Eksempel på CV for konkursspesialist (gratis guide)

Lag en konkursspesialist-CV som gir deg intervjuet med våre gratis eksempler og skrivetips. Bruk og tilpass malen vår og få et intervju i dag.

Konkursspesialist CV Eksempel
Gjennomsnittlig vurdering: 4,6 (83 stemmer)
Konkursspesialist CV Eksempel

Å havne i økonomiske problemer kan være en vanskelig og forvirrende situasjon. For å hjelpe deg ut av denne situasjonen må du finne en spesialist som kan gi deg de beste rådene og veiledningen i forbindelse med en konkursbegjæring. I denne artikkelen finner du et eksempel på en CV for en konkursspesialist som gir deg et eksempel på hva du bør ta med og hvordan du bør formatere CV-en din for å skille deg ut fra konkurrentene.

Vi tar for oss:

 • Hvordan du skriver en CV, uansett bransje eller stillingstittel.
 • Hva du bør skrive i en CV for å skille deg ut.
 • De viktigste ferdighetene arbeidsgivere i alle bransjer ønsker å se.
 • Hvordan du raskt lager en CV med vår profesjonelle CV-bygger.
 • Hva en CV-mal er, og hvorfor du bør bruke den.
I tillegg får du eksperttips om hvordan du skriver en CV og profesjonelle eksempler som kan inspirere deg.

Hva gjør en konkursspesialist?

En konkursspesialist er en fagperson som har spesialisert seg på å hjelpe enkeltpersoner og selskaper som søker konkursbeskyttelse. De er ansvarlige for å gi råd, assistanse og hjelp til å innlevere konkursbegjæringer, samt andre tjenester knyttet til konkursbehandling. Konkursspesialister kan også være involvert i forhandlinger om forlik mellom kreditorer og skyldnere, hjelpe klienter med å reorganisere økonomien og gi annen veiledning og assistanse under konkursprosessen.

Vi er i ferd med å begynne, men her er først noen andre eksempler på CV-er relatert til konkursspesialister:

Hvilke ansvarsområder har en konkursspesialist?

 • Rådgi klienter om de ulike konkursalternativene de har til rådighet.
 • Vurdere kundenes økonomiske situasjon for å avgjøre om de er kvalifisert for konkurs.
 • Utarbeide og arkivere konkursbegjæringer og andre dokumenter i forbindelse med konkurssaker.
 • Delta i rettsmøter, møter med kreditorer og andre møter i forbindelse med konkurssaker.
 • Overvåke endringer i konkurslovgivningen for å sikre at gjeldende regelverk overholdes.
 • Gi økonomisk rådgivning og råd til kunder om gjeldshåndtering og budsjettering etter konkurs.
 • Forhandle om betalingsplaner med kreditorer for å redusere gjelden og lette nedbetalingsforpliktelsene.

Eksempel på CV for konkursspesialister til inspirasjon

Personlige opplysninger:
Navn: Jane Doe
Adresse: 123 Main Street, Anytown, ST 12345
Telefon: (123) 456-7890
E-post: jane.doe@email.com

Sammendrag:
Jane Doe er en konkursspesialist med mer enn 8 års erfaring med å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter med å navigere i den komplekse konkursverdenen. Hun har inngående kjennskap til alle relevante konkurslover, forskrifter og prosedyrer. Jane er en utmerket kommunikator, problemløser og forhandler.

Arbeidserfaring:

 • Konkursspesialist, Bankruptcy Solutions, Anytown, ST, 2018-d.d.
  • Rådgi klienter om hva som er den beste fremgangsmåten i forbindelse med konkurser og reorganisering av virksomheter.
  • Presentere de juridiske og økonomiske konsekvensene av en konkursbegjæring for kundene.
  • Forhandle med kreditorer og skyldnere for å komme frem til en gjeldsordning.
  • Hjelpe kundene med å forstå deres gjeldsgrad og kredittverdighet.
 • Konkursadvokat, Stort konkursadvokatfirma, Anytown, ST, 2013-2018
  • Advokatbistand til privatpersoner og bedrifter i forbindelse med konkursbehandling.
  • Hjalp klienter med å forstå konkursprosessen og deres rettigheter i henhold til loven.
  • Representerte kreditorer i konkurssaker.
  • Forhandlet frem gjeldsordninger med kreditorer på vegne av klienter.

Utdanning:

 • JD, Anytown Law School, 2012
 • Bachelor of Arts i statsvitenskap, Anytown University, 2009

Ferdigheter:

 • Konkursrett
 • Finansiell analyse
 • Kredittrådgivning
 • Omorganisering av virksomheten
 • Forhandlinger
 • Kommunikasjon

Sertifiseringer:

 • Sertifisert konkursspesialist, National Association of Bankruptcy Professionals, 2017
 • Sertifisert finansiell rådgiver, International Association of Financial Counselors, 2015

Språk:
Engelsk (morsmål), spansk (konversasjonsspråk)CV-tips for konkursspesialister

Det er ingen enkel oppgave å lage en perfekt, karrierelanserende CV. Det kan være nyttig å følge generelle skriveregler, men det er også lurt å få råd som er skreddersydd for akkurat din jobbsøking. Når du er ny i arbeidslivet, trenger du tips til å skrive en CV for konkursspesialister.
Vi har samlet de beste tipsene fra erfarne konkursspesialister - ta en titt på rådene deres for ikke bare å gjøre skriveprosessen enklere, men også øke sjansene dine for å lage en CV som vekker interesse hos potensielle arbeidsgivere.

 • Fremhev eventuell erfaring fra konkursområdet, for eksempel som konkursspesialist.
 • Ta med alle relevante sertifiseringer, for eksempel Certified Bankruptcy Specialists eller Certified Credit Counselors.
 • Beskriv hvordan du har hjulpet kunder med konkurssaker tidligere.
 • Ta med eventuelle kunnskaper du har om konkurslovgivning og -regler.
 • Husk å ta med eventuelle ferdigheter innen kundeservice eller mellommenneskelige ferdigheter som kan være nyttige for jobben.


Eksempler på CV-sammendrag for konkursspesialister

Et CV-sammendrag eller en CV-målsetting for konkursspesialister er en fin måte å vise frem dine unike kvalifikasjoner, erfaringer og ferdigheter som gjør deg til den perfekte kandidaten for stillingen. Det kan hjelpe deg med å skille deg ut fra andre kandidater og gjøre CV-en din mer minneverdig, noe som gjør det lettere for rekrutterere og arbeidsgivere å raskt identifisere hvorfor du er den beste kandidaten for jobben.

For eksempel:

 • Erfaren konkursspesialist med mer enn 5 års erfaring i å gi økonomisk rådgivning og veiledning til personer i økonomiske vanskeligheter.
 • Kjennskap til lover og regler for konkurs, inkludert kapittel 7 og 13. Dyktig til å utarbeide og sende inn konkursskjemaer.
 • Bevist evne til å utvikle effektive løsninger i komplekse økonomiske saker. Dyktig til å analysere kundens økonomiske situasjon for å finne løsninger.
 • Utmerkede kommunikasjonsevner og evne til å gi klare forklaringer på prosedyrer til kundene. Dyktig til å jobbe med en rekke ulike kunder.
 • Sterke forhandlingsevner og evne til å mekle mellom kreditorer og skyldnere. Erfaring med å samarbeide med domstolene for å sikre at konkursregelverket overholdes.


Bygg opp en sterk erfaringsdel i CV-en din som konkursspesialist

Det er viktig å bygge opp en sterk erfaringsdel i CV-en til en konkursspesialist fordi det gir potensielle arbeidsgivere mulighet til raskt og nøyaktig å vurdere søkerens ferdigheter og kvalifikasjoner. Det er også en plattform for søkeren til å fremheve hvilke områder vedkommende har erfaring med, og til å demonstrere sin kunnskap om konkurs og de ulike prosessene som er knyttet til konkurs. Ved å ha en sterk erfaringsdel kan søkeren skille seg ut fra andre kandidater og bevise at han eller hun er det beste valget for jobben.

For eksempel:

 • Håndterte over 500 individuelle konkurssaker fra start til slutt.
 • Ga råd til kunder som vurderte konkurs, og hjalp dem med å ta informerte beslutninger.
 • Utarbeidet og arkiverte alle relevante dokumenter i forbindelse med konkursbehandling.
 • Forfektet klienter i retten og forhandlet med kreditorer og skyldnere.
 • Utviklet skreddersydde planer for nedbetaling av gjeld og budsjettstrategier for kundene.
 • Analyserte økonomiske data for å avgjøre om det var grunnlag for konkurs og Chapter 13-reorganisering.
 • Samarbeidet med andre avdelinger for å sikre en vellykket løsning av konkurssaker.
 • Opprettet og vedlikeholdt detaljerte oversikter over alle konkursbehandlinger.
 • Bistod med utarbeidelse av dokumenter før og etter konkursåpning.
 • Gjennomgikk og oppdaterte klientinformasjon i konkurssystemet.


Eksempel på utdannelse for konkursspesialister

Konkursspesialister trenger vanligvis en kombinasjon av juridiske, regnskapsmessige og økonomiske kunnskaper for å lykkes i faget. Det kreves vanligvis minst en bachelorgrad i et forretningsrelatert fagområde. Noen arbeidsgivere kan kreve en mastergrad eller en juridisk doktorgrad (J.D.). Avhengig av hvilken type konkursarbeid du utfører, kan det også være nødvendig å være sertifisert som Certified Public Accountant (CPA) eller Certified Insolvency and Restructuring Advisor (CIRA). Andre sertifiseringer og lisenser kan være påkrevd eller fordelaktige på dette feltet, for eksempel en verdipapirlisens eller en lisens til å praktisere juss i en bestemt delstat.

Her er et eksempel på en erfaringsliste som passer til en CV for en konkursspesialist:

 • Bachelor i regnskap, ABC University, Anytown, USA, 2019
 • Associate's Degree i bedriftsøkonomi, XYZ College, Anytown, USA, 2017
 • Sertifisert finansiell planlegger, Anytown Financial Planning Association, 2017
 • Sertifisert konkursspesialist, Anytown Bankruptcy Lawyers Association, 2016


Ferdigheter som konkursspesialist til en CV

Det er viktig å legge til ferdigheter i en CV for en konkursspesialist fordi det kan vise potensielle arbeidsgivere hvilke kvalifikasjoner, erfaringer og kunnskaper en kandidat har på området. Ferdigheter på CV-en kan vise kandidatens kompetanse på konkursområdet og bidra til at vedkommende skiller seg ut blant andre søkere. Eksempler på ferdigheter du bør vurdere å legge til i CV-en til en konkursspesialist er: - omfattende kunnskap om konkurslover og -forskrifter - evne til å håndtere komplekse saker og forhandle med kreditorer - effektive kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter - gode ferdigheter innen økonomisk analyse og problemløsning - gode ferdigheter innen økonomiprogramvare og Excel - utmerkede ferdigheter innen organisering og tidsstyring - evne til å være rolig og profesjonell i vanskelige situasjoner

Myke ferdigheter:

 1. Problemløsning
 2. Analytiske ferdigheter
 3. Finansiell innsikt
 4. Dokumentasjonsevner
 5. Evne til research
 6. Kommunikasjon
 7. Organisatoriske ferdigheter
 8. Oppmerksomhet på detaljer
 9. Tidshåndtering
 10. Forhandlingsevner
< />
Vanskelige ferdigheter:
 1. Finansiell analyse
 2. Konkursrett
 3. Gjeldsforvaltning
 4. Regnskapsføring
 5. Juridisk dokumentasjon
 6. Saksbehandling
 7. Kredittrådgivning
 8. Risikovurdering
 9. Forhandlingsteknikk
 10. Skatteplanlegging


Vanlige feil å unngå når du skriver en CV for en konkursspesialist

I dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet mottar arbeidsgivere i gjennomsnitt 180 søknader til hver ledige stilling. For å behandle disse CV-ene bruker bedriftene ofte automatiserte søkersporingssystemer som kan sile gjennom CV-ene og eliminere de minst kvalifiserte søkerne. Hvis CV-en din er blant de få som slipper gjennom disse robotene, må den likevel imponere rekruttereren eller den rekrutterende lederen. Med så mange søknader som kommer inn, bruker rekrutteringsansvarlige vanligvis bare 5 sekunder på hver enkelt CV før de bestemmer seg for å forkaste den. Med tanke på dette er det best å unngå å inkludere forstyrrende informasjon i søknaden som kan føre til at den blir kastet. For å sikre at CV-en din skiller seg ut, kan du se gjennom listen nedenfor over hva du ikke bør ta med i jobbsøknaden.

 • Du har ikke tatt med et følgebrev. Et følgebrev er en fin måte å forklare hvorfor du er den beste kandidaten til jobben og hvorfor du ønsker stillingen.
 • Bruk av for mye sjargong. Ansettelsessjefer ønsker ikke å lese en CV full av faguttrykk som de ikke forstår.
 • Utelate viktige detaljer. Sørg for å ta med kontaktinformasjon, utdanningsbakgrunn, jobbhistorikk og eventuelle relevante ferdigheter og erfaringer.
 • Bruk en generisk mal. Ta deg tid til å tilpasse CV-en til jobben du søker på. På den måten viser du arbeidsgiveren at du mener alvor med stillingen.
 • Stave- og grammatikkfeil. Dobbeltsjekk alltid CV-en for skrive-, stave- og grammatikkfeil.
 • Fokuser for mye på arbeidsoppgaver. Sørg for å inkludere prestasjoner og suksesser for å vise arbeidsgiveren at du er en god kandidat.
 • Inkludering av personlig informasjon. Unngå å oppgi personlige opplysninger som alder, sivilstatus eller religiøs overbevisning.


Det viktigste å ta med seg i CV-en til en konkursspesialist

 • Fremhev din erfaring med konkurser og insolvensbehandling.
 • Inkluder sertifiseringer eller kvalifikasjoner knyttet til konkurs eller insolvens.
 • Oppgi eventuell programvareerfaring som kan være relevant for stillingen.
 • Fremhev eventuelle relevante juridiske kunnskaper eller erfaringer du har.
 • Oppgi eventuell tilleggserfaring som kan være nyttig i rollen.
 • Beskriv hvilke problemløsningsteknikker du har brukt tidligere.
 • Fortell om eventuelle erfaringer med å jobbe med kunder.
 • Ta med eventuelle andre relevante ferdigheter eller evner du har.

Det er på tide å begynne jobbsøkingen. Sørg for at du viser deg fra din beste side og får din neste jobb i postvesenet med hjelp fra cv-norge.com.
Připravené šablony, které pomohou vašemu životopisu vyniknout před personalisty
Prøv Resumakers profesjonelle CV-bygger nå. Start gratis