Eksempel på CV for juridisk assistent (gratis guide)

Lag en CV for Litigation Legal Assistant som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Juridisk assistent for rettssaker Eksempel på CV
Gjennomsnittlig vurdering: 4,9 (161 stemmer)
Juridisk assistent for rettssaker Eksempel på CV

Er du på utkikk etter en måte å skille deg ut på i det svært konkurranseutsatte juridiske arbeidsmarkedet? Er du en juridisk assistent med en sterk bakgrunn innen prosedyre? Da har vi et eksempel på en CV for juridisk assistent som gir deg det fortrinnet du trenger for å få drømmejobben. Dette CV-eksemplet gir en utmerket oversikt over hvilke ferdigheter og erfaringer en juridisk assistent bør ha, og hvordan du kan presentere dem på en effektiv måte. Med denne malen kan du skreddersy en CV som vil hjelpe deg med å skille deg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en Litigation Legal Assistant?

En Litigation Legal Assistant bistår advokater i alle aspekter av rettssaker, fra forberedelser før til etter rettssaken. Dette kan omfatte utarbeidelse av dokumenter, håndtering av innsynsbegjæringer, research, deltakelse i rettssaker og organisering av bevismateriale. De kan også vedlikeholde databaser, organisere klientmapper og utarbeide korrespondanse. I tillegg kan de koordinere aktivitetene til andre prosessmedarbeidere, for eksempel paralegals og kontormedarbeidere.


Hva er noen av ansvarsområdene til en Litigation Legal Assistant?

 • Utarbeide og sende inn dokumenter til domstoler og andre parter
 • Organisere og vedlikeholde dokumenter i fysiske og digitale arkiveringssystemer.
 • Samle inn og analysere informasjon fra forskningsdatabaser og andre kilder.
 • Planlegge og delta i rettsmøter, vitneforklaringer, meklinger og klientmøter.
 • Opprettholde kontakt med domstolspersonell, vitner, klienter og andre parter.
 • Hjelpe advokatene med å forberede rettssaken, inkludert organisering av bevismateriale og bevis.
 • Utarbeide og formatere prosesskriv, begjæringer og andre juridiske dokumenter
 • Gjennomføre kundeintervjuer for å innhente informasjon som er nødvendig for saksforberedelsen.
 • Hjelpe advokater med juridisk research og sitatsjekk av dokumenter
 • Utføre administrative oppgaver som arkivering, skanning og kopiering av dokumenter.

Eksempel på CV for juridisk assistent i rettssaker til inspirasjon

Juridisk assistent i rettssaker

John Doe er en svært velorganisert og detaljorientert juridisk assistent med over seks års erfaring i å yte juridisk bistand og støtte til advokater, paralegals og juridiske avdelinger. Han er en engasjert fagperson med utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter som gjør ham i stand til å samarbeide effektivt med klienter, kolleger og eksterne interessenter.

Arbeidserfaring

 • Gjennomgikk dokumenter for å sikre at de var korrekte og fullstendige, opprettet og organiserte mapper og administrerte utviklingen og flyten av saksdokumenter.
 • Utførte juridiske undersøkelser, analyserte og oppsummerte data og utarbeidet prosesskriv, kontrakter og andre juridiske dokumenter.
 • Utarbeidelse og innlevering av prosesskriv, forespørsler om og svar på bevisførsel, begjæringer og erklæringer under ed.
 • Administrativ støtte til advokater, blant annet i forbindelse med reisearrangementer og møteplanlegging.
 • Svarte på kundehenvendelser og ga statusoppdateringer.
 • Utarbeidet og vedlikeholdt juridiske registre, dokumenter og korrespondanse.

Utdanning

Bachelor of Science i juridiske studier, University of California, Berkeley
Associate of Science i Paralegal-studier, De Anza College

Kompetanse

 • Utmerkede kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Sterke analytiske evner og problemløsningsevner
 • Svært godt organisert og detaljorientert
 • Gode ferdigheter i Microsoft Office Suite, Adobe Acrobat, QuickBooks og juridisk programvare.

Sertifiseringer

 • Sertifisert juridisk assistent, National Association of Legal Assistants (NALA)
 • Sertifisert juridisk assistent, California State Bar

Språk

 • Flytende engelsk og spansk


CV-tips for juridisk assistent i rettssaker

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips om hvordan du skriver en CV for Litigation Legal Assistant.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne Litigation Legal Assistant - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev din erfaring fra det juridiske feltet, for eksempel arkivering av dokumenter, research og organisering av saksmateriale.
 • Ta med eventuelle sertifiseringer eller spesielle kvalifikasjoner du har oppnådd som er relevante for det juridiske feltet.
 • Oppgi dataferdigheter og programvareerfaring, for eksempel MS Office Suite, Adobe Acrobat og juridiske programmer.
 • Nevn eventuelle priser eller utmerkelser du har mottatt, for eksempel anerkjennelse fra American Bar Association.
 • Vis at du har gode kommunikasjons- og organisasjonsevner i CV-en din.


Eksempler på CV-sammendrag for juridisk assistent i rettssaker

Et CV-sammendrag eller CV-mål er et viktig verktøy for å vise frem kompetansen og erfaringen din til arbeidsgivere. Den gir en kortfattet oversikt over dine kvalifikasjoner og karrieremål, samt dine evner på det juridiske området. Det kan hjelpe arbeidsgivere med å finne ut om du passer til stillingen og vise at du er en kvalifisert kandidat til jobben. Et godt utformet sammendrag eller mål kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre søkere og øke sjansene dine for å komme til intervju.

For eksempel:

 • Svært velorganisert juridisk assistent med 7 års erfaring innen juridisk research og saksbehandling. Dyktig innen e-discovery, dokumentgjennomgang og forberedelse til rettssaker.
 • Dyktig juridisk assistent med 3 års erfaring innen juridisk research og ledelse av rettssaler. Erfaring med klientkommunikasjon, dokumentutforming og arkivering.
 • Kunnskapsrik juridisk assistent med 5 års erfaring innen gjennomgang og utarbeidelse av juridiske dokumenter. Dyktig innen klientkommunikasjon, saksbehandling og forberedelse av rettssaker.
 • Erfaren juridisk assistent med 10 års erfaring innen juridisk research og dokumentgjennomgang. God erfaring med dokumentutarbeidelse, arkivering og saksbehandling.
 • Detaljorientert juridisk assistent med 7 års erfaring innen juridisk research og dokumentgjennomgang. Spesialisert på klientkommunikasjon, e-discovery og forberedelse til rettssaker.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en til din juridiske assistent i prosedyreavdelingen

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en juridisk assistent for å vise arbeidsgivere at du har de ferdighetene og kvalifikasjonene som er nødvendige for å lykkes i stillingen. Det er en fin måte å vise at du har den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å utføre oppgavene som juridisk assistent, og at du har evnen til å samarbeide med advokater og annet juridisk personale. Hvis du fremhever din erfaring fra det juridiske feltet, viser du arbeidsgiveren at du forstår kompleksiteten i en rettssak og hvor viktig det er å være organisert og forberedt når du arbeider med juridiske dokumenter.

For eksempel:

 • Administrativ støtte til fire advokater i en prosedyreavdeling.
 • Bistod i utarbeidelsen av juridiske dokumenter, som for eksempel referater, begjæringer og prosesskriv.
 • Utførte juridiske undersøkelser ved hjelp av LexisNexis og Westlaw.
 • Utarbeidet korrespondanse og opprettet dokumenter i MS Word, Excel og Outlook.
 • Organiserte og vedlikeholdt kundemapper, korrespondanse og andre dokumenter.
 • Utarbeidet og arkivert rettsdokumenter til føderale og statlige domstoler.
 • Fungerte som bindeledd mellom klienter, advokater og ansatte.
 • Korrekturlesing og redigering av juridiske dokumenter før innsending.
 • Utførte saksbehandlingsoppgaver som planlegging, arkivering og kalenderføring.
 • Organiserte og vedlikeholdt advokaters kalendere og reiseplaner.


Utdanningseksempel for juridisk assistent med ansvar for rettstvister

En Litigation Legal Assistant må vanligvis ha minst en bachelorgrad i rettshjelp eller et beslektet fagområde. Mange arbeidsgivere foretrekker kandidater som har en bachelorgrad, et sertifikat i paralegalstudier eller en kombinasjon av de to. Prosessfullmektiger må ha god kunnskap om rettssystemet, rettsregler og juridisk terminologi. I tillegg må de ha gode skrive-, research- og kommunikasjonsevner.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en Litigation Legal Assistant:

 • Bachelor of Science i juridiske studier, University of California, Los Angeles, CA, 2017
 • Associate of Arts i Paralegal Studies, Santa Monica College, Santa Monica, California, 2013
 • Sertifisert paralegal, National Association of Legal Assistants, 2013


Juridisk assistent i rettssaker - ferdigheter til CV-en

Det er viktig å legge til ferdigheter i CV-en til en Litigation Legal Assistant fordi de viser søkerens evne til å utføre jobben effektivt. Ferdigheter viser at søkeren har den nødvendige kunnskapen, erfaringen og ekspertisen til å håndtere oppgavene som følger med jobben. Eksempler på ferdigheter i en CV for en juridisk prosessfullmektig kan være erfaring med å gjennomgå dokumenter, undersøke juridiske spørsmål og utarbeide juridiske dokumenter. I tillegg er arbeidsgivere ofte på utkikk etter søkere som har gode evner til å organisere, kommunisere og løse problemer.

Myke ferdigheter:

 1. Skriftlig kommunikasjon
 2. Organisatoriske ferdigheter
 3. Tidshåndtering
 4. Oppmerksomhet på detaljer
 5. Problemløsning
 6. Forskningsevner
 7. Multitasking
 8. Mellommenneskelige ferdigheter
 9. Tilpasningsevne
 10. Konfliktløsning
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Juridisk forskning
 2. Dokumentgjennomgang
 3. Forberedelse av saker
 4. Juridisk skriving
 5. Arkivering/skanning
 6. Assistanse i rettssalen
 7. Administrative oppgaver
 8. Mellommenneskelige ferdigheter
 9. Organisatoriske ferdigheter
 10. Datakunnskaper


Vanlige feil du bør unngå når du skriver en CV for en juridisk assistent i en rettssak

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Du fokuserer for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en Litigation Legal Assistant

 • Fremheve erfaring med juridiske dokumenter, research og administrative oppgaver
 • Eventuell erfaring med forberedelse av rettssaker, arkivering og organisering av dokumenter.
 • Fokuser på relevante programvarekunnskaper, for eksempel dokumenthåndtering eller juridisk research.
 • Demonstrere kunnskap om juridisk terminologi og prosedyrer
 • Oppgi relevant utdanning eller sertifiseringer
 • Fremhev eventuell erfaring med rettssaker, klientmøter og utarbeidelse av juridiske dokumenter.
 • Beskriv eventuelle erfaringer med å administrere flere prosjekter, holde oversikt over tidsfrister og planlegge.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis