Eksempel på CV for erfarne advokater (gratis guide)

Lag en erfaren advokat-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

/assets/seo/images/example.jpg
Gjennomsnittlig vurdering: 4,1 (97 stemmer)
/assets/seo/images/example.jpg

Er du en erfaren jurist som ønsker å gjøre et karriereskifte? Da trenger du en CV som tydelig formidler din erfaring og dine kvalifikasjoner. Vårt eksempel på en CV for erfarne advokater er laget for å hjelpe deg med å lage en CV som vil bli lagt merke til. Dette eksemplet gir deg de beste metodene for å lage en profesjonell CV som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene. Vi tar deg gjennom hele prosessen, fra å lage en profil og skrive et sammendrag til å liste opp kompetansen og erfaringen din. Vi gir deg også tips til hvordan du kan gjøre CV-en enda mer effektiv. Så la oss komme i gang!

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en erfaren advokat?

Erfarne advokater tilbyr juridisk rådgivning og representasjon i en rekke juridiske spørsmål. De kan representere klienter i rettssaker, gi råd om hvordan de skal håndtere juridiske spørsmål, forhandle om forlik, utarbeide juridiske dokumenter og gi råd om en rekke juridiske spørsmål. Erfarne advokater kan spesialisere seg på et bestemt felt, for eksempel familierett, forretningsjus eller strafferett. De kan også gi råd om skatterett, eiendomsrett, arbeidsrett og immaterialrett.


Hvilke ansvarsområder har en erfaren advokat?

 • Gi juridiske råd og veiledning til klienter.
 • Analysere juridiske problemstillinger og anvende relevante lover.
 • Representere klienter i retten og i andre rettssaker.
 • Utarbeide og arkivere juridiske dokumenter, for eksempel kontrakter, klager og begjæringer.
 • Forhandle om forlik.
 • Undersøk lover, forskrifter og rettsavgjørelser.
 • Tolke lover, regler og forskrifter for privatpersoner og bedrifter.
 • Rådgi kunder om forretningsmessige og juridiske transaksjoner.
 • Overvåke og sikre overholdelse av statlige og føderale forskrifter.
 • Holde seg oppdatert på lovendringer og rettslige endringer som kan påvirke kundene.

Eksempel på CV for erfarne advokater til inspirasjon

John Doe
Adresse: 123 Main Street, by, stat, postnummer
Telefon: (123) 456-7890
E-post: john.doe@email.com

Erfaren advokat med over 7 års erfaring med ulike juridiske problemstillinger, blant annet kontraktsforhandlinger, tvisteløsning og prosedyre. Dyktig til å gi pålitelige og nøyaktige råd til klienter, undersøke juridiske problemstillinger og representere klienter i retten. Dyktig til å utarbeide juridiske dokumenter, utarbeide strategier og forhandle om forlik.

Arbeidserfaring:
 • Advokat, ABC Firm, by, delstat | juni 2013 - i dag
  • Bidro til vellykkede rettssaker i flere saker.
  • Utarbeidet strategier for å forsvare klienter i sivile saker og straffesaker.
  • Utarbeidet og gjennomgikk kontrakter, leieavtaler og andre juridiske dokumenter.
 • Advokatfullmektig, XYZ Firm, by, stat | april 2010 - juni 2013
  • Rådgivning i juridiske spørsmål for bedriftskunder
  • Undersøkte og analyserte juridiske dokumenter
  • Forhandlet frem forlik i juridiske tvister
Utdanning:
 • JD, ABC Law School, by, stat | 2010
Ferdigheter:
 • Kontraktsforhandlinger
 • Rettstvister
 • Juridisk forskning
 • Tvisteløsning
 • Utarbeidelse av juridiske dokumenter
Sertifiseringer:
 • Delstatens advokatforening
Språk:
 • Engelsk (morsmål)


CV-tips for erfarne advokater

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også smart å få råd som er skreddersydd for din spesifikke jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til CV-en fra erfarne jurister.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne erfarne jurister - ta en titt på rådene deres for å ikke bare gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell relevant erfaring og kvalifikasjoner.
 • Ta med konkrete eksempler på hvordan du har lykkes i den juridiske bransjen.
 • Fokuser på de ferdighetene og kunnskapene som er mest relevante for jobben du søker på.
 • Vis frem din evne til å ta initiativ og være proaktiv.
 • Husk å oppgi eventuelle tilleggssertifiseringer eller lisenser du har.


Eksempler på CV-sammendrag for erfarne advokater

Et CV-sammendrag eller CV-mål bør brukes til å fremheve din erfaring, dine kvalifikasjoner og kompetanseområder. Den bør være skreddersydd for den spesifikke jobben du søker på, og bør inneholde nøkkelord som gjør at potensielle arbeidsgivere legger merke til den. Sammendraget eller målsettingen bør også gi en oversikt over kompetansen og erfaringen din, samt vise hvordan du kan hjelpe organisasjonen du søker hos. Dette sammendraget eller målet bør også vise at du har evnen til å lykkes i stillingen.

For eksempel:

 • Erfaren advokat med mer enn 8 års erfaring fra rettstvister ved statlige og føderale domstoler. Dyktig til å utvikle juridiske strategier, sette seg inn i jussen og forberede saker til rettssaker.
 • Advokat med lang erfaring innen sivilrett, kontraktsgjennomgang og tvisteløsning. Erfaring med utarbeidelse av juridiske dokumenter og prosesskriv.
 • Erfaren advokat med over 12 års praksis med fokus på strafferett, familierett og sivile tvister. Dyktig i juridisk forskning og skriving, forhandlinger og prosedyrer i rettssalen.
 • Erfaren advokat med mer enn 10 års erfaring i å gi juridisk rådgivning og representere klienter i en rekke ulike saker. Dyktig i saksforberedelse, prosedyre og tvisteløsning.
 • Dyktig advokat med over 8 års erfaring innen arveplanlegging, skifterett og forvaltningsrett. God erfaring med å utarbeide og forhandle juridiske dokumenter, gi råd til klienter og representere dem i rettssaker.


Bygg opp en sterk erfaringsdel til din CV for erfarne advokater

Ved å bygge opp en sterk erfaringsdel i en erfaren advokats CV kan potensielle arbeidsgivere få en bedre forståelse av advokatens ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring. Det gir arbeidsgivere et innblikk i advokatens yrkeshistorie, suksesser og eventuelle bemerkelsesverdige saker vedkommende har jobbet med. Denne delen kan hjelpe arbeidsgivere med å avgjøre om advokaten passer inn i organisasjonen ved å gi en omfattende oversikt over vedkommendes yrkesbakgrunn. I tillegg kan en sterk erfaringsdel demonstrere advokatens ekspertise, engasjement og forpliktelse til yrket og bidra til at vedkommende skiller seg ut fra andre kandidater.

For eksempel:

 • Har gitt juridisk rådgivning til bedriftskunder i flere bransjer.
 • Vellykket håndtering av komplekse saker på ulike rettsområder.
 • Research og utarbeidelse av prosesskriv, begjæringer og sammendrag.
 • Gjennomførte forhandlinger og deltok i rettsmøter.
 • Håndterte flere saker samtidig og overholdt stramme tidsfrister.
 • Rådgivning om juridiske konsekvenser av ulike forretningsbeslutninger.
 • Utviklet strategier for å løse tvister gjennom mekling eller voldgift.
 • Samarbeidet med andre jurister for å koordinere saksbehandlingen.
 • Vedlikehold og regelmessig oppdatering av kundemapper.
 • Sikre at gjeldende lover og forskrifter overholdes.


Eksempel på utdannelse for erfarne advokater

For å bli kvalifisert som advokat må man først ta en bachelorgrad i et fagområde som er relatert til juss. I USA tar de fleste en bachelorgrad i statsvitenskap, sosiologi eller et annet samfunnsvitenskapelig fag, selv om det kan være tilstrekkelig med en grad i et hvilket som helst fag for å komme inn på et jusstudium. Etter å ha fullført en bachelorgrad må potensielle advokater fullføre et treårig jusstudium, bestå en advokateksamen og bli tatt opp i delstatens advokatforening. Noen delstater kan også kreve at advokater gjennomfører etterutdanningskurs for å holde seg oppdatert på lovendringer.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for erfarne advokater:

 • Juris Doctor, Harvard Law School, Cambridge, MA, 2005
 • Bachelor of Arts i statsvitenskap, Stanford University, Palo Alto, CA, 2002


Erfarne advokaters ferdigheter til CV-en

Å legge til relevante ferdigheter i CV-en er viktig for alle jobbsøkere, men det kan være spesielt viktig for erfarne advokater. Ved å fremheve de ferdighetene de har tilegnet seg gjennom sin juridiske erfaring, kan de vise potensielle arbeidsgivere at de har de nødvendige kunnskapene og evnene til å utmerke seg i rollen. Det kan dreie seg om alt fra juridisk research, prosedyre, klientkommunikasjon og kontraktsgjennomgang til administrative og organisatoriske ferdigheter. Ved å vise at de har et omfattende sett med ferdigheter, kan erfarne advokater gjøre seg selv mer attraktive for potensielle jobbmuligheter.

Myke ferdigheter:

 1. Sterk kommunikasjon
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Forhandlingsevner
 4. Problemløsning
 5. Evne til research
 6. Evne til å uttrykke seg i offentligheten
 7. Analytisk tenkning
 8. Tidshåndtering
 9. Konfliktløsning
 10. Oppmerksomhet på detaljer
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Juridisk forskning
 2. Rettstvister
 3. Utarbeidelse av kontrakter
 4. Opptredener i retten
 5. Mekling
 6. Forhandlinger
 7. Dokumentgjennomgang
 8. Saksbehandling
 9. Analyse av lover og regler
 10. Juridisk skriving


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for erfarne advokater

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en for en erfaren advokat

 • Fremhev din tidligere erfaring fra en juridisk stilling.
 • Gi et detaljert sammendrag av kvalifikasjonene dine, inkludert eventuell spesialutdanning eller sertifiseringer.
 • Ta med en liste over saker og rettssaker du har vært involvert i.
 • Ta med kontaktinformasjon til tidligere arbeidsgivere og referanser.
 • Opprett en egen seksjon for utmerkelser og anerkjennelser du har mottatt.
 • Utmerkede forsknings- og skriveferdigheter.
 • Utvise utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter.
 • Grundig forståelse av rettssystemet og juridisk terminologi.
 • Hold deg oppdatert på den siste juridiske utviklingen.
 • Gode forhandlings- og problemløsningsevner.
 • Evne til å håndtere og prioritere mange saker samtidig.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis