Eksempel på CV for skadebehandler (gratis guide)

Lag en skadebehandler-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for Saksbehandler
Gjennomsnittlig vurdering: 4,4 (196 stemmer)
Eksempel på CV for Saksbehandler

Er du en erfaren skadebehandler på jakt etter en ny jobb? Vårt eksempel på en CV for skadebehandlere hjelper deg med å lage en effektiv CV som fanger potensielle arbeidsgiveres oppmerksomhet. Veiledningen vår tar deg gjennom prosessen med å lage en CV, fra å skrive et overbevisende sammendrag til å vise frem kompetansen og arbeidserfaringen din. Med vår hjelp kan du lage en CV som gjør at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet og får den jobben du ønsker deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en skadebehandler?

En skadebehandlers jobb er å gjennomgå forsikringskrav for å sikre at de oppfyller kriteriene og er korrekte. De er ansvarlige for å avgjøre om et krav er gyldig, og i så fall hvilken dekning og hvilke ytelser forsikringstakeren har krav på. De analyserer også forsikringsavtalens ordlyd for å avgjøre om kravet er dekket, og undersøker fakta i saken for å sikre at kravet er riktig dokumentert. Skadebehandlere kan også komme med anbefalinger om oppgjørsbeløp og gjennomgå medisinske journaler for å sikre at de er korrekte.

Vi skal til å begynne, men her er noen andre eksempler på CV-er relatert til Claims Examiner:

Hva er noen av ansvarsområdene til en skadebehandler?

 • Undersøke og evaluere forsikringskrav for å fastslå dekning og erstatningsansvar
 • Undersøke og analysere krav for å avgjøre om de er gyldige og om det foreligger erstatningsansvar.
 • Gjennomgå bevismateriale som politirapporter, vitneforklaringer og medisinske journaler.
 • Korrespondere med skadelidte og forsikringsselskaper for å innhente ytterligere informasjon og avklaringer.
 • Ta avgjørelser om dekning og ansvar på vegne av forsikringsselskapet.
 • Forhandle om forlik med saksøkerne
 • Utarbeide skriftlige rapporter og dokumentasjon
 • Opprettholde oppdatert kunnskap om lover og forskrifter på forsikringsområdet.

Eksempel på CV for skadebehandlere til inspirasjon

Navn: John Doe

Adresse: 123 Main St, Anytown, CA 12345

Telefon: (123)456-7890

E-post: john.doe@example.com

Svært erfaren skadebehandler med over 10 års erfaring fra forsikringsbransjen. Dyktig til å analysere og evaluere forsikringskrav, identifisere avvik og etterforske potensielt uredelige krav. En lagspiller som er opptatt av å yte utmerket kundeservice og skape et positivt arbeidsmiljø.

Arbeidserfaring

 • Skadebehandler, ABC Insurance, Anytown, CA - juni 2016 - i dag
  • Gjennomgå og behandle forsikringskrav for å sikre at de er korrekte og i samsvar med forsikringsdekningen.
  • Gjennomføre undersøkelser for å verifisere krav og avgjøre omfanget og hensiktsmessigheten av dekningen.
  • Ta kontakt med skadelidte, leger og annet helsepersonell for å innhente ytterligere informasjon og dokumenter.
 • Skadebehandler, XYZ Insurance, Anytown, CA - april 2014 - juni 2016
  • Utredet og behandlet krav om syke- og uføreforsikring.
  • Undersøkte og tolket forsikringer og kontrakter for å fastslå dekning og ansvarsforhold
  • ytet utmerket kundeservice til saksøkerne

Utdanning

 • Bachelorgrad i bedriftsøkonomi, ABC University, Anytown, CA - mai 2013

Kompetanse

 • Behandling av krav
 • Medisinsk terminologi
 • Kontraktsanalyse
 • Undersøkelse
 • Kundeservice

Sertifiseringer

 • Skadebehandler - delstaten California - juni 2016

Språk

 • Engelsk (morsmål)
 • Spansk (konversasjon)


CV-tips for Claims Examiner

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en skadebehandler-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne skadebehandlere - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere og øke sjansene dine for å skape en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring fra kundeservice.
 • Ta med eventuelle spesielle sertifiseringer eller lisenser du har oppnådd.
 • Oppgi om du har erfaring med reklamasjoner eller klager.
 • Oppgi eventuelle tekniske ferdigheter du har, f.eks. arbeid med kravprogramvare.
 • Ta med eventuell tidligere erfaring med skadeutredning.


Eksempler på CV-sammendrag for skadebehandlere

Et CV-sammendrag eller CV-mål er viktig å ha med i CV-en fordi det gjør det mulig for arbeidsgivere å raskt identifisere dine kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter. Det er en kortfattet oversikt over bakgrunnen og kvalifikasjonene dine i forhold til stillingen du søker på. Den bør være skreddersydd for den spesifikke jobben du søker, og bør fremheve dine sterkeste egenskaper og erfaringer. Dette vil hjelpe arbeidsgivere med å identifisere deg som en potensiell kandidat og avgjøre om du passer inn i deres organisasjon.

For eksempel:

 • Erfaren skadebehandler med mer enn 10 års erfaring i å vurdere forsikringskrav med tanke på nøyaktighet og fullstendighet. Dokumenterte evner til raskt å evaluere skadeforespørsler og minimere selskapets tap.
 • Svært velorganisert skadebehandler med ekspertise i å analysere skadedata og identifisere risiko. Bevist evne til å oppnå gode resultater for kundene og samtidig oppfylle alle krav i regelverket.
 • Kunnskapsrik skadebehandler med sterk bakgrunn innen kunderelasjoner og tvisteløsning. Dyktig til å gi rettidig og nøyaktig informasjon for å sikre optimal kundetilfredshet.
 • Dyktig skadebehandler med 8 års erfaring i å håndtere, undersøke og løse komplekse krav. Eksepsjonelle kommunikasjons-, problemløsnings- og forhandlingsevner.
 • Engasjert skadebehandler med mer enn 5 års erfaring i å håndtere og løse forsikringskrav. Dyktig til å forberede krav og løse tvister med kunder på en rask måte.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i din CV for skadebehandlere

En sterk erfaringsdel i en skadebehandler-CV er viktig for å fremheve din kompetanse og dine prestasjoner i skadebransjen. Denne delen viser potensielle arbeidsgivere dine kvalifikasjoner og yrkeserfaring, noe som kan øke sjansene dine for å komme til intervju. En effektiv erfaringsdel bør inneholde stillingstitler, ansettelsesdatoer og en liste over de viktigste ansvarsområdene og prestasjonene dine. I tillegg bør den vise dine tekniske ferdigheter, analytiske evner og problemløsningsevner, som er avgjørende for en vellykket karriere innen skadebehandling. En sterk erfaringsdel i CV-en vil hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og vise arbeidsgiverne at du er den rette for jobben.

For eksempel:

 • Utførte eksemplarisk skadeservice i et miljø med store volumer.
 • Evaluerer innsendte krav for å sikre at de er i samsvar med statlige og føderale lover.
 • Gjennomgikk informasjon om krav for å fastslå gyldigheten og nøyaktigheten av innsendte krav.
 • Undersøkte og løste avvik i erstatningsdata.
 • Undersøkte dokumenter som legejournaler, politirapporter og rettsdokumenter for å underbygge krav.
 • Bistod med utvikling og implementering av prosesser og prosedyrer for skadebehandling.
 • Utviklet og opprettholdt effektive relasjoner med erstatningssøkere og andre interessenter.
 • Samler og analyserer skadedata for å identifisere trender og avdekke forbedringsområder.
 • Fullførte alt nødvendig papirarbeid i tide og på en nøyaktig måte.
 • Svarer raskt og nøyaktig på henvendelser og forespørsler fra saksøkere.


Eksempel på utdannelse for Claims Examiner CV

En skadebehandler må vanligvis ha minst videregående skole og noe erfaring fra kundeservice og/eller forsikring. For mer avanserte stillinger kan det være nødvendig med tilleggsutdanning, for eksempel en bachelor- eller høyskoleutdanning innen økonomi, bedriftsøkonomi eller forsikring. Det kan også være nødvendig med forsikringsrelaterte sertifiseringer.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en skadebehandler:

 • Bachelor of Science i bedriftsøkonomi, University of Maine - Portland, OR (2013)
 • Associate of Arts i bedriftsledelse, Portland Community College - Portland, OR (2011)
 • Sertifisert skadegransker, Oregon Insurance Institute - Portland, OR (2016)
 • Etterutdanningskurs i forsikringsskaderegulering, Oregon Insurance Institute - Portland, OR (2018)


Skadebehandlerkompetanse for en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i skadebehandlerens CV for å vise at du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for å utføre jobben. Eksempler på ferdigheter som bør inkluderes kan være oppmerksomhet på detaljer, problemløsning, kundeservice, konfliktløsning, organisasjonsferdigheter, dataregistrering og kommunikasjon. Disse ferdighetene vil hjelpe arbeidsgivere med å identifisere om du er en egnet kandidat til stillingen.

Myke ferdigheter:

 1. Kommunikasjon
 2. mellommenneskelige
 3. Organisatorisk
 4. Analytisk
 5. Forhandling
 6. Beslutningstaking
 7. Forskning
 8. Problemløsning
 9. Tidsstyring
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Behandling av krav
 2. Dataanalyse
 3. Risikovurdering
 4. Kundeservice
 5. Overholdelse av regelverk
 6. Dokumentgjennomgang
 7. Skaderegulering
 8. Ferdigheter i etterforskning
 9. Skadeforhandlinger
 10. Problemløsning


Vanlige feil som bør unngås når du skriver en CV for en skadebehandler

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en CV for en skadebehandler

 • Fremhev dine tekniske ferdigheter knyttet til skadebehandling og medisinsk terminologi.
 • Gjør rede for din erfaring med å håndtere krav på en nøyaktig og effektiv måte.
 • Oppgi eventuelle spesielle sertifiseringer eller lisenser knyttet til skadebehandling.
 • Nevn eventuelle prestasjoner eller utmerkelser knyttet til skadebehandling.
 • Demonstrer din evne til å samarbeide effektivt med andre teammedlemmer.
 • Fremhev din erfaring med å bruke ulike forsikringsdatabaser.
 • Oppgi eventuelle tilleggskompetanser som kundeservice eller problemløsning.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis