Eksempel på CV for prosedyreadvokater (gratis guide)

Lag en CV for prosedyreadvokater som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,3 (167 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

Er du advokat og på utkikk etter en jobb innen prosedyre? I denne artikkelen får du en grundig innføring i hvordan du lager en CV som skiller seg ut fra mengden. Vårt eksempel på en CV for prosedyreadvokater gir deg en mal og nyttige tips om hvordan du skriver en CV som er skreddersydd for en prosedyrejobb. Med denne veiledningen kan du lage en CV som gjør at arbeidsgiverne legger merke til deg.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en prosedyreadvokat?

En prosedyreadvokat er en advokat som har spesialisert seg på håndtering av rettssaker. De er ansvarlige for å representere klienter i sivile og strafferettslige rettssaker og utarbeide juridiske dokumenter, for eksempel prosesskriv, begjæringer og brev. De representerer klienter i alle faser av rettssaker, inkludert rettssaker og ankesaker. Prosessadvokater gir råd til klienter om de juridiske spørsmålene i sakene deres og hjelper dem med å forstå hvilke rettigheter og plikter de har. De forhandler også om forlik og fører rettstvister på vegne av klientene sine.


Hvilke ansvarsområder har en prosedyreadvokat?

 • Gjennomføre omfattende undersøkelser og analyser for å forstå fakta og juridiske problemstillinger i en sak.
 • Utarbeide juridiske dokumenter, for eksempel klager, begjæringer og skriv.
 • Intervjuer vitner og kunder for å samle inn fakta
 • Utvikle juridiske strategier for å oppnå best mulig resultat
 • Presentere bevis og argumenter på vegne av klienter i retten
 • Forhandle om forlik med motpartens advokat.
 • Hold kundene informert hele veien
 • Hold deg oppdatert på utviklingen og endringene i lovverket

Eksempel på CV for prosedyreadvokater til inspirasjon

Advokat med ansvar for rettstvister

Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Main Street, New York, NY 10001
E-post: janedoe@email.com
Telefon: (212) 555-1234

Jane Doe er en dyktig og erfaren prosedyreadvokat som brenner for å yte utmerket juridisk bistand til sine klienter. Hun har lang erfaring med å oppnå gode resultater i komplekse rettssaker og er en effektiv forhandler. Jane er en dedikert og hardtarbeidende fagperson som jobber for at rettferdigheten skal skje fyllest under alle omstendigheter.

Arbeidserfaring

 • Advokat i rettstvister, ABC Law Firm - New York, NY (2015 - i dag)
  • Bistå klienter i ulike typer rettstvister.
  • Utføre juridiske undersøkelser og utarbeide utkast til prosesskriv, begjæringer og andre dokumenter.
  • Analysere saker og utvikle effektive løsningsstrategier.
  • Forhandle forlik og representere klienter i retten.
 • Advokatfullmektig, XYZ Advokatfirma - New York, NY (2013 - 2015)
  • Bistod klienter i en rekke sivile rettstvister.
  • Utførte juridiske undersøkelser og skrev utkast til prosesskriv, begjæringer, brev og andre dokumenter.
  • Analyserte saker og utviklet løsningsstrategier.
  • Forhandlet frem forlik og representerte klienter i retten.

Utdanning

 • Juris Doctor, Columbia Law School - New York, NY (2013)
 • Bachelor of Arts, engelsk litteratur, Yale University - New Haven, CT (2010)

Ferdigheter

 • Juridisk forskning
 • Utarbeidelse av prosesskriv
 • Analyse av saker
 • Forhandlinger
 • Juridisk skriving
 • Presentasjon i rettssalen

Sertifiseringer
Advokatbevilling i delstaten New York (2013)

Språk
Flytende engelsk og spanskTips til CV-en til en prosedyreadvokat

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for en prosedyreadvokat.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne prosedyreadvokater - ta en titt på rådene deres for å gjøre skriveprosessen enklere, men også for å øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fokuser på relevant erfaring og utdanning innen prosedyre.
 • Fremhev vellykkede rettssaker og eventuelle priser du har vunnet.
 • Ta med eventuell erfaring med juridisk forskning eller skriving.
 • Nevn eventuelle spesielle ferdigheter eller kunnskaper du har som er relevante for fagområdet.
 • Husk å oppgi eventuelle sertifiseringer eller lisenser du har i forbindelse med rettstvister.


Eksempler på sammendrag av CV for prosedyreadvokater

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for prosedyreadvokater fungerer som en kraftfull introduksjon til en potensiell arbeidsgiver. Det er en god anledning til å vise frem dine relevante ferdigheter og erfaringer og til å beskrive dine viktigste kvalifikasjoner. Den bør også gi en kort oversikt over karriereforløpet ditt og eventuelle suksesser du har oppnådd. Dette sammendraget eller målet bør skrives på en kortfattet og slagkraftig måte, slik at leseren umiddelbart blir nysgjerrig og interessert i å lære mer om kvalifikasjonene dine.

For eksempel:

 • Energisk prosedyreadvokat med 5 års erfaring innen sivil- og strafferett. Dyktig innen kontraktsutforming og tvisteløsning.
 • Erfaren prosedyreadvokat med over 10 års erfaring innen selskapsrett og etterforskning. Dyktig innen juridisk research og klientrepresentasjon.
 • Dyktig prosedyreadvokat med 8 års erfaring innen sivil- og strafferett. Ekspert på forberedelse av rettssaker og juridisk analyse.
 • Resultatorientert prosedyreadvokat med 7 års erfaring innen sivil-, straffe- og selskapsrett. Dyktig i kontraktsforhandlinger og tvisteløsning.
 • Høyt motivert prosedyreadvokat med 3 års erfaring innen juridisk forskning og klientrepresentasjon. Ekspert på kontraktsutforming og forberedelse av rettssaker.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til CV-en din som prosedyreadvokat

En sterk erfaringsdel i CV-en til en prosedyreadvokat er viktig for å synliggjøre advokatens kompetanse og resultater. Det kan bidra til å demonstrere advokatens evne til å håndtere komplekse rettssaker og vise at han eller hun har hatt suksess. Denne delen bør inneholde detaljert informasjon om hvilke typer saker advokaten har håndtert, samt eventuelle priser og anerkjennelser han eller hun har mottatt. I tillegg bør den fremheve evnen til å samarbeide med klienter og andre jurister, og evnen til å tenke strategisk og analytisk. Ved å gi denne informasjonen vil potensielle arbeidsgivere få en bedre forståelse av advokatens ferdigheter og kvalifikasjoner.

For eksempel:

 • Vellykket håndtering av rettstvister fra begynnelse til løsning, både gjennom mekling og rettssaker.
 • Forfattet komplekse juridiske notater og utført juridiske undersøkelser i forbindelse med rettssaker.
 • Utarbeidet klager, begjæringer og prosesskriv, og deltok i muntlige forhandlinger for delstatsdomstoler og føderale domstoler.
 • Utviklet og implementert strategier for rettstvister, inkludert forhandlinger om forlik og rådgivning til klienter.
 • Deltakelse i forberedelser til rettssaker, herunder vitneforklaringer og vitneforberedelser.
 • Gjennomførte faktaundersøkelser og intervjuer for å utvikle bevis og faktamønstre.
 • Identifiserte og argumenterte for dispositive begjæringer, inkludert summarisk dom.
 • Gjennomgikk og analyserte bevis og dokumenter som forberedelse til rettssaken.
 • Utførte juridiske undersøkelser og utarbeidet juridiske dokumenter, blant annet ankesaker.
 • Etablerte relasjoner med motpartens advokater og forhandlet frem forlik.


Eksempel på utdannelse for prosedyreadvokater i CV-en

For å utdanne seg til Litigation Attorney kreves det vanligvis en fireårig bachelorgrad fra en akkreditert høyskole eller et universitet, etterfulgt av en Juris Doctor (JD)-grad fra en akkreditert juridisk fakultet. For å kunne praktisere som advokat må man bestå en statlig advokateksamen. Andre kvalifikasjoner kan være advokatbevilling, erfaring med rettssaker og kjennskap til relevant rettspraksis.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Litigation Attorney:

 • Doktorgrad i rettsvitenskap, Harvard Law School, Boston, MA
 • Bachelor of Arts, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA
 • Sertifiseringer:
  • Advokatbevillingsnemnda i California
  • United States District Court for the Northern District of California (USA)


Prosessfullmektigens ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Litigation Attorney fordi det gir arbeidsgivere mulighet til raskt å identifisere kandidatens kvalifikasjoner. Det gir dem også mulighet til å sammenligne kandidatens ferdigheter med jobbkravene for å sikre at de passer best mulig. Ferdigheter gir en oversikt over kandidatens evner og hjelper arbeidsgivere med å vurdere sannsynligheten for en vellykket ansettelse. Eksempler på ferdigheter som kan inkluderes i en CV for en Litigation Attorney, er: god skriftlig og muntlig kommunikasjon, utmerkede research- og analyseferdigheter, kunnskap om juridiske prinsipper og prosedyrer og forståelse av statlige og føderale lover.

Myke ferdigheter:

 1. Sterk kommunikasjon
 2. god tidsstyring
 3. problemløsning
 4. Forskningsferdigheter
 5. Teamarbeid
 6. Organisatorisk
 7. Kritisk tenkning
 8. Forhandlingsferdigheter
 9. Mellommenneskelige ferdigheter
 10. Kreativ tenkning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Juridisk forskning
 2. Saksforberedelse
 3. Skriftlig argumentasjon
 4. Juridisk analyse
 5. Dokumentgjennomgang
 6. Presentasjon i rettssalen
 7. Strategisk tenkning
 8. Forhandlingsteknikk
 9. Argumentasjon
 10. Problemløsning


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for prosedyreadvokater

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer, som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en prosedyreadvokat

 • Fremhev relevant erfaring og kvalifikasjoner
 • Inkluder informasjon om erfaring med rettstvister
 • Oppgi eventuelle sertifiseringer eller utmerkelser
 • Fokus på kompetanseområder
 • Demonstrere kunnskap om rettsprosedyrer
 • Fremvise kunnskap om juridisk terminologi
 • Oppgi eventuelle spesialiseringer eller tilknytninger
 • Demonstrere sterke kommunikasjonsevner
 • Fremheve utmerkede research- og skriveferdigheter
 • Legge vekt på evnen til å gi god juridisk rådgivning

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis