Eksempel på CV for seniorjurist (gratis guide)

Lag en Senior Paralegal-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Eksempel på CV for senior juridisk assistent
Gjennomsnittlig vurdering: 4,5 (128 stemmer)
Eksempel på CV for senior juridisk assistent

I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV og tips til hvordan du skriver en god CV for en senior paralegal-stilling. Den gir innsikt i hva arbeidsgivere ser etter hos en kandidat til en paralegal-stilling og gir veiledning i hvordan du utformer en CV som skiller seg ut. I tillegg får du et eksempel på en profesjonell CV for senior paralegal som du kan bruke som veiledning når du skal lage din egen.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Senior Paralegal?

En Senior Paralegal er ansvarlig for å gi juridisk støtte og assistanse til advokater og andre jurister i firmaet. Arbeidsoppgavene kan omfatte research av lover og forskrifter, utarbeidelse av juridiske dokumenter, arkivering og organisering av papirarbeid, gjennomføring av intervjuer, utarbeidelse av juridiske notater og andre research- og administrative oppgaver. Senior Paralegals kan også ha ansvar for å lede et team av Paralegals og bidra med mentorskap og veiledning.


Hva er noen av ansvarsområdene til en Senior Paralegal?

 • Rådgi kunder i juridiske spørsmål
 • Utføre undersøkelser og analyser knyttet til juridiske spørsmål
 • Utarbeidelse av dokumenter og notater til rettssaker
 • Administrere og overvåke juridiske aktiviteter
 • Bistå advokater med forberedelser til rettssaker og rettssaksstøtte
 • Utarbeide kontrakter, notater og andre juridiske dokumenter
 • Organisere og vedlikeholde saksmapper
 • Gjennomføre undersøkelser og intervjuer
 • Delta i rettssaker og andre juridiske møter
 • Utføre juridiske søk og undersøkelser
 • Gi administrativ støtte til advokater

Eksempel på CV for Senior Paralegal til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: John Smith
Adresse: 123 Main Street, Anytown, CA 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: johnsmith@example.com

Sammendrag:
John Smith er en erfaren Senior Paralegal med over 10 års juridisk erfaring. Han har en solid juridisk utdannelse og en omfattende bakgrunn innen selskapsrett og forretningsjus. Han er kunnskapsrik på en rekke juridiske områder og er svært dyktig innen juridisk research, dokumentutforming og analyse. Han er en uvurderlig ressurs for ethvert juridisk team.

Arbeidserfaring:

 • ABC Legal Services, Anytown, CA, seniorjurist, 2015-nåværende
  • Gi juridisk veiledning på høyt nivå til kunder i bedrifts- og forretningsjuridiske spørsmål.
  • Utføre juridiske undersøkelser, inkludert lov- og rettspraksis, for å støtte det juridiske teamet.
  • Utarbeide utkast til juridiske dokumenter, blant annet kontrakter, leiekontrakter og begjæringer, som sendes inn til domstolene.
  • Administrere utarbeidelse og arkivering av juridiske dokumenter.
  • Fungere som bindeledd mellom kunder, ansatte og tredjeparter.
 • XYZ Legal Services, Anytown, CA, advokatassistent, 2010-2015
  • Utførte juridiske undersøkelser og analyser av en rekke juridiske spørsmål.
  • Utarbeidet juridiske dokumenter, blant annet kontrakter, prosesskriv og begjæringer, for innsending til domstolene.
  • Utarbeidelse og arkivering av juridiske dokumenter.
  • Administrativ støtte til advokater og ansatte, inkludert planlegging og kalenderføring.

Utdanning:
ABC University, Anytown, California
Bachelor of Arts i juridiske studier, 2009

Ferdigheter:

 • Juridisk forskning og analyse
 • Utarbeidelse og arkivering av dokumenter
 • Lovgivning og rettspraksis
 • Juridisk skriving og redigering
 • Kunderelasjoner og kommunikasjon

Sertifiseringer:
Sertifisert juridisk assistent, ABC Institute, 2013

Språk:
Engelsk (flytende)
Spansk (konversasjon)CV-tips for Senior Paralegal

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en seniorjurist-CV.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Senior Paralegal - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Ta med et faglig sammendrag som beskriver kvalifikasjonene og erfaringene dine.
 • Fremhev kunnskapen og ekspertisen din på det juridiske området.
 • Inkluder relevante nøkkelord fra stillingsbeskrivelsen for å sikre at CV-en din blir plukket opp av et eventuelt søkersporingssystem.
 • Fokuser på hva du har oppnådd, ikke bare på arbeidsoppgaver, for å vise hvilken verdi du kan tilføre selskapet.
 • Les korrektur på CV-en for eventuelle skrive- eller tastefeil, og få en kollega du stoler på til å se over den.


Eksempler på CV-sammendrag for seniorjurister

Et CV-sammendrag eller CV-mål kan hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene og gjøre et godt førsteinntrykk. Det kan vise frem dine relevante ferdigheter og erfaringer, samt din entusiasme for stillingen. Det kan også brukes til å demonstrere din juridiske kunnskap og ekspertise. Til slutt kan den hjelpe deg med å skille deg ut blant andre jobbsøkere med lignende kvalifikasjoner.

For eksempel:

 • Engasjert Senior Paralegal med 10 års erfaring med å yte juridisk støtte til advokater innen en rekke fagområder.
 • Godt organisert Senior Paralegal med 8 års erfaring innen selskapsrett, prosedyre og immaterialrett.
 • Resultatdrevet Senior Paralegal med 7 års erfaring innen juridisk research, dokumentutforming og klienthåndtering.
 • Erfaren Senior Paralegal med bakgrunn innen utlendingsrett, familierett og kontraktsrett.
 • Kunnskapsrik Senior Paralegal med lang erfaring i å undersøke juridiske spørsmål, gjennomgå dokumenter og utarbeide juridiske dokumenter.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din for seniorjurister

En sterk erfaringsdel i CV-en til en senior paralegal er viktig fordi den kan vise arbeidsgivere hvilken kompetanse og kunnskap kandidaten har tilegnet seg i løpet av karrieren. Ved å fremheve viktige prestasjoner kan kandidaten vise at han eller hun er en verdifull ressurs for organisasjonen. I tillegg kan erfaringsdelen være en fin måte å vise frem de ferdighetene kandidaten har utviklet i sin stilling, for eksempel innen research, utarbeidelse og analyse. En sterk erfaringsdel i en senior paralegal-cv er viktig for at arbeidsgivere skal få et godt bilde av kandidatens kvalifikasjoner og evner.

For eksempel:

 • Bistod med juridisk assistanse i en rekke juridiske saker, blant annet trust- og eiendomsplanlegging, eiendomstransaksjoner og selskapsrett.
 • Utarbeidet og gjennomgikk juridiske dokumenter, prosesskriv og avtaler.
 • Utførte juridiske undersøkelser og analyser av lover og forskrifter.
 • Oppdaterte og vedlikeholdt bedriftens og juridiske arkivsystemer.
 • Bistod ved utarbeidelse og arkivering av rettsdokumenter.
 • Deltok i høringer, vitneforklaringer og klientmøter.
 • Ledet den daglige driften av den juridiske avdelingen.
 • Bistod med utarbeidelse av prosesskriv, notater og rapporter.
 • Utførte juridisk dokumentgjennomgang og administrerte dokumentproduksjon.
 • Leverte detaljerte faktiske og juridiske analyser til advokater.


Senior Paralegal CV eksempel på utdanning

En Senior Paralegal trenger vanligvis minst en toårig utdannelse innen paralegal-studier eller et beslektet fagområde som jus, økonomi eller strafferett. Noen arbeidsgivere kan også kreve sertifisering gjennom en profesjonell organisasjon som National Association of Legal Assistants eller American Bar Association. Det kan også være nødvendig med tilleggskurs innen spesialiserte områder som konkurs, familierett eller rettssaker.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en Senior Paralegal-CV:

 • Bachelor of Arts i Paralegal Studies fra XYZ University, 2020
 • Paralegal-sertifikat fra ABC College, 2018
 • Juridiske etterutdanningskurs i bedriftsetablering, kontraktsrett, eiendomsplanlegging og skatterett, 2018-2020


Senior Paralegal-ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Senior Paralegal fordi det gir den potensielle arbeidsgiveren mulighet til raskt å se hva søkeren kan. Kompetansedelen i en CV bør være skreddersydd for den aktuelle stillingen, og bør vise frem søkerens ekspertise. Dette vil få søkeren til å skille seg ut blant andre, og vise arbeidsgiveren at kandidaten er rett person for jobben. Eksempler på ferdigheter som bør fremheves i en Senior Paralegal-CV er: juridisk research og skriving, klientkommunikasjon og intervjuer, saksbehandling, utarbeidelse av juridiske dokumenter, støtte i rettssaker og forberedelse av rettssaker.

Myke ferdigheter:

 1. Mellommenneskelige ferdigheter
 2. Organisasjonsferdigheter
 3. Tidsstyring
 4. Kommunikasjonsferdigheter
 5. Problemløsning
 6. Forskningsevner
 7. Lederskap
 8. Oppmerksomhet på detaljer
 9. Fleksibilitet
 10. Forhandlingsferdigheter
< /> />.
Harde ferdigheter:
 1. Juridisk forskning
 2. Saksbehandling
 3. Utarbeidelse av dokumenter
 4. Juridisk skriving
 5. Støtte i rettstvister
 6. Kontraktsforhandlinger
 7. Lovtolkning
 8. Overholdelse av regelverk
 9. Prosedyrer for bevissikring
 10. Juridisk analyse


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for seniorjurister

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en god måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer vil ikke lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i en Senior Paralegal-CV

 • Fremhev relevant erfaring, sertifiseringer og utdanning.
 • Inkluder myke ferdigheter, som organisasjons- og kommunikasjonsevner.
 • Fokuser på prestasjoner i stedet for arbeidsoppgaver.
 • Vis frem teknologikompetanse.
 • Ta med den nyeste erfaringen først.
 • Husk å ta med utmerkelser, publikasjoner og andre relevante resultater.
 • Les korrektur på CV-en for å sikre at den er korrekt og konsistent.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis