 9. Tidshåndtering
 10. Beslutningstaking
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell modellering
 2. Dataanalyse
 3. Regnskapsføring
 4. Forretningsanalyse
 5. Investeringsbankvirksomhet
 6. Risikostyring
 7. Finansiell planlegging
 8. Finansiell rapportering
 9. Fusjoner og oppkjøp
 10. Porteføljeforvaltning


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for finansdirektører

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en økonomisjef

 • Fremheve erfaring og kompetanse innen økonomistyring
 • Ta med et faglig sammendrag for å oppsummere bakgrunnen din.
 • Fokuser på prestasjoner i stedet for arbeidsoppgaver
 • Oppgi informasjon om utdannelse og sertifiseringer
 • Inkluder relevante nøkkelord for bransjen
 • Inkluder kvantifiserbare beregninger for å vise effekten din
 • Formater CV-en din slik at den blir lesbar og oversiktlig

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis